Dosje javnega naročila 001670/2019
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO, Jadranska ulica 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: Prenova knjižnice Fakultete za matematiko in fiziko
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 605.770,98 EUR

JN001670/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.03.2019
JN001670/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.04.2019
JN001670/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.04.2019
JN001670/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.05.2019
JN001670/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.05.2019

    JN001670/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
Jadranska ulica 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Bernarda Golob Hribar
tajnik@fmf.uni-lj.si
+386 14766508
+386 12517281

Internetni naslovi
http://www.fmf.uni-lj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/301379/Razpisna_dokumentacija_prenova_Knjiznice_UL_FMF.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8053
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prenova knjižnice Fakultete za matematiko in fiziko
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je prenova knjižnice.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45200000
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je prenova knjižnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.04.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.04.2019   09:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.04.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
Jadranska ulica 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.03.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.03.2019   13:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naprošamo sheme stavbnega pohištva-mizarskih del!
Hvala

ODGOVOR

Spoštovani,
na spletni povezavi https://www.fmf.uni-lj.si/si/fakulteta/ desno spodaj pod rubriko Javni razpisi smo dodali sheme avditorija.
Lep pozdrav.


Datum objave: 25.03.2019   14:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosim za sheme stavbnega pohištva (zasteklitve, ključavničarska dela)
hvala

ODGOVOR

Spoštovani,
na spletni povezavi https://www.fmf.uni-lj.si/si/fakulteta/ desno spodaj pod rubriko Javni razpisi je objavljena vsa dokumentacija. Omenjene sheme so v datoteki "FMF_PZI knjiznica.pdf" pod številko 2.15 in 2.16.
Lep pozdrav.


Datum objave: 27.03.2019   07:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
kje se nahajajo sheme Zasteklitev?
Kakšna je zahtevana zvočna izolativnost drsnih pregradnih sten C.4 in C.5
Hvala za odgovor

ODGOVOR
Spoštovani,

na spletni povezavi https://www.fmf.uni-lj.si/si/fakulteta/ desno spodaj pod rubriko Javni razpisi je objavljena vsa dokumentacija v zip datoteki. Omenjene sheme so v datoteki "FMF_PZI knjiznica.pdf" pod številko 2.15 in 2.16 Shema vrat in zasteklitev.

Drsne stene so zgolj estetsko-varnostne in nimajo akustičnih ali kakšnih drugih lastnosti. Namenjene so preprečevanju dostopa v knjižnični del izven delovnega časa knjižnice.

Lep pozdrav.Datum objave: 27.03.2019   11:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo da spremenite pogoj iz SB6 na SB7.

Lep pozdrav,


ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik vztraja pri pogoju SB6.

Lep pozdrav,

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zanima nas,
garancija za odpravo napak v garancijski dobi

Kakšna je točno dolžina trajanja te garancije.

Hvala vnaprej in
Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

garancijski rok je določen v razpisni dokumentaciji. Dolžino garancijskega roka lahko razberete iz naslednjih strani razpisne dokumentacije:
1. stran 37, četrta alineja 9. člena vzorca pogodbe
2. stran 38, 12. člen vzorca pogodbe
3. stran 43, razpisni obrazec št. 11

Lep pozdrav,Datum objave: 04.04.2019   08:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zasledili smo več različic popisa, enega ki je dostopen na portalu JN, in dva na vaših spletnih straneh.
Zanima nas kateri je tisti, ki je pravilen.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

Pravilna popisa sta objavljena na spletnem portalu JN in tisti na naši spletni strani, ki je naveden pod aktualno. Drugi popis na naši spletni strani, ki je pod ostalo je popis iz prejšnjega razpisa, kjer ni bil izbran noben ponudnik. Popis na naši spletni strani pod aktualno in popis na portalu JN sta enaka, z razliko, da so na naši spletni strani objavljene tudi sheme, katere zaradi velikosti ni sprejelo na portal JN.

Lep pozdrav,


VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali se v popisu ključavničarskih del in stavbnega pohištva podvajajo vrata V_07, V_08 in V_11?

Hvala in LP.

ODGOVOR
Spoštovani,

po pregledu popisov ne najdemo podvajanja omenjenih vrat. Prosim, če nam sporočite kateri popis ste gledali?

Lep pozdrav,Datum objave: 05.04.2019   08:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v projektni dokumentaciji ne zaslediti shem od V_6 do V 14 oziroma pozicijG.6 do G16.2. med ZASTEKLITVAMI
Naprošam za dopolnitev!
Hvala

ODGOVOR

Spoštovani,

sheme vrat od V_6 do V_14 so med zasteklitvami na listu 2 na 21 strani. Verjetno ste spregledali ker ste pri shemah gledali le list 1, ki je na 20 strani.

Lep pozdrav,


Datum objave: 08.04.2019   09:18
VPRAŠANJE
Spoštovani, na strani 6 v razpisni dokumentaciji navajate termin ogleda lokacije. Zanima nas ali je ogled obvezen ?

ODGOVOR
Spoštovani,

ogled ni obvezen.

Lep pozdrav.Datum objave: 08.04.2019   09:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,
kdo je v Sloveniji zastopnik za drsne pregradne stene z vodili HAWA junior 80/M, kje je možno videti podobne prregradne stene pri nas?
Hvala za pomoč

ODGOVOR
Spoštovani,

projektant je sporočil, da je največji ponudnik pri nas Schachermayer d.o.o., ter da se da taka vodila dobiti tudi pri drugih ponudnikih. Prav tako so to ena izmed najbolj pogostih vodil v tem cenovnem razredu.

Lep pozdrav.Datum objave: 08.04.2019   14:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
kakšna je velikost stropne rolete ( Mizarska dela post.F.6)
Hvala za pojasnilo

ODGOVOR
Spoštovani,

Natančne dimenzije roloja so v datoteki "FMF_PZI knjiznica.pdf" na strani 12 (shema 02.07) in strani 13 (shema 02.08).

Lep pozdrav.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
Schachermayer d.o.o. je trgovina za material, vprašanje kje kdo je potencialni izvajalec drsnih pregradnih sten po opisu projektanta in kje se da videti enakorvredne stene v naravi?
Hvala za odgovor

ODGOVOR
Spoštovani,

projektant je sporočil, da so na spletni strani podjetja prikazani vsi detajli montaže, katere so povzeli v načrtih, ter da so drsne pregrade v načrtih natančno obdelane. Sugeriranje podizvajalcev je neprimerno, zato predlagamo, da se obrnete na prodajalca oziroma direktno na podjetje Hawa.

Lep pozdrav.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Kolikšna so zagotovljena sredstva za izvedbo investicije, ker je to za nas izločitveni faktor?
lp

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik ima dovolj zagotovljenih sredstev za izvedbo projekta glede na raziskavo trga in projektantsko oceno.

Lep pozdrav.


Datum objave: 08.04.2019   17:55
VPRAŠANJE
pozdravljeni,
Pri zavihku zasteklitev, prosim za shemi za poziciji G.15 in G.16.
Prosim tudi za pojasnitev glede rolet - kdo v Sloveniji je zastopnik?

Hvala in LP.

ODGOVOR
Spoštovani,

Zasteklitev iz točke G.15 je razvidna v prerezu svetlobnika, posebno v shemah ni obdelana.
Zasteklitev iz točke G.16.1 je zamenjava obstoječih oken, razvidna je v prerezih. Okna niso posebej obdelana, saj jih je potrebno nadomestiti z enakimi okni, kot so obstoječa.

Lep pozdrav.Datum objave: 09.04.2019   12:47
VPRAŠANJE
Naročnik na 5 strani razpisne dokumentacije v 4. odstavku točke 2 napiše, da želi, da ponudniki oštevilčijo vse liste in v obrazec 5 napišejo število strani.
Morda je bilo to smiselno, dokler se ponudbe niso pričele oddajati elektronsko. Zdaj to ni več smiselno, ker se tudi ponudba nalaga v več razdelkov (npr. obrazec ponudbe posebej, ESPD posebej, dokumetacija za podizvajalce posebej, ostala dokumentacija posebej) in se vrstni red zaporednih strani izgubi.

Prav tako v e-načinu oddaje ponudbe ni možno več dodajati ali odvzemati liste ponudbe in s tem smiselnost zaporednosti ter števila strani izgubi ves smisel.

Torej naročnika pozivamo, da naj prekliče zahtevo po oštevilčenju strani in vpisu številke le teh v obrazec 5.


ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik umika zahtevo po oštevilčenju strani in vpisu številke le teh v obrazec št. 5.

Lep pozdrav.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

smo podjetje (registracijska oblika) d.o.o.
Zanima nas ali zadostuje S.BON-1. (ki ga imamo že pridobljenega)
(ali moramo nujno pridobiti tudi S.Bon-1/P11 )

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

V skladu z razpisno dokumentacijo ponudnikom ob oddaji ponudbe ni potrebno predložiti S.BON obrazca, dovolj je, da predložijo podpisano izjavo o izpolnjevanju ekonomsko-finančne sposobnosti (razpisni obrazec št. 6). Predložitev dokazila o izpolnjevanju ekonomsko-finančne sposobnosti bo naročnik pred oddajo javnega naročila zahteval od ponudnika, kateremu se bo odločil oddati javno naročilo, in sicer bo za pravne osebe s sedežem v RS (npr. d.o.o.) zahteval obrazec S.BON-1/P, saj obrazec S.BON-1 ni ustrezno dokazilo o izpolnjevanju pogoja, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred datumom odpiranja ponudb ni imel dospelih neporavnanih obveznosti (razen, če je obrazec izdan točno na datum odpiranja ponudb).

Lep pozdrav.Datum objave: 09.04.2019   18:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,
iz sheme rolete je razvidna širina rolete, višin spuščanja NI kotirana. Naprošamo za odgovor: Kakšne so dimenzije rolete?
Hvala in lp

ODGOVOR
Spoštovani,

Zidarske dimenzije rolete so 412/236cm, višina dviga rolete je 196cm.

Lep pozdrav.

VPRAŠANJE
Pozrdavljeni,
prosim za pojasnilo glede rolete.
Ali je to protivlomna/klasična roleta? Prosim za več podatkov.
Lp

ODGOVOR
Spoštovani,

Gre se za varnostno roleto, kot npr. K-Haus tip Gala, zidarske dim. 412/236cm, višina dviga rolete je 196cm. Ostalo po postavki iz popisa.

Lep pozdrav.Datum objave: 10.04.2019   10:32
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika za potrditev, da lahko ponudniki reference (tako za kader, kot za reference ponudnika) izpolnjujejo kumulativno, skupaj s podizvajalci.
Hvala.ODGOVOR
Spoštovani,

Reference se lahko izpolnjujejo kumulativno skupaj s podizvajalci, pri čemer mora v primeru izpolnjevanja referenc s podizvajalcem ta podizvajalec tudi dejansko izvajati dela, na katera se njegove reference nanašajo.

Lep pozdrav.Datum objave: 11.04.2019   14:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v razpisni dokumentaciji navajate, da naročnik ne odgovarja za računske napake, ki so posledica morebitnih napak v excelovem dokumentu.
Naročnika opozarjamo, da je excelov dokument v celoti zaščiten in nimamo možnosti vpliva na v naprej določene matematične operacije, kakor tudi jih ni mogoče kontrolirati; torej je to samo vaša možnost.
Predlagamo, da objavite nezaščitene popise del, da bomo lahko sami preverili matematično pravilnost izračunov.
Hvala


ODGOVOR
Spoštovani,

v popisu del bomo odklenili polja, kjer so enačbe in objavili popravljen popis del.

Lep pozdrav.


VPRAŠANJE
Spoštovani,
Objavili ste zaščitene popise del in če prav razumemo je cene vpisati v vsa rumena polja. Glede na to opozarjamo, da v zavihku Elektro del Stikalni blok se vnašajo cene posamezno in na koncu skupaj ( Poz.9), kar pomeni da se sešteva 2x.
Prosimo za navodilo, kako sestavimo ponudbo - ceno za komplet ali posamezne cene brez kompleta!
Hvala in lp

ODGOVOR
Spoštovani,

hvala za opozorilo na napako. Napako bomo popravili in objavili popravljen popis del.

Lep pozdrav.


VPRAŠANJE
Spoštovani
B.10 Vgradnja svetlobnika, kot npr. Akripont AluX VISS ali kakovostno enakovredno dim. 96cm x 116 cm v obstoječo ravno streho, toplotna prevodnost min. 1,1 W/m2K, vodotesnost po EN 1873:2066, odstranitvena dela zajeta v postavki A., dela vključujejo skrbno odstranitev slojev HI in TI, montažo jeklenega kotnika, izvedbo parne zapore na jekleni kotnik, namestitev nove TI v predvideni širini cca. 50cm, izvedbo nadomeste HI v širini 100cm in zaključka na jekleno podkonstrukcijo, vsa za polno funkcionalnost in tesnenje preboja skozi ravno streho, okna dim. 96 cm x 116 cm,

Kaj je potrebno zajeti v tej poziciji (Odstranitvena dela zajeta v post A-jih ni)

Iz projekta ni razvidna lokacija svetlobnikov, prosim za pomoč.
Hvala

ODGOVOR
Spoštovani,

hvala za poslano opozorilo. V popisu del bomo dodali postavke pod A Odstranitvena dela in objavili popravljen popis.

Lokacija svetlobnikov je razvidna v datoteki "FMF_PZI knjiznica.pdf" na strani 4 (01.04 Načrt odstranitve stropa), kjer pa je žal napačno naveden tekst (prezračevalni sistem). Svetlobniki so na zgornjih 4 prebojih. Na strani 15 (02.10 Prerez skozi svetlobnik - D00D) je viden prerez svetlobnika, na strani 17 (02.12 Detajl preboda strojnih inštalacij skozi streho) pa so detajli za prezračevanje in svetlobnike.

Lep pozdrav.
Datum objave: 12.04.2019   10:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za pojasnilo zakaj je v novem popisu cca. 100 m2 stropnih lamelnih oblog več kot v prejšnjem popisu. Načrti pa so ostali enaki.

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
Spoštovani,

količine lamelnih oblog se s popravkom popisa niso spremenile. Prosim, če bolj natančno opredelite v kateri točki naj bi se spremenile količine.

Lep pozdrav.Datum objave: 12.04.2019   10:29
VPRAŠANJE
Prosimo za dodatna pojasnila glede izvedbe statičnih ojačitev prebojev. Kje je razvidno iz načrta? Kakšna so možnosti dostopa v objekt - občmočje gradnje s strojno mehanizacijo?
Hvala


ODGOVOR
Spoštovani,

v datoteki PZI_09-18-K_Knjiznica_FMF_statika.pdf ter v datoteki FMF_PZI Knjiznica.pdf so vsi podatki, kako je potrebno urediti statično ojačitev prebojev. V kolikor potrebujete več podatkov, vas prosimo za konkretno vprašanje kakšna pojasnila potrebujete. Dostop je možen preko vhoda na zadnji strani objekta ob transformatorju. Za strojno in gradbeno mehanizacijo si morate delovišče ogledati sami in oceniti možnosti, saj ne naročnik ne projektant nima ekspertize v tem področju in težko svetujemo in dajemo navodila za tako specifične stvari.

Lep pozdrav.Datum objave: 15.04.2019   09:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za podatek: pri odstranitvenih delih postavka A22 inA23 (popravljeni popisi) - izvedba prebojev stopne konstrukcije - koliko je debelina preboja oziroma koliko je debelina stropne konstrukcije?
- Ali se upošteva izvedba ojačitev prebojev sten po celotni dolžini oboda preboja?

LP.

ODGOVOR
Spoštovani,

Sestav ravne strehe je predvidoma AB konstrukcija (kasetirana stropna konstrukcija, raster nosilnih gred 50 cm, po original načrtu statike je debelina plošče 5cm, dimenzija gred je 10/30cm), toplotna izolacija v naklonu, ter vrhnja hidroizolacija, drugi vmesni sloji niso poznani predvideva se, da zaradi tehnologije takratnega časa, tudi ne obstajajo.
Upošteva se popolna izvedba ojačitev po načrtu gradbenih konstrukcij. Ojačitve pod ploščo je nujno opraviti pred izvedbo prebojev!

Lep pozdrav.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas sestava ravne strehe ki se sanira (in izvaja preboj) do kasetirane stropne konstrukcije: sloji in debeline! Kako je z dostopom na streho?

ODGOVOR
Spoštovani,

Sestav ravne strehe je predvidoma AB konstrukcija (kasetirana stropna konstrukcija, raster nosilnih gred 50 cm, po original načrtu statike je debelina plošče 5cm, dimenzija gred je 10/30cm), toplotna izolacija v naklonu, ter vrhnja hidroizolacija, drugi vmesni sloji niso poznani predvideva se, da zaradi tehnologije takratnega časa, tudi ne obstajajo.

Streha je na koti cca. 4m nad terenom. Dostop do strehe je preko požarnega stopnišča, ki pa ni primeren kot dostop za gradbišče, drugih dostopov do strehe ni.

Lep pozdrav.Datum objave: 15.04.2019   09:49
VPRAŠANJE
Naročnik v razpisni dokumentaciji pod točko:

III. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU
DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA, odstavek

R) Predračun, izjava o skladnosti predračuna in povzetek predračuna (rekapitulacija)
(Razpisni obrazec št. 20, 20a in 20b), zahteva, citiram:

Ponudba mora v ponudbeni ceni zajeti vse pričakovane stroške:
o v zvezi z zahtevami in pogoji naročnika navedenimi v splošnem delu popisov;
o stroške pripravljalnih del, organizacije, ureditve in varovanja gradbišča;
o stroške nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo in montažo;
o izdelavo ali najem in koriščenje, montažo in demontažo vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj
ipd.;
o stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na
gradbišču;
o stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve
prvotnega stanja, kjer bo to potrebno;
o stroške zavarovanja objekta v času izvedbe del in zavarovanje delavcev ter materiala na
gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do dokončanja del. Zavarovanje mora biti
izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi;
o stroške vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti
in okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov
podizvajalec;
stroške čiščenja objekta, kar zadeva izvajalčevo delo in sicer med izvedbo del in pred
primopredajo objekta, izvajalec mora upoštevati dejstvo, da je objekt vseljen in v polni
funkciji, zato bo potrebno delo tudi izven uradnih ur naročnika ter dodatna zaščita
prostorov in opreme ter redno dnevno fino čiščenje prostorov po opravljenih delih;
o stroške električne energije, vode, TK priključkov in morebitne ostale stroške v času gradnje;
o stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec
obvezno upoštevati;
o stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu kot celoti oz. delu objekta ali
opremi, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca;
o stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt,
stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del,
pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od
pooblaščene institucije v RS;
o stroške v zvezi z odvozom odvečnega materiala;
o vsi ostali stroški potrebni za izvedbo del, vključno s stroški v zvezi s kvalitetnim pregledom;
o strošek OVD, ki bo izvajal tudi koordinacijo z drugimi izvajalci, ki jih bo izbral naročnik in bo
opravljal delo OVG in morebitni ne našteti ostali stroški;
o pridobitev vseh dokumentov, dokazil, izkazov, soglasij.

Pojasnite prosim zakaj niste v popisu del, ki je del razpisne dokumentacije ustanovili nekaterih pozicij, ki jih navajate v zgoraj citiranem besedilu.

Ponudba bi morala biti zaradi te zahteve višja za 50.000,00 eur. Opredelite prosim, kje v ponudbi naj prištejemo znesek 50.000, 00 eur.

ODGOVOR
Spoštovani,

Znesek 50.000 EUR lahko vnesete tako, da na listu A. Odstranitvena dela pod točko A24 ustrezno spremenite enačbo tako, da bo procent višji za vrednost 50.000 EUR.

Lep pozdrav.Datum objave: 15.04.2019   11:28
VPRAŠANJE
Pozdravljenii,
Upošteva se popolna izvedba ojačitev po načrtu gradbenih konstrukcij-iz popisa je razvidno, da so ojačitve upoštevane v ključavničarskih delih - ali se morda motimo.
hvala za hiter ofgovor.

ODGOVOR
Spoštovani,

Ojačitve so upoštevane v ključavničarskih delih.

Lep pozdrav.Datum objave: 15.04.2019   20:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na odgovor z dne, 12.4.2019, 10.13 sporočamo sledeče:
- v prejšnjem popisu (prva oddaja razpisa) je bil strop v mizarskih delih razdeljen po elementih oz. številu kosov (poz. F1-F20) in če te kose/elemente pretvoriš v kvadraturo (sešteješ po elementih vso kvadraturo) dobiš cca. 322 m2 stropa
- v novem popisu pa je strop spremenjen v kvadraturo - pozicija F1 in je navedeno 425,40 m2

Zanima nas zakaj je taka razlika v kvadraturi, saj so načrti enaki.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

Dodali smo nekaj kvadrature v dveh sanitarijah. Dodatno je še nekaj tolerance, zaradi načina izvedbe stropa, te nove plošče so namreč tipske in gre efektivno celotna plošča, ki jo je potrebno odrezati, tam kjer smo imeli prej netipske, specifično izdelane plošče (recimo okoli nekaterih stebrov, ter okoli prezračevalnih enot, vrat in robov sten).

Lep pozdrav.Datum objave: 15.04.2019   20:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ne razumemo odgovora z dne 15.04.2019; 09:49. Ali to pomeni, da moramo vsi ponudniki popraviti enačbo na listu A. odstranitvena dela pod točko A24. Potem bi bilo bolj smiselno, da popravite popise in omogočite enakopravno obravnavo vseh ponudnikov?


ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik se strinja z vašim komentarjem, vendar popisa ne bo spreminjal. Enačb ne spreminjajte, tako boste imeli vsi enakopravno obravnavo. Ponudnik naj ceno razporeja po vseh enotnih cenah del in vgrajenih elementov.

Lep pozdrav.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
vezano na vaš zadnji odgovor se ne moremo strinjati z fašim odgovorom, da se dvigne % nepredvidenih del. Ob realizaciji projekta nadzornik ta dela najbrž posebej ne bo priznaval.
Splošno manjka pozicija organizacije gradbišča in pripravljalnih del, ki pokrivajo takšne stroške.

ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik se strinja z vašim komentarjem. Enačb ne spreminjajte. Ponudnik naj ceno razporeja po vseh enotnih cenah del in vgrajenih elementov. Pojasnilo zakaj nismo ustanovili posameznih pozicij, je, da so to pozicije, ki morajo biti, kot strošek upoštevane v ceni za posamezno postavko. Na primer, pri odstranitvenih delih se vključi vse postavke, transport, prenose, komunalne takse, zaščite, itd. Na listu O. Druga dela pa so postavke za ograditev gradbišča, kjer lahko v postavkah upoštevate vse kar je potrebno za zaščito in pripravo gradbišča.

Lep pozdrav.Datum objave: 16.04.2019   12:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za pojasnilo razpisnega obrazca št. 19
kjer v izjavi zahtevate kritje v višini min. v višini pogodbene vrednosti
za civilnopravno odgovornost, delodajalčevo odgovornost in odgovornost za škodo

vse brez omejitve?

Ali lahko pojasnite vse brez omejitev oz. spremenite zahtevo.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik v razpisni dokumentaciji zahteva od izvajalca zavarovano polico v minimalni višini ponudbene vrednosti in brez omejitev za povzročeno škodo do višine ponudbene vrednosti.

Lep pozdrav.