Dosje javnega naročila 900022/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 
Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja obrambnih in varnostnih sredstev
ZJNPOV: Postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 4.830.000,00 EUR

JN22/2019 - Obvestilo o naročilu na področju obrambe in varnosti (EU 17 - SL), objavljeno dne 21.03.2019
JN22/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.07.2019
JN109/2019 - Obvestilo o oddaji naročila na področju obrambe in varnosti (EU 18 - SL), objavljeno dne 30.08.2019
JN109/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.09.2019
Zahtevek za revizijo
    JN22/2019 Obvestilo o naročilu na področju obrambe in varnosti (EU 17 - SL)
   Dodatna pojasnila
2019/S 058-135370
OBVESTILO O NAROČILU NA PODROČJU OBRAMBE IN VARNOSTI

Poslano tudi na TED

Storitve

Storitve popravila in vzdrževanja obrambnih in varnostnih sredstev

Datum objave: 21. 3. 2019
Številka objave: JN22/2019


To obvestilo objavlja na podlagi ZJNPOV oziroma Direktive 2009/81/ESNaročnik po prvem odstavku 3. člena ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, Kontakt: Tatjana Turinek, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 14712157. Telefaks +386 14712762. E-pošta tatjana.turinek@mors.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.mors.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIObramba
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: BARVANJE IN GENERALNA OBNOVA MATERIALNIH SREDSTEV SLOVENSKE VOJSKE
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: BARVANJE IN GENERALNA OBNOVA MATERIALNIH SREDSTEV SLOVENSKE VOJSKE
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 50600000 (Storitve popravila in vzdrževanja obrambnih in varnostnih sredstev)
II.1.7)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcemII.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: samo en sklop.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Ocenjena vrednost brez DDV: 3959000 EUR
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 120 (od oddaje naročila)
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA OBOROŽITEV
1)KRATEK OPIS POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE OBOROŽITVE.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50620000 (Popravilo in vzdrževanje ognjenega strelnega orožja in streliva)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 81967 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v dnevih: 120 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Skladno z razpisno dokumentacijo.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA VOZILA
1)KRATEK OPIS POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE VOJAŠKIH VOZIL.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50630000 (Storitve popravila in vzdrževanja vojaških vozil)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 983606 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v dnevih: 120 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Skladno z razpisno dokumentacijo.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA OKLEPNA TEHNIKA
1)KRATEK OPIS POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE OKLEPNE TEHNIKE.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50630000 (Storitve popravila in vzdrževanja vojaških vozil)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 163934 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v dnevih: 120 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Skladno z razpisno dokumentacijo.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA ZRAČNA PLOVILA
1)KRATEK OPIS POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE ZRAČNIH PLOVIL.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50650000 (Storitve popravila in vzdrževanja vojaških zrakoplovov, raket in vesoljskih plovil)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 409836 DKK
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v dnevih: 120 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Skladno z razpisno dokumentacijo.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA GENERALNA OBNOVA MB 270 CDI.
1)KRATEK OPIS GENERALNA OBNOVA TERENSKIH VOZIL MERCEDES-BENZ.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50630000 (Storitve popravila in vzdrževanja vojaških vozil)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 1704918 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v dnevih: 120 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Skladno z razpisno dokumentacijo.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA GENERALNA OBNOVA MB UNIMOG
1)KRATEK OPIS GENERALNA OBNOVA TOVORNEGA VOZILA MERCEDES-BENZ.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50630000 (Storitve popravila in vzdrževanja vojaških vozil)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 614754 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v dnevih: 120 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila, zlasti v zvezi z varnostjo dobave in informacij Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.5)Informacije o varnostnem preverjanjuIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni statusPogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Skladno z razpisno dokumentacijo.
Pogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.2)Poslovno in finančno stanjePogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z razpisno dokumentacijo.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Skladno z razpisno dokumentacijo.
Pogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z razpisno dokumentacijo.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.3)Tehnična sposobnostPogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z razpisno dokumentacijo.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Skladno z razpisno dokumentacijo.
Pogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z razpisno dokumentacijo.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni stroki Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: Ne.
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovornega za izvedbo storitve: ne.
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik MORS 329/2018-ON-PSPs
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem prijav za sodelovanje Datum: 6. 5. 2019
Čas: 12:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2019/3/14882-87407407422895284151/
MORS_329_ON-PSPS_2018.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 15. 4. 2019
Čas: 12:00
Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 7. 5. 2019
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, SI-1000 Ljubljana.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 21. 3. 2019
 

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.04.2019   09:41
VPRAŠANJE:

Could you please send me more information to the tender 2019/S 058-135370?!


ODGOVOR (slovenščina):

Celotna razpisna dokumentacija v slovenskem jeziku se nahaja na naslednji povezavi: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=301361

Naročnik v nadaljevanju podaja kratek povzetek predmeta naročila.

Predmet javnega naročila je izvedba storitev barvanja (kleparsko-ličarska dela po veljavnih normativih Slovenske vojske) in generalne obnove materialnih sredstev (MS) Slovenske vojske (SV) po naslednjih sklopih:

1. sklop OBOROŽITEV
2. sklop VOZILA
3. sklop OKLEPNA TEHNIKA
4. sklop ZRAČNA PLOVILA
5. sklop GENERALNA OBNOVA Mercedes-Benz 270 CDI
6. sklop GENERALNA OBNOVA Mercedes-Benz UNIMOG

Ponudnik odda ponudbo za celotno javno naročilo ali za posamezen sklop naročila.

1., 2., 3. in 4. sklop:

Izvajalec bo za naročnika izvajal in zagotavljal kleparska ter ličarska dela za njegova materialna sredstva. Dela bo izvajal v skladu z normativi (Priloga 11 in 12 tega povabila) ter skladno s tehnološkimi postopki barvanja II-U-TZ-30 (barvanje zračnih plovil), II-U-TZ-31 (barvanje zračnih plovil), II-U-TZ-32 ter II-U-TZ-36 (v primeru, da izvajalec nima oziroma ne pozna teh postopkov barvanja, lahko pri naročniku pridobi opise teh postopkov). Kjer normativov (še) ni, se uporabi normative za podobna sredstva oziroma se upošteva morebitne tehnološke predpise pri posameznem sredstvu, vse v dogovoru z naročnikom.

Izvajalec je dolžan sam zagotavljati barvo (vojaško maskirno ter ostalo; epoksi temelj, RAL 6014 F9, RAL 6031 F9, RAL 8027 F9 ) in njene komponente, potrošni ličarski in kleparski material za izvajanje del. Naročniku obračuna barvo skladno s ceniki, ki bodo priloga k pogodbi, barve, ki niso zajete v cenikih in potrošni material pa po izvajalčevih nabavnih cenah. V ta namen izvajalec predloži k ponudbi cenike, ki naročniku predstavljajo podlago za obračun barve in potrošnega materiala.

Izvajalec mora imeti delavnico na ozemlju Republike Slovenije. V primeru potrebe izvedbe del v tujini, se naročnik in izvajalec predhodno dogovorita o načinu in ceni takih posegov.

5. sklop: Generalna obnova terenskega vozila MB 270 CDI

Za zagotavljanje operativnosti vozila in sprejemljivih stroškov vzdrževanja se izvede generalna obnova komponent karoserije ter šasije in nekaterih ostalih delov vozila. Obnova se izvede po naslednjih fazah:

- I. faza: Demontaža karoserije.
- II. faza: Demontaža šasije.
- III. faza: Določitev delov za zamenjavo oziroma za sanacijo.
- IV. faza: Popravila, obnova oziroma menjave dotrajanih elementov.
- V. faza: Peskanje.
- VI. faza: Barvanje šasije in karoserije.
- VII. faza: Montaža vozila, zaščita z voskom in oljem Krown.
- VIII. faza: Preizkus in prevzem vozila.

6. sklop: Generalna obnova tovornega vozila MB UNIMOG U 2150 L/38
Za zagotavljanje operativnosti vozila in sprejemljivih stroškov vzdrževanja se izvede generalna obnova komponent karoserije ter šasije in nekaterih ostalih delov vozila. Obnova se izvede po fazah:

- I. faza: Demontaža kabine.
- II. faza: Demontaža kesona.
- III. faza: Demontaža šasije.
- IV. faza: Določitev delov za zamenjavo oziroma sanacijo.
- V. faza: Popravilo, obnova oziroma menjava dotrajanih elementov.
- VI. faza: Peskanje šasije, kabine in kesona.
- VII. faza: Barvanje šasije, kabine in kesona.
- VIII. faza: Montaža vozila, zaščita z voskom in oljem Krown.
- IX. faza: Preizkus in prevzem vozila.

ODGOVOR (angleščina):

The entire Invitation to Tender (hereinafter: ITT) in Slovene is available at http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=301361

The Contracting Authority shall state a brief summary of the subject of the procurement procedure:

The subject of this public procurement procedure is the delivery of painting services (auto body and paint work according to the applicable Slovenian Armed Forces standards) and complete overhaul of Slovenian Armed Forces (hereinafter: SAF) assets according to the following lots:

Lot I: Armament
Lot II: Vehicles
Lot III: Armor systems
Lot IV: Aircraft
Lot V: Complete overhaul of Mercedes-Benz 270 CDI
Lot VI: Complete overhaul of Mercedes-Benz UNIMOG

The Bid to be submitted shall refer to the entire public contract or an individual lot.

Lots I, II, III and IV:

The Contractor shall perform body and paint work for the Contracting Authoritys assets. All services are to be provided according to the standards (see Appendices 11 and 12 of this ITT) and according to technological painting techniques II-U-TZ-30 (aircraft painting), II-U-TZ-31 (aircraft painting), II-U-TZ-32 and II-U-TZ-36. Should the Contractor not be familiar with the said techniques, the descriptions thereof can be obtained from the Contracting Authority. In case any of the standards are not (yet) established, standards for comparable assets or appropriate technological regulations concerning individual assets should be applied, in agreement with the Contracting Authority.

The Contractor has to provide the paint (military camouflage paint and other; epoxy primer, RAL 6014 F9, RAL 6031 F9, RAL 8027 F9 ) and its components as well as body and paint work consumables for performing the services. The paint shall be charged according to the pricelists that are considered an integral part of the Final Contract, whereas paints and consumables that are not included in the pricelists shall be charged according to the Contractors purchase prices. To this end, the Bid should include the pricelists on the basis of which paint and consumables shall be charged to the Contracting Authority.

The Contractor should have his workshop in the Republic of Slovenia. In case the need for services abroad should arise, the Contractor and the Contracting Authority shall agree on the manner and prices of such services prior to their execution.


Lot V: Complete overhaul of MB 270 CDI

To provide vehicle operability and financially feasible maintenance costs a complete overhaul of vehicle body components and its chassis as well as some other vehicle parts is needed. The overhaul shall be performed according to the following stages:
Stage 1: Dismantling the body of the vehicle
Stage 2: Dismantling the chassis
Stage 3: Determining which vehicle parts are to be replaced or serviced
Stage 4: Service, overhaul or replacement of defective vehicle parts
Stage 5: Sandblasting
Stage 6: Painting the vehicles body and chassis
Stage 7: Assembling the vehicle; wax and Krown application
Stage 8: Vehicle testing and vehicle acceptance procedure


Lot VI: Complete overhaul of MB UNIMOG U 2150 L/38

To provide vehicle operability and financially feasible maintenance costs a complete overhaul of vehicle body components and its chassis as well as some other vehicle parts is needed. The overhaul shall be performed according to the following stages:
Stage 1: Dismantling the cabin
Stage 2: Dismantling the load bin
Stage 3: Dismantling the chassis
Stage 4: Determining which parts are to be replaced or serviced
Stage 5: Service, overhaul or replacement of defective parts
Stage 6: Sandblasting of the chassis, cabin and the load bin
Stage 7: Painting of the chassis, cabin and the load bin
Stage 8: Assembling the truck; wax and Krown application
Stage 9: Testing and acceptance procedure


Datum objave: 16.04.2019   10:09
VPRAŠANJE
Vezano na naročnikovo zahtevo, da normativi ne smejo biti nižji od 5 % glede na normative, ki so podani v razpisni dokumentaciji, nas zanima, ali ti normativi lahko odstopajo tudi za več kot 5 %, ker z uporabo specialne opreme, znanj in izkušenj, lahko odstopajo tudi za več % od podanih.

ODGOVOR
Naročnik ne spreminja svojih zahtev iz razpisne dokumentacije, tako da normativi ne smejo biti nižji od 5% glede na normative, predpisane s strani Slovenske vojske.