Dosje javnega naročila 001648/2019
Naročnik: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOZARJE, Cesta na Ključ 56, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup gasilskega tovornega vozila za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Kozarje
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 167.365,70 EUR

JN001648/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.03.2019
JN001648/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.04.2019
JN001648/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.04.2019
JN001648/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.04.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001648/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOZARJE
Cesta na Ključ 56
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Anže Kolenko
poveljnik.kozarje@gzl.si
+386 41312501

Internetni naslovi
http://www.gasilskazveza-lj.si/drustva/id/9

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/301291/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8026
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Prostovoljno gasilsko društvo
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zaščita in reševanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup gasilskega tovornega vozila za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Kozarje
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup gasilskega tovornega vozila za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Kozarje
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup gasilskega tovornega vozila za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Kozarje, skladno s tehničnimi specifikacijami, opredeljenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 15.04.2019
Konec: 30.09.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.04.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.04.2019   10:05
Kraj: Spletna aplikacije e-Oddaja.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.03.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.03.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.03.2019   13:35
Naročnik ob ponovnem pregledu razpisne dokumentacije ugotavlja, da je pri navedbi informacij v okviru razdelka "Tehnični opis vozila", konkretno pri postavki Medosna razdalja, prišlo do napake.

Pravilna medosna razdalja, ki jo zahteva naročnik, je med minimalno 4.200 mm in maksimalno 4.400 mm.

Naročnik poziva vse potencialne ponudnike, da pri pripravi ponudbe v celoti upoštevajo predmetni popravek oziroma spremembo razpisne dokumentacije. V kolikor ponudniki ne bodo upoštevali predmetnega popravka, bo naročnik takšne ponudbe izključil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

Datum objave: 28.03.2019   04:33
Poleg že objavljenega obvestila oziroma spremembe razpisne dokumentacije v zvezi z medosno razdaljo, naročnik ob ponovnem pregledu razpisne dokumentacije ugotavlja, da s ciljem da potencialnim ponudnikom olajša pripravo ponudbe, umika zahteva naročnika v zvezi s Tehničnimi načrti in izračuni. Navedena dokumentacija, ki je bila sicer zahtevana v okviru razpisne dokumentacije namreč ni esencialnega pomena in za ponudnika predstavlja dodatno delo. Ker naročnik želi pridobiti kar največ konkurenčnih ponudb usposobljenih ponudnikov posledično umika zahtevo, da morajo ponudniki v ponudbi predložiti:

tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina, medosje, izstopni koti) ter z osnovnimi podatki o vozilu;
načrte razporeda opreme v nadgradnji v štirih pogledih: levem in desnem pogledu, pogledu z zadnje strani vozila in pogledu odzgoraj;
izračun teže vozila in osnih obremenitev, ki mora ločeno prikazovati teže podvozja, nadgradnje, rezervoarjev, opreme, hkrati pa tudi osne pritiske na posamezne osi in
tehnični opis vozila, za katerega je zaželeno, da vsebuje čim bolj podroben opis, z navedbo proizvajalca in modela vozila ter vgrajenih komponent in opreme. Zaželeno je, da se ponudbi priloži kataloge ključnih komponent ponujenega vozila.

V kolikor bi naročnik dvomil v ponujeno blago, pa si pridržuje pravico, da predložitev navedene dokumentacije zahteva v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb.