Dosje javnega naročila 001704/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje tehničnega svetovanja, projektantskega in gradbenega nadzora ter koordinacije VZD pri zamenjavi fasadnega stavbnega pohištva na 5 objektih sodnih stavb
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 24.156,00 EUR

JN001704/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.03.2019
JN001704/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.04.2019
JN001704/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.04.2019
JN001704/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.04.2019
JN001704/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.05.2019
JN001704/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001704/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
gp.mp@gov.si
+386 13695342

Internetni naslovi
http://www.mp.gov.si/si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/301490/Povabilo_navodila_obrazci_4300_7_2019.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8080
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje tehničnega svetovanja, projektantskega in gradbenega nadzora ter koordinacije VZD pri zamenjavi fasadnega stavbnega pohištva na 5 objektih sodnih stavb
Referenčna številka dokumenta: 4300-7/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je zvajanje tehničnega svetovanja, projektantskega in gradbenega nadzora ter koordinacije VZD pri zamenjavi fasadnega stavbnega pohištva na objektih sodnih stavb v Mariboru, Vrhniki, Žalcu, Lendavi in Trebnjem.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
71300000
71500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor, Vrnika, Žalec, Lendava in Trebnje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava varnostnih načrtov, izvajanje tehničnega svetovanja, projektantskega in gradbenega nadzora ter izvajanje del koordinatorja za varnost pri delu na gradbiščih v pripravljalni in izvajalni fazi izvedbe GOI del. Storitve predmetnega javnega naročila se bodo izvajala pri izvedbi zamenjave fasadnega stavbnega pohištva na naslednjih objektih in lokacijah:
- Okrajno sodišče v Trebnjem, Gubčeva cesta 9, Trebnje,
- Okrajno sodišče na Vrhniki, Cankarjev trg 8, Vrhnika,
- Okrajno sodišče v Žalcu, Levstikova ulica 14, Žalec,
- Okrajno sodišče v Lendavi, Glavna ulica 9, Lendava in
- Okrožno sodišče v Mariboru, Sodna ulica 14, Maribor.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.04.2019   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.04.2019   13:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.04.2019   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.03.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.03.2019   11:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,
poglejte obrazložitev MOP, h kadru enakovredno za nadzore spadajo tudi NZ. prosimo za dopolnitev.
Za sanacije fasad, obodov, stavbnega pohištva ni potrebno gradbeno dovoljenje. Prosimo za popravek. V kolikor ne, potem so to novogradnje ali rekonstrukcije za katere je gradbeno dovoljenje obvezno.
Hvala za odgovor

ODGOVOR
Naročniku zastavljeno vprašanje oziroma zahteva ni razumljiva, zato nanj ne more odgovoriti. Naročniku tudi ni poznana obrazložitev MOP, ki jo navajate. Naročnik potencialnega ponudnika naproša, da vprašanje zastavi ponovno na bolj jasen način.Datum objave: 28.03.2019   13:34
VPRAŠANJE
prosimo za pojasnilo:
Merilo:
- Cena: 90% oz. 90 točk
- Reference kadra: 10% oz. 10 točk
Tako imate namreč nastavljeno formulo. Ko prebiramo "podmerilo kadra" ugotavljamo, da lahko s predloženimi referencami pridobimo največ 5 točk.

Prosimo za pojasnilo oz. korekcijo razpisne dokumentacije, saj se je 5 točk nekje izgubilo.

ODGOVOR NAROČNIKA:
Skupno število prejetih točk se izračuna po formuli: T = 0,9 * Tc + 0,1 * Trk
Ponudnik predloži poljubno število referenc kadra, naročnik pa bo upošteval največ 5 referenc. V primeru predložitve 5 referenc je R1 = 5.

Točke za reference za kader (Trk) se izračuna po formuli: Trk = 100*(R1/5), v vašem primeru - ob predložitvi petih referenc - je Trk = 100. Z upoštevanjem formule za skupno število točk, bi bil izračunani T = (0,9 * Tc) + (0,1*100) oziroma T = (0,9 * Tc) + 10
Datum objave: 29.03.2019   08:30
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo ali je lahko vodja nadzora hkrati tudi nadzornik GO del in npr. nadzornik strojnih instalacij hkrati koordinator za varnost in zdravje pri delu.


ODGOVOR NAROČNIKA:
Vodja nadzora je lahko tudi nadzornik GOI del, nadzornik strojnih inštalacij pa je lahko koordinator za varnost in zdravje pri delu v kolikor izpolnjuje pogoje, ki so z zakonom določeni za koordinatorja VPD.Datum objave: 29.03.2019   09:24
VPRAŠANJE
Reference kadra - prosim za podaljšanje referenčnega obdobja iz 5 na 7 let, saj s tem ne boste izgubili na kvaliteti storitev, kvečjemu boste omogočili večjemu številu potencialnih ponudnikov oddajo ponudbe

hvala

ODGOVOR NAROČNIKA:
Naročnik ne bo spreminjal zahtevanega referenčnega obdobja.
Datum objave: 29.03.2019   13:32
VPRAŠANJE


Zaradi nepravilnega tolmačenja in napačno napisanih terminov v novem zakonu, lahko po vašem opravljajo delo nadzornika samo projektanti in pooblaščeni inženirji.
Nadzorni inženir po novem imenovanju je v preteklosti opravljal delo, za katerega zahtevate sedaj vi referenco.
Na web strani IZS je Imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom, kjer je med drugim tudi napisano:

Iskanje po poklicnem nazivu
PI - Pooblaščeni inženir (projektiranje, nadzor nad gradnjo zahtevnega, manj zahtevnega, nezahtevnega objekta in posameznimi deli ter vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta, vodenje posameznih del na zahtevnih in manj zahtevnih objektih, vodenje gradnje nezahtevnega objekta)
NI - Nadzorni inženir (Nz - nadzor nad gradnjo zahtevnega, manj zahtevnega, nezahtevnega objekta in posameznimi deli)
NI - Nadzorni inženir (Nm - nadzor nad gradnjo manj zahtevnega, nezahtevnega objekta in posameznimi deli zahtevnega objekta)
NI - Nadzorni inženir (Nnp - nadzor nad gradnjo nezahtevnega objekta in posameznimi deli)

Podajam tudi internetno stran IZS, kjer je problematika razložena.
http://www.izs.si/izpostavljena-novica/odgovori-ministra-jureta-lebnana-vprasanja-o-nadzornih-inzenirjih-2446/

ODGOVOR NAROČNIKA:
Naročnik bo, pri presoji izpolnjevanja kadrovskega pogoja za sodelovanje (iz točke 13.2. Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe), upošteval tudi posameznike navedene v 55. členu Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID), ob izpolnjevanju pogojev za izvajanje predmeta javnega naročila navedenih v istem členu. Ponudnik za te posameznike (kader) predloži izpolnjen in podpisan obrazec »Kadri« (priloga št. 9b) in skladno z Navodili ponudnikom za pripravo ponudbe lahko tudi obrazec »Referenca za kader« (priloga št. 9c).
Datum objave: 01.04.2019   10:08
VPRAŠANJE
Prosimo informacijo koli znaša ocenjena vrednost GOI del in ocenjena vrednost javnega naročila

ODGOVOR NAROČNIKA:
Projektantska ocena GOI del znaša 1.300.000,00 EUR z DDV.

Naročnik ocenjene vrednosti predmetnega javnega naročila ne bo razkril in objavil. Naročnik je ocenjeno vrednost določil ob začetku postopka oddaje javnega naročila, sprejel ustrezne dokumente in v njih ocenjeno vrednost ustrezno dokumentiral. Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila bodo, tako kot določa Zakon o javnem naročanju v poglavju, ki govori o zaupnosti, po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila postali javni in kot zainteresiran ponudnik takrat lahko vložite zahtevo za dostop do informacije javnega značaja ali enostavno zaprosite za posredovanje podatka o ocenjeni vrednosti in vam ga bomo posredovali.Datum objave: 01.04.2019   10:10
VPRAŠANJE
ali je potrebno oz. so pogoj reference, ki se nanašajo na oba imenovana pooblaščena inženirja - vodja nadzora bo verjetno samo en en??

ODGOVOR NAROČNIKA:
Predložitev dodatnih referenc za kader, ki je naveden in prijavljen na izpolnjenem obrazcu »Kadri« (priloga št. 9b) ni pogoj za sodelovanje. Dodatne reference vpisane v obrazec »Referenca za kader« (priloga št. 9c) služijo ponudniku za pridobitev točk pri podmerilu »reference kadra«.

Vodja nadzora pri izvedbi predmetnega javnega naročila bo le ena oseba.
Datum objave: 02.04.2019   09:42
VPRAŠANJE
Prosimo za znižanje vrednosti reference kadra in sicer na 20.000 EUR bruto, saj vrednosti nadzora v zadnjih nekaj letih niso bile visoke, razen če podaljšate referenčno obdobje na obdobje pred gospodarsko krizo (7 oz. 10 let).
Prosimo za upoštevanje.

ODGOVOR NAROČNIKA:
Naročnik ne bo spreminjal zahtevane vrednost reference kadra.Datum objave: 02.04.2019   11:35
VPRAŠANJE
Vprašanje vezano na projektantski nadzor - Ali mora ponudnik angažirati izdelovalca projektne dokumentacije za izvajanje inženirskih storitev pri zamenjavi stavbnega pohištva?

ODGOVOR NAROČNIKA:
Izvajalec mora imeti za izvajanje pogodbe ustrezen kader, ki bo lahko izvajal tudi projektantski nadzor.
Datum objave: 03.04.2019   13:33
VPRAŠANJE
Obrazec "Ponudbeni predračun" (priloga št. 1-1)

Celice kamor je potrebno vpisati ponudnika, datum in št. ponudbe so zaklenjene, zato prosim če jih odklenete in korigiran obrazec ponovno objavite.

lep pozdrav

ODGOVOR NAROČNIKA:
Naročnik odklenjen obrazec objavlja na naslednji spletni povezavi:
http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/mp.gov.si/Javna_narocila/Priloga_st._1-1_-_Ponudbeni_predracuna_odk.xlsx

Obrazec se vsebinsko ne spreminja, odklepajo se zgolj celice za navedbo: ponudnika, datuma in št. ponudbenega predračuna.

Datum objave: 03.04.2019   14:15
VPRAŠANJE
Glede na to, da zahtevate reference za Ponudnika, ki se nanašajo na obdobje zadnjih 8 let, ne vidimo razloga, da ne bi podaljšali tudi referenčnega obdobja za kader (tega namreč omejujete na zadnjih 5 let). Tega si ne znamo razlagati drugače, kot da ste napisali razpisne pogoje na točno določenega ponudnika.

ODGOVOR NAROČNIKA:
Naročnik ne bo spreminjal razpisnih pogojev.
Datum objave: 03.04.2019   14:15
VPRAŠANJE
Prosimo, da glede na nizko dosežene vrednosti nadzora v zadnjih 5 letih, reference kadra in ponudnika vežete na vrednost GOI del, ali pa podaljšate (uskladite) referenčno obdobje, kot imate definiranega za ponudnika - obdobje zadnjih 8 let.
Prosimo za upoštevanje

ODGOVOR NAROČNIKA:
Naročnik ne bo spreminjal razpisnih pogojev.