Dosje javnega naročila 001662/2019
Naročnik: KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o, Koroška cesta 37B, 3320 Velenje
Gradnje: Obnova in dograditev komunalne infrastrukture za naselje Metleče območje Skornšek II. faza
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 135.897,58 EUR

JN001662/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.03.2019
JN001662/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.04.2019
JN001662/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.05.2019
JN001662/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001662/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o
Koroška cesta 37B
3320
SI034
Velenje
Slovenija
Tomaž Prasnic
tomaz.prasnic@kp-velenje.si
+386 38961166
+386 38961127

Internetni naslovi
http://www.kp-velenje.si/

MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320
SI034
Velenje
Slovenija
Gašper Koprivnikar
gasper.koprivnikar@velenje.si
+386 38961570

Internetni naslovi
http://www.velenje.si

OBČINA ŠOŠTANJ
Trg svobode 12
3325
SI034
Šoštanj
Slovenija
Simon Usar
simon.usar@sostanj.si
+386 38984347

Internetni naslovi
http://www.sostanj.si

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
Šmartno ob Paki 69
3327
SI034
Šmartno ob Paki
Slovenija
Drago Kovač
drago.kovac@smartnoobpaki.si
+386 38984952

Internetni naslovi
http://www.smartnoobpaki.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.kp-velenje.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8024
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova in dograditev komunalne infrastrukture za naselje Metleče območje Skornšek II. faza
Referenčna številka dokumenta: KPV-14-2019/III/SIR-105810-TP
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je »Obnova in dograditev komunalne infrastrukture za naselje Metleče območje Skornšek II. faza«, in sicer je predvidena obnova oz. gradnja vodovodnega omrežja z vodovnimi priključki, kanalizacijskega omrežja za komunalno odpadno vodo s kanalizacijskimi priključki, kanalizacijskega omrežja za padavinske vode s kanalizacijskimi priključki ter cestnimi požiralniki in toplovodno omrežje s toplovodnimi priključki.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45230000
45231000
45232000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Šoštanj, Metleče
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je »Obnova in dograditev komunalne infrastrukture za naselje Metleče območje Skornšek II. faza«, in sicer je predvidena obnova - gradnja:
vodovodnega omrežja iz cevi duktil DN 100 in vodovnih priključkov iz cevi PE100 RC DN32 v skupni dolžini 149,50 m,
kanalizacije za komunalne odpadne vode iz PVC cevi DN 250 in kanalizacijskih priključkov iz PVC cevi DN160 v skupni dolžini 118,40 m,
kanalizacije za padavinske vode iz PVC cevi DN 315, 250, padavinskih priključkov in cestnih požiralnikov iz PVC cevi DN160 v skupni dolžini 172,00 m,
toplovodnega omrežja iz cevi DN 50, 32 in 25 v skupni dolžini 340,00 m in 56,00 m in
tamponske podlage nad komunalno infrastrukturo za kasnejšo predvideno cesto v dolžini 127,50 m.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.04.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 18.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.04.2019   11:00
Kraj: Portal e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.04.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.03.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.