Dosje javnega naročila 001656/2019
Naročnik: ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
Blago: DOBAVA SIGNALNO-KRMILNIH KABLOV ZA RTP DOBRAVA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 70.368,75 EUR

JN001656/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.03.2019
JN001656/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.04.2019
JN001656/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.05.2019
JN001656/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001656/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Vetrinjska ulica 2
2000
SI
Maribor
Slovenija
Marja Miljković
marja.miljkovic@elektro-maribor.si
+386 22200764

Internetni naslovi
http://www.elektro-maribor.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.elektro-maribor.si
ESPD: http://www.elektro-maribor.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8039
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA SIGNALNO-KRMILNIH KABLOV ZA RTP DOBRAVA
Referenčna številka dokumenta: 2201-7/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31321700
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
DOBAVA SIGNALNO-KRMILNIH KABLOV ZA RTP DOBRAVA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31321700
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GLAVNO SKLADIŠČE NAROČNIKA
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA SIGNALNO-KRMILNIH KABLOV ZA RTP DOBRAVA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
RAZVIDNO IZ DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.04.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.04.2019   09:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
RAZVIDNO IZ DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILAOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.03.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.03.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.03.2019   12:10
VPRAŠANJE
V pogodbi imate zapisano: Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo dobavitelj izvršil dobavo pogodbenega blaga v zahtevanem obsegu in z dobavnim rokom, ki znaša največ 14 dni od dneva podpisa pogodbe. Pogodba, pa bi naj veljala do 31.12.2019. Prosimo za pojasnilo, ali gre za enkratno dobavo, ali gre za sukcesivne dobave, saj je od tega odvisna tudi PONUDBENA CENA.


ODGOVOR

Spoštovani,
gre za enkratno dobavo. V pogodbi je med drugim zapisano tudi:
Pogodba se sklene za obdobje do 31.12.2019. V primeru, da je pogodba finančno realizirana pred potekom tega obdobja, se prekine ob njeni finančni realizaciji.