Dosje javnega naročila 001661/2019
Naročnik: STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE NOVA GORICA javni sklad, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
Gradnje: Gradnja vrstnih hiš z zunanjo ureditvijo v Pravčini
ZJN-3: Odprti postopek

JN001661/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.03.2019
JN001661/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.04.2019
JN001661/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.04.2019
JN001661/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.05.2019
JN001661/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001661/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE NOVA GORICA javni sklad
Trg Edvarda Kardelja 1
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Jana Grmek
jana.grmek@nova-gorica.si
+386 53350194
+386 53350191

Internetni naslovi
http://www.stanovanjskisklad-ng.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.stanovanjskisklad-ng.si/content/javno-narocilo-za-gradnjo-vrstnih-his-z-zunanjo-ureditvijo-v-prvacini

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8967
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradnja vrstnih hiš z zunanjo ureditvijo v Pravčini
Referenčna številka dokumenta: 430-4/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Gradnja vrstnih hiš s pripadajočo zunanjo ureditvijo in potrebnimi komunalnimi priklopi za funkcioniranje objektov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradnja vrstnih hiš s pripadajočo zunanjo ureditvijo in potrebnimi komunalnimi priklopi za funkcioniranje objektov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 315
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.04.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 23.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.04.2019   09:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.04.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE NOVA GORICA javni sklad
Trg Edvarda Kardelja 1
5000
Nova Gorica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.03.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.03.2019   11:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Popisi del oziroma tehnično poročilo navajajo: sestava kril (lesena v barvi L1 hrast grafit) po izboru projektanta ali investitorja, tako sama sestava kril notranjih lesenih vrat ni eksplicitno določena. Prosimo za pojasnilo kakšna sestava kril je predvidena (satovje, iverokal...) ter kakšni podboji so predvideni (MDF, iverka, masivne letve...)

Hvala!

ODGOVOR
Predvidena so tipska vrata kot npr. Lip Bled. Predvideno je vratno krilo iz polne iverne plošče, podboji tipski iverka. Podrobno je navedeno na shemah vrat.
Datum objave: 28.03.2019   12:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali je potrebno zemeljska dela (kot npr. izkopi, zasip) upoštevati v posamezni postavki vgradnje revizijski jaškov, lovilca olj, ponikovalnega polja?

Hvala in lp

ODGOVOR

Ne, to je upoštevano pri zemeljskih delih, zajeto je v postavki a.2.2.Kombiniran strojno-ročni izkop jarka v zemljini II.kat. globine do 2,0m z delnim odlaganjem na rob. Del izkopnega materiala se odpelje na trajno deponijo. To je izkop za potrebe polaganja cevi, jaškov, ponikovalnega polja, opornih zidov. Zemeljska dela se obračunajo v postavki izkopi, zasipi. Pri postavkah jaški, lovilci se upošteva dobava in postavitev z vsemi pomožnimi deli oz. kot je navedeno v opisu postavke.Datum objave: 28.03.2019   12:02
VPRAŠANJE
Ali ima okno poz 3 eno roleto čez 3 okenska krila ali se za vsako krilo predvidi samostojna vodljiva roleta?!

LP

ODGOVOR
Predvidene so 3 posamezne rolete tako kot je narisano na shemah, ker se vsako okno odpira posebej.
Datum objave: 01.04.2019   14:48
VPRAŠANJE
Prosimo za oceno vrednosti del.

ODGOVOR

Naročnik je bo objavil ocenjene vrednosti del


Datum objave: 01.04.2019   14:49
VPRAŠANJE
Prosimo za potrditev, da ponudniki lahko priložimo že potrjene reference iz drugih razpisov, da ne obremenjujemo
naročnikov non stop za ene in iste reference.
Hvala.

ODGOVOR

Ponudniki lahko priložite že pridobljene reference, vendar morajo vsebovati vse podatke, ki jih naročnik v svojih obrazcih zahteva.


Datum objave: 01.04.2019   14:52
VPRAŠANJE
Naročnik v obrazcu 4.3 (OBR-3) zahteva od ponudnika, da podpiše izjavo, da bo predmetno javno naročilo izvajal sam in na razpisanih delih ne bo angažiral podizvajalcev.

Kot ponudnik bomo v fazi razpisa ponudbo oddajali samostojno, brez prijavljenih podizvajalcev. V primeru, da bomo izbrani izvajalec, jih bomo prijavili skladno z ZJN-3 (3. alineja 94. člena). Prosimo naročnika, da naj pove, kako naj psotopamo v tem primeru. Ali naj podpišemo to izjavo; ki pa v resnici ni točna, ker morda bomo kasneje prijavili kakšnega podizvajalca. Bo naročnik spremenil obrazec tako, da se podpiše, da ponudnik to ponudbo oddaja sam, brez podizvajalcev?

ODGOVOR

V kolikor ponudnik v trenutku oddaje ponudbe ne imenuje podizvajalcev, naj podpiše izjavo da nastopa brez podizvajalcev.

V kolikor bo ponudnik podizvajalce nominiral naknadno, bo moral izpolniti in priložiti vse tiste obrazce, ki jih naročnik zahteva za nominacijo podizvajalcev.Datum objave: 01.04.2019   14:55
VPRAŠANJE
Prosimo za oceno vrednosti del.

ODGOVOR


Naročnik ne bo objavil ocenjene vrednosti del

Datum objave: 01.04.2019   15:10
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za potrditev, da ni potrebno žigosati in parafirati vsake strani razisne dokumentacije in ponudbe, razen seveda povsod tam, kjer obrazci to zahtevajo, žigosati ij jih podpisati.

ODGOVOR
Ponudnik naj parafira in podpiše tiste obrazce, kjer je to potrebno.Datum objave: 04.04.2019   12:52
VPRAŠANJE
Naročnik v enem prejšnjih odgovorov odgovarja:

"V kolikor ponudnik v trenutku oddaje ponudbe ne imenuje podizvajalcev, naj podpiše izjavo da nastopa brez podizvajalcev.".

Sprašujemo, v kolikor je to tako, ali naj ponudnik tako Izjavo formulira sam (lastna izjava), ker obrazca za to ni oziroma ga ne najdemo.
In predvidevamo, da v takem primeru, obrazca 4.3 (OBR-3) ponudnik ne podpiše.

Prosimo za jasen odgovor, da ne bi bilo kakršnihkoli nesporazumov.

ODGOVOR
V kolikor ponudnik v trenutku oddaje ponudbe ne imenuje podizvajalcev, podpiše izjavo (OBR-3).

Podizvajalce bo skladno z ZJN3 nominiral naknadno, vendar mora v vsakem primeru ponudnik skladno s točko 2.6 razpisne dokumentacije sam izvesti najmanj 60% naročila.

V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci mora vodilni partner (v primeru skupne ponudbe) oziroma ponudnik (v primeru ponudbe s podizvajalci) sam izvesti najmanj 60% naročila. Prav tako mora vodilni partner (v primeru skupne ponudbe) oziroma ponudnik (v primeru ponudbe s podizvajalci) sam zagotoviti najmanj 60% zahtevanih tehničnih in kadrovskih sposobnosti.


Datum objave: 05.04.2019   09:55
VPRAŠANJE
Zanima nas ali mora ponudnik imeti zaspolenega vodjo gradbišča oz. vodjo del stalno in trajno ter kakšna prisotnost tega kadra se zahteva na gradbišču?

ODGOVOR
Vse je natančno določeno v 14. členu GZ. Od kadra se pričakuje dnevno prisotnost na gradbišču.Datum objave: 05.04.2019   10:39
VPRAŠANJE
Zanima nas ali bo sistem razpisa "funkcionalni ključ" padel v primeru, da bo ugotovljeno, da so popisi del slabo pripravljeni za npr. več kot 10% in se v tem primeru upošteval obračun po sistemu enote mer?

ODGOVOR

Javno naročilo bo oddano po načelu "funkcionalni ključ v roke" in se ne bo spreminjalo


Datum objave: 08.04.2019   08:32
VPRAŠANJE
Zanima nas ali bo med izvajanjem gradnje možna zamenjava določenih materialov?

ODGOVOR

Ja z enakovrednim oziroma v dogovoru z investitorjem, nadzornikom in projektantom. Materiali morajo imeti enake ali boljše karakteristike od predvidenih v projektu.

Menjava opreme strojnih instalacij je možna, v kolikor je iz tehničnega vidika primerljive kakovosti in ne vpliva na omejitve glede montaže (dimenzije)Datum objave: 08.04.2019   08:32
VPRAŠANJE
Prosili bi, da glede, da gre za ponudbo na ključ objavite vso projektno dokumetacijo, ki je vezana na predmetni razpis, torej vse sestavne dele PZI načrtov, PGD načrte, soglasja na PGD, gradbeno dovoljenje, soglasja sosedov, geotehnično poročilo in raziskave. Glede na to, da je razpis po sistemu na ključ prosimo, da se tudi priloži izjava OVP-ja, da so načrti med seboj usklajeni ter, da so popisi del in načrti vsklajeni.
hvala!

ODGOVOR

Vsa dokumentacija je na voljo pri investitorju. Načrti so med seboj usklajeni.
Datum objave: 08.04.2019   08:34
VPRAŠANJE
V popisu krovskih del je predvidena opečnata strešna kritina, v projektu so predvideni korci tipa "kraški korec"

kaj ponudimo?


ODGOVOR

V projektu je predviden sistem tipske strehe z vgradnjo po navodilih proizvajalca v kompletu kot npr. Goriške opekarne - opečnata strešna kritina - zgornji korec (Kraški) - spodnji strešnik (Alpe adria) vključno s prezračevalnimi korci, slemenski jeziki, vsem pritrdilnim materialom npr. kljuke in poliuretanska pena, tesnenjem med letvijo in folijo kot npr. Permo seal.
Datum objave: 11.04.2019   13:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe vsaj za dva dni.

Hvala za razumevanje

ODGOVOR

Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal


Datum objave: 11.04.2019   13:04
VPRAŠANJE
Naročnika vljudno prosimo, da zaradi velikonočnih praznikov prestavi datum oddaje ponudbe vsaj za en teden, Lep pozdrav.

ODGOVOR


naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.

Datum objave: 11.04.2019   13:04
VPRAŠANJE
Glede na zahtevnost tehnične dokumentacije naročnika prosimo, da podaljša rok za oddajo ponudbe za 14 dni. Hvala.

ODGOVOR
Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšalDatum objave: 11.04.2019   13:06
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ponudnik naročnika poziva k spremembi razpisne dokumentacije v točki 2.6. zadnji odstavek, kjer naročnik zahteva, da mora ponudnik v primeru ponudbe s podizvajalci sam izvesti najmanj 60% naročila.
V preteklih letih smo za investitorje prek javnih razpisov že izvedli dela novogradenj različnih objektov, kar bomo izkazali s predloženimi referenčnimi potrdili. Ta dela smo izvedli v skladu s pravili stroke, brez pripomb, v zahtevanem roku, kvalitetno, strokovno in cenovno najugodnejše, kot inženiring podjetje. Skladno s tem želimo pojasnilo glede primernosti zahtevanega procenta izvedbe del.
Naročnika pozivamo, naj ne omejuje ponudnikov glede tega, ali bodo dela izvajali sami ali s podizvajalci in v kakšen % podizvajalcev v skupnem znesku ponudbe. Kot že omenjeno, smo uspešno izvedli več projektov velikih in manjših vrednosti, kar kaže na našo izkušenost in visoko stopnjo strokovnosti. Kot glavni izvajalec teh projektov smo pridobili referenco za celoten objekt, kar vključuje tudi vsa dela, ki so bila izvedena s strani podizvajalcev. Menimo, da bi morala biti odločitev, ali bo dela prepustil podizvajalcem ali bo del teh del izvedel sam, prepuščena ponudniku. Kot izkušeno inženiring podjetje se ponudnik lahko sam odloči, kako bo delo izvedel, saj prevzame polno odgovornost za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.
Postavljena zahteva predstavlja povsem nepotrebno izrivanje inženiring podjetij, kar je v nasprotju z načelom enakopravnosti enakega obravnavanja in nediskriminacije, ki so temeljne vrednote, katerim sledi celotna EU. Naročnik mora pri javnih naročilih zasledovati načela gospodarnosti, učinkovitosti in transparentnosti porabe sredstev.
Skladno z zgoraj navedenim naročnika pozivamo k umiku zahteve iz prvega stavka zadnjega odstavka točke 2.6., po kateri mora ponudnik sam opraviti 60% vseh del. Poleg tega veliko ponudnikov v fazi oddaje razpisa še ne nastopa s podizvajalci, ker ni znanih še vseh parametrov. V primeru, da je ponudnik izbran, pa lahko, skladno z ZJN-3 podizvajalce prijavlja naknadno.


ODGOVOR


Naročnik ne bo spreminjal dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 11.04.2019   13:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali je za ogled projektov potrebna predhodna najava.

Hvala za odgovor in

Lep pozdrav
ODGOVOR

Za ogled projektov se prosimo najavite na tel.št. 3350-193 ali jordan.mikulin@nova-gorica.si


Datum objave: 11.04.2019   13:11
VPRAŠANJE
Spoštovani

V Republiki Sloveniji je zahtevana za regulirane poklice med katere je tudi dejavnosti gradbeništva obvezen vpis v Obrtni register skladno z Obrtnim zakonom in samo take družbe lahko izvajajo dejavnosti po reguliranih poklicih . Glede nato , da je naša družba registriran pred kratkim nas zanima ali je tudi za nas obvezen vpis v obrtni register . Ne bi si namreč radi ustvarjali stroškov po nepotrebnem z pripravo ponudbe če vemo , da v tem trenutku še ne izpolnjujemo vseh zakonskih pogojev in bi nas zato lahko izločili .


Prosim za takojšnji odgovor.

ODGOVOR

Ob prijavi morate izpolnjevati vse pogoje določene z zakonom.


Datum objave: 15.04.2019   09:50
VPRAŠANJE
b.3.8. "Dobava in vgradnja notranjih vrat pozicija 6 dim. 172,5x334cm:
Notranja drsna vrata za vgradne omare so izdelana po shemah projektanta s suhomontažnimi objemnimi podboji. Površinska obdelava podbojev (srebrn aluminij) in sestava kril (lesena v barvi L1 hrast grafit) po izboru projektanta ali investitorja.
Vratna krila so lesena, odpiranje po shemi.
npr. SlidEline, drsna trikrilna vrata: / L1 hrast grafit , TRENDLINE, Vsa vrata so spodrezana za 1,5 cm zaradi prezračevanja
Glej sheme projektanta."

kos 8,00

Trojna drsna vrata take višine so neobičajna. Izdelovalci ne priporočajo take izvedbe.
Ali je možna nižja varianta ? Ali pa nam priporočite kdo bi to lahko izvedel in dal potrebno garancijo za delovanje .ODGOVOR


VPRAŠANJE
Kolikšna je predvidena višina polaganja stenske keramike?
Hvala

ODGOVOR

Do zgornjega roba notranjih vrat.


Datum objave: 15.04.2019   09:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

popis asfalterskih del ni razvidno ali gre za eruptivni ali karbonatni agregat in za katero vrsto bitumna gre, prav tako AC 11 base ne obstaja.

Prosimo za popravek oziroma dopolnitev!

Hvala

ODGOVOR

V popisu je napaka predviden je AC22 eruptivni agregat. Vrsta bitumizirane zmesi : bitumenski beton.Datum objave: 15.04.2019   09:51
VPRAŠANJE
5 Rdeča Stigmaflex cev fi110 mm skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, kos 50


Ali je enota mere pravilna?

gre namreč za 45 m1 PC/CATV instalacije

ODGOVOR

Enota ni pravilna. Pravilna enota so metri in ne kos.


Datum objave: 15.04.2019   09:52
VPRAŠANJE
a.4.7. Dobava in vgradnja zidu iz gabion košar med terasami posameznih uporabnikov dimenzij 3,50x0,25x2,7m. V ceni je zajeta izdelava v z vsemi ostalimi pomožnimi deli.
kos 8,00
b.3.7. Dabava in montaža pregradnih sten iz gabion košar dimenzij 250x350x30cm. Montaža na betonski pasovni temelj.
kos 8,00

Ali gre za podvojen popis del ali za dve vrsti košar?

ODGOVOR


Da, gre za podvojen popis, a.4.7. se ne upošteva.

Datum objave: 15.04.2019   09:55
VPRAŠANJE
Opozarjamo naročnika da je projektirani naklon za polikarbonatne plošče 10 mm premajhen.

Ali moramo glede na ponudbo "ključ v roke" sami spremeniti naklone in preprojektirati streho nadstreškov.

ODGOVOR

Polikarbonatna kritina se spremeni v kaljeno lepljeno matirano steklo 6+6mm, tako kot je v gradbenem dovoljenju.


Datum objave: 15.04.2019   09:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V sklopu A.4 Utrjene površine je pod postavko A.4.5 navedena vgradnja obrabnega sloja asfalta AC 4, medtem ko je za pločnik predvidena AC 8. Ali je prišlo v popisu do napake in je tudi pri dvoslojnem asfaltu pod postavko A.4.5 predviden asfalt AC 8?

Hvala


ODGOVOR

Pri postavki a.4.5. je tudi AC8.
Datum objave: 15.04.2019   09:58
VPRAŠANJE
Spoštovani, lep prosimo za objavo elaborata: Študija požarne varnosti PGD.
Hvala


ODGOVOR

Elaborat je objavljen na spodnji povezavi

http://www.stanovanjskisklad-ng.si/content/javno-narocilo-za-gradnjo-vrstnih-his-z-zunanjo-ureditvijo-v-prvacini

Datum objave: 15.04.2019   09:59
VPRAŠANJE
Spoštovani ,

Prosimo za objavo shem oken in vrat.

Hvala

Lep pozdrav
ODGOVOR

Sheme oken in vrat so objavljene na spodnji povezavi


http://www.stanovanjskisklad-ng.si/content/javno-narocilo-za-gradnjo-vrstnih-his-z-zunanjo-ureditvijo-v-prvacini


Datum objave: 15.04.2019   10:08
VPRAŠANJE
a.7.1. Izdelava PID dokumentacije zunanje ureditve.
kpl 1,00
V formuli zmnožka je 5% vrednosti del, smatramo da je to bistveno preveč.
Ali lahko popravimo formulo za izračun

ODGOVOR

Pri postavki PID zunanje ureditve je napaka v formuli. Popravi se formula E/222=C/222 x D/222

Na spodnji povezavi je dostopen popravljen popis, ki ga mora ponudnik upoštevati.

http://www.stanovanjskisklad-ng.si/content/javno-narocilo-za-gradnjo-vrstnih-his-z-zunanjo-ureditvijo-v-prvacini

Datum objave: 15.04.2019   10:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Popis dela navaja izvedbo stopniščne ograje iz profilov ploščatega železa (popis v nadaljevanju), medtem ko je v arhitekturnem načrtu, str.62, detajl stopnišča predvideno kaljeno steklo 10+10. Prosimo za razjasnitev navajanja oziroma kaj je predvideno v sami fazi izvedbe ter priložitev sheme stopniščne ograje!
Hvala in lepo pozdravljeni!

Navedek popisa ključavničarski del, postavka b.2.2.:
Dobava in montaža kovinske ograje v stopnišču. Višina ograje 105cm. Zgoraj in spodaj profil iz ploščatega železa 40/8 mm, vertikalni profili iz ploščatega železa 40/4 mm, raster med profili 10cm. Ograja je barvana, barva po izboru projektanta. Ograja se pritrdi na stopnico. Pred pričetkom izvajalec pripravi delavniški načrt, ki ga potrdi projektant. Upoštevati pritrdilna sredstva.


ODGOVOR

Predvidena je ograja iz ploščatega železa po shemi.

Shema je dostopna na spodnji povezavi.


http://www.stanovanjskisklad-ng.si/content/javno-narocilo-za-gradnjo-vrstnih-his-z-zunanjo-ureditvijo-v-prvacini