Dosje javnega naročila 002134/2019
Naročnik: KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana
Blago: DOBAVA ŠKROPILNICE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 32.470,79 EUR

JN002134/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.04.2019
JN002134/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.04.2019
JN002134/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.04.2019
JN002134/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.06.2019
JN002134/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002134/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE
Hacquetova ulica 17
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
info@kis.si
+386 12805262

Internetni naslovi
https://www.kis.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/301577/3_RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8097
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
raziskovalna


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA ŠKROPILNICE
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
16400000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava škropilnice.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
16400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana, Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava škropilnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.04.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 18.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.04.2019   11:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.04.2019   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.04.2019   19:24
VPRAŠANJE
Vprašanja :

1. Ali pri referencah zadostuje za dokaz priložitev kopija računa/dobavnice ali mora obvezno biti pisna potrditev naročnika, da je bila dobava uspešno izvedena. Glede na tekst ni povsem jasno kateri dokaz zadostuje, saj je navedeno "da bo naročnik upošteval potrdilo o dobro opravljenem delu, izdano s strani ref. naročnika, račun o dobavi oz. drugo ustrezno dokazilo". (to je str.17 pod zap.št. 4 pogoj)
Poleg tega sprašujemo ali je referenčna vrednost vsaj "25.000 EUR brez DDV" pravilna, saj se navezuje na "kosilnice" (na isti postavki kot zgoraj)

2. Obrazec 2: pooblastilo (str.38): sprašujemo ali se to pooblastilo nanaša
- na sam postopek oddaje ponudbe na ejn.gov.si , ko so poleg zakonitega zastopnika pooblaščeni še drugi za oddajo;
- ali je mišljeno, da direktor nekoga pooblasti (recimo zaradi njegove odsotnosti), da namesto njega podpiše vse potrebne listine pri ponudbi

3. Na strani 18 pod XX. pogl. v 2.odstavku navajate, da "povzetek predračuna" ponudnik v sistemu e-JN naloži v razdelek "predračun" ... verjetno ste mislili "ponudbeni predračun" , saj obrazca povzetek predračuna ni priloženega.

4. Glede pooblastil naročnika za pridobitev potrdil iz kazenske evidence sprašujemo:
razpolagamo z vsemi potrebnimi potrdili iz kazenske evidence /za pravno osebo in vse fizične osebe/ , ki so bili izdani v mesecu avgustu 2018 in prosimo za odgovor ali to zadostuje kot priloga namesto dajanja pooblastil vam kot naročniku za pridobivanje le teh; razpis smo namreč razumeli tako, da si kot naročnik želite čimveč dokazil priloženih že v ponudbi; poleg tega je nesmiselno iskati nova potrdila iz kazenske evidence, če so ta stara komaj 7 mesecev

ODGOVOR
1. Naročnik bo kot ustrezno dokazilo upošteval račun. Kot izhaja iz navedenega, so ustrezni vsi navedeni dokazi. Referenčna vrednost je ustrezna, vendar se pogoj pravilno glasi: da je ponudnik v zadnjih treh (3) letih pred rokom za predložitev ponudb izvedel vsaj dve (2) dobavi ŠKROPILNICE ponujenega proizvajalca, v posamezni vrednosti vsaj 25.000 brez DDV. - Naročnik bo objavil popravljeno stran dokumentacije.
2. Kot pooblastilo je mišljeno, da zakoniti zastopnik nekoga pooblasti, da podpiše vse potrebne listine pri ponudbi.
3. Ponudniki naložijo predračun.
4. Tako dokazilo ni ustrezno, ker je prestaro.
_______________