Dosje javnega naročila 001778/2019
Naročnik: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba objektov za prečkanje doline Glinščice pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 8.502.693,59 EUR

JN001778/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 26.03.2019
JN001778/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.04.2019
JN001778/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.05.2019
JN001778/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.06.2019
JN001778/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.07.2019
JN001778/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2019
JN001778/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.03.2020
JN001778/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 07.04.2020
JN001778/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.06.2020
JN001778/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 21.12.2021
JN001778/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 18.01.2022
JN001778/2019-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 15.07.2022
JN001778/2019-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 19.07.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001778/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 061-142503
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mitja Breznik
mitja.breznik@2-tdk.si
+386 41777018

Internetni naslovi
http://www.drugitir.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/301680/Za_objavo.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8096
I.6 Glavna področja dejavnosti
Organizacija gradnje železniške proge


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba objektov za prečkanje doline Glinščice pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper
Referenčna številka dokumenta: JN-05/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača - Koper je potrebno predhodno pristopiti k izgradnji objektov Glinščica: most Glinščica 1, galerija Glinščica z opornim zidom, most Glinščica 2, oporni zid nad galerijo T2 in prepust - pritok Glinščice in vodnogospodarske ureditve vodotokov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45200000
45300000
45400000
71320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dolina reke Glinščice
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba objektov za prečkanje doline Glinščice pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 25
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt bo sofinanciran z evropskimi sredstvi iz sklada IPE (CEF).
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.05.2019   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 27.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.05.2019   13:05
Kraj: Odpiranje ponudb poteka avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno. Zapisnik o odpiranju ponudb se kreira avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.04.2019   13:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.03.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.04.2019   11:57
VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo, da objavi priloge:
- PGD;
- Okoljevarstveno soglasje;
- Elaborat za izvajanje ukrepov za preprečevanje onesnaževanja območja Glinščice.


ODGOVOR
Pozdravljeni,

Del razpisne dokumentacije (priloge k Projektni nalogi) je zaradi obsežnosti datotek dostopna na naslednji povezavi: http://www.drugitir.si/2tdk/javna-narocila/aktualna-javna-narocila/priloge-projektne-naloge, in sicer:
- PGD,
- Okoljevarstveno soglasje,
- Elaborat za izvajanje ukrepov za preprečevanje onesnaževanja območja Glinščice, ter
- Končni elaborat o izvedbi strukturno geoloških, hidrogeoloških, krasoslovnih in geotehniških raziskav.

Zgoraj navedena povezava do naštetih prilog bo v kratkem objavljena tudi v okviru popravka Obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil in Uradnem listu EU (portal TED).
Datum objave: 05.04.2019   12:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kako pridemo do PGD projektov ali kakršne koli projektne dokumentacije, ki jo potrebujemo pri izdelavi ponudbe.

LP

ODGOVOR

Del razpisne dokumentacije (priloge k Projektni nalogi) je zaradi obsežnosti datotek dostopna na naslednji povezavi: http://www.drugitir.si/2tdk/javna-narocila/aktualna-javna-narocila/priloge-projektne-naloge, in sicer:
- PGD,
- Okoljevarstveno soglasje,
- Elaborat za izvajanje ukrepov za preprečevanje onesnaževanja območja Glinščice, ter
- Končni elaborat o izvedbi strukturno geoloških, hidrogeoloških, krasoslovnih in geotehniških raziskav.

Zgoraj navedena povezava do naštetih prilog bo v kratkem objavljena tudi v okviru popravka Obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil in Uradnem listu EU (portal TED).


Datum objave: 05.04.2019   12:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo da objavite tudi Specifikacijo naročila, kakor je navedeno v razpisni dokumentaciji in sicer še PGD, Okoljevarstveno soglasje in elaborat za izvajanje ukrepov za preprečevanje onesnaževanja območja Glinščice.
Hvala.


ODGOVOR

Del razpisne dokumentacije (priloge k Projektni nalogi) je zaradi obsežnosti datotek dostopna na naslednji povezavi: http://www.drugitir.si/2tdk/javna-narocila/aktualna-javna-narocila/priloge-projektne-naloge, in sicer:
- PGD,
- Okoljevarstveno soglasje,
- Elaborat za izvajanje ukrepov za preprečevanje onesnaževanja območja Glinščice, ter
- Končni elaborat o izvedbi strukturno geoloških, hidrogeoloških, krasoslovnih in geotehniških raziskav.

Zgoraj navedena povezava do naštetih prilog bo v kratkem objavljena tudi v okviru popravka Obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil in Uradnem listu EU (portal TED).


Datum objave: 05.04.2019   12:06
VPRAŠANJE
Prosimo investitorja, da ažurno odgovarja na vprašanja in objavi popolno razpisno dokumentacijo.

ODGOVOR

Preostali del razpisne dokumentacije (priloge k Projektni nalogi) je zaradi obsežnosti datotek dostopen na naslednji povezavi: http://www.drugitir.si/2tdk/javna-narocila/aktualna-javna-narocila/priloge-projektne-naloge, in sicer:
- PGD,
- Okoljevarstveno soglasje,
- Elaborat za izvajanje ukrepov za preprečevanje onesnaževanja območja Glinščice, ter
- Končni elaborat o izvedbi strukturno geoloških, hidrogeoloških, krasoslovnih in geotehniških raziskav.

Zgoraj navedena povezava do naštetih prilog bo v kratkem objavljena tudi v okviru popravka Obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil in Uradnem listu EU (portal TED).


Datum objave: 05.04.2019   12:11
VPRAŠANJE
Ker je v RD navedeno, da je predmet ponudbe za Faza A, pod A1: Izdelava projektne dokumentacije PZI, rok za izvedbo: 4 mesece od uvedbe v delo za projektiranje (vključno z recenzijo in popravki po recenziji), ki bo takoj po uveljavitvi pogodbe, naročnika pozivamo, da objavi PGD oz. dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja v relevantnem delu ali v celoti. Objava zahtevane dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja je merodajna za pripravo dopustne ponudbe, saj mora biti ponudnik vnaprej seznanjen z dokumentacijo, ki jo potrebuje za pripravo ponudbe in kalkulacijo cen. V primeru objave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja naj naročnik podaljša rok za oddajo ponudbe.


ODGOVOR
Pozdravljeni,

PGD skupaj s preostalimi prilogami Projektne naloge (Okoljevarstveno soglasje, Elaborat za izvajanje ukrepov za preprečevanje onesnaževanja območja Glinščice in dodatno Končni elaborat o izvedbi strukturno geoloških, hidrogeoloških, krasoslovnih in geotehniških raziskav) je zaradi obsežnosti datotek dostopen na naslednji povezavi: http://www.drugitir.si/2tdk/javna-narocila/aktualna-javna-narocila/priloge-projektne-naloge

Zgoraj navedena povezava do naštetih prilog bo v kratkem objavljena tudi v okviru popravka Obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil in Uradnem listu EU (portal TED).

Rok za oddajo ponudbe ostaja nespremenjen.


Datum objave: 05.04.2019   12:13
VPRAŠANJE
Ponudnik naročnika poziva, da objavi vso (celotno in popolno) dokumentacijo, ki predstavlja omejitve, pogoje, ali drugovrstne ukrepe iz področja varovanja okolja, ravnanja z odpadki, viški nevgradljivega materiala, varstva kulturne dediščine in varovanja narave nasploh. Naročnik naj objavi predvsem okoljevarstveno soglasje, oziroma drugo dokumentacij v zvezi z izvedeno presojo vpliva na okolje, zaveze izvajalca oz. naročnika za preprečevanje čezmernih obremenitev okolja, zaveze okoljske narave, morebitne izravnalne ukrepe,...

Če naročnik takšnih dokumentov ne bo objavil pred rokom za oddajo ponudbe bo ponudnik smatral, da omejitev v zvezi z varstvom okolja, ohranjanja narave, varstva voda in/ali varstva kulturne dediščine, ni.

ODGOVOR

Del razpisne dokumentacije (priloge k Projektni nalogi) je zaradi obsežnosti datotek dostopen na naslednji povezavi: http://www.drugitir.si/2tdk/javna-narocila/aktualna-javna-narocila/priloge-projektne-naloge, in sicer:
- PGD,
- Okoljevarstveno soglasje,
- Elaborat za izvajanje ukrepov za preprečevanje onesnaževanja območja Glinščice, ter
- Končni elaborat o izvedbi strukturno geoloških, hidrogeoloških, krasoslovnih in geotehniških raziskav.

Zgoraj navedena povezava do naštetih prilog bo v kratkem objavljena tudi v okviru popravka Obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil in Uradnem listu EU (portal TED).


Datum objave: 05.04.2019   12:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Iz SPLOŠNIH IN POSEBNIH TEHNIČNIH POGOJEV ZA IZVEDBO DEL izhaja, da je v teku izvedba dodatnih geološko geotehniških, hidroloških in krasoslovnih preiskav za potrebe izdelave PZI projektne dokumentacije za izvedbo drugega tira železniške proge Divača-Koper. Naročnika pozivamo, da pravočasno objavi geološko geotehniške, hidrološke in krasoslovne preiskave, oziroma v primeru, če le te še niso izdelane, da počaka na njihovo izdelavo, jih objavi in nato podaljša rok za oddajo ponudbe v vsakem primeru po datumu objave navedenih raziskav. Navedene raziskave bodo zagotovo vplivale na pogoje izvajanja del, ter posledično predstavljale odločilen kriterij cene, s tem pa element, ki vpliva na dopustnost ponudbe z vidika naročnikov zahtev in potreb.


ODGOVOR
Pozdravljeni,

Končni elaborat o izvedbi strukturno geoloških, hidrogeoloških, krasoslovnih in geotehniških raziskav je skupaj s prilogami Projektne naloge (PGD, Okoljevarstveno soglasje in Elaborat za izvajanje ukrepov za preprečevanje onesnaževanja območja Glinščice) zaradi obsežnosti datotek dostopen na naslednji povezavi: http://www.drugitir.si/2tdk/javna-narocila/aktualna-javna-narocila/priloge-projektne-naloge

Lep pozdrav


Datum objave: 05.04.2019   12:20
VPRAŠANJE
Spostovani!

Narocnika prosimo, da natancno definira pogoje sodelovanja za projektanta premostitvenih objektov. Iz zahtev za tehnicno in strokovno sposobnost (3.2.3.2/tocka 4) ni jasno razvidno ali se za projektanta premostitvenih objektov zahteva:
a) referenca na izvedenem projektu premostitvenega objekta, ki ima svetlo razpetino posameznega polja najmanj 40m ali
b) objekt skupne dolzine (skladno z definicijo po TSC 07.101, tocka 3) najmanj 40m

Hvala za hiter odgovor.


ODGOVOR
Pozdravljeni,

za projektanta premostitvenih objektov se zahteva objekt skupne dolžine (skladno z definicijo po TSC 07.101, točka 3) najmanj 40m.Datum objave: 05.04.2019   13:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V SPLOŠNIH IN POSEBNIH TEHNIČNIH POGOJIH ZA IZVEDBO DEL je navedeno, da »Pri gradnji objektov se manjkajoči del kamnitega materiala za izvedbo nasipov, zasipov ter material za izvedbo različnih nevezanih nosilnih plasti, kot tudi kamniti bloki za zidanje med slopi opornih zidov in material za zunanje obloge mostov in galerije ipd., pridobi z izkopom hribine apnenčastega izvora v trasi načrtovanega drugega tira, na območju vkopa pred severnim portalom predora T1.« Prosimo za pojasnilo kdo vrši izkop, oz. ali bo material iz izkopa, v kolikor ga ponudnik kot izvajalec ne izvaja sam, že na razpolago od uvedbe v delo dalje v za vgradnjo primernem stanju.


ODGOVOR
Pozdravljeni,

predvideno je, da manjkajoči del kamnitega materiala za izvedbo nasipov, zasipov ter material za izvedbo različnih nevezanih nosilnih plasti, kot tudi kamniti bloki za zidanje med slopi opornih zidov in material za zunanje obloge mostov in galerije ipd., pridobi z izkopom hribine apnenčastega izvora v trasi načrtovanega drugega tira, na območju vkopa pred severnim portalom predora T1 izvajalec objektov za prečkanje doline Glinščice.Datum objave: 05.04.2019   13:45
VPRAŠANJE
Ali bo naročnik organiziral voden ogled trase?


ODGOVOR
Pozdravljeni,

naročnik ne bo organiziral ogleda trase.


Datum objave: 05.04.2019   13:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Naročnik je oddal izdelavo PZI projektantu in sedaj tudi izvajalcu. Ker gre za podvajanje del je zelo pomembno komu bo to plačal in kako je potrebno ovrednotiti pozicije, da bodo vsi ponudniki imeli enake kalkulativne osnove.

Hvala


ODGOVOR
Pozdravljeni,

javno naročilo za izdelavo PZI projektne dokumentacije ne predvideva izdelavo PZI projektne dokumentacije za izvedbo objektov za premostitev doline Glinščice, zato ne gre za podvajanje del.

Datum objave: 05.04.2019   13:54
VPRAŠANJE

Pozdravljeni!

Zanima nas referenca zahtevnega premostitvenega objekta dolžine vsaj 40 m na infrastrukturnem objektu ali se prizna referenca tudi za rekonstrukcijo zahtevnega premostitvenega objekta zahtevane dolžine?

Najlepša hvala za odgovor!

ODGOVOR
Pozdravljeni,

prizna se le referenca za novogradnjo premostitvenega objekta dolžine vsaj 40 m na infrastrukturnem objektu in ne za rekonstrukcijo.


Datum objave: 05.04.2019   13:59
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo detajla pozidave med AB slopi z kamnitimi bloki iz obstojnega apnenca, kjer je razvidna velikost kamnitih blokov in način izvedbe pozidave.
Postavka 001 (11. ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA) V SKLOPU B1 PREMOSTITVENI OBJEKTI GLINŠČICA: Obzidava med AB slopi s kamnitimi bloki iz obstojnega apnenca...., 720,00 M2.

ODGOVOR

Postavka v PGD pravi:
11. ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA
001 Obzidava med AB slopi s kamnitimi bloki iz obstojnega apnenca.
Postavka vključuje:
- nabavo
- transport
- vgradnjo kamniti bloki iz obstojnega apnenca maksimalnih dimenzij 30 do 50 x 60 cm m2 720,0

Velikost blokov je razvidna iz postavke.

Detajl je razviden iz risb št. 1/9 in 1/10 v PGD, ki je objavljen na spletni strani 2TDK: http://www.drugitir.si/2tdk/javna-narocila/aktualna-javna-narocila/priloge-projektne-naloge
Datum objave: 12.04.2019   15:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. Prosim, da ustrezno popravite obrazec referenčnega potrdila in sicer za kadrovsko zmogljivost za vodjo del za podporne zidove, v okvirčku tega potrdila, imate napisano kot da gre za premostitveni objekt, gre pa pri tem potrdilu za podporni zid.
2. Prosim, da iz vseh referenčnih potrdil črtate besedilo, POD KATENSKO IN MATERIALNO ODGOVORNOSTJO, ker iz nam sicer neznanih razlogov državni investitorji (DARS, DRSI,...) ne želijo te dikcije v potrdilih, ampak dovoljujejo samo izjavo, DA SO NAVEDENI PODATKI RESNIČNI.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Pozdravljeni,

1. Obrazec referenčnega potrdila za kadrovsko zmogljivost za vodjo del za podporne zidove je bil spremenjen, in sicer se v delu Referenc za navedeno funkcijo v razpredelnici, pri predmetu nadomesti besedilo »premostitvenega objekta« z besedilom »in višina premostitvenega zidu«, tako, da se tekst sedaj glasi:

»Predmet (original naslov projekta, dolžina in višina podpornega zidu, investitor)«.

2. Iz vseh referenčnih potrdil je naročnik črtal besedilo "Pod kazensko in materialno odgovornostjo", in sicer zgolj zaradi opisanih težav pri pridobivanju referenčnih potrdil, pri čemer pa naročnik poudarja, da se vsaka izjava daje pod kazensko in materialno odgovornostjo in je posledica lažne izjave ne glede na zapis enaka.

Naročnik je opisane spremembe v okviru Popravka razpisne dokumentacije že poslal v objavo na Portal javnih naročil, ki pa je trenutno v statusu čakanja zaradi objave na portalu TED (portal EU).

Lep pozdrav

Datum objave: 12.04.2019   16:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Naročnik v točki 3.2.2 Ekonomsko finančni položaj NAVODIL ZA PRIPRAVO PONUDBE zahteva, da mora ponudnik biti finančno in poslovno sposoben, kar pomeni, da ima na dan izdaje bonitetne listine S.BON-1 bonitetno oceno med SB1 in vključno SB6 ter nima na dan oddaje ponudb in v preteklih 6 mesecih ponudnik ni imel dospelih neporavnanih obveznosti. Ponudbe ponudnikov z bonitetno oceno med SB7 in SB10 ter ponudbe ponudnikov z neporavnanimi obveznostmi v zahtevanem obdobju iz prejšnjega stavka, bodo izločene.
Ponudnik lahko predloži tudi bonitetno oceno Moody's, bonitetno oceno S&P oziroma Fitch, ali drugo primerljivo oceno institucije, ki uporablja metodologijo mednarodnih bančnih standardov BASEL II, pri čemer bo naročnik kot ustrezno oceno priznal tisto, ki je primerljiva zahtevani bonitetni oceni od SB1 do vključno SB6.
Navedeni pogoj je primarno nezakonit, ker ni dopusten, ter podredno nesorazmeren, ker ni objektivno utemeljen.
Izvajalec, ki ni registriran v RS, ne more pridobiti bonitetne listine S-BON-1, metodologija bančnih standardov BASEL II pa ni primerljiva ocena bonitetni listini S-BON1. Bonitetni model S.BON AJPES razvrsti slovenske poslovne subjekte (gospodarske družbe, zadruge, samostojne podjetnike in zasebne zavode) glede na kreditno tveganje v 10 bonitetnih razredov s pripadajočimi bonitetnimi ocenami od SB1 do SB10, pri čemer je SB1 najboljša bonitetna ocena. Bonitetne ocene so definirane z verjetnostnim razponom, da bo pri konkretnem poslovnem subjektu prišlo do nastopa vsaj enega dogodka neplačila (stečaj, prisilna poravnava in prisilna likvidacija v primeru gospodarskih družb in zadrug, stečaj in prisilna likvidacija v primeru zasebnih zavodov ter osebni stečaj podjetnika in prisilna poravnava nad podjetnikom v primeru samostojnih podjetnikov) v obdobju 12 mesecev po datumu računovodskih izkazov, ki so bili podlaga za določitev bonitetne ocene (vir: https://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Bonitetna_lestvica#b453) .
Mednarodni bančni standardi BASEL II pa so priporočila, namenjena poenotenju mednarodnih bančnih standardov, z določitvijo zahtev glede upravljanja tveganj in kapitala, ki naj bi zagotovila, da ima banka ustrezen kapital za tveganje, katerim se izpostavlja s posojili, naložbami in trgovskimi dejavnostmi. V ta namen banke od svojih komitentov zbirajo podatke, jih obdelujejo, vse s ciljem razvrstitve komitenta v ustrezni bonitetni razred. BASEL II predstavlja predvsem in izključno informacijo za banko, saj posega na področje tveganja banke s poudarkom na prvem stebru - minimalnih kapitalskih zahtevah, ter vpliva na obvladovanje tveganj bank.
ZJN-3 v 76. členu določa, da sme naročnik določiti objektivna merila s katerimi preveri finančno položaj ponudnika. Slednjega sme naročnik preveriti izključno na način, kot ga določa V. odst. 77. člena ZJN-3, in sicer:
»Glede ekonomskega in finančnega položaja lahko naročnik določi zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila. Naročnik lahko v ta namen zahteva zlasti, da imajo gospodarski subjekti določen najnižji letni promet, vključno z določenim najnižjim prometom na področju, zajetem v javnem naročilu. Naročnik lahko poleg tega zahteva, da mu gospodarski subjekti predložijo informacije o svojih letnih računovodskih izkazih, ki izkazujejo na primer razmerje med sredstvi in obveznostmi. Naročnik lahko prav tako zahteva ustrezno raven zavarovanja poklicnega tveganja.«
ZJN-3 tako ne predvideva in s tem ne omogoča več predložitve podatkov bonitete poslovanja, zato je zahteva po predložitvi bonitetne ocene nasploh nezakonita. ZJN-3 ne dopušča preveritve finančnega položaja s predložitvijo bonitetne ocene. Zahteva upoštevaje stroškovne posledice, časovni vidik pridobitve le te, ter njen namen, nedopustno in iz izključno subjektivnih razlogov na strani naročnika omejuje konkurenco. Naročnik za predložitev bonitetne ocene nima niti zakonskih, niti objektivno opravičljivih razlogov.
Upoštevaje namreč, da mora ponudnik po standardiziranem pristopu bonitetno oceno svoje družbe izdelati po zunanji instituciji, bonitetni agenciji, je takšna ocena glede na predmet javnega naročila, nesorazmerna. Naročnik kot investitor ne potrebuje ocene kreditnega tveganja, saj ponudnikom ne odobrava posojila, za potrebe zavarovanje oziroma obvladovanja tveganj, pa je v RD opredelil več instrumentov zavarovanj, ki bodo naročniku omogočila ustrezno varstvo, kot npr. bančne garancije (resnost ponudbe, za dobro izvedbo del, odpravo napak v garancijski dobi), plačilo na podlagi potrjenih in izvedenih del, pogodbena kazen..., ki že sami po sebi predstavljajo zadostne in investiciji sorazmerne ukrepe zavarovanja plačil oz. izpolnitve pogodbenih obveznosti. Naročniku predložitev bonitetne ocene ne nudi niti dodatnega, niti večjega jamstva oz. zavarovanja kreditnega tveganja, saj le tega sploh ne prevzema. Tako bonitetna ocena ne predstavlja jamstva, ki bi lahko predstavljal izključitveni razlog za posameznega ponudnika že iz razloga, ker ponudnikova komercialna banka zavarovanja zagotovi in s tem potrdi ustreznost ponudnikovega finančnega položaja.
Skladno z navedenim ponudnik zahteva, da naročnik črta točki 3.2.2 Ekonomsko finančni položaj, oziroma umakne navedeni pogoj. Vprašanje predstavlja opozorilo na podlagi in skladno z določilom III. odst. 16. člena ZPVPJN.


ODGOVOR
Pozdravljeni,

navedeni pogoj, ki se nanaša na bonitetno oceno ni nezakonit. Naročnik lahko določi pogoje za sodelovanje glede ekonomskega in finančnega položaja (kamor spada tudi zahteva v zvezi z bonitetno oceno), kadar presodi, da je potreben za zagotovitev potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila. Pogoji, ki so navedeni v petem odstavku 76. člena ZJN-3 niso našteti taksativno (na način, da bi bili možno zgolj in le ti pogoji), pač pa primeroma, tako da ne izključuje možnosti uporabe drugih pogojev. Tudi DKOM je že odločala o pogoju vezano na bonitetno oceno in tak pogoj dopustila.
Naročnik svojo zahtevo glede bonitetne ocene opira na določbo petega odstavka 76. člena, ki v zadnjem stavku določa, da naročnik lahko zahteva ustrezno raven zavarovanja poklicnega tveganja, ki se ga poleg zavarovanj odgovornosti razume tudi v obliki tveganj vezanih na sposobnost za poravnavo zapadlih obveznosti/plačil, kar bonitetna ocena izkazuje. Namen bonitetne ocene je ugotavljanje finančne stabilnosti poslovanja ponudnika in s tem njegove finančne zmožnosti za izvedbo naročila. V okviru navedenega je potrebno dodatno poudariti pomen finančne stabilnosti ponudnika z vidika kvalitetne in pravočasne izvedbe, predvsem z vidika obračuna del v relaciji s predvideno višino mesečnih situacij, predpostavko vključenosti številnih kooperantov, dobaviteljev, ki imajo potencialno drugačno plačilno dinamiko od tiste, ki jo terja naročnik od glavnega izvajalca, s čimer se vzpostavlja tveganje, da izvajalec del, v kolikor ni finančno stabilen glede poplačevanja, ne bo mogel slediti, kar pa se preverja z bonitetno oceno.

Nadalje tudi Smernice za javno naročanje gradenj Ministrstva za javno upravo (izdaja 1.1, oktober 2018, poglavje 6.2 Finančni pogoji) priporočajo, da naročnik določi zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila. Med drugim lahko naročnik za preveritev finančne sposobnosti zahteva, da ima gospodarski subjekt bonitetno oceno (po pravilih Basel II), pri čemer se ocenjuje, da je ocena najmanj SB6 (ali boljša) primerna.

Glede zatrjevane neprimerljivosti naročnik poudarja, da je primerjalna lestvica bonitetne ocene iz s.bon obrazca s strani AJPES podana (https://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Bonitetna_lestvica), zato zatrjevanje, da primerjava za tuje ponudnike ni mogoča, ne drži.

Skladno z zgoraj navedenim naročnik od zahteve ne bo odstopil.

Datum objave: 12.04.2019   16:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Glede na to, da se na območju predvidenega izvajanja pogodbenih del že izvajajo dela Izgradnje dostopnih poti za 2TIR, prosimo naročnika za pojasnilo kdaj predvideva, da bo izvajalec lahko pričel z deli, upoštevaje v Navodilih predviden rok za izvedbo: 21 mesecev od uvedbe v delo za gradnjo, ki bo po izgradnji dostopnih cest T-1b1 in T-1b2 iz smeri Kozine in dostopne ceste T-2a iz smeri Beke. Naročnika pozivamo, da objavi tudi terminski plan za izvajanje prej navedenih cest, vse zaradi stroškovnega in rokovnega planiranja. Izvajalec mora namreč izvajanje del uskladiti z izvajalcem dostopne ceste T-2a in ureditev Pritoka 1 in Pritoka 2 v območju platoja pred portalom T2.
Ponudnik predlaga, da naročnik podaljša rok za oddajo ponudbe, saj brez predhodno zahtevane dokumentacije, to je terminskega plana izvajanja del izvajalca dostopnih cest, ni mogoče pripraviti dopustne ponudbe, najmanj v delu, ki bi ustrezala tehničnim zahtevam in potrebam naročnika.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

naročnik je spremenil rok za izvedbo del pri Fazi B, in sicer na način, da se spremeni rok iz »21« na »15 mesecev« ter se črta besedilo »ki bo po izgradnji dostopnih cest T-1b1 in T-1b2 iz smeri Kozine in dostopne ceste T-2a iz smeri Beke.«, tako da se rok za izvedbo naročila sedaj glasi:
"Faza B: Izgradnja objektov Glinščica, rok za izvedbo: 15 mesecev od uvedbe v delo za gradnjo."

Opisana sprememba je že objavljena v okviru Popravka razpisne dokumentacije na Portalu javnih naročil. Opisana sprememba ni takšne narave, da bi zahtevala podaljšanje roka za oddajo ponudbe, zato le ta ostaja nespremenjen.


Datum objave: 12.04.2019   16:48
VPRAŠANJE
Zanima nas ali mora biti oporna ali podporna konstrukcija ob infrastrukturnem objektu višine nad 8 m kontinuirno v celotni zahtevani dolžini (vsaj 50 m)?

ODGOVOR

Da, višina 8 m velja za celotno dolžino vsaj 50 m zidu.


Datum objave: 12.04.2019   16:50
VPRAŠANJE
V dokumentu "GLINSCICA-PGD_RED-3-1-1_IZVLECEK.pdf" so popisi del. Kljub temu, da se zgornji del objektov nudi po sistemu skupaj dogovorjena cena vas prosimo, da objavite te popise v odprti xls obliki in nam olajšate interno kalkulacijo cene. Hvala!

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik je sedaj objavil excel datoteko "Objekti za premostitev doline Glinščice - popis", ki predstavlja popise objektov za premostitev doline Glinščice na nivoju PGD dokumentacije. Omenjena datoteka je namenjena ponudnikom izključno kot pomoč pri internem izračunu oz. kalkulaciji. Dokument je zgolj in samo informacijske narave in NE predstavlja sestavnega dela razpisne dokumentacije. Za kakršnekoli napake ali morebitna razhajanja z dokumentom "GLINSCICA-PGD_RED-3-1-1_IZVLECEK.pdf" (priloga Projektne naloge) ali katerim koli drugim dokumentom naročnik ne odgovarja, ponudniki pa se na excel datoteko "Objekti za premostitev doline Glinščice - popis ne morejo sklicevati.

Datum objave: 12.04.2019   16:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v točki 3.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost pri izkazovanju referenčnih pogojev navajate, da bodo upoštevane reference, za katere je bilo v okviru referenčnega obdobja pridobljeno uporabno dovoljenje.

Gradbeni zakon določa, da se dela v javno korist ki so določena s posebnim zakonom ali predpisom (na primer: Zakon o cestah) lahko izvajajo brez gradbenega dovoljenja. Večina objektov na državnih cestah v Sloveniji zapade na podlagi te zakonodaje pod vzdrževalna dela v javno korist. V tem primeru se za namen dovoljenja za uporabo objekta sestane komisija in se objekt preda v uporabo na podlagi dokumenta: Zapisnik komisije za pregled in prevzem izvedenih obnovitvenih del na državnih cestah in rekonstrukcij državnih cest, ki se štejejo za vzdrževalna dela v javno korist. ta dokument je torej izenačen z uporabnim dovoljenjem.

Naročnika pozivamo, da spremeni razpisno dokumentacijo in potrdi, da bodo upoštevane reference, za katere je bilo v okviru referenčnega obdobja pridobljeno gradbeno dovoljenje oziroma je bil objekt predan v uporabo na podlagi zapisnika komisije, v primeru da je šlo za vzdrževalna dela v javno korist.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

naročnik je spremenil razpisno dokumentacijo na način, da bodo upoštevane reference, za katere je bilo v okviru referenčnega obdobja pridobljeno uporabno dovoljenje oziroma je bil objekt predan v uporabo na podlagi zapisnika komisije, v primeru da je šlo za vzdrževalna dela v javno korist.

Lep pozdravDatum objave: 12.04.2019   16:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V točki 3.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost pri izkazovanju referenčnih pogojev navajate, da bodo upoštevane reference, za katere je bilo v okviru referenčnega obdobja pridobljeno uporabno dovoljenje.

Gradbeni zakon določa, da se dela v javno korist ki so določena s posebnim zakonom ali predpisom (na primer: Zakon o cestah) lahko izvajajo brez gradbenega dovoljenja. Večina objektov na državnih cestah v Sloveniji zapade na podlagi te zakonodaje pod vzdrževalna dela v javno korist. V tem primeru se za namen dovoljenja za uporabo objekta sestane komisija in se objekt preda v uporabo na podlagi dokumenta: Zapisnik komisije za pregled in prevzem izvedenih obnovitvenih del na državnih cestah in rekonstrukcij državnih cest, ki se štejejo za vzdrževalna dela v javno korist. Ta dokument je torej izenačen z uporabnim dovoljenjem.

Naročnika pozivamo, da spremeni razpisno dokumentacijo in potrdi, da bodo upoštevane reference, za katere je bilo v okviru referenčnega obdobja pridobljeno uporabno dovoljenje oziroma je bil objekt predan v uporabo na podlagi zapisnika komisije, v primeru da je šlo za vzdrževalna dela v javno korist.


ODGOVOR
Pozdravljeni,

naročnik je spremenil razpisno dokumentacijo na način, da bodo upoštevane reference, za katere je bilo v okviru referenčnega obdobja pridobljeno uporabno dovoljenje oziroma je bil objekt predan v uporabo na podlagi zapisnika komisije, v primeru da je šlo za vzdrževalna dela v javno korist.

Lep pozdravDatum objave: 12.04.2019   17:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za pojasnilo glede zahtevanih referenc:

1. referenca za Projektanta za področje gradbeništva (projektant premostitvenih objektov). Referenca je drugačna kot za izvajalca, hkrati pa je navedeno "Svetla razpetina objekta mora biti dolžine* najmanj 40 metrov.*". Spodaj pa je pri obrazložitvi kaj pomeni zvezdica navedeno, da gre za dolžino premostitvenega objekta med krajnima opornikoma. Prosimo da potrdite, da je tudi za Projektanta mišljena dolžina objekta 40m ali več med krajnima opornikoma.

2. izvajalska referenca v točki 3.2.3.3., navedeno je :
"a) izgradnja (1) enega samostojnega zahtevnega premostitvenega objekta dolžine* vsaj 40 m na infrastrukturnem objektu
in
b) izgradnja najmanj 1 (ene) oporne ali podporne konstrukcije ob infrastrukturnem objektu dolžine vsaj 50 m in višine nad 8 m.

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik, pri skupni ponudbi pa vsaj eden od partnerjev ali podizvajalec. "
Ker ni jasno navedeno prosimo za potrdited, da lahko ta dva pogoja izpolnimo skupaj dva gospodarska subjekta, npr. vsak partner eno referenco, ali ponudnik in podizvajalec vsak eno.

Hvala!


ODGOVOR
Pozdravljeni,

1. Da, tudi za projektanta je mišljena dolžina objekta 40m ali več med krajnima opornikoma. Razpisna dokumentacija je bila temu ustrezno spremenjena oz. popravljena.

2. Da, ta dva pogoja lahko izpolnjujeta skupaj dva gospodarska subjekta, npr. vsak partner eno referenco, ali ponudnik in podizvajalec vsak eno.

Lep pozdravDatum objave: 26.04.2019   14:02
VPRAŠANJE
Naročnika opozarjamo, da ležišča prevzemajo velike horizontalne sile. Vse obremenitve nosijo ležišče, pri čemer se celotna obremenitve reflektira iz tirnic.
Ker se ležišča tako obremenjena, jih bo potrebno menjati v življenjski dobi mostu. Kako je predvidena zamenjava ležišč?

ODGOVOR

Naročnik pričakuje, da bo rešitev podana v sklopu PZI projektne dokumentacije.


Datum objave: 26.04.2019   14:03
VPRAŠANJE
Prosimo za pogoje in zahteve, ki jih mora izpolnjevati nerjavno jeklo - nerjavne mreže, ki se vgradijo v notranji zaščitni sloj sten.

ODGOVOR
Naročnik pričakuje, da bo rešitev podana v sklopu PZI projektne dokumentacije oziroma, da jih bo določil projektant PZI projektne dokumentacije.Datum objave: 26.04.2019   14:04
VPRAŠANJE
V Splošnih in posebnih tehničnih pogojih za izvedbo del je v točki 3.3.13. (Kategorizacija izkopnih materialov) imate objavljeno prilogo s šestimi kategorijami izkopnih materialov.
V popisih del ni nikjer zajete VI. izkopne kategorije. Imate pa (glej npr. postavka 003, zemeljska dela; POPIS DEL -TEMELJENJE) navedeno:
"Pazljiv strojni izkop v naklonu 3 : 1, višina izkopa maksimalno 3.00 m. Postavka vključuje:
- kombiniran strojni izkop z bagrom z udarnim kladivom in miniranjem
- odvoz materiala skladno z razpisnimi pogoji
zemljina III. kategorije m3 1.710,00
zemljina IV. kategorije m3 5.320,00
zemljina V. kategorije m3 405,00

Pri tej postavki piše: " kombiniran strojni izkop z bagrom z udarnim kladivom in miniranjem".
Opozarjamo, da v navedeni kategorizacija izkopnih materialov je miniranje zajeto samo pri VI. kategoriji!!
Prav tako dvomimo, da v dolini Glinščice ni šeste kategorije!
Ali je mogoče, da je popis del narejen upoštevaje pet kategorij?ODGOVOR
Upoštevano je samo 5.kategorij izkopa. Sloji zemljin in hribin (kategorije) so razvidni v vzdolžnem profilu in prečnih profilih.
3.katg. Q2
4.katg. GM in (E)
5.katg. E


VPRAŠANJE
Naročnika vprašujemo, če lahko objavi BIM 3d, datoteka . ifc. Tako bomo lahko preverili količine, ki so v popisu del. Menimo, da so nekatere količine prenizke.

ODGOVOR
BIM 3d, datoteka . ifc niso na voljo in jih naročnik ne bo objavil.Datum objave: 26.04.2019   14:07
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo
"Ureditev prizadetih površin zemljišča v smislu zatravitve in pogozdovanja, glede na stanje pred gradbenimi posegi.
m2 817,00

Postavka v sklopu B1 Prem. Glinščice-tem. To postavka potrebuje dodaten opis.
Ali lahko predpišete število in vrste dreves za pogozdovanje? Objavite podrobnejše podatke?ODGOVOR

Hortikulturne ureditve bo določil nadzorni organ s strani države in jih zato v fazi razpisa ni možno predvideti. V ponudbi se predvidi pavšal, plačilo pa se bo izvedlo na osnovi dejansko izvedenih del.


Datum objave: 26.04.2019   14:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v javnem naročilu JN008004/2018 je bilo zapisano, da bodo za izdelavo PZI načrtov enaki pogoji in zahteve v nadaljnjih postopkih.
Ali gre v tem razpisu lahko za manj zahteven postopek?
Ali lahko ponudnik v tem razpisu vključi druge projektante, kot jih je Naročnik že izbral za preostali del trase drugega tira?
Kako bo naročnik vključil projektante ponudnika, če jih bo ponudnik vključil v svojo ponodbu napram projektantom, ki so že izbrani in kako bo te stroške ( skupni projekt, skupno sodelovanje, skupno podpisovanje,... dveh različnih projektantov) povrnil ponudniku, saj ponudnik ni zadolžen za obvladovanje celega projekta trase drugega tira? Ali ima z izbranim projektantom po JN008004/2018 že sklenjeno pogodbo, ki zajema tudi sodelovanje z drugimi projektanti in kako je to definirano?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Predmetno javno naročilo zajema tudi izdelavo PZI projektne dokumentacije za izgradnjo objektov za premostitev Glinščice. V fazi izdelave PZI projektov bo projektant sodeloval z izdelovalci PZI projektne dokumentacije JN008004/2018 v okviru rešitev, ki so določene z gradbenim dovoljenjem in pripadajočo PGD projektno dokumentacijo, tako, da bo navezava enega projekta na drugega usklajena.


Datum objave: 26.04.2019   14:09
VPRAŠANJE
Za enega od vodej del zahtevate referenco: "v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb je kot vodja del, odgovorni vodja del, posameznih del ali gradbišča vsaj enkrat vodil novogradnjo opornih ali podpornih konstrukcij ob infrastrukturnem objektu, dolžine* vsaj 50 m in višine nad 8 m. "

Za ponudnika pa: "...b) izgradnja najmanj 1 (ene) oporne ali podporne konstrukcije ob infrastrukturnem objektu dolžine vsaj 50 m in višine nad 8 m."

Vprašanje je ali lahko izkažemo izpolnjevanje te reference (dolžine) z več opornimi ali podpornimi konstrukcijami zahtevane višine nad 8m, ki so bile vse izvedene v sklopu istega posla.

ODGOVOR
Da, ponudnik se lahko izkaže z več opornimi ali podpornimi konstrukcijami višine 8 m in skupna dolžina vsaj 50 m, kot ustrezno referenco.Datum objave: 26.04.2019   14:10
VPRAŠANJE
Pogledali smo si teren. Dostopi so težki. Delno ni možno vozit s težko mehanizacijo do bodočega gradbišča. Lokalne ceste so preozke, ali imajo omejitve, ki ne dopuščajo prevoza s polnimi kamioni in hruškami. Prav tako potek cest ne dopušča prevoza daljših elementov podpornih ali kovinskih konstrukcij, zato nas zanima, ali se v sklopu pripravljalnih del predvideva ureditev novih cest oziroma dostopov drugje in ali bo investitor za strošek plačal? Če naj bi strošek prevzel izvajalec del potem objavite ustrezne popise del, da lahko kalkuliramo pravo ceno. Pričakujemo, da bo naročnik podaljšal rok za oddajo ponudbe, ker je ceno izredno težko kalkulirat na pamet, če ne boste objavili dodatnih popisov del, še težje pa pravočasno, če bo naročnik objavo dodatnih popisov zavrnil.

ODGOVOR
Gradnja dostopnih cest, ki so sestavni del pripravljalnih del se izvajajo kot ločen projekt.Datum objave: 26.04.2019   14:11
VPRAŠANJE
Ponudnik je zastavil naslednje vprašanje.
Pozdravljeni,
V SPLOŠNIH IN POSEBNIH TEHNIČNIH POGOJIH ZA IZVEDBO DEL je navedeno, da »Pri gradnji objektov se manjkajoči del kamnitega materiala za izvedbo nasipov, zasipov ter material za izvedbo različnih nevezanih nosilnih plasti, kot tudi kamniti bloki za zidanje med slopi opornih zidov in material za zunanje obloge mostov in galerije ipd., pridobi z izkopom hribine apnenčastega izvora v trasi načrtovanega drugega tira, na območju vkopa pred severnim portalom predora T1.« Prosimo za pojasnilo kdo vrši izkop, oz. ali bo material iz izkopa, v kolikor ga ponudnik kot izvajalec ne izvaja sam, že na razpolago od uvedbe v delo dalje v za vgradnjo primernem stanju.

ODGOVOR NAROČNIK JE BIL:

Pozdravljeni,

predvideno je, da manjkajoči del kamnitega materiala za izvedbo nasipov, zasipov ter material za izvedbo različnih nevezanih nosilnih plasti, kot tudi kamniti bloki za zidanje med slopi opornih zidov in material za zunanje obloge mostov in galerije ipd., pridobi z izkopom hribine apnenčastega izvora v trasi načrtovanega drugega tira, na območju vkopa pred severnim portalom predora T1 izvajalec objektov za prečkanje doline Glinščice.

Glede na takšen odgovor naročnika ponudnik sprašuje:
- ali bo naročnik plačal strošek izkopa in vseh predhodnih del (posek dreves, ureditev dostopnih poti, soglasja, projekti,...) potrebnih za pridobivanje materiala iz stranskega odvzema?
- v primeru, če bo material od uvedbe v delo dalje na razpolago in izkopa ne bo vršil izvajalec del izbran v tem postopku JN, kje in v kakšen stanju bo material?
- ker je naročnik predvidel stranski odvzem v predračunu ni ustreznih postavk za predhodna dela (posek dreves, ureditev dostopnih poti, soglasja, projekti,...). Ali bo naročnik dopolnil predračun?

Ponudnik glede na kratek rok in nejasnosti v RD predlaga, da naročnik podaljša rok za oddajo ponudbe.


ODGOVOR
Območje gradbišča bo od uvedbe v delo na razpolago izbranemu izvajalcu v tem postopku JN, kar velja tudi za izkopni material. Naročnik bo plačal vsa dela, ki so potrebna za izvedbo predmetnega javnega naročila. V kolikor v popisih niso zajete vse postavke, jih bodo naročnik, inženir in izvajalec dogovorili naknadno.


Datum objave: 26.04.2019   14:12
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo naslednjih opomb v objavljenih popisih PGD za zgornjo konstrukcijo Glinščica I, Most Glinščica II, Galerija Glinščica ter Galerija pred Predorom T2:
- ODVODNJAVANJE: Prečna odvodnja ob tirih nad AB ploščo tirov, v vzdolžno cev odpadne vode, je del popisov SŽ PP d.o.o.
- ELEKTROENERGETSKI VODi: Revizijski jaški elektro opreme servisnih predorov za opornikoma 2 in 3 so del popisov IBE d.d.
ter Kineta elektro opreme servisnih predorov med opornikom 4 in ventilatorsko postajo je del popisov ELEA d.d.

Ali so ta dela zajeta v tej ponudbi? Ali lahko objavite te načrte in popise del?
ODGOVOR
Skladno z določili 5. odstavka točke 1.3.2 Splošnih in posebnih tehničnih pogojev za izvedbo, naslednja dela:
 ODVODNJAVANJE: Prečna odvodnja ob tirih nad AB ploščo tirov, v vzdolžno cev odpadne vode, je del popisov SŽ PP d.o.o.
 - ELEKTROENERGETSKI VODi: Revizijski jaški elektro opreme servisnih predorov za opornikoma 2 in 3 so del popisov IBE d.d. ter
 Kineta elektro opreme servisnih predorov med opornikom 4 in ventilatorsko postajo je del popisov ELEA d.d.
niso predmet del v okviru tega javnega naročila.
Datum objave: 26.04.2019   14:14
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da jasno odgovori kateri posegi so dovoljeni v občutljivo okolje doline Glinščice in krajinskega parka Beka.
Glede na to, da je potrebno zaradi začasnih podpor izvesti začasne gradbiščne poti ter da so pobočja doline strma, bodo potrebni večji posegi v občutljivo naravno okolje.
Ali se lahko posega z vso gradbeno mehanizacijo ter ali so kakšne zahteve glede gradbene mehanizacije (npr. tekoče vzdrževanje, gorivo) tudi z vidika podtalnice?
Ali so kakšne druge omejitve?ODGOVOR
Pogoji in omejitve glede izvajanja del v dolini Glinščice so podani v Okoljevarstvenem soglasju, Elaboratu za izvajanje ukrepov za preprečevanje onesnaževanja območja Glinščice (Aquarius d.o.o., Ljubljana, april 2014), Celostnem načrtu okoljskega monitoringa v času gradnje za drugi tir železniške proge na odseku Divača Koper (Aquarius d.o.o., Ljubljana, december 2014), izdelani PGD projektni dokumentaciji in v Splošnih in posebnih tehničnih pogojih za izvedbo del (poglavje: 1.3.1.2 Varovanje okolja v času gradnje, 1.3.1.2.1. Okoljski monitoring, 2.12.2 Varovanje in zaščita okolja v času gradnje, 2.12.3 Varovanje doline Glinščice).
Za izvedbo del, ki so predmet javnega naročila, so ponudniki dolžni izbrati takšno tehnologijo gradnje, ki bo zagotavljala minimalne posege in vplive na okolje času gradnje, ter bodo pri tem izpolnjeni pogoji glede varovanja okolja, ki so podani v zgoraj navedeni dokumentaciji.
Datum objave: 26.04.2019   14:17
VPRAŠANJE
V predoru je predviden zaščitni torkretni obrizg sten v debelini 5 cm, ki vključuje mikroarmniran beton, nerjavno mrežo ter nerjavna sidra. Predvidena je vgradnja s poravnavanjem.
Kakšna je toleranca poravnave? Kakšno je dolžina sider, premer sidernih palic? Kakšen je zahtevan končni izgled obrizga?

Glede na cene na trgu ugotavljamo, da je projektantska cena, ki je objavljena skupaj s PGD dokumentacijo občutno prenizka. Realna cena je trikrat do štirikrat višja od navedene v kolikor je potrebno zagotoviti ustrezno ravnost oz. zagladitev obrizga.

Prosimo za jasna določila o načinu izvedbe in ostalih karakteristikah zaščitnega torkretnega obrizga za zagotavljanje požarne odpornosti.

ODGOVOR
Detajle izvedbe notranje brizgane obloge, bo projektant podal v PZI projektu, ki ga je dolžan izdelati izvajalec. Pri tem bo dolžan upoštevati pogoj za zagotovitev trajne obstojnosti izvedene obloge.Datum objave: 26.04.2019   14:18
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo da se opredeli do izvedbe obloge iz naravnega kamna na zunanji strani sten.

Predviden je kamen dimenzij 30*50*3 cm lepljen na zunanjo stran sten.

Kakšen kamen je dovoljen? Ali lahko izvedemo dela iz kraškega kamna? Glede na geološke razmere je v dolini Glinščice flišna hribina, torej je naravni kamen fliš, ki pa ni obstojen.

Kakšen je predviden izgled zidov? V kolikor je potrebno stene obleči z kamnom pravilnih oblik in formata 30*50 cm, ugotavljamo, da je predvidena debelina premajhna. Za tak format kamna je potrebna debelina vsaj 5 cm, 6 cm.
Glede na to, da gre za železniški objekt, ki bo podvržen vibracijam ob prehodu vlaka, se nam zdi upravičeno, da bi moral biti kamen še dodatno sidran proti izpadanju?


ODGOVOR
Obloga se izvede iz odpornega kamna (apnenca). Flišna kamenina ni zaradi problematike obstojnosti ni primerna.
Objekt je toga betonska škatla z majhnimi amplitudami vibracij. Ne glede na to, naj ponudniki v svoji ponudbi predvidijo tudi sidranje do 5 cm debele kamnite obloge v betonsko steno.
Datum objave: 26.04.2019   14:19
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da se opredeli glede opombe v ključavničarskih delih: Sidra in obese vozne mreže SŽ, so del popisov SŽ PP d.o.o.. Ali lahko objavite navedeni popis del? Ali lahko objavite načrte za ta dela?

Ali so predmet razpisa samo sidra in obese vozne mreže ali komplet sistem vozne mreže v objektih?ODGOVOR
Skladno z določili 5. odstavka točke 1.3.2 Splošnih in posebnih tehničnih pogojev za izvedbo izdelava vozne mreže ni predmet del v okviru tega javnega naročila.Datum objave: 26.04.2019   14:20
VPRAŠANJE
Ob pregledu dokumentacije ugotavljamo, da betonska konstrukcija na zgornji strani (zunanja površina zgornje plošče) ni zaščitena. Predvidene ni nobenega premaza (npr. premaz na osnovi silana, ..). Z vidika trajnosti konstrukcije menimo, da bi morali konstrukcijski beton ustrezno zaščititi.
Glede na to, da zahtevate garancijo za odpravo napak smatramo, da bi morala biti konstrukcija zaščitena pred zunanjimi vplivi (poleg sten - obloga) tudi na zgornji (spodnji) strani?

ODGOVOR
Pri izdelavi betonske konstrukcije mostov in galerij, je ponudnik dolžan upoštevati kakovost betonov, ki zagotavljajo ustrezno trajnost in odpornost konstrukcije (vključno z zunanjo površino zgornje plošče) na vremenske vplive.Datum objave: 26.04.2019   14:20
VPRAŠANJE
Zanima nas v kakšni fazi se postavi AB kinete s pokrovi, AB predfabricirane čistilne jaške, AB plošča tirov, prečna odvodnja ob tirih nad AB ploščo tirov ter toga podlaga, pragovi in tirnice? Kaj od tega je zajeto v tem razpisu?
Po izgradnji objektov preko doline Glinščice, bo gradbiščni promet za izgradnjo predorov potekal po novih objektih.
Ali ni bolj smotrno navedeno (kinete, jaške..itd) izvesti po dokončanju predorov? Tako bi se izvedela samo vozna površina, ki se po dokončanju predorov odstrani in se kasneje dokončajo še ti objekti?
ODGOVOR
Notranjo opremo in obdelavo mostov in galerij se izdela skladno z opisom 5. odstavka točke 1.3.2 Splošnih in posebnih tehničnih pogojev za izvedbo del.Datum objave: 26.04.2019   14:21
VPRAŠANJE
Ali bo naročnik kot ustrezne reference za kader in podjetje priznal reference, ki imajo pridobljeno dovoljenje za izročitev prometu?

ODGOVOR
Naročnik bo priznal tudi reference za novozgrajene objekte, ki imajo pridobljeno dovoljenje za izročitev prometu.Datum objave: 26.04.2019   14:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ker gre za zahteven projekt, ki zahteva predvsem obsežno tehnološko pripravo, pred pripravo ponudbene cene, vas prosimo, da prestavite rok za oddajo ponudbe vsaj za en mesec in posledično tudi rok za postavljanje vprašanj, saj se le ta izteče že 16.4. 2019, do takrat pa nam ne bo, zaradi obsežnosti in zahtevnosti projekta vse jasno.

Hvala

ODGOVOR
Naročnik roka ne bo podaljšal, saj meni da je rok ustrezen in primeren.Datum objave: 26.04.2019   14:22
VPRAŠANJE
Pri izvedbi OPORNEGA ZIDU, je v sklopu temeljenje postavka v betonskih delih: Armirani drenažni beton za obzidavo med AB slopi s kamnitimi bloki iz obstojnega apnenca v količini 57,0 m3. Postavka vključuje nabavo, transport in vgradnjo s poravnavanjem.

Ali je v tej postavki zajet samo beton ali tudi opaž in armatura? Postavke za opaž v tesarskih delih ni.

V nadaljevanju je v zidarskih delih še postavka: Obzidava med AB slopi s kamnitimi bloki iz obstojnega apnenca pravilnih dimenzij debeline 30-50 cm in dolžine ter širine 60*60 cm v drenažnem betonu v količini 720,00 m2.
Vključena je zapolnitev in obdelava stikov med bloki.

Ali je tu potrebno zidanje v drenažnem betonu? Glede na odgovor z dne 05.04.2019 13:59 je iz navedenih načrtov razvidno, da se tudi slike izdela z drenažnim betonom? Glej detalj slopa -tloris in prerez.

Prav tako nam ne gre skupaj količina 720,00 m2 (obloga) in 57 m3 (drenažni beton).
Iz navedenih načrtov je razvidna debelina drenažnega betona 20 cm, kar pomeni da imamo 57 m3/0,2m = 285 m2 obloge?
Če izhajamo iz 720,00 m2 obzidave: 720 m2 * 0,2 m = 144 m3 drenažnega betona?

Prosimo za pojasnila in popravke.

ODGOVOR
Vsa armatura pri izdelavi opornega zidu je upoštevana v postavki za armaturo.
Izbira tehnologije izdelave opornega zidu (vključno s tehnologija obzidave med sidranimi slopi), je prepuščena izvajalcu. Od izbrane tehnologije je odvisno ali je za izvedbo del paž potreben ali ne. V kolikor je, glede na izbrano tehnologijo, za izvedbo teh del potreben opaž, ga mora ponudnik vključiti ceno v postavke za obzidavo.
Količine so v PGD projektu ocenjene, natančne količine bodo razvidne v PZI projektu, ki ga je dolžan izdelati ponudnik.
Datum objave: 26.04.2019   14:23
VPRAŠANJE
naročnika prosimo, da spremeni izobrazbeni kriterij v točki 3.2.3.2. saj menimo, da so strokovnjaki z več kot 30 letnimi izkušnjami z izobrazbo inženir gradbeništva več kot primeren kader za opravljanje zahtevanih funkcij. Prosimo da se kot ustrezna izobrazba upošteva tudi inženir gradbeništva

ODGOVOR
Naročnik za namen izpolnjevanja pogoja št. 3.2.3.2 poleg 7 stopnje izobrazbe dopušča tudi 6/1 in 6/2 stopnjo izobrazbe gradbene stroke (po Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17), pri čemer mora nominiran kader hkrati izkazovati ostale zahtevane pogoje za zahtevano funkcijo glede na veljavno zakonodajo in dikcijo kadrovskega pogoja.Datum objave: 26.04.2019   14:23
VPRAŠANJE
Ali pravilno razumemo da v točki 3.2.3.2 v zaporedni št. 1 - Funkcija Vodja gradnje (pooblaščeni inženir) lahko zagotavlja strokovnjak, ki je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev? Ali to funkcijo lahko zagotavlja tudi strokovnjak, ki je vpisan v imenik vodji del?

ODGOVOR
Kot izhaja iz definicije šestnajstega odstavka 14. člena Gradbenega zakona, je se za vodenje gradnje določiti vodjo del, ki glede na vrsto del prevladuje (v nadaljnjem besedilu: vodja gradnje) in je ta kader zaposlen pri izvajalcu. Vodja gradnje vodilnemu izvajalcu pri gradnji odgovarja za uskladitev del na gradbišču, za skladnost izvajanja del s projektno dokumentacijo, za varnost in zdravje pri delu na gradbišču in vodi gradbišče. Za ta namen pod predpostavko, da kader izpolnjuje ostale zahteve kadrovskega pogoja, dopušča tako vpis v imenik vodij del (VZ) kot imenik pooblaščenih inženirjev (PI).Datum objave: 26.04.2019   14:23
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da spremeni kriterij izobrazbe za zahtevano delovno skupino. Prosimo, da se inženir gradbeništva upošteva kot primerna izobrazba za vse zahtevane funkcije, saj smo mnenja da so primerni tudi strokovnjaki z več desetletnimi izkušnjami, opravljenim strokovnim izpitom in vpisom v IZS

ODGOVOR
Naročnik za namen izpolnjevanja pogoja št. 3.2.3.2 poleg 7 stopnje izobrazbe dopušča tudi 6/1 in 6/2 stopnjo izobrazbe gradbene stroke (po Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17), pri čemer mora nominiran kader hkrati izkazovati ostale zahtevane pogoje za zahtevano funkcijo glede na veljavno zakonodajo in dikcijo kadrovskega pogoja.Datum objave: 26.04.2019   14:24
VPRAŠANJE
ali bo naročnik kot ustrezno upošteval novogradnjo pilotne stene dolžine* vsaj 50 m in višine nad 8 mODGOVOR
Naročnik bo kot referenco upošteval tudi novogradnjo pilotne stene dolžine vsaj 50 m in višine nad 8 m.

VPRAŠANJE
V popisu del je navedeno visoko duktilno jeklo S 500.

Ali gre za B500B ali B500C?

ODGOVOR
Predmet javnega naročila je tudi izdelava PZI projektne dokumentacije, v kateri bo projektant določil tudi kvaliteto jekla.Datum objave: 26.04.2019   14:26
VPRAŠANJE
V splošnih in posebnih tehničnih pogojih za izvedbo del je določilo, da se kamnite bloke za obzidavo med armiranobetonskimi slopi podpornih zidov ter kamnite obloge mostov in galerije pridobi iz izkopa v predvkopu Divača.

Pri obzidavi med AB slopi so predvideni kamni iz obstojnega apnenca dimenzij 30-50 * 60 cm
Pri oblogi mostov in galerije pa kamen iz naravnega kamna 30*50*3 cm.

Po ogledu načrtov in detajlov na zanima ali gre za obdelan ali polobdelan kamen ali ciklopski zid?
Iz izkopa se brez obdelave ne da pridobiti v popisu določene oblike kamna.

ODGOVOR
Obdelave količine so v PGD projektu ocenjene, natančne količine bodo razvidne v PZI projektu, ki ga je dolžan izdelati ponudnik.
Obloge zidov se izvede v obliki, in kakovosti, kot je razvidno iz izdelane PGD projektne dokumentacije. Vse detajle pa bo izbrani izvajalec dolžan natančno podati v PZI projektni dokumentaciji.
Skladno s pogoji iz splošnih in posebnih tehničnih pogojih za izvedbo del je kamnit material za izdelavo različnih kamnitih oblog, je izvajalec dolžan pridobiti iz stranskega odvzema na območju vkopa na trase železniške proge pred severnim portalom predora T1. Pri tem je pridobljeni kamniti material je izvajalec dolžan ustrezni pripraviti (obdelati) v obliko in kakovost, ki je primerna za izvedbo del (npr. obzidave).
Datum objave: 26.04.2019   14:27
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da uskladi garancijski rok 15 let s 662. členom Obligacijskega zakonika, ki predpisuje odgovornost za solidnost za obdobje 10 let. Gre za kogentno določbo Obligacijskega zakonika, ki je bila oblikovana glede na povprečno pričakovano zagotavljanje kvalitete konstrukcije ter pripadajočih elementov.

Solidnost gradnje namreč ne zajema samo konstrukcijskih elementov, ampak tudi ostale vitalne dele objekta. V konkretnem primeru glede na klimatske razmere objektivno ne more nihče, niti popolnoma neodvisen strokovnjak, zagotoviti, da je tudi ob najbolj skrbni izvedbi lahko zagotavljena solidnost vitalih delov gradnje za obdobje 15 let. Zagotavljanje garancije za vse vitalne dele za takšno obdobje je torej izjemno drago.

Če naročnik zahteve ne bo spremenil, bomo ponudniki različno pristopali k oddaji ponudbe. Nekateri ponudniki bomo v ponudbenem predračunu ovrednotili visoko vrednost garancije za takšno obdobje, medtem ko bodo nizkocenovni konkurenti ovrednotili zakonsko desetletno garancijo, morebitne zahtevke naročnika po tem obdobju pa bodo izpodbijali kot nične, saj bodo v praksi ti zahtevki rezultat močnih klimatskih dejavnikov v kombinaciji s tresljaji zaradi prometa. Naročnik s tem ustvarja pogoje za neenakopravno obravnavo ponudnikov, ki jo bomo izpodbijali tudi z zahtevkom za revizijo.

V zahtevku za revizijo bomo okvirno stroškovno opredelili podražitev zaradi vrednosti, zahtevek za revizijo pa predstavili tudi javnosti. S tem bo javnost seznanjena z načinom izvajanja projekta Drugi tir in naročnikovo predstavo "racionalizacije" projekta Drugi tir.

ODGOVOR
Naročnik primarno izpostavlja, da je zahtevano obdobje veljavnosti zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi oblikoval na osnovi specifike projekta, ki je vezana na sam predmet naročila in na časovno dinamiko, ki vključuje zamik glede pričetka redne uporabe predmeta javnega naročila, saj je ta odvisna in pogojena z izvedbo trase drugega tira, skupaj z vsemi pripadajočimi sistemi in napravami (električna vozna mreža, SV-TK naprave, varovanje , .), kot je to opredeljeno v dokumentu SPLOŠNI IN POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA IZVEDBO DEL, ki je sestavni del dokumentacije za izvedbo javnega naročila. Iz tega razloga je pričakovati, da bo moč napake na izvedenih delih de facto odkriti v fazi redne uporabe objekta, zato je naročnik za namen zavarovanja izpostavljenega rizika ustrezno prilagodil veljavnost zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, kot izhaja iz pogodbe.
Določbe 662. člena Obligacijskega zakonika nikakor ni moč razumeti kot omejitev naročniku za primer opredelitve želene dolžine trajanja garancijskega obdobja za odpravo napak. Obravnavana določba OZ namreč obravnava jamčevanje izvajalca in projektanta za solidnost gradnje, ki je neodvisna od pogojenosti tovrstnega jamčevanja izvajalca in projektanta s finančnim zavarovanjem, ki ga v konkretnem primeru zahteva naročnik. Nesporno je, da določba 662. člena OZ velja, pri čemer pa je naročnik z vidika zavarovanja za odpravo napak ne glede na to ali gre zgolj za solidnost gradnje, zahteval predložitev finančnega zavarovanja, kot ga opredeljuje dokumentacija za izvedbo javnega naročila.
Ob tem naročnik pojasnjuje, da je tovrstna zahteva sorazmerna s predmetom naročila. Hkrati tudi Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16), ki v drugem odstavku 8. člena določa, da je veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku lahko daljša od jamčevalnega roka iz predpisov, ki urejajo obligacijska razmerja, če daljši rok opravičujejo tveganja, povezana s predmetom ali okoliščinami javnega naročanja. Dejstvo je, da je dejavnost vezana na uporabo predeta naročila pogojena s številnimi okoljskimi in gospodarskimi tveganji, zato iz tega naslova naročnik upravičeno terja zahtevano obdobje trajanja veljavnosti zavarovanja za odpravo napak.
Naročnik skladno z določbo četrtega odstavka 5. člena Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16) dopušča, da izvajalec zahtevano zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi namesto enega instrumenta finančnega zavarovanja zaporedno predloži več instrumentov s krajšimi roki veljavnosti, pri čemer novi oz. podaljšan instrument nadomesti prejšnjega oz. se z dodatkom ustrezno podaljša. Naročnik dopušča, da izvajalec predloži zahtevano zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi za obdobje 3 let, pri čemer predloženo zavarovanje vsakokrat najkasneje 60 dni pred iztekom že predanega zavarovanja podaljša, hkrati pa je skupno trajanje zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi 15 let od izdaje zadnjega Potrdila o prevzemu, v kolikor je izdanih več Potrdil o prevzemu.

Iz tega naslova se sedmi odstavek 9. člena vzorca pogodbe dopolni na način, da se ta glasi:
»Bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi mora veljati še petnajst (15) let od izdaje zadnjega Potrdila o prevzemu, v kolikor je izdanih več Potrdil o prevzemu. Naročnik skladno z določbo četrtega odstavka 5. člena Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16) dopušča, da izvajalec predloži zahtevano zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi za obdobje 3 let, pri čemer predloženo zavarovanje vsakokrat najkasneje 60 dni pred iztekom podaljša, na način, da je skupno trajanje zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi petnajst (15) let od izdaje zadnjega Potrdila o prevzemu, v kolikor je izdanih več Potrdil o prevzemu.

Datum objave: 26.04.2019   14:28
VPRAŠANJE
V točki 2.17 Splošnih in posebnih tehničnih pogojih za izvedbo del je navedeno samo: " Izvajalec je v času garancijske dobe dolžan na svoje stroške odpraviti vse ugotovljene napake. V kolikor napak ne bo odpravil v razumnem roku določenem s strani Naročnika, lahko Naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo del oziroma garancijo za odpravo napak v garancijski dobi. Med napake, ki so lahko razlog za unovčenje garancije spada med drugim tudi dostava pomanjkljive dokumentacije ali nepripravljenost sodelovanja pri pridobivanju obratovalnega dovoljenja.".

Zahtevamo, da se tekst dopolni ter da se napake, ki bodo posledica uporabe objektov med gradnjo predorov izloči iz garancijske dobe ter način prepoznavanja katere napake so predmet garancijske dobe, katere pa ne!

ODGOVOR
Izvajalec je dolžan pred prevzemom v skladu s pogodbo izvedenih objektov predani naročniku dokumentacijo, iz katere izhajajo navodila za uporabo, zaščito in vzdrževanje objekta za čas uporabe pred pričetkom rednega obratovanja, kar bo naročnik in izvajalec/i del, ki bodo uporabniki zgrajenih objektov pred pričetkom rednega obratovanja dolžni spoštovati, kar je predpostavka za uveljavljanje zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobri s strani izvajalca po konkretnem javnem naročilu za Izvedbo objektov za prečkanje doline Glinščice pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper.Datum objave: 26.04.2019   14:28
VPRAŠANJE
V Splošnih in posebnih tehničnih pogojih za izvedbo del, točka 2.15 (Tehnični pregled) je navedeno: "Po zaključku vseh del na drugem tiru železniške proge Divača Koper, ter izjavi Izvajalca o dokončanju del in pripravljenosti objekta za končni fazni tehnični pregled ter potrditvi Izvajalčeve izjave s strani odgovornega nadzornika del, se izvede končni tehnični pregled. Končni tehnični pregled se izvede v skladu z GZ, komisijo za končni tehnični pregled pa imenuje urgan, ki je izdal gradbeno dovoljenje (MOP).".

Šele po dokončanju vseh del se izda Potrdilo o prevzemu. Tega datuma ni znanega, zato zahtevamo, da se v tem delu dokumentacija spremeni. Kako naj ponudnik odda ponudbo ne da bi vedel kdaj bo naročnik naredil končni tehnični pregled in prevzel dela?


ODGOVOR
Popis del je izdelan ob upoštevanju V kategorij izkopnih materialov. Naročnik bo popravil popis del tako, da se III kategorija razdeli v dve kategoriji.Datum objave: 26.04.2019   14:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnik v 18.3. podčlenu posebnih pogojev pogodbe zahteva, da mora izvajalec skleniti zavarovanje za primer poškodbe oseb in škode (na premoženju) na način, da je zavarovanje omejeno za posamezen primer na znesek, ki ni manjši od 10.000.000,00 , pri čemer maksimalno kritje za vse dogodke skupaj znaša 25.000.000,00.
Opozarjamo, da takšna naročnikova zahteva 500 x presega zakonsko določeno višino zavarovalne vsote. S kakšnim namenom zahteva naročnik v svojih pogodbah tako visoko vrednost, nam ni znano, saj bi moralo biti tudi naročniku v interesu, da postopa skladno z načelom gospodarnosti in racionalno. Glede na dosedanje izkušnje ne vidimo namreč niti teoretične možnosti, da bi pri izvajanju konkretne pogodbe tretjim osebam z enkratnim dogodkom povzročili škodo v višini 10.000.000,00 EUR, da ne govorimo o skupni škodi v višini 25.000,000,00 EUR.

V kolikor bo naročnik vztrajal pri takšnem zavarovanje se bo izjemno visok strošek pridobivanja in ohranjanja zavarovanja vsaj delno odražal tudi v višjem strošku ponudbe. Vsekakor pa si bomo kot zainteresirani ponudnik prizadevali z vsemi sredstvi, da obstoječo prakso naročnika ustavimo, saj je za gradbeno dejavnost škodljiva. Nastopanje v poslih je zaradi na videz nepomembne določbe postalo nepredvidljivo, zamudno in stroškovno neučinkovito. Poleg enormne premije, ki jo izvajalci plačujemo za tako visoke zavarovalne vsote se vsakič sproti pojavi tudi rizik, da zahtevanega zavarovanja sploh ne bomo uspeli pridobili, saj domače zavarovalnice niti ne morejo ponuditi tako visokega kritja in so primorane iskati pozavarovanje v tujini. Poleg navedenega je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da izvajalec za zahtevke tretjih oseb jamči tudi sam s svojim lastnim premoženjem, ne glede na sklenjena zavarovanja.

Naročniku predlagamo, da ponovno prouči smiselnost zahteve glede višine zavarovalne vsote, saj nam iz navedenih razlogov omejuje dostop do javnega naročila.

Naročniku zato predlagamo, da poziv obravnava skrajno resno in z znižanjem pogoja omogoči oddajo ponudbe ustreznemu obsegu konkurenčnih ponudnikov.

Lep pozdrav


ODGOVOR
Naročnik na podlagi ponovno proučitve ocene tveganj in upoštevaje temeljna načela javnega naročanja spreminja zahtevano zavarovalno vsoto in sicer najmanj na 5.000.000,00 EUR, pri čemer maksimalno kritje za vse dogodke skupaj znaša najmanj 10.000.000,00 EUR.

Naročnik podaja pojasnilo, da so skladno z določbo drugega odstavka 67. člena ZJN-3 vse informacije, podane v okviru odgovorov na vprašanja in pojasnila naročnika, dana preko portala javnih naročil, sestavni del dokumentacije za izvedbo javnega naročila, torej se z vsakim pojasnilom ali morebitno spremembo neposredno spreminja dokumentacija za izvedbo javnega naročila. Naročnik je upoštevaje vzpostavljeno prakso poleg pojasnil in odgovorov na vprašanja v objavo posredoval tudi popravek relevantnih dokumentov dokumentacije za izvedbo javnega naročila, pri čemer so vse spremembe hkrati že opredeljene z objavljenimi pojasnili, torej se z objavo popravka zgolj povzema že dana pojasnila. Ponudniki so pri oddaji ponudbe dolžni v slednji predložiti obrazce, ki so vsebovani v popravku.


VPRAŠANJE
Skladno s točko 2.12.3 (varovanje doline Glinščice) je navedenih toliko omejitev zaradi varovanja okolja, rastlinstva in živalstva, da je dela nemogoče izvesti v tako kratkem času!

Navedeno je: Sečnja se ne sme izvajati v obdobju razmnoževanja varstveno pomembnih saproksilnih vrst hroščev, to je med aprilom in avgustom" ter
"Sečnja gozda in grmovne vegetacije se mora izvesti izven glavne gnezdilne sezone, in sicer naj se ne izvaja od začetka aprila do konca junija. Prav tako v tem času ni dopustno izvajanje intenzivnih gradbenih del, ki povzročajo močno obremenitev okolja s hrupom; ter
"Za varstvo raka primorskega koščaka se nobena regulacijska dela v vodotokih (pritoki Glinščice) ne smejo izvajati v času visokih vodostajev ter v času razmnoževanja vrste (od septembra do novembra)."

itd.

Zakaj se je skrajšal rok izvedbe del?

ODGOVOR
Naročnik je presodil, da je rok zadosten in vztraja pri tem roku. Rok je skrajšan iz razloga prilagoditve slednjega glede na dinamiko izvedbe in financiranja projekta.Datum objave: 26.04.2019   14:33
VPRAŠANJE
V točki 1.3.2 (izgradnja premostitvenih objektov v dolini Glinščica, Splošni in posebni tehnični pogoji za izvedbo del) je navedeno: "Gradnja objektov zajema tudi izvedbo ustrezne začasne zaščite dilatacij in notranjosti konstrukcije mostov in vmesne galerije, v času uporabe izvedenih objektov za potrebe gradbiščnih transportov pri gradnji predorov (stroški teh del so del skupaj dogovorjena cena)."

Prosimo za določitev vrste za začasne zaščite. Ali jo je potrebno tudi vzdrževati med gradnjo predorov?

Če prav razumemo, gre za pogodbena dela. Ker je prevzem objekta in začetek garancijske dobe vezan na zadnje potrdilo o prevzemu, to pomeni, da mora izvajalec teh del vzdrževati objekt do zaključka predorov ter šele nato dati garancijo za odpravo napak v garancijski dobi za 15 let!!?

Prav bi bilo, da naročnik objekt prevzame ob dokončanju. Izvajalec predorov bi moral te objekte po tem razpisu zaščititi in vzdrževati do dokončanja predorov.
Izvajalec predorov bo moral objekte uporabljati skladno z NOV, ki jih bo pripravil izvajalec objektov po tem razpisu, sicer garancija za odpravo napak ne stoji.

Pričakujemo popravek razpisne dokumentacije!


ODGOVOR
Kot izhaja iz podčlena 4.25 posebnih pogojev FIDIC se zavarovanje za odpravo napak predloži pred izdajo Potrdila o prevzemu, saj je predložitev obravnavanega zavarovanja predpogoj za uspešno primopredajo predmeta pogodbe (faza A in faza B). Izvajalec del predorov bo prevzel objekte v uporabo in jih bo moral pred pričetkom uporabe ustrezno zaščititi in v času gradnje predorov tudi vzdrževati, skladno z navodili za obratovanje in vzdrževanje objekta (ki bodo zajele tako obdobje redne uporabe, kot obdobje gradnje predorov).
Razpisna dokumentacija ostaja nespremenjena.


VPRAŠANJE
Naročnika opozarjamo, da je objavljen projektantski predračun zaradi skrajšanja pogodbenega roka izvedbe del bistveno prenizek in zavaja ponudnike.
Prav tako so določene postavke že brez tega skrajšanja pogodbenega roka ocenjene prenizko.
Upamo, da namen objave ni pritisk na cene in da naročnik razpolaga z zadostno vsoto denarja!

ODGOVOR
Naročnik je presodil, da je rok zadosten in vztraja pri tem roku. Rok je skrajšan iz razloga prilagoditve slednjega glede na dinamiko izvedbe in financiranja projekta.

VPRAŠANJE
V podčlenu 8.3 program, posebnih pogojev pogodbe naročnik zahteva da mora izvajalec naročniku predati usklajen mrežni plan napredovanja del, ki bo usklajen z ostalimi izvajalci gradbenih del, ki bodo izbrani v ločenih postopkih oddaje del. Če izvajalci ne bodo pravočasno medsebojno uskladili plana napredovanja del, bo uskladitev izvedel inženir na stroške izvajalca. Izvajalci v tem primeru niso upravičeni do sprememb pogodbenih rokov in pogodbene cene.

Ta dikcija je nesorazmerno stroga in ponudnike oziroma pozneje izvajalca po tej pogodbi postavlja v nerealen in neizvedljiv položaj. Naročnik namreč ne more zavezati izvajalca k nekemu dejanju, ki sploh še ni definiran. Torej ne ve se koliko potencialnih izvajalcev, katere in za kakšna dela bo treba uskladiti mrežni plan.

Če ponudniki že v naprej podpišemo, da sprejemamo takšno določilo posebnih pogojev pogodbe se že v naprej zavežemo, da bomo kaznovani za nekaj na kar ne bomo imeli nikakršnega vpliva in dopustimo naročniku da diskriminatorno izkorišča svoj nadrejeni položaj.

Zaradi nezakonitosti te zahteve pozivamo naročnika da dikcijo iz tega člena spremeni in zaveže inženirja, da bo uskladil terminski plan med vsemi potencialnimi izvajalci brez vpliva sankcij na izvajalca.

V nasprotnem primeru bomo vložili revizijski zahtevek.

ODGOVOR
Naročnik v posebnih pogojih podčlena 8.3 FIDIC zahteva, da »Izvajalec del je seznanjen, da bodo na gradbišču istočasno izvajali gradbena dela tudi izbrani izvajalci gradbenih del po drugih pogodbah. Izvajalec bo moral zato predati naročniku v potrditev usklajen mrežni plan napredovanja del, ki bo usklajen z ostalimi izvajalci gradbenih del, ki bodo izbrani v ločenih postopkih oddaje del. Če izvajalci ne bodo pravočasno medsebojno uskladili plana napredovanja del, bo uskladitev izvedel inženir na stroške izvajalca. Izvajalci v tem primeru niso upravičeni do sprememb pogodbenih rokov in pogodbene cene.«
Naročnikova zahteva glede tega, da izvajalec v okviru predloženega programa upošteva mrežni plan napredovanja del, popolnoma utemeljena in jo pogojuje narava dela na projektu, ki vključuje več faz in posledično več potencialnih izvajalcev. Naročnik s predmetno zahtevo ne posega v upravičene izvajalca iz predzadnjega odstavka podčlena 8.3 FIDIC, ki določa, da mora izvajalec inženirja takoj obvestiti o določenih možnih bodočih dogodkih ali okoliščinah, ki bi lahko škodovale delu, zvišale pogodbeno ceno ali zakasnile izvajanje del. Inženir lahko od izvajalca zahteva, da mu predloži oceno pričakovanega učinka bodočih dogodkov ali okoliščin in/ali predlog v skladu s podčlenom 13.3 [Postopek spremembe].
Na podlagi navedenega je izkazano, da je naročnikova zahteva sorazmerna s predmetom naročila in hkrati ohranja ravnotežje pogodbenih strank.

Datum objave: 26.04.2019   14:34
VPRAŠANJE
10. a člen pogodbe določa razmerja in odnose s podizvajalci. V 7. odstavku tega člena naročnik določa, da mora izvajalec naročniku razkriti tudi specifikacijo drugih del, ki jih izvaja s tem podizvajalcem ali njegovimi povezanimi osebami in obseg teh del.

Opozarjamo, da je to določilo nezakonito, kajti razmerje in pogodbeni odnosi med gospodarskimi subjekti, za dela ki nimajo povezave s tem javnim naročilom se ne tičejo naročnika ampak zgolj posameznih gospodarskih subjektov, ki imajo sklenjeno pogodbeno razmerje in lahko celo predstavljajo poslovna skrivnost.

Naročnik naj to zahtevo umakne iz pogodbe.

ODGOVOR
Vezano na sledeč odstavek 10. a člena vzorca pogodbe »Za vse podizvajalce, ki so navedeni v prilogi pogodbe, in za tiste, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora izvajalec naročniku razkriti vse morebitne pogodbene odnose s podizvajalci ali povezanimi osebami podizvajalca, ki se bodo nanašale na projekt 2TDK. Pri tem mora razkriti tudi specifikacijo drugih del, ki jih izvaja s tem podizvajalcem ali njegovimi povezanimi osebami in obseg teh del. Naročniku izvajalec redno (vsaj enkrat letno) poroča o obsegu del z navedenim podizvajalcem ali njegovimi povezanimi osebami.«, naročnik podaja sledeče pojasnilo oz. razlago: izvajalčevo poročanje o obsegu del s podizvajalcem in z njimi povezanimi osebami, ki v ponudbi - podizvajalec in povezane osebe - niso navedene, ga/jih pa izvajalec nominira v fazi izvajanja pogodbe in ga/jih naročnik po prejeti dokumentacij za nominacijo potrdi, je izvajalec dolžan poročati naročniku o delih tega podizvajalca/ev, ki se nanašajo na konkretni projekt 2TDK iz naslova konkretne pogodbe za Izvedbo objektov za prečkanje doline Glinščice pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper ter naročniku razkriti vse morebitne pogodbene odnose s podizvajalci ali povezanimi osebami podizvajalca.Datum objave: 26.04.2019   14:36
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da eksplicitno definira kaj je imel v mislih pri zahtevi točke x) in y) 7.člena pogodbe:

Torej, izvajalec se obvezuje da bo:

x) upošteval naročnikove zahteve s področja informiranja in obveščanja javnosti in izvajal obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenih obveznosti naročnika v zvezi s sofinanciranjem projekta iz evropskih sredstev,

y) izvajal vse druge zahteve naročnika, ki izhajajo iz pogodb o sofinanciranju projekta in iz predpisov, ki urejajo področje izvajanje kohezijske politike

Določila iz teh dveh členov so splošna, nedefinirana in nejasna, zato jih ponudniki ne znamo finančno ovrednotiti. Ponudniku namreč ne morejo biti znane obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenih obveznosti naročnika v zvezi sofinanciranjem projekta iz evropskih sredstev in zahteve, ki izhajajo iz predpisov, ki urejjo področje izvajanja kohezijske politike.

Prosimo za konkretne navedbe kaj so te obveze.ODGOVOR
Ni predvideno, da bi izvajalec izvajal aktivnosti obveščanja in informiranja javnosti, mora pa sodelovati pri podajanju informacij. Vsa uradna komunikacija v relaciji do javnosti, sofinancerja in drugih deležnikov vezanih na projekt poteka preko naročnika, z izjemo gradbiščne table, ki mora biti skladna z navodili o informiranju in obveščanju javnosti, ki so javno dostopna in jo predhodno potrdi naročnik.Datum objave: 26.04.2019   14:37
VPRAŠANJE
V točki 2.6 navodil ponudnikom navajate, da lahko naročnik vsako od predvidenih finančnih zavarovanj uveljavi brez predhodnega opomina. Prosimo, da se ta stavek dopolni na tak način, da bo izjava bolj eksaktna:

"Naročnik lahko vsako od predvidenih finančnih zavarovanj uveljavi brez predhodnega opomina v primeru, če izvajalec ravna v nasprotju z določili, ki so navedena v razpisni dokumentaciji za vsak primer finančnega zavarovanja posebej."

ODGOVOR
Naročnik meni, da predlagana dikcija v ničemer dodatno ne opredeljuje vidika podlag unovčitve finančnih zavarovanj, iz tega naslova vztraja pri osnovni dikciji razpisne dokumentacije.

VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da spremeni zahtevo po izobrazbi v točki 3.2.3.2, tako da bo omogočeno sodelovanje tudi inženirjem gradeništva (6. stopnja izobrazbe), kateri imajo pogoje za vodenje gradnje zahtevnih objektov.

Zgornja zahteva izhaja iz odločitve ustavnega sodišča. V kolikor ne bo upoštevana bomo primorani podati zahtevek na revizijsko komisijo.

ODGOVOR
Naročnik za namen izpolnjevanja pogoja št. 3.2.3.2 poleg 7 stopnje izobrazbe dopušča tudi 6/1 in 6/2 stopnjo izobrazbe gradbene stroke (po Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17), pri čemer mora nominiran kader hkrati izkazovati ostale zahtevane pogoje za zahtevano funkcijo glede na veljavno zakonodajo in dikcijo kadrovskega pogoja.Datum objave: 26.04.2019   14:40
VPRAŠANJE
Naročnik na strani 4 navodil ponudnikom za pripravo ponudbe v točki 2.4 Zaupnost in javnost podatkov opredeljuje, da ponudnikovi podatki na naročnikovih predlogah/obrazcih za izdelavo ponudbe ne smejo biti opredeljeni kot poslovna skrivnost.

Naročnika pozivamo da to zahtevo umakne, kajti definicija katere podatke lahko posamezni gospodarski subjekt določi kot poslovna skrivnost je opredeljena z zakonom o gospodarskih družbah in posamezne gospodarske družbe izdajo sklep o poslovni skrivnosti. Naročnik je take podatke dolžan varovati kot poslovno skrivnost, če to ni v neskladju z 35.členom ZJN-3, ki točno določa kaj ne more biti označeno kot zaupno.

Torej pavšalna navedba naročnika, da podatki na naročnikovih obrazcih ne smejo biti opredeljeni kot poslovna skrivnost ni zakonita.

ODGOVOR
Naročnik v točki 2.4 Navodil ponudnikom določa
»Zaupnost in javnost podatkov - Kot zaupen bo varovan le tisti ponudnikov podatek, ki po zakonu lahko velja za osebni ali tajni podatek ali za poslovno skrivnost in je kot tak v predloženi dokumentaciji vsak zase vidno označen in s priloženim sklepom družbe opredeljen kot poslovna skrivnost.
Ponudnikovi podatki na naročnikovih predlogah/obrazcih za izdelavo ponudbe (razen osebnih podatkov) so javni in ne smejo biti opredeljeni kot poslovna skrivnost.«
Naročnik podaja pojasnilo, da se pod pojmom »ponudnikovi podatki« razumejo podatki, ki jih vsebuje obrazec PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU, TABELA Osebni podatki. Pri tolmačenju zaupnosti bo naročnik upošteval veljavno zakonodajo in ustaljeno prakso Državne revizijske komisije.
Datum objave: 26.04.2019   14:40
VPRAŠANJE
V popisu del za ključavničarska dela je zajeto konstrukcijsko jeklo S 235 J2, antikorozijsko zaščiteno z vročim cinkanjem.
Konstrukcijsko jeklo S 235 J2 se uporablja na območjih kjer so temperature -20 °C.
Verjetno je napaka in je mišljeno S 235 JR? Prosimo za popravek.


ODGOVOR
Zahteva za konstrukcijsko jeklo ostane taka, kot je zahtevana.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnik je s spremembo razpisne dokumentacije spremenil tudi obrazce za pridobitev referenčnih potrdil. Zanima nas ali moramo ponovno pridobivati potrjena referenčna potrdila naročnikov na novih obrazcih, če imamo že pridobljena in podpisana na prvotno objavljenih obrazciih?

Prosimo naročnika da kot ustrezna prizna potrdila tudi na prvotno objavljenih obrazcih.

ODGOVOR
Naročnik bo kot ustrezne priznal reference tudi na prvotno objavljenih obrazcih.Datum objave: 26.04.2019   14:44
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da objavi in jasno določi pogoje pod katerimi se lahko izvaja dela v dolini Glinščice v občutljivem naravnem okolju.
Prosimo tudi objavo elaborata za izvajanje ukrepov za preprečevanje onesnaževanja območja Glinščice.

ODGOVOR
Elaborat je objavljen na spletni strani drugitir.com, v okviru prilog projektne naloge in je dostopek preko povezave: http://www.drugitir.si/2tdk/javna-narocila/aktualna-javna-narocila/priloge-projektne-naloge.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za pojasnilo in sicer ali zahtevate dolžino podpornih konstrukcija viš. 8 m in več in dolžine minimalno 50,00 m1

ali je možno sestaviti referenco za podporno konstrukcijo zahtevane višine in dolžine iz več odsekov, ki so bile izvedene na istem objektu - po eni pogodbi??

Se zahvaljujemo.

lp

ODGOVOR
Referenca velja tudi v primeru podporne konstrukcije zahtevane višine 8m in več in dolžine minimalno 50,00 m1 sestavljene iz več odsekov, ki so bili izvedene na istem objektu - po eni pogodbi.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni

V objavljenem popisu del (ExceL) je tudi popis za viadukt Vinjan, viadukt Gabrovica, razne elektro instalacije....Prosimo za popravek oz umik tega, kar se sodi v ta razpis.

ODGOVOR
Kot zapisano ob objavi, ti podatki niso sestavni del javnega naročila.Datum objave: 26.04.2019   14:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v Elaboratu ukrepov za preprečevanje onesnaženja potoka Glinščice (Aquarius d.o.o., Ljubljana, april 2014) je za gradnjo mostov Glinščica predvidena organizacija gradbišča na obeh platojih pred portali predorov T1 in T2 ter začasna gradbiščna cesta T1-c v dolžini 625 m, ki se po gradnji odstrani in rekultivira.

Ali bodo platoji pred portali in začasna gradbiščna cesta T-1c izvedeni pred pričetkom del tega razpisa?

Ali bodo ta dela izvedena v okviru drugega javnega naročila in jih bo izvajalec po tem javnem razpisu lahko uporabljal?

Lep pozdrav


ODGOVOR
Pred pričetkom del, ki so premet tega javnega naročila, bodo do platojev izdelane dostopne poti skladno iz izdelanim PGD in pridobljenim gradbenim dovoljenjem za gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper. Izvedba dostopnih ceste (razen začasna gradbiščna cesta T-1c) tako niso predmet tega javnega naročila.
Začasno gradbiščno cesto T-1c je dolžan izdelati izvajalec (v kolikor jo boi glede na uporabljeno tehnologijo gradnje potreboval), ter jo po končani gradnji tudi porušiti ter teren povrniti v prvotno stanje. Za izvedbo takšne začasno gradbiščna ceste, je izvajalec dolžan pridobiti tudi vsa potrebna soglasja in dovoljenja. Stroške za izvedbo omenjenih, kot tudi morebitnih drugih začasnih gradbiščnih poti, potrebnih za izvedbo del, so ponudniki dolžni upoštevati v ponujeni ceni za izvedbo premostitvenih objektov, po načelu skupaj dogovorjena cena.
Platoji pred portali predorov T1 in T2 pred pričetkom del, ki so premet tega javnega naročila, ne bodo izdelani. Ustrezne platoje pred krajnimi oporniki objektov za premostitev doline Glinščice, bo moral izvajalec izdelati sam. Delovne platoje pred krajnimi oporniki premostitvenih objektov je izvajalec dolžan izdelati v obliki in kakovosti, ki ne bo onemogočala kasnejše izvedbe platojev pred predori kot so predvideni z izdelani PGD projektni dokumentaciji, na podlagi katere je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper. Kakovost in oblika izdelanih platojev ne sme onemogočati kasnejše izdelave platojev v obliki in kakovosti kot je predvidena z izdelanimi PGD in jih bo dolžan izdelati (preoblikovati) izvajalec predorov.
Stroške za izdelavo teh platojev morajo ponudniki upoštevati v ponujeni ceni za izdelavo premostitvenih objektov po načelu skupaj dogovorjena cena.

Dostopne ceste do platojev pred predoroma T1 in T2 bo izvedel drug izvajalec, in jih bo izbrani ponudnih tega javnega naročila lahko uporabljal za izvedbo del, ki jih ponuja.

VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da natančneje opiše zakaj je skrajšal predvideni rok izvedbe faze B iz 21 mesece na 15 mesecev (Datum objave: 12.04.2019, 16:43
"Faza B: Izgradnja objektov Glinščica, rok za izvedbo: 15 mesecev od uvedbe v delo za gradnjo.").

Gre za 30 % skrajšanje roka izvedbe zahtevnih del v okolju z številnimi omejitvami. Tako skrajšanje roka povečuje cene opažev saj je potrebno izvajati objekte istočasno s podvojeno delovno silo. Ker se dela izvajajo v občutljivem okolju so tudi stroški varovanja okolja še večji ter je hitrejša izvedba del še toliko dražja.

To v objavljenem predračunu (projektantski predračun PGD) ni zajeto. Od naročnika pričakujemo, da objavi generalni terminski plan ter predstavi zakaj in kako je skrajšal terminski plan ter katere aktivnosti se lahko izvaja vzporedno oz. na podlagi česa se je terminski plan tako skrajšal.


ODGOVOR
Naročnik je presodil, da je rok zadosten in vztraja pri tem roku. Rok je skrajšan iz razloga prilagoditve slednjega glede na dinamiko izvedbe in financiranja projekta.Datum objave: 26.04.2019   14:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas ali bo naročnik izvedbo platojev pred predoroma T1 in T2 (za izvedbo objektov Glinščica) zagotavljal v okviru drugih javnih naročil in jih bo izvajalec po tem javnem naročilu lahko uporabljal?

Hvala za odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR

Pojasnjeno v odgovoru na prejšnje vprašanje (odgovor podan 26.04.2019 ob 14:46).


Datum objave: 26.04.2019   14:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za dodatno pojasnilo vašega odgovora z dne: Datum objave: 05.04.2019 13:44
(predvideno je, da manjkajoči del kamnitega materiala za izvedbo nasipov, zasipov ter material za izvedbo različnih nevezanih nosilnih plasti, kot tudi kamniti bloki za zidanje med slopi opornih zidov in material za zunanje obloge mostov in galerije ipd., pridobi z izkopom hribine apnenčastega izvora v trasi načrtovanega drugega tira, na območju vkopa pred severnim portalom predora T1 izvajalec objektov za prečkanje doline Glinščice. )
saj je vse razen, da podate količino in vrsto razpoložljivega materiala ter natančno lokacijo deponije, kjer ga ponudniki lahko prevzamemo (vključno s pogoji prevzema) favoriziranje dveh izvajalcev iz konzorcija, ki izvaja dela na pristopnih poteh drugega tira.
Material mora biti dostopen vsem pod enakimi, že v fazi ponudbe znanimi pogoji.


ODGOVOR
Gradnja dostopnih cest ni povezana s predmetnim javnim naročilom. Kot že pojasnjeno, je predvideno, da manjkajoči del kamnitega materiala za izvedbo nasipov, zasipov ter material za izvedbo različnih nevezanih nosilnih plasti, kot tudi kamniti bloki za zidanje med slopi opornih zidov in material za zunanje obloge mostov in galerije ipd., pridobi z izkopom hribine apnenčastega izvora v trasi načrtovanega drugega tira, na območju vkopa pred severnim portalom predora T1 izvajalec objektov za prečkanje doline Glinščice.Datum objave: 26.04.2019   14:56
VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo, da jasno opredeli, kdaj se izvede kompleten prevzem pogodbenih del. Menimo, da se garancijska doba začne, ko se objekti začnejo uporabljati za izgradnjo predorov do takrat jih mora naročnik prevzeti!
Za vzdrževanje v fazi izgradnje predorov mora poskrbeti izvajalec predorov ter mora ob dokončanju del popraviti morebitne poškodbe.
Izvajalec objektov ne odgovarja za poškodbe, ki so posledica gradnje predorov!
Prosimo, da se to jasno opredeli ter prikaže kdaj se bo objekt prevzel in kdaj bo pričela teči garancijska doba!

ODGOVOR

Kot izhaja iz podčlena 10.1 posebnih pogojev FIDIC, je pogoj za izdajo Potrdilo o prevzemu del zaključek izvedbe vseh del skladno s pogodbo brez pomembnih omejitev in z odpravljenimi ugotovljenimi pomanjkljivostmi, kar se potrdi s sklepom Komisije za pregled in prevzem del ali upravnega organa, ki je izdal gradbeno dovoljenje. Posledično je jasno, da je izdaja Potrdila o prevzemu vezana na zaključek pogodbenih del po pogodbi, hkrati pa je iz podčlena 4.25 posebnih pogojev FIDIC razvidno, da se zavarovanje za odpravo napak predloži pred izdajo Potrdila o prevzemu, saj je predložitev obravnavanega zavarovanja predpogoj za uspešno primopredajo predmeta pogodbe (faza A in faza B), torej je jasen tudi potek pričetka garancijske dobe, v okviru katere izvajalec naročniku jamči s predloženim zavarovanjem za odpravo napak v garancijski dobi. Ob tem se naročnik sklicuje na vsebino že objavljenega pojasnila z dne 26.04.2019 ob 14:33.


Datum objave: 26.04.2019   15:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnik v razpisni dokumentacij zahteva zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku za dobo 15 let. Naročnika opozarjamo, da je postavil nesorazmerno dolg garancijski rok, ki je pri gradnjah neobičajen. iz Obligacijskega zakonika, 662. člena izhaja,

(1) Izvajalec odgovarja za morebitne napake v izdelavi gradbe, ki zadevajo njeno solidnost, če se take napake pokažejo v desetih letih od izročitve in prevzema del.

Naročnika pozivamo, da naj v izogib revizijskemu zahtevku zaradi nesorazmerno strogega pogoja uskladi svojo zahtevo z zakonodajo.

ODGOVOR

Naročnik je pojasnilo vezano na navedeno že podal v predhodno objavljenem odgovoru (z dne 26.04.2019 ob 14:27), ki se v konkretnem primeru upošteva tudi v relaciji z obravnavanim vprašanjem.


Datum objave: 26.04.2019   15:03
VPRAŠANJE
Po pregledu pogodbe ugotavljamo, da je za odpravo napak v garancijski dobi potrebno predložiti bančno garancijo v veljavnostjo 15 LET od izdaje ZADNJEGA potrdila o Prevzemu (+90 dni), v kolikor je izdanih več potrdil o Prevzemu!

Na Darsovem programu je trajanje garancije 10 let za premostitvene objekte, kar ni v skladu s FIDIC določili, kjer je garancijska doba 2 leti.

Prav bi bilo, da če uporabljate FIDIC določila, da se jih uporablja v celoti in ne da se določila vedno strožja ko gre za izvajalca. Od slovenske banke se bančne garancije za dobo trajanja 15 let ne dobi! Kje naj jo dobimo?

Naročnika naprošamo, da trajanje garancijske dobe spremeni in upošteva določila FIDIC v originalni obliki!

ODGOVOR
Naročnik je pojasnilo vezano na navedeno že podal v predhodno objavljenem odgovoru (z dne 26. 4. 2019 ob 14:27), ki se v konkretnem primeru upošteva tudi v relaciji z obravnavanim vprašanjem.Datum objave: 26.04.2019   15:04
VPRAŠANJE
Naročnik je v Navodilih za pripravo pondube, v točki "2.6.3 Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku" določil:
"Izvajalec je dolžan naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku skladno s pogodbo 15 let od izdaje Potrdila o prevzemu."

Najprej vas opozarjamo, da je predmetna zahteva po predložitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi za obdobje 15 let po izdaji Potrdila o prevzemu (torej celo več kot 15 let) v nasprotju z 8. členom Uredbe o finančnih zavarovanjih, skladno s katero veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku ne sme biti daljša od jamčevalnega roka iz predpisov, ki urejajo obligacijska razmerja, razen če daljši rok opravičujejo tveganja, povezana s predmetom ali okoliščinami javnega naročanja. V tem delu vas opozarjamo, da OZ ne pozna jamčevalnih rokov, ki bi bili daljši od 10 let, tudi sicer pa vaša razpisna dokumentacija na nobenem mestu ne določa, da izvajalec po predmetnem razpisu prevzema nekakšna posebna tveganja, zato je vaša zahteva protipravna.

Četudi pa bi bila vaša zahteva za takšno obdobje v skladu s pravnim redom (pa več kot očitno ni), vas dodatno opozarjamo, da je takšno določilo diskriminatorno do ponudnikov, ki so sposobni predložiti ponudbo v skladu z vašimi siceršnjimi zahtevami, vendar pa jim banke, s katerimi sodelujejo že desetletje, ne želijo izdati finančnega zavarovanja za obdobje 15. let (in celo več), kot to zahtevate. Vaša zahteva po predložitvi finančnega zavarovanja za takšno obdobje (obdobje 15 let) je tudi sicer neobičajna in do ponudnikov pretirano omejujoča, saj lahko naročnik enak cilj doseže z zahtevo po zavarovanju za obdobje 10 let (naročnik namreč ni izkazal, kakšne napake bi se lahko pripetile po poteku 10-letnega obdobja), tudi glede takšne zahteve pa bi naročnik moral dopustiti, da ponudniki predložijo npr. eno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi za obdobje 5 let, z zavezo po predložitvi novega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi za nadaljnje obdobje 5 let v roku 60 dni pred potekom prvotnega finančnega zavarovanja, sicer lahko naročnik takšno finančno zavarovanje unovči.

Naročniku ta praksa očitno tudi ni neznana, saj je v točki 2.6.3 Navodila za pripravo ponudbe določil različne višine za finančno zavarovanje v obdobjih prvih 3. let (1%) in za preostalo obdobje (5%), kar se bo spremenilo z dodatkom k obstoječemu zavarovanju.

V kolikor ne boste trajanja obdobje finančnega zavarovanja ustrezno spremenili, bomo primorani uveljavljati pravno varstvo v skladu z določili ZPVPJN.


ODGOVOR

Naročnik je pojasnilo vezano na navedeno že podal v predhodno objavljenem odgovoru (z dne 26. 4. 2019 ob 14:27), ki se v konkretnem primeru upošteva tudi v relaciji z obravnavanim vprašanjem.