Dosje javnega naročila 001920/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: D-052/19; Preureditev križišča " Apnenica "na cesti R3-642/1146 Vrhnika - Podpeč v km 15.752
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 257.079,14 EUR

JN001920/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.04.2019
JN001920/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN001920/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.06.2019
JN001920/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.06.2019
JN001920/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 28.01.2020
JN001920/2019-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 05.06.2020
JN001920/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 08.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001920/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Zvonka Planinec
jn.drsi@gov.si
+386 14788337

Internetni naslovi
http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8294
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-052/19; Preureditev križišča " Apnenica "na cesti R3-642/1146 Vrhnika - Podpeč v km 15.752
Referenčna številka dokumenta: 43001-106/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Preureditev križišča " Apnenica "na cesti R3-642/1146 Vrhnika - Podpeč v km 15.752
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Preureditev križišča " Apnenica "na cesti R3-642/1146 Vrhnika - Podpeč v km 15.752
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 150
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.04.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.04.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.04.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.04.2019   07:45
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Prosimo vas, da za postavko D.7.5 »Prometna zapora za ves čas gradnje« določite enotni ocenjeni strošek za vse ponudnike, kot imate podano na vseh ostalih vaših razpisih.


ODGOVOR

 Strošek zapore oceni ponudnik sam in si jo prilagodi na svojo tehnologijo in terminski plan izvede.


Datum objave: 23.04.2019   11:13
VPRAŠANJE
Zanima me postavka D3,1 Voziščne konstrukcije:-Izdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti drobljenca AC 22 base B50/70- izravnava vozišča 10 m3.
Ali je merska enota res tako mišljena kot je napisano , da podamo cena za 1 m3 asfalta.


ODGOVOR

Ponudnik poda ceno v m3 s tem, da upošteva specifično težo 2.500 kg/m3.


Datum objave: 23.04.2019   11:14
VPRAŠANJE
Ali ponudnik referenčni pogoj lahko izpolni tako, da referenco priloži partner oz. podizvajalec

ODGOVOR
Referenco mora izkazati oz. predložiti ponudnik oz. pri skupni ponudbi katerikoli partner. Referenco, ki jo bo predložil podizvajalec, je ne bomo upoštevali.Datum objave: 23.04.2019   11:14
VPRAŠANJE
Ali je treba k ponudbi priložiti tudi izpolnjen vzorec pogodbe?

ODGOVOR

Ni potrebno.
Vseeno je s strani naročnika priporočljivo, da ponudnik izpolni vzorec pogodbe in jo podpiše.

Datum objave: 23.04.2019   11:14
VPRAŠANJE
Spoštovani, ali kot križišče upoštevate tudi krožišče?

ODGOVOR
Da.