Dosje javnega naročila 007710/2018
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Blago: KARDIOKIRURŠKI MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.853.228,68 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007710/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 07.11.2018
JN007710/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.12.2018
JN007710/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.12.2018
JN007710/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.02.2019
JN007710/2018-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.02.2019
JN007710/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 03.04.2019
JN007710/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.04.2019
JN007710/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 05.04.2019
JN007710/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 05.04.2019
JN007710/2018-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 05.04.2019
JN007710/2018-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 05.04.2019
JN007710/2018-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 05.04.2019
JN007710/2018-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 05.04.2019
JN007710/2018-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 05.04.2019
JN007710/2018-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 05.04.2019
JN007710/2018-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 05.04.2019
JN007710/2018-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 05.04.2019
JN007710/2018-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 05.04.2019
JN007710/2018-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 05.04.2019
JN007710/2018-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 05.04.2019
JN007710/2018-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 05.04.2019
JN007710/2018-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 05.04.2019
JN007710/2018-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 05.04.2019
JN007710/2018-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 05.04.2019
JN007710/2018-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 05.04.2019
JN007710/2018-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.11.2019
JN007710/2018-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 09.12.2019
JN007710/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.12.2019
JN007710/2018-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 06.02.2020
JN007710/2018-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 06.02.2020
JN007710/2018-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 06.02.2020
JN007710/2018-Pog23 - Pogodba, objavljeno dne 06.02.2020
JN007710/2018-Pog24 - Pogodba, objavljeno dne 06.02.2020
JN007710/2018-Pog25 - Pogodba, objavljeno dne 06.02.2020
JN007710/2018-Pog26 - Pogodba, objavljeno dne 06.02.2020
JN007710/2018-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 07.02.2020
JN007710/2018-Pog27 - Pogodba, objavljeno dne 17.02.2020
JN007710/2018-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 01.04.2020
JN007710/2018-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.07.2020
JN007710/2018-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007710/2018-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2019/S 067-156809

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Služba za nabavo medicinskega materiala in storitev
dragan.s@ukc-mb.si
+386 23212566
+386 23212522

Internetni naslovi
http://www.ukc-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: KARDIOKIRURŠKI MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL
Referenčna številka dokumenta: 460-E-DS-V1-12/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nabava kardiokirurškega medicinskega potrošnega materiala.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 2.588.604,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Pri skupinah 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11 in 12 lahko ponudnik odda ponudbo za posamezno vrsto blaga.

Ponudnik mora pri skupinah 3, 4, 10, 13, 14, 15, 16, 17 in 18 ponuditi 100% razpisanih vrst in količin blaga iz skupine oz. skupin.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN007710/2018-B01
Številka obvestila v UL: 2018/S 215-491728
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 05.11.2018
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
06.03.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 13
Število prejetih ponudb MSP-jev: 13
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 13

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
INTERPART trgovina na debelo in drobno, posredništvo, d.o.o.
Cesta na Brdo 85
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDINE PLUS trženje farmacevtskih in drugih izdelkov d.o.o.
Erjavčeva ulica 30
3000
SI
Celje
Slovenija

Da
MEDICA, medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o.
Prevale 9
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
BORMIA, trgovina in storitve, d.o.o.
Industrijska cesta 5
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
CARDIO MEDICAL družba za trgovino in storitve, d.o.o.
Špruha 1
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
MEDITRINA, družba za trženje medicinskih pripomočkov in opreme d.o.o.
Dunajska cesta 199
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MOLLIER, inženiring, storitve, proizvodnja, trgovina d.o.o.
Opekarniška cesta 3
3000
SI
Celje
Slovenija

Da
BIOMEDIS M.B. trgovina d.o.o.
Slokanova ulica 12
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
THOMY F.E., medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o.
Brodišče 24
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
SALUS, Veletrgovina, družba za promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.o.o.
Litostrojska cesta 46A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MARK MEDICAL trgovina in storitve d.o.o.
Partizanska cesta 109
6210
SI
Sežana
Slovenija

Da
HUM - MED, svetovanje in trgovina, d.o.o.
Plemljeva ulica 8
1210
SI
Ljubljana - Šentvid
Slovenija

Da
PRO-GEM svetovanje, marketing, d.o.o. Ljubljana
Cesta na Brdo 85
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 2.588.604,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 2.588.604,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.