Dosje javnega naročila 001777/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Servisiranje in vzdrževanje prezračevalnih naprav na lokacijah Masarykova 16, Ljubljana (MIZŠ) ter Štefanova 1,3,5 in Tivolska 50 (MZ) za sklop 1 in sklop 2
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 187.410,04 EUR

JN001777/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.03.2019
JN001777/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN001777/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.07.2019
JN001777/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.09.2019
JN001777/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 02.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001777/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 061-141933
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880

Internetni naslovi
http://mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8117
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Servisiranje in vzdrževanje prezračevalnih naprav na lokacijah Masarykova 16, Ljubljana (MIZŠ) ter Štefanova 1,3,5 in Tivolska 50 (MZ) za sklop 1 in sklop 2
Referenčna številka dokumenta: 4300-164/2018; ODNAP-44/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50730000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Servisiranje in vzdrževanje prezračevalnih naprav na lokacijah Masarykova 16, Ljubljana (MIZŠ) ter Štefanova 1,3,5 in Tivolska 50 (MZ) za sklop 1 in sklop 2
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1: Servisiranje in vzdrževanje prezračevalnih naprav na lokaciji Masarykova 16, Ljubljana (MIZŠ)
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50721000
50730000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana (podrobneje v razpisni dokumentaciji naročila)
II.2.4 Opis javnega naročila
Servisiranje in vzdrževanje prezračevalnih naprav na lokaciji Masarykova 16, Ljubljana (MIZŠ)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2: Servisiranje in vzdrževanje prezračevalnih naprav na lokacijah Štefanova 1,3,5 in Tivolska 50 (MZ)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50721000
50730000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana (podrobneje v razpisni dokumentaciji naročila)
II.2.4 Opis javnega naročila
Servisiranje in vzdrževanje prezračevalnih naprav na lokacijah Štefanova 1,3,5 in Tivolska 50 (MZ)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.04.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.11.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.04.2019   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.04.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.03.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.04.2019   12:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo, da potrdite pravilno razumevanje razpisne dokumentacije v delu predračuna za sklop 1 in sklop 2:
da ponudnik ceno na enoto mere formira za 1 pregled 1 enote ne glede na to, da je v nazivu predmeta navedeno večje število enot (takšno razumevanje izhaja tudi iz tehnične specifikacije v tabeli 2 - prikaz izhodiščnega terminskega plana vzdrževalnih - servisnih del), ter vrednost izračuna na osnovi vpisanega števila
Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani,

ponudnik v razdelek »Cena na enoto mere v EUR z DDV« vpiše ponudbeno ceno 1 pregleda. Nato množi razdelek »Število« in razdelek »Cena na enoto mere v EUR z DDV« in zmnožek vpiše v razdelek »Cena za vso količino v EUR z DDV«.

Enote v nazivu (npr. v sklopu 1 »Redni pregled klimatske naprave IMP - 10 enot«) pomenijo, na koliko napravah /enotah se bo opravljal pregled. Prikaz izhodiščnega terminskega plana vzdrževalnih - servisnih del za sklop 1 in sklop 2 z navedbo števila vzdrževalnih- servisnih del na letni ravni in v času trajanja pogodbe je v Tabeli 1 in v Tabeli 2 tehničnih specifikacij.
Datum objave: 12.04.2019   12:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

točka 15. - finančna zavarovanja

- Zanima nas, za kakšno zavarovanje moramo v fazi ponudbe predložiti bančno ali kavcijsko garancijo (pravočasna izvedba?).
- Ali je v času oddaje ponudbe dovolj le podpis obrazca "Obrazec zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758" z naše strani?
- Zavarovanje po točki 15.1. pa se sklene v primeru izbora in podpisa pogodbe?

Hvala za odgovor!ODGOVOR
Spoštovani,

v točki 11.1 (Ponudbena dokumentacija) Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe je navedeno, katere dokumente mora ponudnik predložiti ob oddaji ponudbe. Naročnik od ponudnika ob oddaji ponudbe ne zahteva predložitev kakršnegakoli zavarovanja.

V 15. členu vzorca pogodbe je (med drugim) določeno, da »Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora izvajalec predložiti naročniku ob podpisu pogodbe oziroma najkasneje v roku deset dni od obojestranskega podpisa pogodbe«.

Navedeno pomeni, da zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predloži naročniku le izbrani ponudnik (izvajalec).
Datum objave: 15.04.2019   08:07
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik!

Uvodoma prosimo da pojasnite, kaj je bilo vodilo pri oblikovanju meril in na kakšen način vpliva število zaposlenih pripravnikov na delovnem mestu serviser/serviserka in vzdrževalec/vzdrževalka na razmerje med ceno in kakovostjo za izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe. V okviru merila 2 je število pripravnikov 5 ali več ovrednoteno z 10 dodatnimi točkami. Torej v okviru merila 2 ponudnik lahko pridobi max 10 dodatnih točk, kar bi pomenilo ob enaki ceni in enakem številu točk iz merila 2, da bo naročnik izbral ponudnika, ki bo ponudil višjo ceno. Na kakovost to v nobenem primeru nima vpliva.

Iz oblikovanih kriterijev lahko sklepamo samo na dve možnosti:
- da je naročnik želel zadostiti zahtevi po vključitvi socialnih meril, pri čemer pa je kriterij oblikovan nestrokovno, brez jasnega cilja glede dejanskega namena kriterija in v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja,
- da je kriterij oblikovan z izključnim namenom dajanja nedovoljene prednosti točno določenemu subjektu na trgu.

Tudi dejstvo, da naročnik podeljuje točke za kader, s katerim ponudnik šele izpolnjuje pogoj, je v nasprotju z veljavno zakonodajo in bo s strani Državne revizijske komisije razveljavljeno. Po zapisanem gre namreč razbrati, da ponudnik ob nastopanju v obeh sklopih za 4 kadre prejme že 20 točk pri vsakem sklopu, saj ni nobenih omejitev glede nastopanja istih oseb v obeh sklopih.

Še večji je absurd pri določitvi merila 1:
Ponudnik za vsak nominirani kader iz točke 9.1.3.2., in ki bo izvajal storitev predmetnega naročila ter izpolnjuje pogoje za posamezen sklop, prejme dodatne točke pod pogojem, da je kader na dan oddaje ponudbe zaposlen pri ponudniku. Ponudnik prejme točke zgolj za vsak nominirani kader iz točke 9.1.3.2. za posamezen sklop.
Ponudnik prejme 5 točk za vsak nominirani kader.

Pri postavitvi merila naročnik ni opredelil maksimalnega števila točk, ki jih v okviru merila 1 ponudnik lahko prejme, kar pomeni, da v primeru, da ponudnik npr. navede 25 kadrov, prejme iz naslova tega merila 125 točk, po drugi strani pa je naročnik navedel, da mora za izpolnjevanje pogoja za sklop 1 ponudnik imeti na voljo 3 kadre in za sklop 2 ponudnik imeti na voljo 2 kadra oz. če ponudnik ponuja oba sklopa zadošča, da ponudnik prijavi štiri kadre za opravljanje predmetnih storitev.

Sporne pa so prav tako omejitve, da bo naročnik pri merilu 1 priznal samo pogodbe o zaposlitvi, ki so veljavne vsaj že šest mesecev pred objavo javnega naročila oz. v merilu 2, da so veljavne vsaj dva meseca pred objavo javnega naročila. Na podlagi katerih kriterijev se je naročnik odločil za dva in šest mesecev? Opozarjamo naročnika, da tudi navedeno omejitev črta, saj trajanje zaposlitve pri ponudniku ne zmanjšuje izkušenj kadra, tudi sicer pa je kriterij arbitrarno določen brez vsake smiselne zahteve. Vsekakor pa tudi ta kriterij vzpostavlja dvom o tem, da je naročnik bil tudi edini dejanski pripravljavec kriterijev javnega razpisa.

Iz navedenih zahtev naročnika očitno izhaja slabo poznavanje veljavne zakonodaje, saj ni razvidno, ali gre za socialna merila ali za merila glede izkušenj delavcev. Vse to ima za posledico omejevanje ponudnikov.
.

Pozivamo naročnika, da razpisno dokumentacijo ustrezno popravi incelovito prouči vse zahteve v postopku, vključno s korupcijskimi tveganji, javno naročilo (vsaj delno) razveljavi in merila izbriše in na novo oblikuje na način, da bodo smiselna povezana s predmetom javnega naročila, predvsem pa, da bodo točke navzgor omejene na razumno število, ki še prinaša dodano vrednost. V nasprotnem primeru gre vztrajanje naročnika ponovno razumeti za ustvarjanje nedovoljene prednosti točno določenemu subjektu kar bo razkrilo nadaljevanje tega javnega naročila. Kakršnekoli minimalne korekcije merila bomo razumeli kot negativen odgovor, zaradi česar bomo zoper merilo vložili zahtevek za revizijo.

Pri oblikovanju meril naj upošteva, da je skladno s prakso Državne revizijske komisije kadre dopustno izkazovati z uporabo zmogljivosti drugih subjektov (npr. podizvajalcev), česar v trenutni verziji ni izrecno omenjenega.


ODGOVOR
Spoštovani,

merilo ni diskriminatorno oz. ne favorizira prav nobenega potencialnega ponudnika. Merilo je "element za vrednotenje, primerjanje ali presojanje ponudb". Merilo je vnaprej podan razlikovalni znak med ponudbami, katerega izbira odraža naročnikovo presojo pomembnosti posameznih okoliščin (socialnih).

Kriterij za časovno trajanje pogodbe v Merilu (točka 10) je v smiselni interpretaciji socialnih meril in zakona o delovnih razmerjih, npr. vsak delavec ima pravico do celotnega letnega dopusta, šele ko izpolni pogoj neprekinjenega delovnega razmerja v trajanju najmanj šest mesecev.

Merilo določi naročnik. Naročnik s socialnim merilom pogodbe za nedoločen čas spodbuja trajnost in varnost na trgu dela pri predmetnih storitvah. Naročnik pa je avtonomen pri odločitvi, katera in koliko meril bo določil in uporabil, prav tako pa tudi kakšne vrednostne uteži jim bo pripisal, vendar pa je naročnik pri tem omejen z določbami zakona, pri čemer predmetna merila nikakor niso v nasprotju z ZJN-3.

Skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je naročnik pri strokovni sposobnosti (točka 9.1.3.2) v sklopu 1 in sklopu 2 podal natančno zahtevo po številu kadrov in ne minimalnega števila kadrov. V sklopu 1 naročnik zahteva 3 kadre in v sklopu 2 zahteva 2 kadra. Naročnik je v poglavju Merilo (točka 10) pri merilu 1 (Mer1) določil, da ponudnik za vsak nominirani kader prejme 5 točk. Navedeno pomeni, da največje število točk, ki ga lahko ponudnik pri merilu 1 (Mer1) prejme je 15 točk, če odda ponudbo za sklop 1 in 10 točk, če odda ponudbo za sklop 2.

V primeru, da ponudnik odda ponudbo za oba sklopa (sklop 1 in sklop 2) hkrati, je naročnik dopustil možnost, da ponudnik nominira 4 kadre za izpolnitev pogoja iz točke 9.1.3.2 Navodil ponudnikom. V tem primeru merila bo naročnik takemu ponudniku dodelil število točk glede na število nominiranih kadrov pri merilu 1 (Mer1) za sklop 1 in glede na število nominiranih kadrov za sklop 2, ki bodo vpisani v ESPD obrazec za posamezen sklop. Vendar v nobenem primeru ponudnik pri merilu (Mer1) ne bo prejel več kot 15 točk za sklop 1 in največ 10 točk za sklop 2.

Potencialni ponudnik še vedno lahko odda ponudbo, kvečjemu dodatnih točk, ki jih je naročnik predvidel v merilu, ne bo prejel, če ne ne razpolaga z zaposlenimi in/ali pripravniki, ki jih naročnik v skladu dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila vrednoti v merilu. Navedeno pomeni, da je ponudba potencialnega ponudnika, v hipotetičnem primeru, še vedno lahko dopustna.
Datum objave: 15.04.2019   08:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na dodajanje prilog - spričevala kot potrditev izobrazbe in pogodbe o zaposlitvi, nas zanima, katere podatke skladno z GDPR podamo na izjavo?

Hvala!

ODGOVOR
Spoštovani,

v točki 11.1 (Ponudbena dokumentacija) Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe je navedeno, katere dokumente mora ponudnik predložiti ob oddaji ponudbe. To so:
1. izpolnjen obrazec »Predračun skupna ponudbena vrednost sklopa« v *.pdf datoteki;
2. izpolnjen obrazec »»Predračun za sklop 1 in sklop 2«;
3. izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi);
4. dokazila v zvezi z izpolnjevanjem meril iz točke 10 (Merilo) Navodila gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe;

Naročnik bo v celoti izpolnjen obrazec »Izjava kadra o izobrazbi s pooblastilom za preveritev podatkov in o delovnih izkušnjah« zahteval od najugodnejšega ponudnika, ki izpolnjuje vse zahteve naročnika.
Datum objave: 15.04.2019   10:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo, da potrdite pravilno razumevanje razpisne dokumentacije, da kadrovske pogoje ponudnik lahko izpolni s podizvajalci.
Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani,

v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila je naročnik v točki 11.3.2 (Ponudba s podizvajalci) določil zahteve naročnika, v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci.

Strokovno sposobnost iz točke 9.1.3.2 Navodila gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe mora podizvajalec izpolnjevati le, v kolikor bo v ponudbi za posamezen sklop nastopal kot izvajalec servisno-vzdrževalnih storitev za prezračevalne naprave za posamezen sklop. Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti.
Datum objave: 16.04.2019   10:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,
iz popisa del ter tehnične specifikacije ne izhajajo tehnične karakteristike posameznih postavk predračuna in s tem posamezne postavke niso definirane. Prosimo, da za postavke predračuna za sklop 1 od 13 dalje in za sklop 2 od postavke 9 dalje navedete tehnične karakteristike, na podlagi katerih bo ponudnik lahko pripravil ustrezno ponudbo ter na podlagi katerih bodo ponudbe različnih ponudnikov med seboj primerljive.
Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani,

v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila je naročnik opredelil opremo dovolj natančno, da lahko potencialni ponudnik oblikuje ponudbeno ceno. Naročnik je po nazivu predmeta in količini navedel določljive naprave posameznih proizvajalcev znotraj sklopov ter predvidene dele z ustrezno specifikacijo.

Naročnik je za natančnejšo seznanitev s stanjem naprav predvidel neobvezen ogled, ki bi bil realiziran ob izkazanem interesu potencialnega ponudnika za ogled objektov najpozneje pet delovnih dni po objavi obvestila o javnem naročilu s posredovanjem zahteve preko vprašanj na portalu javnih naročil.
Datum objave: 17.04.2019   10:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pri pregledu posameznih postavk predračuna za sklop 1 in sklop 2 ugotavljamo, da so količine posameznih postavk nerealne in pretirane, če upoštevamo 3-letno obdobje servisiranja in vzdrževanja prezračevalnih naprav.

V izogib morebitnim špekulacijam posameznih ponudnikov pozivamo naročnika, da z namenom enakopravne obravnave vseh potencialnih ponudnikov popravi predračun na način, da se pri postavkah, ki so ocenjene (se obračunajo na podlagi dejanskega stanja z dobavo in montažo) pri sklopu 1 so to postavke od 8 do vključno 20 in pri sklopu 2 postavke od 4 do vključno 30, poda samo cena za količino (število) 1 oziroma, da se pri izračunu ekonomsko najugodnejše ponudbe pri navedenih postavkah upošteva cena za količino (število) 1. Vrednost rezervnih (nadomestnih) delov po ocenjeni količini, ki po našem mnenju bistveno presega potrebno količino za obdobje 3 let presega vrednost osnovnega servisnega pregleda in je izbira izvajalca na način, kot ga je naročnik predvidel z merili iz razpisne dokumentacije v nasprotju z načelom gospodarnosti vodenja javnega naročanja.

Pričakujemo, da bo naročnik preveril postavljena merila, pripravljena predračuna za sklop 1 in sklop 2 ter jih spremenil z upoštevanjem zgoraj navedenih dejstev. V nasprotnem primeru bi bilo za naročnika gospodarneje iztrošeno opremo postopoma nadomestiti z novo.

Za razumevanje se zahvaljujemo.

ODGOVOR
Spoštovani,

v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila je naročnik realno opredelil potrebne količine, ki so ocenjene na podlagi dosedanje poslovne prakse naročnika.

Predračun je eden najpomembnejših delov ponudbe oziroma tisti njen del, ki ponudnika brezpogojno zavezuje. Iz njega namreč izhajajo količine in ponudbene cene (cena na enoto mere v EUR z DDV in cena za vso količino v EUR z DDV). Z naročnikovo opredelitvijo količin potencialni ponudnik tako oceni, ali je sposoben izvesti storitev v obsegu, ki je predmet javnega naročila. Vnaprejšnja seznanitev potencialnih ponudnikov s količinami, ki jih potrebuje naročnik zagotavlja enakopravno obravnavo vseh potencialnih ponudnikov in transparentnost javnega naročila.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila ostaja nespremenjena.Datum objave: 17.04.2019   14:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,
s podanim odgovorom objavljenim 15.04.2019 ob 8.17 niste podali odgovorov na vsa postavljena vprašanja oz. niste spremenili razpisne dokumentacije v delu možnosti izkazovanja kadrovskih zmogljivosti z uporabo zmogljivosti drugih subjektov npr. podizvajalcev.
Prosimo, da upoštevate veljavno zakonodajo in prakso Državen revizijske komisije in razpisno dokumentacijo v tem delu ustrezno prilagodite.
Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani,

v povezavi z odgovorom objavljenim dne 15.04.2019 ob 08.07 in v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila lahko ponudnik točko 9.1.3.2 (Strokovna sposobnost) izpolnjuje samostojno, s podizvajalcem ali z uporabo zmogljivosti drugih subjektov.

Naročnik je v točki 10 (Merilo) določil, da bo točke za Mer1 dobil ponudnik za vsak nominirani kader, iz točke 9.1.3.2, kar pomeni, da če bo ponudnik nominiral kader (za sklop 1 3 kadre; za sklop 2 2 kadra), ki je zaposlen pri npr. podizvajalcu za nedoločen čas na delovnem mestu serviser/serviserka in vzdrževalec/vzdrževalka vsaj že šest mesecev pred objavo javnega naročila na portalu javnih naročil, bo ponudnik dobil ustrezno število točk (samo za nominiran kader).
Datum objave: 17.04.2019   16:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

z odgovorom z dne 15.04.2019 08:07 ste samo potrdili, da naročnik nima nobenih utemeljenih razlogov za navedbo meril v vsebini, kot so podana.

Naročnik niti ni odgovoril na vsa zastavljena vprašanja, hkrati pa naročnik ne odpravlja nezakonitosti v delu, v katerem referenčni posel, ki se smatra za pogoj, ne sme biti hkrati tudi merilo.

Obenem naročnik ne podaja nobenega objektivnega razloga, zakaj mora biti kader zaposlen pri ponudniki dva meseca. Pri navedbi glede letnega dopusta za šest mesecev pa gre za subjektivno določen rok, očitno prilagojen točno določenemu ponudniku. Skladno z delovnopravno zaknodajo namreč kader ne pridobi celotnega letnega dopusta po šestih mesecih, saj je to veljalo skladno s prejšnjo delovnopravno zakonodajo, po ZDR-1 pa tega več ni.

Ker se rok za postavljanje vprašanj izteka, naročnika še zadnjič pozivamo, da merilo razveljavi in ga oblikuje na način, da bo odražalo ekonomske (ali socialne) prednosti ponudbe, saj bomo sicer pavšalen in nestrokoven način določanja meril izpodbijali z zahtevkom za revizijo.


ODGOVOR
Spoštovani,

v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila naročnik ni določil kot del merila referenčnega posla, zato se naročnik ne more opredeliti do navedb ponudnika, da »naročnik ne odpravlja nezakonitosti v delu, v katerem referenčni posel, ki se smatra za pogoj, ne sme biti hkrati tudi merilo«.

Naročnik z odgovori na zastavljena vprašanja preko portala javnih naročil zagotavlja, da se odpravijo morebitne nejasnosti pri pripravi ponudbe in ni dolžan potencialnim ponudnikom izkazovati razlogov za določitev posameznih meril.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila ostaja nespremenjena.

Datum objave: 17.04.2019   16:41
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da v najkrajšem času odgovori na postavljena vprašanja ter omogoči potencialnim ponudnikom na podlagi podanih odgovorov razjasnitev morebitnih nejasnosti do poteka roka, za pridobitev dodatnih informacij oz. po potrebi podaljša rok za postavljanje vprašanj in rok za oddajo ponudbe.
Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik je odgovoril na vsa postavljena vprašanja.

Roka za prejem ponudb in roka za sprejemanje ponudnikovih vprašanj naročnik ne bo podaljšal.