Dosje javnega naročila 001655/2019
Naročnik: OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi
Gradnje: Gradnja povezovalne ceste od NPr v km 49+133 do NPr v km 49+539 na glavni železniški progi št. 44 Ormož Središče d.m.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001655/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.03.2019
JN001655/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN001655/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001655/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI
Trg talcev 4
2277
SI
Središče ob Dravi
Slovenija
Jelka Zidarič Trstenjak
jelka.zidaric.trstenjak@sredisce-ob-dravi.si
+386 27416612
+386 27416615

Internetni naslovi
http://www.sredisce-ob-dravi.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sredisce-ob-dravi.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7329
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradnja povezovalne ceste od NPr v km 49+133 do NPr v km 49+539 na glavni železniški progi št. 44 Ormož Središče d.m.
Referenčna številka dokumenta: 430-16/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predvidena je izgradnja povezovalne lokalne ceste med nivojskim prehodom v km 49+133 in nivojskim prehodom v km 49+539, na železniški progi št. 44 OrmožSrediščed.m. v naselju Središče ob Dravi. Povezovalno cesto je potrebno zgraditi zaradi ukinitve NPr Središče 1 v km 49+133 na železniški progi št. 44 OrmožSrediščed.m..
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: naselje Središče ob Dravi
II.2.4 Opis javnega naročila
Predvidena je izgradnja povezovalne lokalne ceste med nivojskim prehodom v km 49+133 in nivojskim prehodom v km 49+539, na železniški progi št. 44 OrmožSrediščed.m. v naselju Središče ob Dravi. Povezovalno cesto je potrebno zgraditi zaradi ukinitve NPr Središče 1 v km 49+133 na železniški progi št. 44 OrmožSrediščed.m..
Obravnavana cesta leži na območju južno od železniške proge. Izdela se kot novogradnja in kot nadomestna povezovalna cesta, uredi se kot maloprometna cesta MPC2, lažje težavnostne stopnje. Na celotnem odseku ceste lahko računski elementi zadoščajo za Rv=40 km/h, na priključkih pa je potrebno zadostiti načelom prevoznosti.
Širina vozišča bo znašala 3.0m z bankinami 2x0.50m, vozišče bo v asfaltni izvedbi, razširitev vozišča v krivinah ni upoštevana.
Odvodnja ceste je urejena z odprtim jarkom na prvi polovici ceste z iztokom v potok Trnavo. Druga polovica ceste pa se odvodnjava disperzno, s tem da se vrši zajem zalednih vod z betonsko koritnico. Predvideno je tudi ponikanje meteornih vod krajšega odseka na koncu trase.
2.2. Razpoložljiva dokumentacija
Za izvedbo projekta je izdelana projektna dokumentacija:
IzN, 241/2010, GRADNJA POVEZOVALNE CESTE OD NPr V KM 49+133,90 DO NPr V KM 49+539,45, november 2010, dopolnitev marec 2018
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
pogoji so zapisani v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.04.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.04.2019   10:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.03.2019   08:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.03.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.03.2019   11:58
SPOŠTOVANI

NA SPLETNI STRANI OBČINE BO OBJAVLJENA DODATNA DOKUMENTACIJA.

POGAJANJ NI

LP

MNAROČNIK

Datum objave: 29.03.2019   07:20
podajamo odgovor

Zanima nas, ali lahko reference ponudnika zagotavlja tudi podizvajalec?

Skladno s točko 8.1.4: Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti, lahko referenco zagotavlja tudi podizvajalec.


Prav tako nas zanima, če lahko kadrovske pogoje za vodja del izpolnjuje kader zaposlen pri podizvajalcu?

. Skladno s točko 8.1.5: Kadrovski pogoji oziroma sposobnost mora biti Vodja del zaposlen pri ponudniku ali partnerju, ki nastopa v ponudbi, kar pomeni da ni dopustno, da je zaposlen pri podizvajalcu.

naročnik