Dosje javnega naročila 001694/2019
Naročnik: ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje
Blago: OHIŠJA TRANSFORMATORSKIH POSTAJ
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 528.876,26 EUR

JN001694/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.03.2019
JN001694/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.04.2019
JN001694/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.05.2019
JN001694/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.08.2019
JN001694/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.08.2019
JN001694/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 05.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001694/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Vrunčeva ulica 2A
3000
SI
Celje
Slovenija
Služba nabave in javnih naročil, Robert Cehnar
info@elektro-celje.si
+386 34201000
+386 34201010

Internetni naslovi
http://www.elektro-celje.si/si/razpisi

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.elektro-celje.si/si/razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7683
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: OHIŠJA TRANSFORMATORSKIH POSTAJ
Referenčna številka dokumenta: JN-3/2019-NMV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232221
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
OHIŠJA TRANSFORMATORSKIH POSTAJ
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: ARMIRANOBETONSKA OHIŠJA MONTAŽNIH TRANSFORMATORSKIH POSTAJ
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232221
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ARMIRANOBETONSKA OHIŠJA MONTAŽNIH TRANSFORMATORSKIH POSTAJ
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: ARMIRANOBETONSKA OHIŠJA KOMPAKTNIH TRANSFORMATORSKIH POSTAJ
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232221
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ARMIRANOBETONSKA OHIŠJA KOMPAKTNIH TRANSFORMATORSKIH POSTAJ
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.04.2019   08:30
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.04.2019   08:31


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.04.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.03.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.04.2019   09:43
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo vas za potrditev, da pravilno razumemo zahtevo iz vzorca pogodbe, da se zahteva
bančna garancija za odpravo napak minimalno 3 leta, ker se nanaša na izvedena dela za
katera zahtevate minimalno 3 leta garancije.

Garancija minimalno 10 let pa se nanaša na obstojnost materialov in ne na dobro izvedbo del.

Hvala lepa za pojasnilo in lep pozdrav

ODGOVOR
Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi je zahtevano za celotno obdobje garancijske dobe, ki zanaša 120 mesecev. Naročnik bo s popravkom dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila omogočil, da bodo ponudniki lahko nudili finančna zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi s krajšo dobo veljavnosti, ki jih bodo morali pred njihovim potekom pravočasno ustrezno podaljšati oziroma nadomestiti z novimi.Datum objave: 05.04.2019   09:44
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo vas za potrditev, da pravilno razumemo zahtevo iz vzorca pogodbe, da se zahteva bančna garancija za dobro izvedbo del minimalno 3 leta, ker se nanaša na izvedena dela za katera zahtevate minimalno 3 leta garancije. Garancija minimalno 10 let pa se nanaša na obstojnost materialov in ne na dobro izvedbo del.

Hvala lepa za pojasnilo in lep pozdrav

ODGOVOR
Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi je zahtevano za celotno obdobje garancijske dobe, ki zanaša 120 mesecev. Naročnik bo s popravkom dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila omogočil, da bodo ponudniki lahko nudili finančna zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi s krajšo dobo veljavnosti, ki jih bodo morali pred njihovim potekom pravočasno ustrezno podaljšati oziroma nadomestiti z novimi.