Dosje javnega naročila 001673/2019
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup dveh aparatov za avtomatsko izolacijo DNA/RNA z vzdrževanjem in dobava pripadajočih reagentov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001673/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.03.2019
JN001673/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.06.2019
JN001673/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001673/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA
Vrazov trg 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Urška Trček
urska.trcek@mf.uni-lj.si
+386 15437812
+386 15437726

Internetni naslovi
http://www.mf.uni-lj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/301393/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_091-5-1_19.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/301393/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8058
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup dveh aparatov za avtomatsko izolacijo DNA/RNA z vzdrževanjem in dobava pripadajočih reagentov
Referenčna številka dokumenta: 091-5-1/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38434000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup dveh aparatov za avtomatsko izolacijo DNA/RNA z vzdrževanjem in dobava pripadajočih reagentov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup dveh aparatov za avtomatsko izolacijo nukleinskih kislin iz humanih vzorcev s pomočjo magnetne tehnologije z vzdrževanjem in dobava pripadajočih reagentov.

Naročnik zahteva vzdrževanje v času garancijske dobe (1 leta) in pogarancijske dobe petih (5) let od uspešne zapisniške primopredaje opreme.

Reagente, ki so predmet tega javnega naročila bo naročnik naročal skladno z določili okvirnega sporazuma. Ponudnik mora ponuditi reagente za predvideno skupno letno število 2.304 izolacij. Vrsta potrebnih reagentov je razvidna iz predračuna za reagente (OBR 11). Reagente bo naročnik plačeval po dejanski porabi.

V kolikor se bo v predvidenem obdobju pri naročniku število preiskav povečalo ali zmanjšalo oz. prišlo do zamenjave tehnologije, bo naročnik količine reagentov, navedene v predračunu ponudnika ustrezno zmanjšal, povečal ali celo ukinil.

Glede na merilo iz razpisa, bo naročnik z najugodnejšim ponudnikom sklenil pogodbo in okvirni sporazum za dobavo reagentov za obdobje dveh (2) let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 72
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.04.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.04.2019   12:10
Kraj: https://ejn.gov.si/eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.03.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.03.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.04.2019   07:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
želimo ponuditi avtonomni sistem, ki za svoje delovanje ne potrebuje računalnika. Ali moramo vseeno ponuditi tudi dodatni računalnik?
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

V primeru avtonomnega sistema dodatni računalnik ni potreben.

Datum objave: 01.04.2019   07:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v tehničnih zahtevah in specifikacijah zahtevate, da Vzdrževanja aparatov v garancijski (1 leto) in pogarancijski dobi (5 let) vključuje tudi:
- intervencijski servisni posegi in odprava napak.
Prosimo vas da bolj točno definirate kaj mislite pod to zahtevo in za katero obdobje je potrebno zagotoviti intervencijske servisne posege in odprava napak- samo v garancijski dobi ali tudi v pogarancijski dobi.
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Intervencijske servisne posege in odpravo napak je potrebno zagotavljati v garancijski in pogarancijski dobi.


Datum objave: 01.04.2019   07:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v tehnični zahtevah in specifikacijah pod točko 9 zahtevate da mora sistem podpirati vsa programska orodja. Ali ste s to zahtevo mislili, da mora aparat podpirati analize za vse aplikacije, ki so navedene v tabeli Obrazca 11? Prosimo za potrditev da pravilno razumemo zahtevo oz za dodatno razlago.
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Sistem mora podpirati analize za vse aplikacije, ki so navedene v tabeli Obrazca 11.


Datum objave: 01.04.2019   07:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosila bi vas da dodatno obrazložitev Opombe točke 2 obrazca 11 (OBR11).

Priloga 1 - K obrazcu tega predračuna je treba na lastnem obrazcu priložiti spisek potrebnih reagentov za predvideno število izolacij, z navedbo kataloških številk, opisa, pakiranja in cen za navedeno pakiranje (za vsak reagent mora ponudnik izkazati ceno brez DDV v EUR, znesek davka v EUR in ceno z DDV v EUR) ter predvideno letno količino. Na lastnem predračunu mora biti navedena tudi skupna letna vrednost vseh reagentov v EUR brez DDV, znesek davka v EUR ter skupna vrednost vseh reagentov v EUR z DDV. Skupna letna vrednost na lastnem obrazcu mora biti enaka skupni letni vrednosti na OBR 11.

Kaj natančno je potrebno priložiti obrazcu OBR 11. Navajate lasten obrazec, ter lastni predračun. Kaj mora vsak posamezni vsebovati. Kaj pomeni lastni obrazec, ali je to obrazec naročnika ali obrazec ponudnika.
Zahtevate tudi ceno za posamezno izolacijo, ki pa po uradnem ceniku ne obstaja, zato so lahko izračuni le približni. Tako se seštevek izolacij ter seštevek za pakiranje ne ujema. V kakšni obliki (ali je to v enotah na pakiranje ali v enotah na izolacijo) je potrebno navesti končni seštevek na ponudnikovem obrazcu in predračunu in OBR11.


Lep pozdrav,
Andreja


ODGOVOR
Lasten obrazec je lasten predračun ponudnika. Na lastnem obrazcu je potrebno predložiti kataloške številke, opis, pakiranje in cene za navedeno pakiranje za vse reagente potrebne za prevideno število izolacij. Seznam reagentov na lastnem obrazcu mora biti predstavljen na način, ki bo naročniku omogočal preverjanje cen in potrebne letne količine kupljenih reagentov.
V kolikor letna količina reagentov, zaradi različnih pakiranj, ne more biti enaka letni porabi za predvideno število izolacij, naj bo na koncu lastnega predračuna predstavljen preračun na podlagi katerega bo ponudnik zagotovil, da bosta vrednosti na obeh obrazcih enaki.

Lastni obrazec je obrazec ponudnika.
Na OBR11 je enota mere ena izolacija.
Datum objave: 01.04.2019   11:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v tehničnih zahtevah in specifikacijah pod točko 7 navajate da želite, da sistem omogoča čim manjši elucijski volumen (od 30 do 100 ul).
Prosimo vas, da dovolite da kot ustreznega ponudimo sistem ki omogoča elucijski volumen od 60 do 200 ul.
Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR
Elucijski volumen 60 ul je še vedno v okviru sprejemljivega oz. ustreznega območja.