Dosje javnega naročila 001647/2019
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO d.o.o., Podšmihel 1E, 3270 Laško
Blago: vozilo z dvižno košaro
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001647/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.03.2019
JN001647/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.03.2019
JN001647/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.04.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001647/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO d.o.o.
Podšmihel 1E
3270
SI
Laško
Slovenija
Andrej Ilijevec
andrej.i@komunala-lasko.si
+386 37344400
+386 37344420

Internetni naslovi
http://www.komunala-lasko.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/301277/RD_dvižna_košara.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/301277/espd/komunala_laško_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8010
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: vozilo z dvižno košaro
Referenčna številka dokumenta: JN-MV-3-2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
vozilo z dvižno košaro
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
vozilo z dvižno košaro
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 140
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.04.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.04.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.03.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.03.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.03.2019   11:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnik na strani 12. V točki 7 kot dokazilo tehnične in strokovne sposobnosti zahteva sledeče, "gospodarski subjekt je v zadnjih treh (3) letih, štetih od datuma za oddajo ponudb, uspešno prodal VOZILO Z DVIŽNO KOŠARO, ki je podobno predmetu javnega naročila, najmanj enemu naročniku s sedežem v državah članicah EU, pri čemer je vrednost posameznega posla znašala najmanj 15.000 EUR brez DDV."

V skladu z ZJN-3 čl.76 Naročnik lahko zahteva, da imajo gospodarski subjekti zadostne izkušnje, ki jih izkažejo z ustreznimi referencami iz prejšnjih naročil. Menimo pa, da je zahteva, da je Ponudnik dobavil referenčno vozilo naročniku v eni od držav članic EU diskriminatoren. Naročnik nima zakonske podlage in tudi ne vsebinskega razloga, da teritorialno omejuje in ne prizna kot referenčne posle dobave, ki so izvršene izven držav EU oziroma ali meni, da je za ostala tržišča zadostna tudi slabša kakovost dobavljenih izdelkov?
Predlagamo, da naročnik zahtevo po eni referenci pusti vendar, da je ta teritorialno neomejena.


ODGOVOR

Zahteva glede reference v EU se umakne. Priznajo se tudi reference izven EU.