Dosje javnega naročila 001991/2019
Naročnik: Javno podjetje KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o., Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana
Blago: DOBAVA VODOVODNEGA MATERIALA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 421.772,98 EUR

JN001991/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.04.2019
JN001991/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.04.2019
JN001991/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2019
JN001991/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.05.2019
JN001991/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001991/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javno podjetje KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o.
Bazoviška cesta 6
6210
SI
Sežana
Slovenija
Mitja Leban
mitja.leban@kraski-vodovod.si
+386 57311660

Internetni naslovi
http://www.kraski-vodovod.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/301772/razpisna_dokumentacija-_dobava_vodovdnega_materiala_2019-2020.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8349
I.6 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA VODOVODNEGA MATERIALA
Referenčna številka dokumenta: JN MV 1/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
65130000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava vodovodnega materiala za obdobje enega leta za potrebe javnega podjetja
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 4
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: DOBAVA DUKTIL CEVI, FAZONSKIH KOSOV IN ARMATUR
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
65130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava duktil cevi, fazonskih kosov in armatur za obdobje enega leta za potrebe javnega podjetja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: DOBAVA POLIETILENSKIH IN POCINKANIH CEVI TER SPOJNI MATERIAL
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
65130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava polietilenskih in pocinkanih cevi ter spojni material za obdobje enega leta za potrebe javnega podjetja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: DOBAVA MATERIALA ZA VODOVODNE PRIKLJUČKE
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
65130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava materiala za vodovodne priključke za obdobje enega leta za potrebe javnega podjetja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: DOBAVA OSTALEGA VODOVODNEGA MATERIALA
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
65130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava ostalega vodovodnega materiala za obdobje enega leta za potrebe javnega podjetja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.04.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 23.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.04.2019   11:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.04.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.04.2019   07:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni! V razpisni dokumentaciji zahtevate finančno boniteto najmanj SB5. Vsi primerljivi naročniki so podali zahtevo za najmanj SB6.
S tako zahtevo omejujete konkurenco. Prosimo, da spremenite pogoj.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spremenil pogoja in vztraja pri zahtevi, ki jo je podal v razpisni dokumentaciji, to je predložitev bonitete SB5, s katero bo izkazana nižja verjetnost nastopa dogodka neplačila kot v povprečju za vse slovenske družbe.Datum objave: 15.04.2019   11:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

želimo, da sledite priporočilom, katere daje AJPES in spremenite zahtevo po SB5 na SB6, ker smatramo, da tudi ta bonitetna ocena zadošča.
AJPES je bonitetne ocene SB neposredno vzporedil z bonitetnimi ocenami treh uveljavljenih mednarodno priznanih bonitetnih agencij, in sicer Moody's Investors Service, Fitch Ratings in Standard&Poor's. Iz vzporeditve bonitetnih ocen, ki temelji na primerjavi realiziranih stopenj neplačila, je razvidno, da so »dobre« bonitetne ocene do vključno SB6, saj je ocena SB6 primerljiva z bonitetno oceno BBB-, ki še sodi med t.i. 'investment grade' oceno. »Investment grade« bonitetne ocene so tiste, ki so v mednarodni finančni in poslovni praksi sprejete kot dobre oziroma investicijsko sprejemljive bonitetne ocene.

Ocena SB6 torej pomeni še vedno nadpovprečno zmožnost za poravnavanje obveznosti, zato naročnika pozivamo, da zaradi sprememb bonitetnih ocen v procesu ocenjevanja kreditnega tveganja, omili pogoj po bonitetni oceni ponudnika na SB6, saj bo drugače zaradi vztrajanja pri ostrem pogoju SB5 pridobil manjše število ponudb, hkrati pa se ostalim ponudnikom poraja sum o favoriziranem ponudniku in o že dogovorjenem poslu.
Že v naprej se vam zahvaljujemo za odgovor.


ODGOVOR
Naročnik želi z objavljenim razpisom pridobiti dobavitelja, ki bo pravočasno dobavljal material za vzdrževanje vodovodnega sistema in s tem omogočil nemoteno oskrbo prebivalcev s pitno vodo, na kar ne sme vplivati občutljivost ponudnika na razmere v poslovnem okolju zaradi poslabšanja makroekonomskih razmer.
Glede na navedeno naročnik ne bo spremenil pogoja in vztraja pri zahtevi, ki jo je podal v razpisni dokumentaciji, to je predložitev bonitete SB5.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni

V razpisu imate v tehničnih specifikacijh sklopa 1 popolnoma nerazumne zahteve glede fazonov, ki naj bi bili po skupinah A in E od istega proizvajalca, kar je očitno pisano na kožo proizvajalcu MIV in zastopniku Coma. Naj vas opozorimo, da s tako zahtevo kršite zakon o javnem naročanju, ker omejujete konkurenco na samo enega ponudnika, ki naj bi izpolnjeval te kriterije.
Zahtevamo, da umaknete zahtevo po istem proizvajalcu, saj bomo drugače prisiljeni vložiti revizijo postopka.

V razpisu imate v tehničnih specifikacijh sklopa 1 popolnoma nerazumne zahteve glede fazonov, ki naj bi bili po skupini C od istega proizvajalca kot cevi, kar je očitno pisano na kožo proizvajalcu Duktus in zastopniku Coma. Naj vas opozorimo, da s tako zahtevo kršite zakon o javnem naročanju, ker omejujete konkurenco na samo enega ponudnika, ki naj bi izpolnjeval te kriterije.
Zahtevamo, da umaknete zahtevo po istem proizvajalcu, saj bomo drugače prisiljeni vložiti revizijo postopka.

V razopisu imate v tehničnih specifikacijh sklopa 1 popolnoma nerazumne zahteve glede fazonov, ki naj bi bili po skupini B od istega proizvajalca, ni pa zahteve, da mora biti isti proizvajalec kot proizvajalec cevi kot je to zapisano za sklop C. Očitno je popis pisan na kožo proizvajalcu MIV in zastopniku Coma.
Zahtevamo, da poenotite zahtevo po istem proizvajalcu za sklop B in C, saj ni nobenega tehničnega razloga zakaj so cevi pri enem spoju od istega proizvajalca kot obojčni kosi pri drugem spoju pa to ni potrebo. Drugače prisiljeni vložiti revizijo postopka.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Po nam znanih podatkih zahtevanim tehničnim specifikacijam z opisi ustreza več proizvajalcev materiala, zato naročnik zahtev ne spreminja.
Razširjamo pa pogoj, da mora proizvajalec razpolagati z GSK certifikatom v primeru zaščite fazonskih kosov po klasičnem postopku (zunanja in notranja epoksi zaščita min. debeline 250 mikronov), v primeru izvedbe zaščite po postopku kataforeze pa to ni potrebno (kot že navedeno v splošnem opisu).


VPRAŠANJE
Spoštovani,

vaša trditev: "Tlačne PP spojke morajo ustrezati opisu (npr. dolžina dvojne spojke 32/32 mora biti najmanj 175 mm v privitem stanju; dolžina enojne spojke 32 pa 120mm v privitem stanju. Takšna primerjalna dolžina mora biti pri vseh navedenih pozicijah. Podobno kot proizvajalec npr. FIP Magnum."

je brezpredmetna, ker je proizvajalec FIP Magnum začel proizvajati spojke, ki ne dosegajo navedenih mer. Prosimo, da spremenite pogoj oz. ga umaknete.

ODGOVOR
Po poizvedbi lahko v vprašanju tudi omenjeni proizvajalec še vedno zagotavlja material za potrebe tega javnega razpisa, zato naročnik navedenih pogojev ne spreminja.Datum objave: 17.04.2019   10:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas ali lahko v sklopu 1, podsklop 1.1.2 ponudimo 5m cevi priznanega evropskega proizvajalca z notranjo zaščito, ki ne sodi v CEM III, je pa po kemijski odpornosti enaka zahtevani zaščiti?

Hvala.ODGOVOR
Ponudnik lahko ponudi tudi cevi z v vprašanju navedenimi karakteristikami.

VPRAŠANJE
Spoštovani, glede na vaš odgovor v zvezi s PP tlačnimi spojkami, vas pozivamo, da spremenite zahtevo, ki preferira spojke FIP Magnum iz dveh razlogov in sicer: taka zahteva je pisana na tehnične lastnosti enih vrst spojk in pa zaradi razloga, ker proizvajalec FIP Magnum dolgoročno ne zagotavlja dobave spojk zahtevanih tehničnih karakteristik. Dobava bo možna zgolj do prodaje obstoječih zalog, kasneje pa ne več. Zato je vaša zahteva neutemeljena in jo prosimo spremenite, sicer bomo prisiljeni vložiti revizijo po ZJN.

ODGOVOR
Glede razpoložljivosti spojk smo že podali odgovor, bomo pa upoštevali vaš komentar glede dolžin spojk, zato naročnik v tem delu spreminja opis; Tlačne PP spojke morajo ustrezati opisu: dolžina dvojne spojke 32/32 mora biti najmanj 165 mm v privitem stanju; dolžina enojne spojke 32 pa minimalno 115 mm v privitem stanju. Vse spojke morajo biti istega proizvajalca.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni
V razpisni dokumentaciji zahtevate pri prvem sklopu, da so prirobnični fazoni z vrtljivo prirobnico in fiksno prirobnico od istega proizvajalca. Na svetu ni proizvajalca, ki bi proizvajal vse naštete fazone zato vas naprošamo, da spemenite zahtevo po vseh teh fazonskih kosi h istega proizvajaca v podsklopu in obeh posdklopih skupaj.
V priumeru, da boste vztrajali pri zahtevi, smo pripravljeni vložiti revizijo saj tudi za vas predvideni (želeni) proizvajalec in dobavitelje zahteve zagotovo ne izpoljnjujeta.

Prav tako v istem sklopu v podsklopih fazonov za ene fazone zahtevate, da imajo GSK certifikat, za druge pa ne. Obrazložite svojo zahtevo ali pa umaknite zahtevo za GSK pri vseh fazonih saj so vsi vgrajeni v isto zemljino. Če ni definicija kateri fazoni imajo GSK in kateri ne vezana na želenega proizvajalca in dobavitelja s tem ne boste imeli težav.
V nasprotnem bomo primorani vložiti revizijo na postopek javnega naročanja.

ODGOVOR
Naročnik popravlja razpisno dokumentacijo v delu 1. Sklopa (podsklop 1.2 od A-E), kjer morajo biti prirobnični fazonski kosi s fiksno in vrtljivo prirobnico istega proizvajalca. Znotraj podsklopov pa zahteva zaradi optimizacije logistike in vzdrževanja ostaja. Naročnik je za ta del sprememb tudi popravil predračun v excelu in ustrezno preštevilčil postavke, zato ponudnike pozivamo, da upoštevajo popravljeno verzijo s popravljenimi opisi (»Predračun V2«).

Naročnik je glede zagotavljanja GSK certifikata že podal odgovor, kjer razširja pogoj, da mora proizvajalec razpolagati z GSK certifikatom v primeru zaščite fazonskih kosov po klasičnem postopku (zunanja in notranja epoksi zaščita min. debeline 250 mikronov), v primeru izvedbe zaščite po postopku kataforeze pa to ni potrebno (kot že navedeno v splošnem opisu).