Dosje javnega naročila 000916/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Dodatne storitve pri razvoju sodelovalne platforme in sistema za podporo uporabnikom
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 53.680,00 EUR

JN000916/2019-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 19.02.2019
JN000916/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.03.2019
JN000916/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.03.2019

    JN000916/2019-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
TAJNIŠTVO
gp.mju@gov.si
+386 14788330

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dodatne storitve pri razvoju sodelovalne platforme in sistema za podporo uporabnikom
Referenčna številka dokumenta: 4300-4/2019; 2019/P-2
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Dodatne storitve pri razvoju sodelovalne platforme in sistema za podporo uporabnikom
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 44.000,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LJUBLJANA
II.2.4 Opis javnega naročila
Dodatne storitve pri razvoju sodelovalne platforme in sistema za podporo uporabnikom
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru operacija Enotna poslovna točka.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: odsotnost konkurence iz tehničnih razlogov

Razlaga:
Naročnik ima z izbranim ponudnikom že sklenjeno pogodbo za razvoj sodelovalne platforme in sistema za podporo uporabnikom. Zaradi izvedbe dodatnih storitev v okviru faze razvoja je bilo potrebno izvesti novo naročilo.
Naročnik je izvedel postopek s pogajanji brez predhodne objave, in sicer na podlagi druge alineje c) točke 1. odst. 46. člena ZJN-3, saj je iz tehničnih razlogov izbrani ponudnik kot izvajalec po že sklenjeni pogodbi edini, ki lahko izvede dodatne storitve, ki so predmet tega postopka in ki niso bile vključene v prvotno javno naročilo. Sistem, ki je predmet te pogodbe, je namreč v fazi razvoja, zaradi česar drugi izvajalci ne morejo posegati v ta sistem. Dostop do razvojnega okolja ima namreč samo obstoječi izvajalec, ki je razvojno okolje vzpostavil. Teh dodatnih storitev ni mogoče izvesti ločeno, saj so v celoti vezane na delo, ki ga že opravlja obstoječi izvajalec po prej navedeni pogodbi. Neločljivo celoto predstavljajo tako v smislu razvoja funkcionalnosti, ker so predvidene in nove funkcionalnosti vsebinsko in tehnično nedeljive in jih ni mogoče zaupati v izvajanje ločenim izvajalcem. Deljenje medsebojno povezanih nalog v fazi razvoja ni mogoče niti zaradi prelaganja odgovornosti med morebitnimi več izvajalci. Zaradi vseh navedenih tehničnih razlogov tega naročila ne more izvajati drug izvajalec.


IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN000916/2019-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 19.02.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
19.03.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
SRC sistemske integracije d.o.o.
Tržaška cesta 116
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 64.820,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 44.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.03.2019