Dosje javnega naročila 001718/2019
Naročnik: OBČINA MUTA, Glavni trg 17, 2366 Muta
Gradnje: Infrastrukturna ureditev in dograditev industrijske cone Muta
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 420.788,35 EUR

JN001718/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.03.2019
JN001718/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2019
JN001718/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.05.2019
JN001718/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001718/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA MUTA
Glavni trg 17
2366
SI
Muta
Slovenija
Nataša Jevšnikar
natasa.jevsnikar@muta.si
+49 28879609

Internetni naslovi
https://www.muta.si/objave

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://muta.si/razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8094
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Infrastrukturna ureditev in dograditev industrijske cone Muta
Referenčna številka dokumenta: 43001-1/19-2
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Gradnja infrastrukturne ureditve in dograditve industrijske cone Muta zajema izgradnjo komunalne infrastrukture po projektu "Industrijska cona jug" in "Komunalna ureditev industrijska cona jug - povezovalna kanalizacija".
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročila, sestavljena iz naslednjih sklopov ali skupin sklopov:
Sklop 1: Industrijska cona jug
Sklop 2: Komunalna ureditev industrijska cona Muta jug - povezovalna kanalizacija
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Industrijska cona jug
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Muta
II.2.4 Opis javnega naročila
Projekt "Infrastrukturna ureditev in dograditev industrijske cone Muta" zajema izgradnjo dveh sklopov. Prvi sklop z naslovom "Industrijska cona jug" zajema izgradnjo celotne komunalne infrastrukture s cesto dolžini 219 m. V drugem sklopu "Komunalna ureditev industrijska cona Muta jug - povezovalna komunalna kanalizacija" je predvidena izgradnja tlačnega voda v dolžini 1577 m in vsemi potrebnimi objekti za obratovanje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 06.06.2019
Konec: 30.06.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
43001-0001/2019-1

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Komunalna ureditev industrijska cona Muta jug - povezovalna kanalizacija
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Muta
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo "Infrastrukturna ureditev in dograditev industrijske cone Muta" obsega izvedbo gradbenih del po projektu "Industrijska cona jug", ki zajema izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave in ceste ter izvedbo gradbenih del po projektu "Komunalna ureditev industrijska cona Muta jug - povezovalna kanalizacija", ki zajema izgradnjo tlačnega povezovalnega voda z vsemi potrebnimi objekti za funkcioniranje, poteka od Industrijske cone do obstoječe gravitacijske kanalizacije na Zgornji Muti.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 06.06.2019
Konec: 30.06.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanje je možno zaradi
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
43001-0001/2019-1


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.04.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.04.2019   09:30
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN 24.4.2019 ob 9.30 uri na dan in uro, kot je to določeno v e-JN in obvestilu o naročilu objavljenem na portalu javnih naročil.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.04.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.03.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.04.2019   08:48
Vsebina razpisne dokumentacije pod točko 2.2.4 Vzorec pogodbe se spremeni tako, da se glasi:
"Ponudnik mora samo parafirati in žigosati vsako stran vzorca pogodbe
DOKAZILO:
- vzorec pogodbe (obrazec 8)"

Vsebina razpisne dokumentacije pod točko 3. VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE, točka 9 se spremeni tako, da se glasi:
"9. Parafiran in žigosan vzorec pogodbe - obrazec 8,"

Datum objave: 05.04.2019   08:58
Objava na https://ejn.gov.si je odprta

Datum objave: 05.04.2019   09:31
Dodane so gradbene situacije projekta "Komunalna ureditev industrijska cona Muta jug - povezovalna komunalna kanalizacija."

Datum objave: 05.04.2019   09:50
V prilogah objavljenega javnega naročila je priložen popravek popisa del za SKLOP 1.

Excelov dokument "SKLOP 1 PREDRACUN INDUSTRIJSKA CONA JUG_POPRAVEK 1" nadomešča prvotno objavljen Excelov dokument "03 KopijaSKLOP 1 PREDRACUN INDUSTRIJSKA CONA JUG".

Datum objave: 19.04.2019   11:53
Spoštovani,

Prosimo vas, da nam podate dodatno pojasnilo glede vašega vprašanja:

"Obrazec 5/7 ni v skladu z ZJN3, prosimo za popravek".

Lep pozdrav

Datum objave: 19.04.2019   12:19
Spoštovani,

Odgovor na vprašanje z dne 17.4.2019

Vprašanje:
"Pozdravljeni!

V popisu je zajeto tudi črpališče, ki ga je potrebno vključiti v obstoječi sistem.

1. Kdo je upravljalec sistema v katerega se črpališče vključuje?
2. Kdo za upravljalca sistema programira in vzdržuje nadzorni sistem (SCADA, povezave na center vodenja..)

LP"

Odgovor:
1. Upravljalec sistema je Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o.
2. O vzdrževalcu sistema programiranja nimamo podatka.

Lep pozdrav

Datum objave: 19.04.2019   13:38
Podajamo ponovno pojasnilo v zvezi z vprašanjem dne 4.4.2019

Vprašanje se je glasilo:

"Spoštovani!

V razpisni dokumentaciji v točki 2.2.4 Vzorec pogodbe so navodila: Ponudnik mora parafirati in izpolniti podatke v vzorcu pogodbe.
V razpisni dokumentaciji v točki 3. Vsebina ponudbene dokumentacije piše: 9. Parafiran vzorec pogodbe - obrazec 8
Na zadnji strani vzorca pogodbe je zapisno: Ponudnik mora samo parafirati in žigosati vsako stran vzorca pogodbe.

Naročnika prosimo, da se opredeli glede vzorca pogodbe.

Lep pozdrav"


Pojasnilo:

Vsebina razpisne dokumentacije pod točko 2.2.4 Vzorec pogodbe se spremeni tako, da se glasi:
"Ponudnik mora samo parafirati in žigosati vsako stran vzorca pogodbe
DOKAZILO:
- vzorec pogodbe (obrazec 8)"

Vsebina razpisne dokumentacije pod točko 3. VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE, točka 9 se spremeni tako, da se glasi:
"9. Parafiran in žigosan vzorec pogodbe - obrazec 8,"

Lep pozdrav