Dosje javnega naročila 001741/2019
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana
Storitve: Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme za potrebe Ekonomske fakultete
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 3.200.000,00 EUR

JN001741/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.03.2019
JN001741/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.04.2019
JN001741/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.05.2019
JN001741/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.07.2019
JN001741/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.07.2019
JN001741/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 21.07.2019
JN001741/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 21.07.2019
JN001741/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 21.07.2019
JN001741/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 21.07.2019
JN001741/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 25.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001741/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 060-139306
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA
Kardeljeva ploščad 17
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Uroš Uranič
uros.uranic@ef.uni-lj.si
+386 15892431
+386 15892693

Internetni naslovi
http://www.ef.uni-lj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/301226/RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8055
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme za potrebe Ekonomske fakultete
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava računalniške opreme, ki obsega osebne računalnike, prenosne računalnike, zaslone in drugo periferno opremo ter posamezne sestavne dele računalnikov (npr. diski).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava računalnikov in opreme kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji oziroma v vsakokratnem povpraševanju naročnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.04.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.04.2019   10:01
Kraj: preko sistema eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.04.2019   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA
Kardeljeva ploščad 17
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.03.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.04.2019   15:47
VPRAŠANJE
V excelovi tabeli, ki je del razpisne dokumentaicjhe v prvem zavihku navajate 5 prenosnoh računalnikov
V drugem zavihku so navedeni trije sklopi: prenosni raunalniki, monitorji, ostalo.
Kaj je predmet prvega naročila? Samo sklop prenosnih računalnikov ali vsi trije sklopi?

ODGOVOR
Spoštovani,

predmet prvega naročila je le 5 kompletov prenosnih računalnikov z dodatno opremo navedenih v prem zavihku.

VPRAŠANJE
V pogojih za finančna zavarovanja je naveden napačen naslov javnega naročila pri navodilih za oddajo finančnega zavarovanja za resnost ponudbe:

Menica in menično izjava morata do roka za oddajo prijav prispeti na naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana, na ovojnici naj bo naveden naziv in naslov ponudnika, naziv javnega naročila »Izvajanje storitev varovanja ter receptorske službe za Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani« ter NE ODPIRAJ.

Prosimo za popravek

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik spreminja razpisno dokumentacijo tako se drugi odstavek točke 11.1 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe glasi:

Menica in menično izjava morata do roka za oddajo prijav prispeti na naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana, na ovojnici naj bo naveden naziv in naslov ponudnika, naziv javnega naročila »Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme za potrebe Ekonomske fakultete« ter NE ODPIRAJ.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji navajate da gre za izbiro 10-tih ponudnikov s katerimi boste sklenili okvirni sporazum za obdobje 48 mesecev.
Ali boste naredili izbor ponudnikov na podlagi ponudbenega predračuna, na katerem je navedeno samo 5 kompletov prenosni računalnik z dodatno opremo ?

Lep pozdrav


ODGOVOR
Spoštovani,

Da, ker naročnik ne pozna potreb za ves čas trajanja okvirnega sporazuma je oblikoval povpraševanje na podlagi trenutnih potreb po tovrstni opremi.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji navajate, da mora biti predložena menična izjava za resnost ponudbe, katera mora po vsebini ustrezati vzorcu kot izhaja iz obrazca Menična izjava. Prosimo za objavo obrazca Menična izjava, kajti le ta obrazec ni priloga razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav


ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik bo objavil navedeni obrazec v obliki popravka razpisne dokumentacije.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

V tehnični ponudbenem predračunu imate napisano samo konfiguracijo za prenosne računalnike, ostalih konfiguracij pa ne. Prosim posodobitev datoteke.

ODGOVOR
Spoštovani,

predmet prvega naročila je 5 kompletov prenosnih računalnikov z dodatno opremo, ker naročnik ne pozna potreb za ves čas trajanja okvirnega sporazuma je oblikoval povpraševanje na podlagi trenutnih potreb po tovrstni opremi.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

Z omejevanjem statusaov pri principalu, na najvišje možne, kršite ZJN-3 v delu omejevanja konkurence. Razumljivo je, da zahtevate partnerski status, ampak dovolj je, da se zavede, da bi se partner moral izkazat z veljavnim partnerskim statusom, kajti zato, da se vam dostavi oprema res ne potrebuješ navjišjega možnega statusa.

Kot drugo omejujete ponudnike, ki bi želeli ponuditi Synology opremo, da bi zadevo lahko ponudili, če nimajo teh statusov.
Kot tretje ste se omejili na tri blagovne znamke, kaj pa Acer ali Fujitsu a to niso proizvajalci?

Zato vam predlagamo, da spremnite ta pogoj v bolj smiselnega in sicer, da se vsak ponudnik izkaže z veljavnim partnerskim statusom pri principalu katerega blago ponuja.

Hvala.ODGOVOR
Spoštovani,

Ponudnik spreminja razpisno dokumentacijo tako, da mora biti Proizvajalec računalnika eno od štirih vodilnih globalnih podjetij za proizvodnjo osebnih računalnikov v letu 2018, po podatkih vodilnih analitičnih podjetij (Gartner, IDC, etc.): HP, LENOVO, DELL, ALI ASUS. Glede na navedene raziskave v isto skupino sodi še proizvajalec Apple, katerega proizvodi pa zaradi drugačnega okolja niso predmet tega naročila.
Poleg ponudnikov s partnerskimi statusi navedenimi v razpisni dokumentaciji bo naročnik kot ustrezne priznal statuse: ASUS Silver Partner, ASUS Gold Partner, ASUS Platinum Partner.
Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije in tega odgovora naročnik ne zahteva le najvišjega možnega statusa, temveč tudi druge (npr. SUS Silver Partner, ASUS Gold Partner).
Ponudnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije.


Datum objave: 19.04.2019   11:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Ali lahko predvidevamo. da boste opremo ki je predmet razpisa, po ponujeni ceni zahtevali tudi v naslednjem povpraševanju?

Hvala za vaš odgovor.

ODGOVOR
Spoštovani,
Naročnik si pridržuje pravico zahtevati od ponudnika fiksnost cen za obdobje 12 mesecev od dane ponudbe. Skladno z navodili ponudnikom bo naročnik opredelil pogoje v vsakokratnem povpraševanju (naročnik ne bo naročal dodatnih količin brez odpiranja konkurence).

Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo tako, da bo sklenil okvirni sporazum z največ 15 ponudniki, ki bodo oddali sprejemljivo ponudbo.

VPRAŠANJE
Spoštovani

Glede na to da na Lenovu dovoljujete status Lenovo PC Partner Silver, vas sprašujemo, ali boste tudi pri HP-ju upoštevali HP Silver Business partner status?

ODGOVOR
Spoštovani,
Da, naročnik spreminja razpisno dokumentacijo tako, da bo kot ustrezen status priznal tudi HP Silver Business partner.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za pojasnilo v točki 12.15.3 razpisne dokumentacije:
V kolikor proizvajalec izdaja garancijo za krajše obdobje, mora ponudnik kriti časovno razliko garancije proizvajalca do zahtevanega garancijskega obdobja, kot ga v ponudbi navede ponudnik, na vse karakteristike kot izhajajo iz tehničnih zahtev, določenih v tehničnih zahtevah, okviru garancijske dobe pa mora ponudnik zagotoviti brezhibno delovanje dobavljene opreme ter odpravo posledic nastalih zaradi nepravilnega delovanja opreme.

V primeru, ko za prenosnik proizvajalec jamči 12 mesecev, zahteva naročnika pa je 36 mesecev, je ponudnik v prvi vrsti dolžan ponuditi proizvajalčevo podaljšano garancijo, če le-ta obstaja?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,
Da, v kolikor proizvajalec nudi krajšo garancijsko obdobje kot jo zahteva naročnik, mora ponudnik ponuditi lastno garancijo za obdobje od preteka proizvajalčeve garancije do dne do katerega je zahtevana s strani naročnika.Datum objave: 19.04.2019   11:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na smernice MJU glede zahtev/uporabe finančnih zavarovanj pri javnih naročilih (http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/Sistem_javnega_narocanja/Financna_zav/JNfin_zav_PRIPOROCILA%20VLADE.pdf), menimo, da je glede na vaš nakup le 5 prenosnikov v tej fazi, popolnoma neupravičeno in nesorazmerno s predmetom zahtevati zavarovanje za resnost ponudbe v višini 10.000,00 EUR. Po priporočilu MJU je finančno zavarovanje je primerno zahtevati, kadar to opravičuje tveganje, povezano s predmetom ali okoliščinami naročanja oziroma izvedbe naročila, in sicer le v obsegu, kot je to potrebno. Menimo, da v vašem primeru sploh ni primerno zahtevati finančnega zavarovanja. Naročnika prosimo za umik zahteve po predložitvi zavarovanja za resnost ponudbe.

ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik je določil višino zavarovanja za dobro izvedbo glede na ocenjeno vrednost naročila. Zahteva je skladno z določilom 6. člena Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16), ki določa "Višina finančnega zavarovanja za resnost ponudbe znaša največ 3 % ocenjene vrednosti naročila (brez DDV)". Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.