Dosje javnega naročila 001889/2019
Naročnik: OBČINA MEDVODE, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode
: Javni natečaj za ODPRTI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA: OSNOVNA ŠOLA PRESKA
ZJN-3: Odprti postopek

JN001889/2019-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 29.03.2019

    JN001889/2019-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2019/S 064-149725
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA MEDVODE
Cesta komandanta Staneta 12
1215
SI
Medvode
Slovenija
Barbara Pungerčar
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Pungerčar
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Pungerčar
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javni natečaj za ODPRTI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA: OSNOVNA ŠOLA PRESKA
Referenčna številka dokumenta: 430-3/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
ODPRTI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA:

OSNOVNA ŠOLA PRESKA
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Skladno z natečajni pogoji, točka 4.17 Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnostiOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
Skladno s 7. točko natečajnih pogojev; merila za ocenjevanje.
IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
29.05.2019   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
Razpisani nagradni sklad (nagrade in priznanja) je:
1. nagrada 12.000,00 EUR
2. nagrada 9.600,00 EUR
3. nagrada 7.200,00 EUR
tri priznanja po 3.600,00 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 39.600,00 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence

IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): Klemen Pavlin, univ. dipl. inž. arh., Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): Nejc Smole, župan , Članica (naročnik): Nataša Špilak, univ. dipl. inž. arh., Članica (naročnik): Saša Malenšek, univ. dipl. inž. arh., Član (ZAPS): Gašper Medvešek, univ. dipl. inž. arh., Namestnik članov (naročnik): Primož Jurman, ravnatelj OŠ Preska, Namestnica članov (ZAPS): mag. Lidija Dragišić, univ. dipl. inž. arh., Počevalec A: Blaž Babnik Romaniuk, mag. inž. arh., Poročevalka KA: Urša Kranjc, univ. dipl. inž. kraj. arh., Izvedenec za investicije: Robert Pangršič, Skrbnica natečaja: Dunja Šutanovac, univ. dipl. inž. arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.05.2019   23:59

Dodatne informacije:
Organizirani ogled lokacije in posvet: 15.4.2019 ob 10h (na lokaciji)
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj: 19. 04. 2019
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja: 26. 04. 2019
Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov): 17. 05. 2019
Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov): 23. 05. 2019
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije brez makete: sreda 29. 05. 2019 do 16:00 ure
Oddaja makete torek 04.06.2019 do 16:00 ure
Odločitev o izzidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma: 08. 07. 2019
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma september 2019

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA MEDVODE
Cesta komandanta Staneta 12
1215
Medvode
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.03.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.04.2019   11:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

V tabelah povrsin pod tocko A.4.3.2 je naveden prostor za naprave za gledalce. Ali lahko pojasnite za kaksne naprave gre in na katere prostore naj se navezuje?

Hvala, Lp

ODGOVOR

Prostor za naprave za gledalce je niša v steni, kamor se pospravijo izvlečne tribune.
Navezuje se na prostor, kjer so te tribune potrebne za različne prireditve.
dostopne so lahko iz dveh strani:
iz nadstropja na zgornjo stran tribun kot razširitev hodnika oz. dostopa
neposredno iz prostora, kamor se tribune izvlečejo (pogoj za ta dostop je, da so izvlečene do konca)Datum objave: 10.04.2019   08:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V točki 6.1. natečajnih pogojev je navedeno, da ni dovoljeno vključevati prikazov objektov in ureditev v 3D tehniki. Ali je to vezano izključno na tehniko render ali tudi na aksonometrične prikaze situacije, razne diagrame; perspektivne fasade, prereze, tlorise ipd.? Kaj pa prostoročne risbe, skice, kolaži ali podobno? Ali smo natečajniki omejeni izključno na 2D prikaze? Npr. aksonometrični diagram povezovanja in funkcionalne rabe objekta?

Predvsem pa zapis: "Gradivo, ki teh navodil ne bo upoštevalo bo v skladu s točko 4.14. prekrito oz. odstranjeno in ne bo predmet ocenjevanja." Dopušča možnosti, da bodo tovrstni prikazi kljub vsemu našli svojo pot na plakate in v mape.

Če je torej res namen sorazmerna obremenitev natečajnikov, bi bilo edino sprejemljivo, da se natečajni pogoji dopolnijo na način, ki natančno definira vse prepovedane prikaze (3D prikazi, aksonometrije, izometrije, pogledi, perspektivne risbe prerezov, fasad ali tlorisov, itd.) skupaj s prepovedanimi tehnikami (kot npr. prostoročno, kolaž, foto, fotomontaža, računalniški, črtno, itd.) Hkrati pa bi morali zaostriti še pogoj: Elaborat, ki bodo vseboval katerikoli prepovedan prikaz, na plakatu ali v mapi, BO izključen iz ocenjevanja. Samo na ta način je možno zagotoviti sorazmerno enakopravno obremenitev natečajnikov. Prekrivanje itd. niti slučajno ni primerno zagotovilo, da tovrstni prikazi ne bodo vplivali na končni izbor.

Hvala!


ODGOVOR

Ureditvena situacija, tlorisi, prerezi in fasade morajo biti izdelani v 2D tehniki, kar pomeni enostavno črtno risbo (dovoljena je uporaba preprostih rastrov). 3D aksonometrični in perspektivni prikazi so prepovedani, razen za pojasnilne diagrame, sheme in analize (preprost črtni 2D / 3D model ali ročna skica).
Prepovedane oblike prikazov skrbnik natečaja ob evidentiranju elaboratov prekrije in tako ne morejo vplivati na ocenjevalno komisijo oziroma končni izbor.


Datum objave: 17.04.2019   13:59
VPRAŠANJA POSTAVLJENA NA TERENSKEM OGLEDU LOKACIJE NATEČAJA DNE 15.4.2019

1. VPRAŠANJE:
Dovozi so v natečajni nalogi nakazani variantno. Kaj je s strani investitorja zaželeno?

ODGOVOR:
Želja je, da se glavni dovoz (vsaj dostop za dostavna vozila, šolski avtobus in avtobuse ter gospodarsko dvorišče) uredi s SV strani, z rekonstrukcijo obstoječe slepe Bizantove ulice (v natečajni nalogi označeno z rdečo barvo).
V prihodnosti bomo načrtovali dostop tudi preko ene ali druge variante, ki sta v natečajni nalogi označeni z modro barvo, vendar ta ureditev zahteva spremembo Občinskega prostorskega načrta, zato ta rešitev ni kratkoročna.
Obstoječe ceste v naselju Preska so precej ozke in nepregledne in ne omogočajo srečevanja različnih uporabnikov javnih cest (avtobusi, dostavna vozila, osebna vozila,) ter so ob konicah preobremenjene.
Dovoz za zaposlene je možno urediti tudi z zahodne strani, s strani naselja Preska, od koder prihaja v šolo tudi veliko otrok peš ali s kolesom.

2. VPRAŠANJE:
Kako veliko mora biti avtobusno postajališče?

ODGOVOR:
Vsakodnevno učence pripeljeta in odpeljeta dva mala šolska avtobusa. Ob posebnih priložnostih (šola v naravi, izleti in podobno) sta potrebni 2 parkirni mesti za velike avtobuse.

3. VPRAŠANJE:
Ali se bo obstoječa cesta na zahodni strani obnavljala? Koliko je prometna?

ODGOVOR:
Cesta v Bonovec na zahodni strani je slepa in se ne obnavlja. Glavna obremenitev je dostava do objekta osemenjevalnega centra Cesta v Bonovec 1 na južni strani območja, kamor pripeljejo tudi tovorna vozila. V nadaljevanju na ožjem delu območja niso predvidene nove površine za gradnjo stanovanjskih ali drugih objektov in se ne pričakuje povečan promet. Južno od osemenjevalnega centra so predvidene samo rekreacijske površine in ureditev nove kolesarske poti do naselja Seničica.

4. VPRAŠANJE:
Ali je bila ob izdelavi natečajne naloge narejena preveritev?

ODGOVOR:
Narejena je bila urbanistična preveritev. Predvideno zemljišče je res na meji zadostnih površin, vendar je umestitev predvidenega programa mogoča.

5. VPRAŠANJE:
Ali je predviden program možno umestiti v etažnost P+1?

ODGOVOR:
Določeni prostori, kot so kabineti in podobno, se lahko umestijo tudi v 2. nadstropje. Možno pa je izkoristiti nivojske razlike terena.

6. VPRAŠANJE:
Kje so najbolj smiselni kompromisi, glede na dejstvo, da je program glede na velikost zemljišča precej obširen?

ODGOVOR:
Eventuelne kompromise je bolj smiselno sprejemati v sklopu zunanjih površin, predvsem na južni strani območja, saj se območje nahaja na robu naselja. Uporabniki osnovne šole že sedaj s pridom izkoriščajo okoliško naravo in obstoječe rekreacijske površine (Bonovec).
Med predmetno lokacijo in osemenjevalnim centrom je, zaradi narave dela v osemenjevalnem centru (preprečevanje hrupa) trenutno tako imenovana »buffer cona«.

7. VPRAŠANJE:
Ali je v predvideno kapaciteto števila otrok že zajeta dolgoročna rezerva?

ODGOVOR
Da.

8. VPRAŠANJE:
Zakaj je v natečajni nalogi navedeno, da se mora predvideti možnost širitve?

ODGOVOR:
Mišljeno je bolj kot možnost, ki se jo lahko predvidi ob eventuelni potrebi, ni pa obvezna in natečajnikom temu ni potrebno posvečati posebne pozornosti.

9. VPRAŠANJE:
Ali je ob eventuelni širitvi šole predviden tudi vrtec?

ODGOVOR:
Ne. Obstoječ vrtec je trenutno 150 m stran. Razmišlja se o možni ureditvi novega vrtca na lokaciji obstoječe osnovne šole na Preški cesti.

10. VPRAŠANJE:
Kako je s predvidenimi kolesarskimi potmi?

ODGOVOR:
Nove kolesarske poti se načrtujejo, v izgradnji je kolesarska pot in pešpot kot je navedeno v odgovoru k 3. vprašanju.

11. VPRAŠANJE:
Kakšen je odnos okoliških prebivalcev do postavitve nove šole?

ODGOVOR:
Okoliški prebivalci se zavedajo, da je nova šola nujno potrebna. Zaenkrat s strani občanov ni bilo posebnih pritožb. V izogib konfliktom med različnima namenskima rabama prostora, naj se objekt osnovne šole in zunanja ureditev načrtujeta tako, da je hrupna, svetlobna, ipd. onesnaženost na okoliške objekte minimalna.

12. VPRAŠANJE:
Se stara šola ukinja? Kaj bo v njej?

ODGOVOR:
Stara šola se ukinja. Na lokaciji bo najverjetneje nov vrtec, za ostale površine še ni znano.

13. VPRAŠANJE:
Ali so predvidene kvadrature površin za garderobe pravilne? Za višje oddelke so predvidene večje kvadrature. Zakaj?

ODGOVOR:
Navedene kvadrature so pravilne. Število učencev v višjih razredih se poveča, saj se vključijo učenci iz podružničnih šol.

14. VPRAŠANJE:
Ali je sončna elektrarna obvezna?

ODGOVOR:
Da, sončno elektrarno je potrebno vključiti v predvideno investicijo.

15. VPRAŠANJE:
Ali je popoldanska raba objekta posebej opredeljena?

ODGOVOR:
Večnamenski prostor in telovadnica se bodo v popoldanskem času oddajali raznim interesnim skupinam, enako parkirišča pred objektom gre predvsem za uporabnike športnih in rekreacijskih površin, za potrebe krajevne skupnosti, krožkov in drugih popoldanskih dejavnosti.

16. VPRAŠANJE:
Ali predstavljajo prostori nove šole podporo nordijskemu centru?

ODGOVOR:
Ne, razen kot možna uporaba parkirnih površin v popoldanskem času in ob vikendih.

17. VPRAŠANJE:
Ali je potrebno urediti tudi večje športno igrišče za občane?

ODGOVOR:
Ne. Izgradnja večje športne dvorane oziroma večja zunanja športna igrišča so predvidena na drugi lokaciji. Ob šoli so predvidena samo šolska igrišča.

18. VPRAŠANJE:
Ali je predvideno hišniško stanovanje?

ODGOVOR:
Ne, za hišnika se predvidi samo kabinet.

19. VPRAŠANJE:
Ali je v novi šoli predvidena matična kuhinja?

ODGOVOR:
Da.

20. VPRAŠANJE:
Ali se na zemljiščih parc. št. 193/14 in 190/23, k.o. Preska (ločeno območje na zahodni strani) lahko predvidi samo parkirišče? Ali je lahko tam na primer prostor za šolo v naravi?

ODGOVOR:
Ureditev tega dela območja se prepušča natečajnikom. Glede na samo lego predstavlja svojevrstno povezavo med naseljem Preska in novo šolo. Pri umeščanju programa na to območje je potrebno upoštevati promet, ki poteka med obema območjema in zagotoviti varnost otrok.

21. VPRAŠANJE:
Kam se spelje meteorne vode?

ODGOVOR:
Meteorne vode se spelje v jarek, ki poteka po vzhodni strani območja.

22. VPRAŠANJE:
Ali je zaželena neka posebna tipologija objekta? Kaj naročnik pričakuje?

ODGOVOR:
Nova osnovna šola bo glavni nosilec javnega programa v naselju Preska. Zato bi objekt osnovne šole s svojo velikostjo in programom lahko predstavljal nek simbol v prostoru.
Sicer si naročnik želi enostaven, funkcionalen, pregleden in svetel objekt, ki bo zagotavljal primerno okolje za otroke in zadoščal vsem potrebam otrok, tudi tistih s posebnimi potrebami.

23. VPRAŠANJE:
Ali ima lokacija kakšno pomanjkljivost?

ODGOVOR:
Edina pomanjkljivost oziroma problem lokacije je dovoz oziroma prometna infrastruktura ožje in tudi širšega območja. Sicer je lokacija idealna, saj je na robu naselja, v bližini rekreacijskih površin. Športna vzgoja na prostem (trim steza, tek na smučeh...) se na obstoječi šoli izvaja zelo pogosto in na novi lokaciji bo enako.

24. VPRAŠANJE:
Kaj je glavni cilj naročnika?

ODGOVOR:
Glavni cilj je čim hitrejša izvedba nove šole, saj je obstoječa v izredno slabem stanju, potresno nevarna in predvsem ne zadošča prostorskim normativom.