Dosje javnega naročila 002136/2019
Naročnik: SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor
Blago: Dobava okoljsko manj obremenjujočih pnevmatik
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002136/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.04.2019
JN002136/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.05.2019
JN002136/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002136/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.
Nasipna ulica 64
2000
SI
Maribor
Slovenija
Matej Šnuderl
jn@snaga-mb.si
+386 26205859
+386 26205810

Internetni naslovi
http://www.snaga-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.snaga-mb.si/razpisi.html
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8131
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava okoljsko manj obremenjujočih pnevmatik
Referenčna številka dokumenta: JN 04/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34350000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Javni razpis sestavljajo pnevmatike naslednjih razredov:
Razred C1: pnevmatike za osebna vozila,
Razred C2: pnevmatike za lahka dostavna vozila,
Razred C3: pnevmatike za tovorna vozila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34350000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Javni razpis sestavljajo pnevmatike naslednjih razredov:
Razred C1: pnevmatike za osebna vozila,
Razred C2: pnevmatike za lahka dostavna vozila,
Razred C3: pnevmatike za tovorna vozila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik si pridržuje diskrecijsko pravico, da okvirni sporazum podaljša za nadaljnjih 12 mesecev. V tem primeru bodo stranke okvirnega sporazuma sklenile aneks o podaljšanju okvirnega sporazuma.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.04.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.04.2019   10:10
Kraj: https://ejn.gov.si/eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.04.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.04.2019   13:31
VPRAŠANJE 01
Naročnik ni dal ESPD obrazca v razpisno dokumentacijo. Ker je to naročilo male vrednosti, nam obrazca ni potrebno oddajati?

ODGOVOR 01
Pri naročilu male vrednosti se lahko ESPD obrazec nadomesti z lastno izjavo (Priloga št. 5), ki jo naložite v sistem e-JN v razdelek »Izjava - ponudnik«.

Datum objave: 15.04.2019   13:39
VPRAŠANJE 02
Pozdravljeni,
v razpisni dokumentaciji po točko 11 (finančna ravarovanja) piše, da mora ponudnik predložiti podpisano izjavo ponudnika (priloga 8). V tej prilogi je tudi menična izjava s pooblastilom za izpolnitev. Če pravilno razumemo dokumentacijo je dovolj, da se izpolni in podpiše samo zaveza, da bomo ob morebitni sklenitvi pogodbe predložili bianco menico ter menično izjavo? ali pa je potrebno izpolniti in oddati še ostalo? Višina zneska namreč še ni znana.
Hvala.

ODGOVOR 02
Zadošča, da v Prilogi št. 8 izpolnite samo izjavo, da se zavezujete, da boste ob sklenitvi pogodbe predložili bianco menico ter menično izjavo.Datum objave: 15.04.2019   14:23
VPRAŠANJE 03
Naročnik zahteva, da ponudnik poleg novih dobavljenih tovornih pnevmatik razreda C3, ponudi tudi ekvivalentno število primernih RFID senzorjev z ohišji za odčitavanje tlaka in temperature v pnevmatiki.
Vprašanje: Ali je potrebno ponuditi senzorje za vse dimenzije pnevmatik C3, ali samo za zaporedno št. 4 (315/80 R 22.5) in se to ponudi samo v ponudbenem predračunu stran 37?

ODGOVOR 03
Senzorji se zahtevajo za različne dimenzije pnevmatik razreda C3, ne samo za pnevmatike pod zap. št. 4.Datum objave: 15.04.2019   14:23
VPRAŠANJE 04
zaporedna št. 18. 385/65/R22,5 LETNI 156/150L količina- pogonska os je 16 - je tu mišljena prav pogonska pnevmatika ali mogoče za prikolice?

ODGOVOR 04
Pri dimenziji 385/65 R22,5 gre za pnevmatike na vodilni ali pomožni (tretji) osi.
Datum objave: 16.04.2019   14:19
VPRAŠANJE 05
Priloga št. 10
Kateri znesek vpišemo v tabelo v zadnji stolpec (skupna letna vrednost dobave)? Triletna realizacija brez DDV?

ODGOVOR 05
Ne. Vpiše se letna vrednost za katerokoli leto med 2016 in 2019 (ki se vpiše pod "Čas realizacije"), v katerem ste izpolnili zahtevano vrednost reference (vsaj 20.000,00 EUR).


Datum objave: 16.04.2019   14:20
VPRAŠANJE 06
Pod referenco se lahko navede kupca, kateremu smo od 2016 dalje v enem letu dobavili vsaj za 20.000 ustrezne robe? Ali pa mora biti v zadnjih treh letih vsako leto izdobavljeno vsaj za 20.000 ustrezne robe? Hvala.

ODGOVOR 06
Velja prva trditev.
Datum objave: 17.04.2019   12:10
VPRAŠANJE 07
42. 195/75 R16C M+S 113/111R zahtevana nosilnost ne obstaja, obstaja samo 110/108
43. 195/75 R16C LETNI 113/111R zahtevana nosilnost ne obstaja, obstaja samo 110/108
katero nosilnost ponudimo?

ODGOVOR 07
Po preverjanju trga ugotavljamo, da vaša trditev drži. Zato obveščamo potencialne ponudnike o naslednji spremembi obrazca "Popis blaga":
- artikla pod zap. št. 42 in zap. št. 43 se črtata iz popisa blaga
- k artikloma pod zap. št. 47 in zap. št. 48 se doda po 4 kose pnevmatik, tako da znaša pri vsakem artiklu skupna količina 8 kosov

Po homologaciji vozila je namreč možna alternativa 215/75/R16C 113/111R.
Korigiran obrazec "Popis blaga" bo naročnik objavil na svoji spletni strani po izteku roka za dodatna pojasnila ponudb.

Datum objave: 17.04.2019   12:25
VPRAŠANJE 08
ali glede na vašo zahtevo iz točke 9.2.4. pod zap.št. 2, da ima najmanj 90% ponujenih artiklov energijsko učinkovitost najmanj C, to pomeni, da pnevmatike z oprijemom na mokrem E ne štejejo v to kvoto?

ODGOVOR 08
Omenjena zahteva velja samo za energijsko učinkovitost.
Pnevmatike iz razreda najmanj E glede na oprijem na mokri podlagi so dovoljene samo pri M+S pnevmatikah za razred C2, če pa so hkrati uvrščene tudi v razred energijske učinkovitosti najmanj C, jih lahko smatramo kot del zahtevane kvote 90%, sicer pa ne.

Datum objave: 18.04.2019   07:51
VPRAŠANJE 09
Korigiran obrazec "Popis blaga" bo naročnik objavil na svoji spletni strani po izteku roka za dodatna pojasnila ponudb. Koliko bo potem dovoljenih artiklov izven vaših zahtev za učinkovitost goriva?

ODGOVOR 09
Naročnik bo hkrati s končnim obrazcem "Popis blaga" objavil tudi končno verzijo razpisne dokumentacije, kjer bo to navedeno.
Datum objave: 18.04.2019   08:03
VPRAŠANJE 10
Priloga št. 11 - Kaj se vpiše pod tekst: Obseg izvedbe dobav...?

ODGOVOR 10
Kratek opis dobav, ki so predmet reference, iz katerega je nedvoumno razvidno izpolnjevanje referenčnega pogoja.
Datum objave: 18.04.2019   09:06
VPRAŠANJE 11
Priloga št.10 - ali je pod reference treba vpisati kupce, ki kupujejo pnevmatike IN senzorje od nas? Nekateri namreč senzorje kupujejo drugje oz. jih imajo že od prej.

ODGOVOR 11
Da.Datum objave: 18.04.2019   09:07
VPRAŠANJE 12
Zaporedna št. 11 in 23 v popisu blaga: ali lahko vodilne pnevmatike 11 R 22.5 ponudimo brez M+S oznake?

ODGOVOR 12
Ne.Datum objave: 18.04.2019   09:33
VPRAŠANJE 13
27. 175/60/R14 M+S 85S 4 nosilnost 85 v tej dimenziji ne obstaja, ali je dimenzija pravilna oz. ali lahko ponudimo manjšo nosilnost v 175/60R14
28. 175/60/R14 LETNI 85S 4 nosilnost 85 v tej dimenziji ne obstaja, ali je dimenzija pravilna oz. ali lahko ponudimo manjšo nosilnost v 175/60R14


ODGOVOR 13
27. navedena dimenzija je napačna. Pravilna dimenzija je 165/70/R14 85S M+S.
28. navedena dimenzija je napačna. Pravilna dimenzija je 165/70/R14 85S LETNI.

Naročnik bo popravek upošteval v korigiranem obrazcu "Popis blaga":Datum objave: 18.04.2019   10:41
VPRAŠANJE 14
65. 130/60/R13 LETNI 4 guma v tej dimenziji za osebna vozila ne obstaja. Navedena dimenzija je motorska pnevmatika. Kaj ponudimo za to pozicijo?

ODGOVOR 14
65. navedena dimenzija je napačna. Pravilna dimenzija je 145/60/R13 65T LETNI.

Naročnik bo popravek upošteval v korigiranem obrazcu "Popis blaga".Datum objave: 18.04.2019   12:37
VPRAŠANJE 15
66. 195/55/R10C M+S 90L
67. 195/55/R10C LETNI 90L
zgoraj navedeni pnevmatiki pripadata skupini pnevmatik, za katere ne velja uredba o označevanju pnevmatik (objava v Ur.l. EU). Ali pustimo stolpca št. 10 in 11 prazna?

ODGOVOR 15
Vaša trditev drži. Zato obveščamo potencialne ponudnike, da se artikla pod zap. št. 66 in zap. št. 67 črtata iz obrazca »Popis blaga«, kar bo naročnik upošteval v korigiranem obrazcu "Popis blaga".Datum objave: 18.04.2019   13:25
OBVESTILO PONUDNIKOM 1

Naročnik obvešča potencialne ponudnike, da je na spletni strani http://www.snaga-mb.si/razpisi.html objavil čistopis razpisne dokumentacije, kjer je upošteval vse spremembe, ki so nastale na podlagi odgovorov naročnika na vprašanja ponudnikov. Spremembe so na straneh 13, 22 in 51.

Na zgoraj navedeni spletni strani je tudi spremenjen obrazec "Popis blaga", ki ga ponudniki skupaj s čistopisom razpisne dokumentacije uporabijo za pripravo ponudbe. Pri tem je prišlo tudi do preštevilčenja artiklov.