Dosje javnega naročila 008654/2018
Naročnik: PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje
Blago: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV PREMOGOVNIKA VELENJE d.o.o.
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 3.049.230,62 EUR

JN008654/2018-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 18.12.2018
JN008654/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.02.2019
JN008654/2018-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 26.03.2019
JN008654/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.03.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008654/2018-F01 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) 2019/S 061-142588

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.
Partizanska cesta 78
3320
SI
Velenje
Slovenija
Jerneja Kemperle
jerneja.kemperle@rlv.si
+386 38996196
+386 38962190

Internetni naslovi
http://www.rlv.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.6 Glavna področja dejavnosti
Iskanje in pridobivanje premoga ter drugih trdih goriv


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV PREMOGOVNIKA VELENJE d.o.o.
Referenčna številka dokumenta: 188-NP-1193-2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Storitev zavarovanja
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 3.049.230,62 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03410000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Na lokacijah naročnika skladno z razpisno dokumentacijo
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so zavarovalne storitve v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z javnim naročilom in tehničnimi zahtevami.
Podrobnejši opis predmeta naročila izhaja iz priloge 1 k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila Tehnična dokumentacija in jo potencialni ponudniki dobijo na podlagi pisne zahteve (skeniranega pooblastila o prevzemu tehničnega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (PRILOGA A) in skenirane izjave o varstvu podatkov (PRILOGA B), podane na elektronski naslov katja@priori-zav.si. Kontaktna oseba bo potencialnemu ponudniku po prejemu pisne zahteve (skeniranega pooblastila o prevzemu tehničnega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in skenirane izjave o varstvu podatkov) posredovala tehnično dokumentacijo.

Potencialni ponudniki lahko zahtevajo posredovanje tehnične dokumentacije do vključno 7. 1. 2019

Ne glede na elektronsko oddajo ponudb, so ponudniki dolžni finančno zavarovanje iz točke 14 te dokumentacije v zvezi z javnim naročilom dostaviti v fizični obliki, na naslov naročnika: Premogovnik Velenje, Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, najkasneje do roka za oddajo ponudb v skladu s to dokumentacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN008654/2018-E01
Številka obvestila v UL: 2018/S 244-559565
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 14.12.2018
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
08.03.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.
Miklošičeva cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 3.050.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 3.049.230,62 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6 Plačana cena za ugodne nakupe
Vrednost brez DDV:
V.2.7 Število oddanih naročil
1
V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve
S poreklom iz Skupnosti
V.2.9 Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto
Ne
V.2.10 Ponudbe so bile izločene, ker so bile neobičajno nizke
Ne


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.
Partizanska cesta 78
3320
Velenje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.03.2019