Dosje javnega naročila 001681/2019
Naročnik: VRTEC MIŠKOLIN, Novo Polje, cesta VI 1, 1260 Ljubljana - Polje
Storitve: Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Miškolin za obdobje dveh let
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 189.417,97 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN001681/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.03.2019
JN001681/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2019
JN001681/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.05.2019
JN001681/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.06.2019
JN001681/2019-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 11.07.2019
JN001681/2019-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.10.2019
JN001681/2019-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 16.01.2020
JN001681/2019-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.04.2020
JN001681/2019-X06 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 13.07.2020
JN001681/2019-X07 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 12.10.2020
JN001681/2019-X08 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 13.01.2021
JN001681/2019-X09 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.04.2021
JN001681/2019-X10 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001681/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
VRTEC MIŠKOLIN
Novo Polje, cesta VI 1
1260
SI
Ljubljana - Polje
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Urška Brglez
urska.brglez@ljubljana.si
+386 13064448
+386 15491434

Internetni naslovi
http://www.vrtec-miskolin.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/301157/RD_ČIŠČENJE_-_Vrtec_Miškolin.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/301157/espd/ESPD_-_čiščenje_V_Miškolin.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8064
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Miškolin za obdobje dveh let
Referenčna številka dokumenta: 430-571/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90900000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja za obdobje dveh let v Vrtcu Miškolin (redno čiščenje, generalno čiščenje, dodatno čiščenje).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Miškolin, Nono Polje cesta VI/1, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Miškolin za obdobje dveh let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
delovne razmere pri ponudniku0,10
vzpostavljen sistem okoljskega ravnanja0,10

Cena – Ponder:
0,80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.04.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.04.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.03.2019   12:00

Dodatne informacije:
Naročnik, Vrtec Miškolin, je s pooblastilom na podlagi tretjega odstavka 66. člena ZJN-3 za izvedbo postopka oddaje javnega naročila pooblastil Mestno občino Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.03.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.03.2019   13:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,
imamo naslednja vprašanja vezano na zahtevo predložitve kopij pogodb o zaposlitvi in soglasja delavcev, ki naj bi čistila vrtec (POGOJI SODELOVANJA, RD str.25/77):
- ali lahko namesto pogodb o zaposlitvi in soglasij delavcev predložimo obrazce M1 oz. M3...če ne, zakaj ne?
- kako lahko naročnik razmišlja, da imamo ponudniki delavce na "zalogi" za vrtec (izjema trenutni izvajalec).

ODGOVOR
Ne. Naročnik zahteva kot dokazilo pri izpolnjevanju merila »delovne razmere pri ponudniku« kopijo pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas, skladno s VI. poglavjem predmetne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, Pogoji za sodelovanje, točka 7.

Naročnik je skladno s 84. členom veljavnega Zakona o javnem naročanju dolžan naročati storitve iz prvega odstavka 67.a člena ZJN-3 upoštevaje socialno odgovorno javno naročanje z vključitvijo meril, ki se nanašajo na socialne vidike. Naročnik je zato v okviru konkretnega javnega naročila vključil merilo »delovne razmere pri ponudniku«, pri čemer dobijo ponudniki z ugodnejšimi delovnimi razmerami (torej tisti, ki imajo čistilno osebje, ki bo izvajalo storitev čiščenja, zaposleno za nedoločen čas) točke po tem merilu. Gre za poslovno odločitev ponudnika, ali bo za izvajanje storitve čiščenja v ponudbi nominiral zaposlene, ki so pri njem zaposleni za nedoločen čas, ter posledično pridobil točke po tem merilu, v kolikor bo seveda predložil tudi ustrezna dokazila.
Datum objave: 28.03.2019   11:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali lahko soglasje delavcev za predložitev pogodbe o zaposlitvi (Priloga 5/3) predložimo na lastnem obrazcu, na katerem seveda delavec soglaša s predložitvijo pogodbe o zaposlitvi, vendar ni eksplicitno navedeno, da je to soglasje podano za konkreten razpis (vrtec Miškolin), je pa zapisano, da se soglasje izdaja za potrebe postopka javnega naročanja.
Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Ne, ponudnik mora zaradi zagotavljanja varstva osebnih podatkov predložiti soglasje delavca za predložitev pogodbe o zaposlitvi na obrazcu iz priloge 5/3, ki se veže na konkretni postopek oddaje javnega naročila.