Dosje javnega naročila 001705/2019
Naročnik: GLASBENA ŠOLA VINKA VODOPIVCA AJDOVŠČINA, Štrancarjeva ulica 8, 5270 Ajdovščina
Blago: DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA POTREBE GLASBENE ŠOLE VINKA VODOPIVCA AJDOVŠČINA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 151.827,05 EUR

JN001705/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.03.2019
JN001705/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.04.2019
JN001705/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.05.2019
JN001705/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.05.2019
JN001705/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 16.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001705/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
GLASBENA ŠOLA VINKA VODOPIVCA AJDOVŠČINA
Štrancarjeva ulica 8
5270
SI
Ajdovščina
Slovenija
BERNARDA PAŠKVAN
glasbenasolaajdovscina@guest.arnes.si
+386 53680121
+386 53641181

Internetni naslovi
http://www.gsajdovscina.net/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/301308/3_RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7544
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA POTREBE GLASBENE ŠOLE VINKA VODOPIVCA AJDOVŠČINA
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava in montaža opreme za potrebe Glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina v dveh sklopih:
- SKLOP 1: dobava in montaža notranje opreme
- SKLOP 2: dobava in montaža računalniške opreme
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: dobava in montaža notranje opreme
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39160000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ajdovščina, Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in montaža notranje opreme a potrebe Glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 75
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: dobava in montaža računalniške opreme
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ajdovščina, Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava in montaža računalniške opreme za potrebe Glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 75
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.04.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.04.2019   11:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN in se bo začelo ob 11:15 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.03.2019   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.03.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.03.2019   09:34
VPRAŠANJE
Prosimo za razširitev pogoja referenc iz CC-SI 1263 tudi na CC-SI 12201 in CC-SI 2202 ter tako omogočite sodelovanje na javnem razpisu večjemu številu potencialnih ponudnikov.

ODGOVOR
Naročnik je pogoj oblikoval skladno s predmetom javnega naročila. Glede na specifiko opreme predloga morebitnega ponudnika ne bo sprejel. Pogoj ostaja nespremenjen.
_________________Datum objave: 25.03.2019   09:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri sklopu 2, točki 1 je kot primer naveden računalnik z procesorjem 4.generacije-trenutno je aktualna 8.generacija.
Je tu mišljeno, da je dovoljeno ponuditi rabljene računalnike, ali ste le za referenčni primer navedli starejši model?

ODGOVOR
Da. Dovoljeno je ponuditi rabljene, vendar obnovljene računalnike.
____________________Datum objave: 25.03.2019   17:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v sklopu 2 je naveden 600 G1 SFF. Zanima me ali lahko pošljemo ponudbo za npr. (boljši) 800 G1 SFF?
Hvala.

ODGOVOR
Da. Ponudnik lahko ponudi tudi boljši model.
___________Datum objave: 25.03.2019   17:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v datoteki 1-2 GŠA_notranja_oprema so navedeni in opisani elementi, kot so: evakuacijski stol, stopničasti vzpenjalec, obloženi element kanalov strojnih inštalacij, ki pa jih ni navedenih v datoteki Ponudbeni predračun Sklop 1.
Zanima me, po katerem opisu dejansko pripravimo predračun.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Ponudniki pripravijo ponudbene cene po ponudbenem predračunu.
________________Datum objave: 27.03.2019   00:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zanima nas ali lahko oddamo ponudbo samo za dva artikla posamično ali je potrebna oddaja ponudbe za celoten 1 sklop, ki zajema celotno naročilo opreme?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Ne. Kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko ponudniki ponudijo samo celoten obseg za posamezen sklop.
______________Datum objave: 27.03.2019   09:18
VPRAŠANJE
Ali moramo obvezno priložiti referenčno potrdilo iz razpisa ali lahko se ga nadomesti z potrjenimi referenčnimi potrdilom iz drugih razpisom vendar z enakimi želenimi podatki, kot jih zahtevat

ODGOVOR
Ponudniki lahko v svoji ponudbi predložijo tudi referenčno potrdilo ne drugem obrazcu.
________________


Datum objave: 27.03.2019   14:48
VPRAŠANJE
Kaj točno so po vaših kriterijih rabljeni oziroma obnovljeni računalniki? Vaš prejšnji odgovor ni dovolj jasen.

ODGOVOR
Obnovljen računalnik je računalnik, ki je bil v uporabi, a je zaradi konkurenčnosti (predvsem v velikih podjetjih) umaknjen iz uporabe, čeprav je še zelo dober in sodoben. Računalničar tak aparat odkupi, tovarniško obnovi, očisti, morda kakšen del zamenja, testira in naloži najnovejši operacijski sistem Windows. Obvezno mora imeti v dokumentaciji zahtevano garancijsko dobo.
___________________Datum objave: 27.03.2019   14:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima me o kolikih koših govorimo pri garnituri za ločeno zbiranje odpadkov.

Lep pozdrav,
ODGOVOR
Garnitura mora biti tri delna za odlaganje plastike, papirja in bioloških odpadkov.
_______________Datum objave: 27.03.2019   15:51
VPRAŠANJE
P.11: Oglasna deska s polico v avli in P.12: Lesena stenska obloga (v pododrju)
opis in dimenzije so v ponudbenem predračunu drugačni kot v načrtih. Kaj moramo pri pripravi ponudbe upoštevati?

hvala za odgovor.

ODGOVOR
Ponudniki pripravijo ponudbene cene po ponudbenem predračunu.
________________Datum objave: 28.03.2019   10:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima me ali lahko pri postavki: " I. 40 Koš za smeti 5l, iz nerjaveče, perforirane pločevine, brez pokrova in s polnim dnom", ponudimo kakšen večji koš, saj se težko dobi pisarniški koš za 5 litrov, saj so le-ti bolj primerni za sanitarije in imajo vsi pokrove.

Hvala za odgovor ter lep pozdrav.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas če pri koših za smeti zahtevate prostornino 5 litrov tako kot je napisano v predračunu, kajti to so zelo majhni koši, ki so običajno v sanitarijah. Ali je bil tukaj mišljen tipski koš za pisarne cca. Fi 29.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Ponudniki naj pri oblikovanju ponudbene cene upoštevajo tipski koč za pisarne cca. fi 29. Naročnik popravljenega ponudbenega predračuna ne bo objavil. Ponudniki z oddajo ponudbe sprejemajo predmetno pojasnilo.
_______________Datum objave: 28.03.2019   10:20
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe do petka 5.4.2019.
Že v naprej se zahvaljujemo za potrditev.

ODGOVOR
Naročnik je pri oblikovanju roka za oddajo ponudb upošteval čas, ki je potreben za pripravo ter zakonska določila. Roka za oddajo zaradi časovne faze izvedbe ne more spremeniti.
_________________Datum objave: 28.03.2019   12:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri dvoranskih stolih nas zanima, kako je glede:
- naklona, kakšen je
- ali so stopnice
- kako je z označevanjem vrst/sedežev ali je to potrebno
- kakšen je pod/tla, glede pritrditve sedežev.

Hvala za vaš odgovor.

ODGOVOR
Sedeži v dvorani so na stopnicah, ki so široke 1m, višine 29,5cm in se dvigajo od odra proti zadnjemu delu dvorane v sedmih vrstah. Dve vrsti stolov pa sta na balkonu. Pod je parket, lepljen na OSB ploščo, ki je vijačena v kovinsko konstrukcijo tribun. Sedeži naj bodo označeni.
______________Datum objave: 28.03.2019   12:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri postavki Obešalnik navajate, kot npr. Foppapedretti Sebastian.
Ali je potrebno da ima obešalnik tudi prostor za dežnike. Ali ima naročnik še kakšen referenčni izdelek.

Lep dan še naprej


ODGOVOR
Naročnik ne preferira modela, ampak ga za boljše razumevanje in prikaz postavke navaja samo primeroma. Obešalnik naj ima tudi prostor za dežnike.
____________________