Dosje javnega naročila 001602/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Storitve: Geodetska odmera dostopnih poti in hidromelioracijskih jarkov in izdelava katastrskega elaborata ter ureditev vpisa odmerjenih parcel v zemljiško knjigo
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 26.852,20 EUR

JN001602/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.03.2019
JN001602/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.07.2019
JN001602/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.08.2019
JN001602/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001602/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Dunajska cesta 22
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Silvana Kovač
gp.mkgp@gov.si
+386 14789000
+386 14789021

Internetni naslovi
http://www.mkgp.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javna_naročila/
ESPD: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javna_naročila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7961
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Geodetska odmera dostopnih poti in hidromelioracijskih jarkov in izdelava katastrskega elaborata ter ureditev vpisa odmerjenih parcel v zemljiško knjigo
Referenčna številka dokumenta: 430-20/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je Geodetska odmera dostopnih poti do in ob hidromelioracijskih jarkih in hidromelioracijskih jarkov na območju hidromelioracijskih sistemov in izdelava katastrskega elaborata ter ureditev vpisa odmerjenih parcel v zemljiško knjigo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Geodetska odmera dostopnih poti, izdelava katastrskega elaborata ter ureditev vpisa odmerjenih parcel v zemljiško knjigo
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je geodetska odmera dostopnih poti do in ob hidromelioracijskih jarkih , izdelava katastrskega elaborata ter ureditev vpisa odmerjenih parcel v zemljiško knjigo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Geodetska odmera hidromelioracijskih jarkov, izdelava katastrskega elaborata ter ureditev vpisa odmerjenih parcel v zemljiško knjigo
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je geodetska odmera hidromelioracijskih jarkov, izdelava katastrskega elaborata ter ureditev vpisa odmerjenih parcel v zemljiško knjigo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.04.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.04.2019   12:15
Kraj: Elektronska oddaja.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.03.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.03.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.03.2019   10:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

želel bi vas obvestiti da link do razpisne dokumentacije ne deluje. http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javna_naročila/.

LP, Matic Gregorn

ODGOVOR
Datum objave: 20.03.2019   10:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

želel bi vas obvestiti da link do razpisne dokumentacije ne deluje. http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javna_naročila/.

LP, Matic Gregorn

ODGOVOR

Spoštovani,

neposredna povezava do predmetnega javnega naročila je: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1468 oziroma http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/ pod št. 430-20/2019.

S cenjenimi pozdravi


Datum objave: 25.03.2019   10:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Tudi novi link ne deluje pravilno.

Lp.

Vesna Setnikar

ODGOVOR


Spoštovani,

neposredna povezava do predmetne razpisne dokumentacije je na voljo na spodnjem naslovu.

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1468

Datum objave: 27.03.2019   16:04
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Glede na to, da se bodo parcelacije izvajale preko parcel v lasti fizičnih oseb in je za to potrebno plačilo upravnih taks za vložitev elaborata na pristojno GU, nas zanima naslednje - ali je potrebno pri pripravi ponudbene cene vključiti tudi plačilo upravnih taks?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Spoštovani,

pri izračunu ponudbene cene je potrebno upoštevati vse stroške, ki vplivajo na izračun ponudbene vrednosti in so vezani na izvedbo javnega naročila.
Datum objave: 28.03.2019   13:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali je potrebno pri odmeri postaviti tudi mejna znamenja?

Hvala za odgovor.

Lp,

ODGOVOR

Spoštovani,

ni potrebno postaviti mejnih znamenj.

Datum objave: 28.03.2019   13:28
VPRAŠANJE
V zvezi s povabilom k sodelovanje Geodetske odmere dostopnih poti do in ob hidromelioracijskih jarkih in izmere hidromelioracijskih jarkov bi imel vprašanja.

Ali gre le za katastrsko odmero
Ali so pridobljena soglasja lastnikov za parcelacije
Kako z upravnimi taksami za oddajo elaborata na GU. Ali se obračunajo posebej, ko bo znana količina.
lp
andrej

ODGOVOR

Spoštovani,

- ne gre le za katastrsko odmero
-soglasja lastnikov za parcelacije niso pridobljena
- upravne takse za oddajo elaborata na GU se upoštevajo pri pripravi ponudbene cene.