Dosje javnega naročila 002137/2019
Naročnik: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice
Storitve: OBNOVITEV IN OHRANJANJE MOKROTNIH HABITATOV NA OBMOČJU LJUBLJANSKEGA BARJA PoLJUBA; Obnova habitatov koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) na Ljubljanskem barju
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 154.561,80 EUR

JN002137/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.04.2019
JN002137/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.04.2019
JN002137/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN002137/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.06.2019
JN002137/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002137/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje
Podpeška cesta 380
1357
SI
Notranje Gorice
Slovenija
Anja Oven
anja.oven@ljubljanskobarje.si
+386 82052350

Internetni naslovi
https://www.ljubljanskobarje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/301309/3_RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8031
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: OBNOVITEV IN OHRANJANJE MOKROTNIH HABITATOV NA OBMOČJU LJUBLJANSKEGA BARJA PoLJUBA; Obnova habitatov koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) na Ljubljanskem barju
Referenčna številka dokumenta: 430-045/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77400000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba ukrepov za izboljšanje stanja koščičnega škratca na Ljubljanskem barju. Cilj je na izbranih 20 območjih primerno za koščičnega škratca obnoviti skupno 6000 m jarkov s posegom v vodni in obrežni del jarkov in skupno 4000 m s posegi le v obrežni del jarkov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljansko barje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba ukrepov za izboljšanje stanja koščičnega škratca na Ljubljanskem barju. Cilj je na izbranih 20 območjih primerno za koščičnega škratca obnoviti skupno 6000 m jarkov s posegom v vodni in obrežni del jarkov in skupno 4000 m s posegi le v obrežni del jarkov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.05.2019
Konec: 15.05.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.04.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 22.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.04.2019   11:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.04.2019   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.04.2019   08:04
VPRAŠANJE
Ali lahko v ponudbi priložimo reference, ki so bile potrjene s strani naročnika že v preteklosti?
Hvala za odgovor?

ODGOVOR
Da, vendar v kolikor ni referenčni obrazec iz dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, naj iz podatkov izhaja izpolnjevanje zahtevanih pogojev.
_______________Datum objave: 16.04.2019   04:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali je možno pridobiti karte območja izvajanja del?

ODGOVOR
Naročnik na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/304561/4_Popravek_št._1.zip objavlja karto in shp datoteko prvih desetih območij za izvedbo ukrepov.
Dodatnih 10 območij bo določenih v letošnjem letu.
__________________


Datum objave: 17.04.2019   10:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali je potrebno garancijo za resnost ponudbe dostaviti oziroma poslati na Javni zavod Krajinski park? Ali je tudi možno garancijo oddati preko sistema e-JN?

ODGOVOR
Garancija za resnost ponudbe je lahko predložena v elektronski, izdelano po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758. V kolikor bo ponudnik predložil garancijo za resnost v fizični obliki, mora biti predložena na naslov naročnika Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice, najpozneje do roka za predložitev ponudb (velja prejemna teorija)!
Glede na navedeno, lahko ponudniki oddajo garancijo za resnost ponudbe preko sistema eJN.
____________________Datum objave: 17.04.2019   10:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko isti podizvajalec nastopa kot podizvajalec pri več različnih ponudnikih?

ODGOVOR
Da.
_______________Datum objave: 18.04.2019   12:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisu je navedeno na strani 20 - reference,: "kot dokazilo v fazi preverjanja izjave bo naročnik upošteval: račun ali pogodba ali referenčno potrdilo za opravljeno storitev in kopija dovoljenja za poseg v naravo" Kaj je mišljeno pod kopijo dovoljenja za poseg v naravo, ali se mora glasiti na izvajalca(ponudnik)?

ODGOVOR
Ponudnik mora priloziti kopijo dovoljenja za poseg v naravo, ki ga izda pristojna upravna enota na podlagi 104. clenu Zakona o ohranjanju narave. Dovoljenje se mora glasiti na izvajalca del obnove jarkov.
__________________


Datum objave: 18.04.2019   12:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali mora izvajalec (ponudnik) sam pridobiti pred pričetkom del vsa potrebna soglasja in dovoljenja za izvedbo ukrepov revitalizacije in renaturacije?


ODGOVOR
Dovoljenje in soglasja mora pridobiti izvajalec.