Dosje javnega naročila 002075/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: ZEMLJEMERSKA 11, IZVEDBA GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL PRI OBNOVI ULIČNEGA PROČELJA S STAVBNIM POHIŠTVOM IN STREHE NA STAVBI ZEMLJEMERSKA 11 V OKVIRU LJUBLJANA - MOJE MESTO
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 122.878,46 EUR

JN002075/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.04.2019
JN002075/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.07.2019
JN002075/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.08.2019
JN002075/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002075/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ana Gazvoda
ana.gazvoda@ljubljana.si
+386 13064401
+386 13064407

Internetni naslovi
https://www.ljubljana.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/301506/ZEMLJEMERSKA_11._ZA_OBJAVO.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/301506/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8383
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ZEMLJEMERSKA 11, IZVEDBA GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL PRI OBNOVI ULIČNEGA PROČELJA S STAVBNIM POHIŠTVOM IN STREHE NA STAVBI ZEMLJEMERSKA 11 V OKVIRU LJUBLJANA - MOJE MESTO
Referenčna številka dokumenta: 430-602/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
JAVNO NAROČILO ZAJEMA IZVEDBO GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL PRI OBNOVI ULIČNEGA PROČELJA S STAVBNIM POHIŠTVOM IN STREHE NA STAVBI ZEMLJEMERSKA 11 V OKVIRU LJUBLJANA - MOJE MESTO
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LJUBLJANA, ZEMLJEMERSKA 11
II.2.4 Opis javnega naročila
JAVNO NAROČILO ZAJEMA IZVEDBO GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL PRI OBNOVI ULIČNEGA PROČELJA S STAVBNIM POHIŠTVOM IN STRHE NA STAVBI ZEMLJEMERSKA 11 V OKVIRU LJUBLJANA - MOJE MESTO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 150
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
JAVNO NAROČILO JE MOGOČE PODALJŠATI SKLADNO Z DOLOČILI POGODBE O IZVAJANJU GRADBENO - OBRTNIŠKIH DEL PRI OBNOVI ULIČNEGA PROČELJA S STAVBNIM POHIŠTVOM
IN STREHE NA STAVBI NA NASLOVU ZEMLJEMERSKA ULICA 11 V LJUBLJANI V OKVIRU PROGRAMA LJUBLJANA - MOJE MESTO
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
KOT DOLOČENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.04.2019   14:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.04.2019   14:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.04.2019   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.04.2019   10:13
VPRAŠANJE
POZDRAVLJENI
V ESPD obrazcu moramo izpolniti:
Gospodarski subjekt izjavlja, da:
- Izpolnjuje objektivne in nediskriminatorne pogoje ali pravila, ki se uporabljajo za zmanjšanje števila
kandidatov:
- Če da, na kakšen način izpolnjuje te pogoje ali pravila:________???
- Če se zahtevajo določena potrdila ali druge oblike listinskih dokazov, navedite za vsakega od njih, ali ima gospodarski subjekt na razpolago zahtevane dokumente. Če so katera izmed teh potrdil ali oblik listinskih dokazov na voljo v elektronski obliki, navedite za vsakega od njih:

Prosimo, da nam pojasnite kaj moramo vpisati?


ODGOVOR:

Spoštovani.

ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/15 s spremembami) v 3. odstavku 79. člena določa, da ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta , da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik.

Vpisovati Vam torej ni treba ničesar.


Z le0pimi pozdravi.

Datum objave: 18.04.2019   10:15
VPRAŠANJE
POZDRAVLJENI
V ESPD obrazcu moramo izpolniti:
Gospodarski subjekt izjavlja, da:
- Izpolnjuje objektivne in nediskriminatorne pogoje ali pravila, ki se uporabljajo za zmanjšanje števila
kandidatov:
- Če da, na kakšen način izpolnjuje te pogoje ali pravila:________???
- Če se zahtevajo določena potrdila ali druge oblike listinskih dokazov, navedite za vsakega od njih, ali ima gospodarski subjekt na razpolago zahtevane dokumente. Če so katera izmed teh potrdil ali oblik listinskih dokazov na voljo v elektronski obliki, navedite za vsakega od njih:

Prosimo, da nam pojasnite kaj moramo vpisati?


ODGOVOR

Spoštovani.

ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/15 s spremembami) v 3. odstavku 79. člena določa, da ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta , da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik.

Vpisovati Vam torej ni treba ničesar.

Z lepimi pozdravi.


Datum objave: 18.04.2019   10:15
VPRAŠANJE
POZDRAVLJENI
V ESPD obrazcu moramo izpolniti:
Gospodarski subjekt izjavlja, da:
- Izpolnjuje objektivne in nediskriminatorne pogoje ali pravila, ki se uporabljajo za zmanjšanje števila
kandidatov:
- Če da, na kakšen način izpolnjuje te pogoje ali pravila:________???
- Če se zahtevajo določena potrdila ali druge oblike listinskih dokazov, navedite za vsakega od njih, ali ima gospodarski subjekt na razpolago zahtevane dokumente. Če so katera izmed teh potrdil ali oblik listinskih dokazov na voljo v elektronski obliki, navedite za vsakega od njih:

Prosimo, da nam pojasnite kaj moramo vpisati?


ODGOVOR

Spoštovani.

ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/15 s spremembami) v 3. odstavku 79. člena določa, da ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta , da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik.

Vpisovati Vam torej ni treba ničesar.

Z lepimi pozdravi.

Datum objave: 18.04.2019   10:16
Spoštovani,

ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/15 s spremembami) v 3. odstavku 79. člena določa, da ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta , da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik.

Vpisovati Vam torej ni treba ničesar.

Z lepimi pozdravi.


Datum objave: 18.04.2019   10:18
VPRAŠANJE
POZDRAVLJENI
V ESPD obrazcu moramo izpolniti:
Gospodarski subjekt izjavlja, da:
- Izpolnjuje objektivne in nediskriminatorne pogoje ali pravila, ki se uporabljajo za zmanjšanje števila
kandidatov:
- Če da, na kakšen način izpolnjuje te pogoje ali pravila:________???
- Če se zahtevajo določena potrdila ali druge oblike listinskih dokazov, navedite za vsakega od njih, ali ima gospodarski subjekt na razpolago zahtevane dokumente. Če so katera izmed teh potrdil ali oblik listinskih dokazov na voljo v elektronski obliki, navedite za vsakega od njih:

Prosimo, da nam pojasnite kaj moramo vpisati?


ODGOVOR

Spoštovani,

ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/15 s spremembami) v 3. odstavku 79. člena določa, da ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta , da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik.

Vpisovati Vam torej ni treba ničesar.

Lep pozdrav.