Dosje javnega naročila 001632/2019
Naročnik: OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
Storitve: Izvajanje storitev tehnika v Domu kulture Brežice
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 87.108,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN001632/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.03.2019
JN001632/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.04.2019
JN001632/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 31.12.2019
JN001632/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001632/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BREŽICE
Cesta prvih borcev 18
8250
SI
Brežice
Slovenija
Vilma Zupančič
vilma.zupancic@brezice.si
+386 76205561
+386 74990052

Internetni naslovi
http://www.brezice.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.brezice.si/objave/javna_narocila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8003
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev tehnika v Domu kulture Brežice
Referenčna številka dokumenta: JN 4-2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
92320000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvajanje storitev tehnika v Domu kulture Brežice v obdobju od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2023.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
92320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Brežice
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvajanje storitev tehnika v Domu kulture Brežice v obdobju od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2023 in sicer:
- Izvajanje nalog tehnika v objektu Dom kulture Brežice v skladu z rezervacijami.
- Izvajanje nalog vzdrževanja, nadzora in gospodarjenja z opremo in prostori Doma kulture Brežice.
- Zagotavljanje zdravstvenega varstva in požarne varnosti na prireditvah v skladu z veljavnimi predpisi in po opravljenih obveznih usposabljanjih.
- Izvajanje ozvočenja prireditev na terenu oziroma v drugih objektih za cca 10 občinskih prireditev letno.
Upoštevajo se načela sukcesivnega naročanja storitev in sicer okvirno v višini 1.050 obračunskih ur v 12 mesecih.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.05.2019
Konec: 30.04.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.04.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.04.2019   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.03.2019   14:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.03.2019