Dosje javnega naročila 002573/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Blago: ARTIKLI DELOVNE UNIFORME CIVILNE ZAŠČITE
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.504.260,00 EUR

JN002573/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.04.2019
JN002573/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.07.2019
JN002573/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.07.2019
JN002573/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.08.2019
JN002573/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.08.2019
JN002573/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.09.2019
JN002573/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 17.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002573/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 080-191503
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Vojkova cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
glavna.pisarna@mors.si
+386 14712211
+386 14711730

Internetni naslovi
https://www.mors.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/301471/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8897
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ARTIKLI DELOVNE UNIFORME CIVILNE ZAŠČITE
Referenčna številka dokumenta: MORS 91/2019-ODP, (430-106/2018)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup artiklov delovne uniforme civilne zaščite, ki je razdeljen na 3 sklope.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Vrhnja funkcijska oblačila, kape in pasovi
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Skladišče URSZR, Obvozna pot 112, Ljubljana- Šentvid.
II.2.4 Opis javnega naročila
Vrhnja funkcijska oblačila, kape in pasovi:
-vetrna jakna
-hlače celoletne
-termoizolacijska jakna
-dežna jakna
-dežne hlače
-kapa letna
-pas za hlače
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 32
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Bombažno funkcijska oblačila
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Skladišče URSZR, Obvozna pot 112, Ljubljana- Šentvid.
II.2.4 Opis javnega naročila
Bombažno funkcijska oblačila:
-majica polo kratek rokav
-majica polo dolg rokav
-majica delovna
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 32
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Pletena oblačila
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Skladišče URSZR, Obvozna pot 112, Ljubljana- Šentvid.
II.2.4 Opis javnega naročila
Pletena oblačila:
-jopica pletena
-kapa zimska
-nogavice letne
-nogavice zimske
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 32
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.06.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovaščina (SK)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.06.2019   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.06.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Vojkova cesta 55
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.04.2019   13:56
Zadeva: Odgovor na vprašanje 1
Zveza: Javno naročilo MORS 91/2018-ODP, Artikli delovne uniforme CZ, objava št. JN002573/2019-B01, dne 23. 4. 2019

Na navedeni javni razpis smo prejeli naslednje vprašanje:

Datum prejema: 25.04.2019 07:45
1. »Pozdravljeni, nikjer ne zasledimo tehničnih opisov?«

Odgovor:
V skladu z navedbami iz razpisne dokumentacije poglavja V. Tehnične specifikacije, točke A: zahteve za vse sklope, bo naročnik vsem zainteresiranim ponudnikom poslal tehnične opise za vsak zahtevan sklop po elektronski pošti. Ponudnik mora poslati zahtevo na e-pošto: glavna.pisarna@mors.si in obvezno navesti številko zadeve 430-106/2018, za kateri sklop želi tehnične opise in točen elektronski naslov kam naj le-te naročnik pošlje. Naročnik bo poslal tehnične opise vsem zainteresiranim ponudnikom, ki bodo poslali zahtevo najkasneje do 6. 6. 2019, do 12. ure.


Datum objave: 06.05.2019   11:23
Številka: 430-106/2018-28
Datum: 6.5.2019

Zadeva: Odgovor na vprašanje 2
Zveza: Javno naročilo MORS 91/2018-ODP, Artikli delovne uniforme CZ, objava št. JN002573/2019-B01, dne 23. 4. 2019

Na navedeni javni razpis smo prejeli naslednje vprašanje:

Datum prejema: 25.04.2019 12:03
1. »sklop 2: oranžne delovne majice: potrebujemo oznako tekstilnih barv za točno izdelavo, samo pantone ni v redu. ravno tako oznaka temno modra barva ni v redu. Tudi ogled vaših vzorcev ne bo pomagal za izdelavo barve, ker digit.slike ne prikažejo barv pravilno. ker bo časa za izdelavo event.vzorcev le kak teden, ne bo mogoče pripraviti vzorcne količine materiala v tem času.zato se moramo lotiti barvanja kar čimprej.prosimo hitrega odgovora.«

Odgovor:
Barve v Civilni zaščiti so določene v Uredbi o oznakah v Civilni zaščiti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 114/03, 122/07 in 98/11), in sicer v 12. členu:
Barve oznak v Civilni zaščiti so določene po tiskarski barvni karti Pantone, po procesnih barvah, po karti samolepnih folij MACal in barvni karti niti za vezenje Madeira:
- temno modra (Pantone 288, 100c 60m, MACal 9839-26, Madeira 1134),
- svetlo modra (Pantone 2925, 70c 20m, MACal 9839-20, Madeira 1176),
- zelena (Pantone 354, 70c 100y, MACal 9849-12, Madeira 1251),
- oranžna (Pantone 151, 50m 100y, MACal 9801-04, Madeira 1278),
- zlato rumena (Pantone 109, 5m 100y, MACal 9809-00, Madeira 1068),
- rdeča (Pantone 2915, 70c 10m, MACal 9859-04, Madeira 1037).


Datum objave: 04.06.2019   08:43
Zadeva: Odgovori na vprašanja
Zveza: Javno naročilo MORS 91/2018-ODP, Artikli delovne uniforme CZ, objava št.
JN002573/2019-B01, dne 23. 4. 2019

Na navedeni javni razpis smo prejeli naslednja vprašanja z podprašanji:

Datum prejema: 23.05.2019 12:57
1. »Pozdrav. V zvezi z razpisom št : 430-106/2018 za sklop 3 imam tehnično vprašanje. Na ogledu vzorcev smo opazili,da kapa zimska ni narejena kot je opisano v tehnični dokumentaciji.
Zanima me sledeče: Je pri izdelavi vzorca potrebno slediti navodilom iz tehnične dokumentacije ali je potrebno slediti izdelavi vzorca kateri je bil na voljo. Prosim za odgovor«.
Odgovor:
Potrebno je slediti navodilom iz tehnične dokumentacije.

Datum prejema: 23.05.2019 15:40
2. »Pozdravljeni, pri sklopu 1 imate določene parametre pri posameznih materialih označeno z dvema zvezdicama, kar pomeni, da moramo kot ponudnik ob predložitvi ponudbe predložiti test akreditiranega laboratorija v EU. Oziroma pri posameznih materialih imate navedeno, da za ostale parametre je potrebno narediti test v neodvisni inštituciji. Za pripravo take ponudbe je potrebno najmanj 70 dni. Namreč, da ustrezna inštitucija opravi vse zahtevane analize potrebuje vsaj 60 dni. Prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe vsaj za 70 dni ali odmik zahteve po predložitvi testov akreditiranega laboratorija EU in neodvisne inštitucije«.
Odgovor:
Rok za oddajo ponudb ostaja nespremenjen.

Datum prejema: 24.05.2019 08:53
3. »Pozdravljeni, imamo nekaj vprašanj za sklop 3-pletena oblačila:
JOPICA PLETENA:
-ni podana dolžina jope.
Odgovor: Dolžina pletene jope, merjena po sredini hrbta, brez vratnega patenta za velikostne številke je sledeča: velikostna številka S = 67,5 cm, M = 68,5 cm, L = 69,5 cm, XL = 70,5 cm, XXL = 71,5 cm, 3XL = 72,5 cm.

-ni podana višina ovratnika
Odgovor: Višina ovratnika pri jopah je 12,5 cm.

-rokavna dolžina vključno z ramo je pri ženski jopi daljša kot pri moški.
Odgovor: Ženska rokavna dolžina pri pleteni jopi, vključno z rameni (merjeno od vratu do zapestja iztegnjene roke) je pri posameznih velikostnih številkah sledeča: S = 68 cm, M = 70 cm, L = 71 cm, XL = 72 cm, XXL = 73 cm, 3XXL = 74 cm. Moška rokavna dolžina pa je: velikostna številka S = 74,5 cm, M = 76 cm, L = 77,5 cm, XL = 78,5 cm, XXL = 80 cm, 3XXL = 81cm.

- dimenzija žepov: širina, dolžina
Odgovor:
Dimenzije žepov pri moški jopi so: širina 11,5 cm in višina 15 cm, pri ženski jopi pa: širina 11,5 cm in višina 14 cm.

KAPA:
-ali se delajo v 6 velikostih
Odgovor: Kape so predvidene v velikostih: S, M, L, XL.

-podane niso nobene dimenzije
Odgovor:
Širina velikostnih števil kape je: S = 25 cm, M = 26 cm, L = 27 cm, XL = 28 cm.
Dolžina velikostnih številk kape je: S = 21 cm, M = 22 cm, L = 23 cm, XL = 24 cm

-ali je določen material za podlago in mere / višina / podloženega materiala«.
Odgovor: Za podlogo kape je predviden material bombaž, jersey (7 cm).

Datum prejema: 28.05.2019 08:14
4. »Pozdravljeni, pri sklopu 3 imamo vprašanje: Nogavice:
Nogavica letna in zimska;
Ali je lahko česan bombaž v numeraciji.
Dolžinska masa preje : Nm 34/1 ali Ne 20/1 namesto tex 16/2«.
Odgovor:
Ne.


Datum objave: 05.06.2019   15:04
Zadeva: Odgovor na vprašanje
Zveza: Javno naročilo MORS 91/2018-ODP, Artikli delovne uniforme CZ, objava št. JN002573/2019-B01, dne 23. 4. 2019


Na navedeni javni razpis smo prejeli naslednja vprašanja:

Datum prejema: 03.06.2019 08:56
1. »Vprašanje za JN 002573/2019 SKLOP 2. V razpisni dokumentaciji za SKLOP 2. Bombažno funkcijska oblačila. 4. Tehnične zahteve / surovinska sestava .....% poliester z vgrajenimi, aktivnimi delci ( Funkcija mineralnih delcev je primerno izboljšati odvajanje vlage; prav tako pa preprečuje nastanek neprijetnih vonjav in omogoča boljšo UV zaščito. Proizvajalec materiala mora podati izjavo, v kateri pojasni tehnologijo in pridobljene lastnosti materiala. )
Govorimo o predivu (37.5 - Cocona), ki je v "zaprtem" sistemu, kot npr. "Gore-tex" in je dostop do njega skoraj nemogoč. Pozivamo naročnika, da spremeni tehnično dokumentacijo v delu, ki govori o funkciji: Funkcija prediva je primerno izboljšati odvajanje vlage; prav tako pa preprečuje nastanek neprijetnih vonjav in omogoča boljšo UV zaščito ter hitro sušenje. Proizvajalec materiala mora podati izjavo, v kateri pojasni tehnologijo in pridobljene lastnosti materiala. ) Naročnik, ne bo zmanjšal kvalitete ampak bo omogočil ostalim ponudnikom sodelovanje pri javnem naročilu za Sklop 2.«

Odgovor:
Naročnik načrtuje nakup delovne uniforme za daljše časovno obdobje in za uporabo le te v najzahtevnejših vremenskih in drugih okoliščinah, zato ne bo spreminjal določenih tehničnih opisov in pogojev iz razpisne dokumentacije.
Datum prejema: 03.06.2019 07:50
2. »Spoštovani,vprašanje za Sklop 2. Artikel: Majica polo dolg in kratek rokav ter majica delovna
1. Splošne zahteve: 1.3. Material za majice se hitro suši, ščiti pred škodljivimi UV žarki in preprečuje neprijeten vonj. Je zelo lahek in antistatičen. Ali v pletivu uporabimo karbonska vlakna?

Odgovor:
Ne. Tehnične zahteve, oziroma specifikacije v razpisni dokumentaciji za navedena oblačila so definirane.

2. Tehnične zahteve;
Surovinska sestava: 53%Bombaž 47%Poliester z vgrajenimi, aktivnimi delci, 43%Bombaž 53%Poliester z vgrajenimi, aktivnimi delci 4% Elastan,10% Elastan 90 %Poliester z vgrajenimi, aktivnimi delci. Za zgoraj navedene surovinske sestave potrebujejo proizvajalci prediv od 2 - 3 meseca časa, da razvijejo tako sestavo, v kombinacijo s težo prediva in zahtevano barvo ter zahtevanimi obdelavami.
Naročnika pozivamo, da podaljša rok za oddajo javnega naročila, ker je v tako kratkem času, ne mogoče razviti 3 popolnoma nove artikle.
Govorimo o razumnem podaljšanju, ne samo sedem ali deset dni.«

Odgovor:
Rok za oddajo ponudb ostaja nespremenjen.