Dosje javnega naročila 001646/2019
Naročnik: OBČINA LOGATEC, Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec
Gradnje: Razširitev pokopališča v Dolenjem Logatcu
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001646/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.03.2019
JN001646/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.03.2019
JN001646/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.04.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001646/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LOGATEC
Tržaška cesta 50A
1370
SI
Logatec
Slovenija
Zoran Mihajlović
zoran.mihajlovic@logatec.si
+386 17590608
+386 17590620

Internetni naslovi
http://www.logatec.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://logatec.si/index.php/razpisi/javna-narocila2/5548-javno-narocilo-razsiritev-pokopalisca-v-dolenjem-logatcu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8020
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Razširitev pokopališča v Dolenjem Logatcu
Referenčna številka dokumenta: 430-5/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Razširitev pokopališča v Dolenjem Logatcu
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Razširitev pokopališča v Dolenjem Logatcu
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 31.05.2019
Konec: 31.10.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.04.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.04.2019   09:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.04.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.03.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.03.2019   08:27
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosim za objavo razpisne dokumentacije.

ODGOVOR

Spoštovani,

zaradi tehnične napake, je omenjena datoteka ostala neobjavljena. Napaka je odpravljena. Dokumentacija je dopolnjena.

Lep pozdrav.
Datum objave: 21.03.2019   08:28
VPRAŠANJE
Spoštovani;

Prosim, da poleg načrtov, popisa s predizmerami in obrazcev, podate tudi zahteve razpisne dokumentacije.

Hvala in LP


ODGOVOR

Spoštovani,

zaradi tehnične napake, je omenjena datoteka ostala neobjavljena. Napaka je odpravljena. Dokumentacija je dopolnjena.

Lep pozdrav.


Datum objave: 21.03.2019   08:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo da objavite razpisno dokumentacijo oz. navodila.ODGOVOR

Spoštovani,

zaradi tehnične napake, je omenjena datoteka ostala neobjavljena. Napaka je odpravljena. Dokumentacija je dopolnjena.

Lep pozdrav.


Datum objave: 21.03.2019   15:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

žal sistem sporoča, da excel dokumenta (popisa del) ni možno odpreti, ker je poškodovan. Prosimo, da uredite.

Hvala

ODGOVOR

Spoštovani,

datoteko si prenesite na vaš računalnik in bo delovala nemoteno.

Lep pozdrav.


Datum objave: 22.03.2019   07:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali bo naročnik izvedel pogajanja??

lp

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik bo izvedel pogajanja.

Lep pozdrav.


Datum objave: 22.03.2019   13:03
VPRAŠANJE
Naročnik v razpisni dokumentaciji na strani 1 navaja, da je odprt postopek za izvedbo izvajalca. Nadalje na strani 6, te iste razpisne dokumentacije, določa, da bo izvedel pogajanja po drugem odstavku 47. členu ZJN-3.
Prav tako v odgovorih pišete, da boste izvedli pogajanja.
V pravnem postopku ta dva postopka nista združljiva.
RS Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javna naročila, na svoji spletni strani http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/sheme-javnega-narocanja/ objavlja Sheme postopkov javnega naročanja.
Prosimo za ponoven razmislek in tehten odgovor kakšen postopek vodite.
Hvala za jasna pojasnila.

ODGOVOR

Spoštovani,

hvala lepa za opozorilo. Res je prišlo do neljube napake vezana na pogajanja v odprtem postopku. Zato naročnik popravlja prejšnje pojasnilo. Pogajanj ne bo izvedel tako kot je zakonsko določeno v ZJN-3. Zaradi tega se spremeni tudi dokumentacija v zvezi z javnim naročilom Razširitev pokopališča v Dolenjem Logatcu in sicer tako, da se črta alineja na šesti in sedmi strani POGAJANJA.

Lep pozdrav.


Datum objave: 25.03.2019   09:47
VPRAŠANJE
Torej, naročnik bo izvedel pogajanja???

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik glede na to, da izvaja postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku ne bo izvedel pogajanj.

S pozdravi.


Datum objave: 25.03.2019   12:18
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za obrazložitev zahtev glede izpolnjevanja reference:
V RD imate navedeno:
Gospodarski subjekt mora s predložitvijo enega referenčnega potrdila izkazati, da je v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe, izvedel GOI dela na enem primerljivem objektu, dobro, kvalitetno in pravočasno. Vrednost opravljenih GOI del posameznega objekta mora biti nad 500.000,00 EUR brez DDV.
Naročnik bo kot istovrsten predmet razpisanih del upošteval referenčno potrdilo za objekt Enotne klasifikacije vrst objektov (CC-Si) iz Uredbe o razvrščanju objektov, (Uradni list RS, št. 37/2018) iz skupine 211, 242.

Ali lahko podrobno pojasnite, kaj točno mislite primerljiv objekt pod CC-SI - 211 in 242?
Če prav zastopimo, je lahko referenca ali iz CC-SI 211 ali iz CC-SI 242

Hvala

ODGOVOR

Spoštovani,
tako je. Referenca je lahko primerljiv objekt iz skupine objektov z oznako CC-SI 211 ali CC-SI 242. Podajamo še obrazložitev: Primerljiv objekt kot referenco bomo, skladno s Prilogo 1 (kjer so navedeni klasificirani objekti glede na njihov namen uporabe) Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18), upoštevali objekte z oznako CC-SI 211 Ceste, kamor spadajo objekti s klasifikacijo 2111 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste (Avtoceste, hitre ceste in glavne ceste (daljinske ceste), Regionalne ceste) in 2122 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste (Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste, Samostojna parkirišča). Upoštevali bomo tudi objekte z oznako CC-SI 242 Drugi gradbeni inženirski objekti, kamor spadajo objekti s klasifikacijo 2420 Drugi gradbeni inženirski objekti (Obrambni objekti, Drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti, Objekti za ravnanje z odpadki, Pokopališča, Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje).
S pozdravi.Datum objave: 27.03.2019   14:12
VPRAŠANJE
Ali ima Naročnik zagotovljena vsa potrebna finančna sredstva za izvedbo celotnih razpisanih del?

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik ima zagotovljena vsa potrebna finančna sredstva za izvedbo celotnih razpisanih del.
S pozdravi.