Dosje javnega naročila 001711/2019
Naročnik: OBČINA TRBOVLJE, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje
Gradnje: Ureditev avtobusnih postajališč
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 81.002,75 EUR

JN001711/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.03.2019
JN001711/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2019
JN001711/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.05.2019
JN001711/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.10.2019
JN001711/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 08.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001711/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4
1420
SI
Trbovlje
Slovenija
Luka Sladič
luka.sladic@trbovlje.si
+386 35627983
+386 35627986

Internetni naslovi
http://www.trbovlje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.trbovlje.si/vsebina/javni%20razpisi/24
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8081
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev avtobusnih postajališč
Referenčna številka dokumenta: 430-12/2019-2
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega razpisa je preureditev petih avtobusnih postajališč v severnem delu Trbovelj, ob regionalni cesti R2-427, odsek 1351 Latkova vas Trbovlje. Na treh postajališčih je predviden obseg urejanja le postavitev nadstrešnic, na eni lokaciji se predvideva zamenjava dotrajane nadstrešnice, eno postajališče pa je dotrajano in neustrezno tudi v gradbenem smislu, zato je predvidena zamenjava vozišča na postajališču, hodnika za pešce s čakališčem, robnikov , sanacija krone desno brežnega zidu potoka Trbovljščica z varovalno ograjo ter postavitev nadstrešnice.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročila, sestavljena iz naslednjih sklopov ali skupin sklopov:
Naročilo je razdeljeno na dva (2) sklopa in sicer:
Sklop 1: Ureditev avtobusnih postajališč (POPIS DEL 1. Sklop)
Sklop 2: Dobava, montaža nadstrešnic in jeklene ograje za pešce (POPIS DEL 2. Sklop)
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Ureditev avtobusnih postajališč (POPIS DEL 1. Sklop)
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: 1420 Trbovlje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega razpisa je preureditev petih avtobusnih postajališč v severnem delu Trbovelj, ob regionalni cesti R2-427, odsek 1351 Latkova vas Trbovlje. Na treh postajališčih je predviden obseg urejanja le postavitev nadstrešnic, na eni lokaciji se predvideva zamenjava dotrajane nadstrešnice, eno postajališče pa je dotrajano in neustrezno tudi v gradbenem smislu, zato je predvidena zamenjava vozišča na postajališču, hodnika za pešce s čakališčem, robnikov , sanacija krone desno brežnega zidu potoka Trbovljščica z varovalno ograjo ter postavitev nadstrešnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 25.04.2019
Konec: 03.06.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt bo delno sofinanciran iz sredstev za izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017), v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 20142020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava, montaža nadstrešnic in jeklene ograje za pešce (POPIS DEL 2. Sklop)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213315
45223110
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: 1420 Trbovlje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega razpisa je preureditev petih avtobusnih postajališč v severnem delu Trbovelj, ob regionalni cesti R2-427, odsek 1351 Latkova vas Trbovlje. Na treh postajališčih je predviden obseg urejanja le postavitev nadstrešnic, na eni lokaciji se predvideva zamenjava dotrajane nadstrešnice, eno postajališče pa je dotrajano in neustrezno tudi v gradbenem smislu, zato je predvidena zamenjava vozišča na postajališču, hodnika za pešce s čakališčem, robnikov , sanacija krone desno brežnega zidu potoka Trbovljščica z varovalno ograjo ter postavitev nadstrešnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 25.04.2019
Konec: 03.06.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt bo delno sofinanciran iz sredstev za izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017), v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 20142020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Vsi podatki so na voljo v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.04.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.04.2019   09:01
Kraj: https://ejn.gov.si/eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.03.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.03.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.