Dosje javnega naročila 001686/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo JZP za izvedbo celovite energetske obnove po principu energetskega pogodbeništva na objektih Mestne občine Ljubljana
ZJN-3:

JN001686/2019-A01 - Predhodno informativno obvestilo (EU 1 - SL), objavljeno dne 21.03.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001686/2019-A01 Predhodno informativno obvestilo (EU 1 - SL) 2019/S 058-132864

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
To obvestilo je samo za predhodno obveščanje
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo JZP za izvedbo celovite energetske obnove po principu energetskega pogodbeništva na objektih Mestne občine Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: 430-490/2019-3
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
ENERGETSKA OBNOVA OBJEKTOV
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LJUBLJANA
II.2.4 Opis javnega naročila
javni poziv promotojem k oddji vlog o znteesinosti za izvedbo JZP za izvedbo celovite energetske obnove po principu energetskega pogodbeništva na objektih Mestne občine Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.10 Informacije o variantah
II.2.11 Informacije o variantah
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU:
II.2.14 Dodatne informacije
II.3 Predvideni datum objave obvestila o naročilu
31.07.2019


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.2 Rok za prejem prijav interesa
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje

IV.2.5 Predvideni datum začetka postopka oddaje naročilaOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.04.2019   00:00

Dodatne informacije:
PROMOTORJI MORAJO NA NASLOV NAROČNIKA POSREDOVATI VLOGE O ZAINTERESIRANOSTI NAJKASNEJE DO 15.5.2019
POZIV PROMOTORJEM JE DOSTOPEN NA SPLETNI STRANI http://www.ljubljana.si

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.03.2019