Dosje javnega naročila 002958/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-31/19: Gradbena dela za ureditev ceste R2-403/1073 Podbrdo-Petrovo Brdo od km 0.015 do km 0 .600
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 5.460.188,45 EUR

JN002958/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.05.2019
JN002958/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.06.2019
JN002958/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.06.2019
JN002958/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.08.2019
JN002958/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 06.09.2019
JN002958/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002958/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 091-217610
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Martina Kokalj
jn.drsi@gov.si
+386 014788336

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9205
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-31/19: Gradbena dela za ureditev ceste R2-403/1073 Podbrdo-Petrovo Brdo od km 0.015 do km 0 .600
Referenčna številka dokumenta: 43001-102/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Gradbena dela za ureditev ceste R2-403/1073 Podbrdo-Petrovo Brdo od km 0.015 do km 0 .600
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradbena dela za ureditev ceste R2-403/1073 Podbrdo-Petrovo Brdo od km 0.015 do km 0 .600
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 26
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki od oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.06.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.06.2019   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.06.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 31.05.2019   14:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Vozišče,
3.voziščne konstrukcije
0016
S 35 314
Izdelava obrobe iz malih tlakovcev (kock) iz naravnega kamna velikosti 20 cm/20 cm/20 cm
m1 10,00

0017
S36 131
Izdelava obrobe iz malih tlakovcev (kock) iz naravnega kamna velikosti 20 cm/20 cm/20 cm
m3 11,00

Ali gre pri postavki 17 za pomoto pri merski enoti m3, če ne, mi prosim objasnite za kaj gre pri omenjeni postavki.

Lep pozdrav!


ODGOVOR
Spremenjen je opis postavke 0017(S36 131) poglavja A. CESTA, I. VOZIŠČE, 3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE.
Korigirana postavka:
Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,50 m m3 11,00

V Spremembi 1 je objavljen spremenjen popis del.Datum objave: 31.05.2019   14:02
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Postavka: Izdelava obrobe iz malih tlakovcev (kock) iz naravnega kamna velikosti 20 cm/20 cm/20 cm
m3 11
Je pravilno v m3?

Hvala za odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR

Spremenjen je opis postavke 0017(S36 131) poglavja A. CESTA, I. VOZIŠČE, 3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE.
Korigirana postavka:
Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,50 m m3 11,00

V Spremembi 1 je objavljen spremenjen popis del.

Datum objave: 31.05.2019   14:03
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ali je enota mere m3 prava? Glej popis spodaj!


0017 S36 131 Izdelava obrobe iz malih tlakovcev (kock) iz naravnega kamna velikosti 20 cm/20 cm/20 cm m3 11,00


ODGOVOR

Spremenjen je opis postavke 0017(S36 131) poglavja A. CESTA, I. VOZIŠČE, 3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE.
Korigirana postavka:
Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,50 m m3 11,00

V Spremembi 1 je objavljen spremenjen popis del.
Datum objave: 31.05.2019   14:05
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Postavka: Dobava in zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom ter ročnim komprimiranjem v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi - premer zrn 0-32 mm m3 125
Za obsip cevi se ponavadi uporablja pesek 0-8 mm. Ali je pravilno 0-32 mm?

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR

Za obsip kanalizacijskih cevi do višine 30 cm nad temenom je upoštevati peščeni material frakcije 0-8 mm.

V Spremembi 1 je objavljen spremenjen popis del.

Datum objave: 31.05.2019   14:06
VPRAŠANJE
Spoštovani.-

Zanima nas ali se odvoz zemljine v trajno deponijo podvaja, tako pri cesti kot hodniku? Glej popis ceste spodaj.

Hvala za odgovor.

0002 21 224 Široki izkopi vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kat. strojno z nakladanjem in odvozom v deponijo m3 4.569,00

0020 29 152 Nakladanje, odvoz in razprostiranje odpadne zmesi zemljine in kamnine na trajno deponijo s plačilom ustreznih pristojbin (vezljiva zemljina /
zrnata kamenina - 3. kategorij) t 11.416,00


ODGOVOR

 Postavka 21 224 opisuje široki izkop zemljine 3. ktg. za vozišče / hodnik in odlaganje materiala na začasno - gradbiščno deponijo.
 Postavka 29 152 opisuje nakladanje viška materiala 3. ktg na transportno sredstvo in odvoz na trajno deponijo, ter plačilo ustreznih pristojbin.

Postavki opisujeta ločena dela in se ne podvajata.

V Spremembi 1 je objavljen dopolnjen popis del.Datum objave: 31.05.2019   14:08
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo za odgovore in sicer:

1. Postavke za rušenje asfalta in široki izkop vključujejo nakladanje in odvoz v deponijo.
Za nakladanje in odvoz izkopane zemljine in ruševin pa so tudi posebne postavke. Kje upoštevamo nakladanje in odvoz?
2. Postavka: Nakladanje, odvoz in razprostiranje odpadne zmesi zemljine in kamnine na trajno deponijo s plačilom ustreznih pristojbin (vezljiva zemljina / zrnata kamenina - 3. kategorij)
t 11416. Ali je to prava količina?
3. Postavka: Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine/zrnate kamenine 3. kategorije
m2 5 Ali je to prava količina?

Hvala za odgovore in lep pozdrav

ODGOVOR

1. Nakladanje in odvoz na gradbiščno deponijo se upošteva v sledečih postavkah:
- široki in ozki izkopi
- rušenje / rezkanje asfaltnih plasti
- rušenje betona
- rušenje kovinskih elementov
Spodaj navedene postavke zajemajo odlaganje viška materialov na trajno, komunalno deponijo, vključno s prevozom in plačilom taks:

0020 29 152 Nakladanje, odvoz in razprostiranje odpadne zmesi zemljine in kamnine na trajno deponijo s plačilom ustreznih pristojbin (vezljiva zemljina / zrnata kamenina - 3. kategorije) t 11.416,00
0021 29 153 Nakladanje in odvoz odpadnega asfalta na trajno deponijo s plačilom ustreznih pristojbin (recikliranje odpadnega asfalta) t 1.109,00
0022 29 154 Nakladanje in odvoz odpadnega cementnega betona na trajno deponijo s plačilom ustreznih pristojbin. t 164,00
0023 - Nakladanje in odvoz odpadne kovine na trajno deponijo s plačilom ustreznih pristojbin. t 16,00


2. Količina je prava. Višek materiala vezljive zemljine / zrnate kamenine - 3. kategorije znaša
5189 m3 = 11416 t.

3. Spodnja postavka se umika iz popisa del:
0010 22 112 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine/zrnate kamenine 3. kategorije m2 5,00


V Spremembi 1 je objavljen spremenjen popis del.Datum objave: 31.05.2019   14:08
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ali je enota mere m3 pravilna, kar je v popisih neobičajno ali bi morala biti m2?

Hvala za odgovor.

0017 S36 131 Izdelava obrobe iz malih tlakovcev (kock) iz naravnega kamna velikosti 20 cm/20 cm/20 cm

m3 11,00


ODGOVOR

Spremenjen je opis postavke 0017(S36 131) poglavja A. CESTA, I. VOZIŠČE, 3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE.
Korigirana postavka:
Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,50 m m3 11,00

V Spremembi 1 je objavljen spremenjen popis del.Datum objave: 31.05.2019   14:09
VPRAŠANJE
Spoštovani!
List TK VODI, GRADBENA DELA, post. št. 3 : Izdelava PVC 3*2 fi 110 + 1* 2fi 50 .....
Količina je 0,08 m. Je to pravilno?

Hvala za odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR

Spremeni se količina postavke 0003, poglavja E. ELEKTRO DELA, III. TK VOD,
2b GRADBENA DELA.
Pravilna količina je 3,00 m.

V Spremembi 1 je objavljen spremenjen popis del.Datum objave: 06.06.2019   09:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosim za objavo načrtov za kanalizacijo, ker so nekateri popisi narejeni bolj na splošno z premalo podatki.
lep pozdrav!

ODGOVOR

V prilogi 1 in prilogi 2 pri Pojasnilu razpisne dokumentacije-09 so gradbene situacije in karakteristični prečni profili fekalne kanalizacije.


Datum objave: 06.06.2019   09:56
VPRAŠANJE
Zdravo,
prosimo za objavo detajla jaška kot piše v popisu.

0034 45 133 Izdelava betonskega jaška na območju portala Bohinjskega predora (v P17 L). Porušitev obstoječega vpadnega jaška iz klesanega kamna. Izdelava nove temeljne plošče jaška (5m2) ter stranic jaška (10 m2) iz armiranega betona C30/37, XC4, XD3, XV4, PV2, Dmax 16, vključno z vsemi opažnimi deli, armaturo in armiranjem (armirano z armaturno mrežo Q283). Vidni robovi pobrani z trikotno letvijo 3x3 cm. OPOMBA: mere pobrati na licu mesta pred izvedbo jaška. Glej priložen detajl. kos 1,00

lp

ODGOVOR


V prilogi 3 pri Pojasnilu razpisne dokumnetacije-10 je detajl jaška v območju portala Bohinjskega predora (v P17 L).

Ponovno vas obveščamo, da je kompletna PZI projektna dokumentacija za vpogled, na razpolago pri Inženirju in Naročniku.

Datum objave: 06.06.2019   09:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,
List VOD-NIZKA CONA, 4 montažna dela, post 0038 in LIST VOD-VISOKA CONA, 4 montažna dela, post 0023 Izdelava zaščite vodovodnih instalacij na mestih križanj s kanalizacijo s PE cevmi DN250mm m2 41,50 in 39,50 ali je enota m2 pravilna, najbrž je mišljeno m1.

Hvala za odgovor in lep pozdrav,
ODGOVOR

Spremeni se merska enota postavke:
- E. VODOVOD PODBRDO, II. VOD-NIZKA CONA, 4. MONTAŽNA DELA, postavka št. 0038 in
- E. VODOVOD PODBRDO, III. VOD-VISOKA CONA, 4. MONTAŽNA DELA, postavka št. 0023.

Pravilna merska enota je m1.

V Spremembi 2 je objavljen spremenjen popis del.Datum objave: 06.06.2019   09:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosim za načrt jaška za hišni priključek po spodnjem popisu.

0007 "Dobava in vgradnja tipskih revizijskih jaškov za hišne priključke:
-osnova jaška DN400 iz polipropilena s dvema stranskima dotokoma h=625mm
-telo jaška iz PVC cevi DN400 max H=2,0m
-podaljšek jaška iz PVC cevi DN300 h=645mm z integriranim LŽ pokrovom nosilnosti N=125kN
-betonski temelj iz betona C 16/20
-podložni beton pod lž pokrovom C 12/15."
a h=1,0m kos 6,00
b h=2,0m kos 12,00
c h=3,0m kos 4,00

lp

ODGOVOR

Pravilna postavka se glasi:

"Dobava in vgradnja tipskih revizijskih jaškov za hišne priključke:
- osnova jaška DN400 iz polipropilena s dvema stranskima dotokoma h=625mm
- telo jaška iz PVC cevi DN400 max H=2,0m
- z LŽ pokrovom nosilnosti N=400kN
-betonski temelj iz betona C 16/20
-podložni beton pod lž pokrovom C 12/15"

V prilogi 4 pri Pojasnilu razpisne dokumentacije-12 je načrt jaška hišnega priključka.

Ponovno vas obveščamo, da je kompletna PZI projektna dokumentacija za vpogled, na razpolago pri Inženirju in Naročniku.

V Spremembi 2 je objavljen spremenjen popis del.Datum objave: 06.06.2019   10:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,
nikjer v popisu cestne razsvetljave ne zasledim dobave in montaže kandelabrov, samo svetilke. Ali se dobavi nove kandelabre?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

V popisu del Poglavja Cestna razsvetljava; Elektomontažna dela je dodana postavka za dobavo in montažo vroče cinkanih kandelabrov.

V Spremembi 2 je objavljen dopolnjen popis del.Datum objave: 06.06.2019   10:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na zahtevnost projekta in obsežnosti del in popisov vas naprošamo za podaljšanje roka oddaje ponudbe vsaj za en teden.

lep pozdrav!

ODGOVOR

Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo spreminjal.


Datum objave: 06.06.2019   10:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika vljudno naprošamo za podaljšanje roka oddaje ponudbe, saj so popisi del zelo obsežni. Prav tako so dela po popisu zelo zahtevna in posledično moramo za formiranje cen izdelati detajlne analize.

Se zahvaljujemo za razumevanje.

lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo spreminjal.