Dosje javnega naročila 001568/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za potrebe preureditev prostorov v arhivske prostore z upoštevanjem okoljskih vidikov in izvajanje tehničnega svetovanja, projektantskega in gradbenega nadzora.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001568/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.03.2019
JN001568/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.03.2019
JN001568/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.05.2019
JN001568/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.05.2019

    JN001568/2019-K01 Popravek (EU 14 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
gp.mp@gov.si
+386 13695342

Internetni naslovi
http://www.mp.gov.si/si/Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije za potrebe preureditev prostorov v arhivske prostore z upoštevanjem okoljskih vidikov in izvajanje tehničnega svetovanja, projektantskega in gradbenega nadzora.
Referenčna številka dokumenta: 4300-1/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo obsega izdelavo projektne dokumentacije za potrebe preureditev prostorov v arhivske prostore z upoštevanjem okoljskih vidikov in izvajanje tehničnega svetovanja, projektantskega in gradbenega nadzora.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.03.2019
VI.6 Referenca izvirnega obvestila
Številka objave: JN001568/2019-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 18.03.2019


Oddelek VII: Spremembe

VII.1.1 Razlog za spremembo
Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil javni naročnik
VII.1.2 Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: VI.3 Dodatne informacije
Besedilo:

Se glasi:

Naročnik spreminja Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila zaradi spremenjenih okoliščin in posledično spremembe oziroma zmanjšanja obsega javnega naročila. Naročnik opušča izvedbo predmeta javnega naročila na lokaciji in v objektu Okrožnega sodišča v Mariboru in v predmetni dokumentaciji spreminja naslednje dokumente: - Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe, - Ponudbeni predračun (priloga št. 1-1), - Tehnične zahteve naročnika (priloga št. 2), - Osnutek pogodbe (priloga št. 8).
VII.2 Druge dodatne informacije
Naročnik spreminja Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila zaradi spremenjenih okoliščin in posledično spremembe oziroma zmanjšanja obsega javnega naročila. Naročnik opušča izvedbo predmeta javnega naročila na lokaciji in v objektu Okrožnega sodišča v Mariboru in v predmetni dokumentaciji spreminja naslednje dokumente: Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe, Ponudbeni predračun (priloga št. 1-1), Tehnične zahteve naročnika (priloga št. 2) in Osnutek pogodbe (priloga št. 8).

Prosimo, da ponudniki pri pripravi in oddaji ponudb upoštevajo spremenjene dokumente in pri oddaji ponudbe uporabijo nov obrazec ponudbenega predračuna.

Popravek razpisne dokumentacije je na voljo: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/301714/Sprememba_RD_-_prvi_popravek.zip