Dosje javnega naročila 002001/2019
Naročnik: VRTEC MOJCA, Levičnikova ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe VRTCA MOJCA
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.337.273,13 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002001/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.04.2019
JN002001/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.04.2019
JN002001/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.04.2019
JN002001/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.06.2019
JN002001/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.08.2019
JN002001/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.08.2019
JN002001/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2019
JN002001/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2019
JN002001/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2019
JN002001/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2019
JN002001/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2019
JN002001/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2019
JN002001/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2019
JN002001/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2019
JN002001/2019-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2019
JN002001/2019-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2019
JN002001/2019-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2019
JN002001/2019-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2019
JN002001/2019-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2019
JN002001/2019-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2019
JN002001/2019-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2019
JN002001/2019-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2019
JN002001/2019-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2019
JN002001/2019-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2019
JN002001/2019-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2019
JN002001/2019-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2019
JN002001/2019-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 17.10.2019
JN002001/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.11.2019
JN002001/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 09.01.2020
JN002001/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.02.2020
JN002001/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 20.04.2020
JN002001/2019-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.05.2020
JN002001/2019-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 17.07.2020
JN002001/2019-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.11.2020
JN002001/2019-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.11.2020
JN002001/2019-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 01.12.2020
JN002001/2019-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.01.2021
JN002001/2019-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.02.2021
JN002001/2019-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2021
JN002001/2019-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 08.06.2021
JN002001/2019-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 14.06.2021
JN002001/2019-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.08.2021
JN002001/2019-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.11.2021
JN002001/2019-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.02.2022
JN002001/2019-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.06.2022
Zahtevek za revizijo

    JN002001/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 067-156415
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
VRTEC MOJCA
Levičnikova ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Viktorija Strajnar
viktorija.strajnar@ljubljana.si
+386 13064447

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/301961/OBJAVA_ŽIVILA_VRTEC_MOJCA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Viktorija Strajnar
viktorija.strajnar@ljubljana.si
+386 13064447

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8274
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe VRTCA MOJCA
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je sukcesivhna dobava konvencionalnih in ekoloških živil ter živil iz drugih shem kakovosti po sklopih za obdobje treh let
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): MLEKO IN MLEČNI IZDELKI (npr.: izbrana kakovost)
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): MLEKO IN MLEČNI IZDELKI (npr.: izbrana kakovost)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: PERUTNINA IN IZDELKI IZ PERUTNINSKEGA MESA
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15112000
15130000
15131500
II.2.3 Kraj izvedbe
HR - HRVATSKA, SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
PERUTNINA IN IZDELKI IZ PERUTNINSKEGA MESA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): PERUTNINA (npr.: višja kakovost ali izbrana kakovost)
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15110000
15112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): PERUTNINA (npr.: višja kakovost ali izbrana kakovost)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO PIŠČANČJE MESO IN IZDELKI
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112000
15130000
15131500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO PIŠČANČJE MESO IN IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): GOVEJE MESO (npr.: višja kakovost ali izbrana kakovost)
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15111000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): GOVEJE MESO (npr.: višja kakovost ali izbrana kakovost)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO GOVEJE IN TELEČJE MESO IN IZDELKI
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15111000
15130000
15131600
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO GOVEJE IN TELEČJE MESO IN IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: SVINJSKO MESO IN IZDELKI
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15110000
15113000
15130000
15131400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SVINJSKO MESO IN IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: DRUGE VRSTE MESA
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15110000
15118100
15119100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DRUGE VRSTE MESA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENE RIBE
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15221000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENE RIBE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: JAJCA
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
JAJCA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO JAJCA
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO JAJCA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽA ZELENJAVA IN ZELIŠČA
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽA ZELENJAVA IN ZELIŠČA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: SHEME KAKOVOSTI (brez eko živil): KROMPIR (npr. integrirana pridelava, izbrana kakovost)
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SHEME KAKOVOSTI (brez eko živil): KROMPIR (npr. integrirana pridelava, izbrana kakovost)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: SHEME KAKOVOSTI (brez eko živil): SVEŽ OČIŠČEN KROMPIR (npr. integrirana pridelava, izbrana kakovost)
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SHEME KAKOVOSTI (brez eko živil): SVEŽ OČIŠČEN KROMPIR (npr. integrirana pridelava, izbrana kakovost)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE SADJE
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽE SADJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: SHEME KAKOVOSTI (brez eko živil): JABOLKA (npr. integrirana pridelava, izbrana kakovost)
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SHEME KAKOVOSTI (brez eko živil): JABOLKA (npr. integrirana pridelava, izbrana kakovost)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO SVEŽA ZELENJAVA
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO SVEŽA ZELENJAVA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO SVEŽE SADJE
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO SVEŽE SADJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: STROČNICE IN SUHO SADJE
Številka sklopa: 21
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
STROČNICE IN SUHO SADJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE
Številka sklopa: 22
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
Številka sklopa: 23
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
15331400
15332400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: SADNI SOKOVI IN SIRUPI
Številka sklopa: 24
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SADNI SOKOVI IN SIRUPI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO SADNI SOKOVI
Številka sklopa: 25
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO SADNI SOKOVI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 26

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENI N SVEŽI IZDELKI IZ TESTA
Številka sklopa: 26
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15310000
15851220
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENI N SVEŽI IZDELKI IZ TESTA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 27

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
Številka sklopa: 27
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 28

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
Številka sklopa: 28
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 29

II.2.1 Naslov
Naslov: TESTNINE
Številka sklopa: 29
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
TESTNINE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 30

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO TESTNINE BREZ JAJC (primerne za alergike)
Številka sklopa: 30
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO TESTNINE BREZ JAJC (primerne za alergike)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 31

II.2.1 Naslov
Naslov: KRUH IN PEKOVSKO PECIVO
Številka sklopa: 31
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KRUH IN PEKOVSKO PECIVO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 32

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO KRUH IN PEKOVSKO PECIVO
Številka sklopa: 32
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO KRUH IN PEKOVSKO PECIVO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 33

II.2.1 Naslov
Naslov: IZDELKI IZ TESTA, KEKSI IN SLAŠČIČARSKI IZDELKI
Številka sklopa: 33
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
IZDELKI IZ TESTA, KEKSI IN SLAŠČIČARSKI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 34

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO IZDELKI IZ TESTA, KEKSI IN SLAŠČIČARSKI IZDELKI
Številka sklopa: 34
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO IZDELKI IZ TESTA, KEKSI IN SLAŠČIČARSKI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 35

II.2.1 Naslov
Naslov: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
Številka sklopa: 35
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15200000
15332200
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 36

II.2.1 Naslov
Naslov: DIETNA ŽIVILA
Številka sklopa: 36
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15880000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DIETNA ŽIVILA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 37

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO DŽEM
Številka sklopa: 37
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15332290
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO DŽEM
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.05.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.05.2019   12:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.04.2019   14:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VRTEC MOJCA
Levičnikova ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.04.2019   13:28
VPRAŠANJE

Spoštovani,
v primeru, da se samostojno sodelujemo pri izvedbi javnega naročila ali je potrebno predložiti prilogo št. 7, prilogo št. 8 in prilogo št. 9?
Za odgovor se Vam vnaprej zahvaljujemo

ODGOVOR
Ne.
Datum objave: 12.04.2019   13:28
VPRAŠANJE

Spoštovani,
zanima nas koliko blagovnih znamk oziroma proizvajalcev je potrebno navesti, saj ponujamo blago različnih proizvajalcev in različnih blagovnih znamk. Je dovolj ena blagovna znamka ali je potrebno navesti morebitne vse blagovne znamke.
Za odgovor se Vam vnaprej zahvaljujemo.


ODGOVOR
Ponudnik v ponudbenem obrazcu za vsako postavko navede eno blagovno znamko, če tega ni pa trgovinsko znamko ali proizvajalca ponujenega blaga. Skladno z dokumentom v zvezi z oddajo ponudbe (razpisno dokumentacijo) je izbrani ponudnik v času izvajanja okvirnega sporazuma dolžan dobavljati v Popisu blaga definirane artikle.
Zamenjava v Popisu blaga opredeljenega artikla v fazi realizacije pogodbe je mogoča pod pogoji, ki so opredeljeni v zadnji alineji 3. člena osnutka okvirnega sporazuma za sukcesivne nakupe in dobave živil.
Datum objave: 12.04.2019   13:29
VPRAŠANJE

Pozdravljeni,
vprašanje se nanaša na predložitev ekoloških certifikatov, in sicer, se želimo prijaviti na ekološki sklop, vendar imamo kot dokazilo o ekološki pridelavi le certifikat našega dobavitelja. Slednji nam ne želi posredovati certifikata svojih dobaviteljev, ker gre za poslovno skrivnost. Ali je v tem primeru dovolj, da predložimo le certifikat našega dobavitelja?
LP

ODGOVOR
Ponudnik mora s predloženim veljavnim certifikatom dokazati, da blago izpolnjuje ekološko kvaliteto. Certifikat dobavitelja zadostuje, v kolikor iz njega jasno izhaja podatek o uvrstitvi ponujenega izdelka na certifikat.Datum objave: 12.04.2019   13:29
VPRAŠANJE
LEp pozdrav

zanima me ali je potrebno pri oddaji ponudbe predložiti tudi parafrazirane vzorce okvirnih sporazumov?

lep dan

ODGOVOR
Ne.
Datum objave: 12.04.2019   13:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V razpisnem predračunu moramo ponudniki navesti zgolj blagovno znamko izdelka, ki ga ponujamo, ter ceno, ne pa tudi ponujene gramature izdelka.
Opazili smo, da veliko ponudnikov pri takšnih razpisih, kjer teže ni potrebno navesti, ponudi izdelke, ki ne ustrezajo zahtevani teži izdelka.
Ta praksa je zadnje čase postala pogosta v vseh razpisanih sklopih javnih naročil za živila. Tako opažamo, da ponudniki v razpisih ponujajo izdelke v takšnih gramaturah, ki jih v svojem prodajnem programu nimajo.
Zato vas prosimo oz. pozivamo, da za večjo transparentnost in bolj pošteno konkurenco ponovno uvedete pogoj navajanja teže izdelkov v predračunu.
Zavedamo se, da to za naročnika in pooblaščenca pomeni nekaj več dela, vendar ste v preteklosti obveznost navajanja gramatur v predračunu že imeli.
Menimo tudi, da je to najboljši način, da se izognete kasnejši dobavi neustrezno pakiranih izdelkov in si zagotovite, da boste prejemali prave izdelke.

Hvala,
Lep pozdrav,


ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal zahtev iz razpisa.Datum objave: 12.04.2019   13:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima me na kakšen način boste preverjali ali dostavljeno blago ustreza merilu višje
kakovosti, tekom izvajanja javnega naročila? Na primer kako konkretno bo naročnik
preverjal, ali je dostavljeno meso res meso pridelovalca, katerega certifikat bo ponudnik
predložil pri prijavi na javni razpis? Ali bo moral ponudnik pri vsaki dostavi predložiti certifikat
ali boste sami preverjali kakovost in poreklo?


ODGOVOR
V fazi realizacije okvirnega sporazuma bo naročnik kvaliteto dostavljenega blaga z znakom višje kakovosti preverjal na način kot to določa zadnji odstavek 10. člena osnutka okvirnega sporazuma za sukcesivne nakupe in dobave živil, ki je priloga dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila razpisa. Ta določa, da mora dobavitelj ob vsakokratni dobavi pridelanega živila iz shem kakovosti naročniku predložiti kopijo veljavnega certifikata, ki dokazuje njegovo kvaliteto, sicer naročnik dobavo takega živila zavrne. Izjema velja za predpakirana živila in živila, ki imajo ustrezno deklaracijo na transportni enoti.Datum objave: 12.04.2019   13:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pozivamo Vas, da odgovorite na postavljena vprašanja!!!!

11.4.2019 13:46

ODGOVOR
Odgovori na vprašanja potencialnih ponudnikov in popravki popisov blaga bodo objavljeni skladno z roki, določenimi v veljavnem Zakonu o javnem naročanju ter predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 15.04.2019   09:51
VPRAŠANJE
Sklop 22
artikel 6: ali želite rumen ali zelen stročji fižol?
artikel 7: želite grah zrnje ali mladi grah v stroku?
artikel 19: ali lahko ponudimo jušno mešanico, ki vsebuje korenje, cvetačo, kolerabo, stročji fižol, grah, čebulo, pastinak in papriko?


ODGOVOR
- artikel 6: Stročji fižol je lahko vseh vrst (lahko je rumen in/ali zelen).
- artikel 7: Želimo grah v zrnju in ne mladi grah v stroku.
- artikel 19: Lahko. Pomembno pri mešanici zamrznjene jušne zelenjave je, da vsebuje več vrst zelenjave (cca 6 do 8 različne zelenjave), ki je primerna za juhe.

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskih obrazcev.
Datum objave: 15.04.2019   09:53
VPRAŠANJE

Spoštovani,
Prosim za odgovore na spodnja vprašanja :

27. SKLOP: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
9 Moka ržena polnozrnata, pakiranje do 1 kg
Žal artikla nimamo v našem asortimanu v taki gramaturi, ampak samo 25 kg vreče.Vam lahko ponudimo to gramaturo, ali pa mogoče Moko iz Pražit 1kg?
19 Bulgur, polnozrnati, pakiranje do 1kg
Vam lahko ponudimo Bulgur 250g Zlato polje?

29. SKLOP: TESTNINE
2 Polžki, drobni - pšenični polnozrnati z jajci, pakiranje do 5 kg
Vam lahko ponudimo navihančke polnozrnate 500g brez jajc, saj vse polnozrnate testenine delamo brez jajc ( so pa v sledovih )??
4 Široki rezanci - polnozrnati pšenični z jajci, pakiranje do 5 kg
Široke polnozrnate rezance delamo brez jajc, vam jih lahko ponudimo( so pa v sledovih )?
7 Špageti št. 7 - polnozrnati pšenični z jajci, pakiranje do 5 kg
Špagete polnozrnate delamo brez jajc, vam jih lahko ponudimo ( so pa v sledovih )?
9 Svedrčki - polnozrnati pšenični z jajci, pakiranje do 5 kg
Svederčke polnozrnate delamo brez jajc, vam jih lahko ponudimo( so pa v sledovih )?
16 Testenine za lazanjo z jajci, suha, pakiranje do 10 kg
Testenine lazanje delamo brez jajc, vam jih lahko ponudimo( so pa v sledovih )?

Najlepša vam hvala in lepo pozdravljeni


ODGOVOR
Odgovor:
Sklop 27.: V poštev pride pakiranje kot je navedeno v razpisni dokumentaciji:
- artikel 9: Ponudnik lahko ponudi pakiranje, ki ustreza teži do 5 kg. Ponudnik lahko ponudi prehranske izdelke, ki so navedeni/specificirani v razpisni dokumentaciji.
- artikel 19: Ponudnik lahko ponudi pakiranje ki ustreza teži do 1 kg. Ponudnik lahko ponudi prehranske izdelke, ki so navedeni/specificirani v razpisni dokumentaciji.

29. SKLOP: TESTNINE

Odgovor:
Sklop 29.: V poštev pridejo prehranski izdelki, ki so navedeni/specificirani v razpisni dokumentaciji.
- artikel 2, 4, 7, 9, 16: Specificirane so testenine z jajci. Ponudnik lahko ponudi pakiranje, ki ustreza teži navedeni pri posameznem prehranskem izdelku.
Datum objave: 15.04.2019   09:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V razpisnem predračunu smo opazili, da je
25 Sklop: EKO SADNI SOKOVI

razpisan tako, da lahko ponudbo oddajo samo ponudniki, ki sodelujejo s podjetjem Fructal.

S tako razpisanimi pogoji (na svetovnem trgu ima take izdelke le en proizvajalec, gre za prodajni program zgoraj omenjenega podjetja) pri postavki 3 in 4, naročnik od ponudnikov zahteva, da pri izvedbi naročila sodeluje le z določenim proizvajalcem, kar pa je v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki!

Trditev, da izdelke z navedeno sestavo in embalažo ponujajo tudi drugi proizvajalci je s strani naročnikov zavajajoča.

Prosimo, da sklop umaknete iz razpisa ali pa sklop prilagodite tako, da se določijo svetovno znani okusi in ne recepture in embalaža le določenega proizvajalca ali pa iz sklopa umaknite postavki 3 in 4.


ODGOVOR
Naročnik bo popravil opise artiklov znotraj sklopa in sicer:

1 Eko jabolčni sok, 100 % sadni delež, pakiranje 0,5 do 1 L; količina 330 L
2 Eko jabolčni sok, 100 % sadni delež, pakiranje 0,2 do 0,25 L; količina 665 L
3 Eko 100% sadno zelenjavni sok iz sadja in korenja, pakiranje 0,5 do 1 L; količina 330 L
4 Eko 100% sadno zelenjavni sok iz sadja in korenja, pakiranje 0,2 do 0,25 L - Naročnik bo umaknil artikel iz popisa
Datum objave: 15.04.2019   09:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zanima nas:

9. SKOP
5. klobasa za kuhanje - Ali povprašujete po certificirani Kranjski klobasi?

Hvala.

ODGOVOR
Ne, naročnik želi klobaso za kuhanje brez certifikata.Datum objave: 15.04.2019   09:54
VPRAŠANJE
36. SKLOP: DIETNA ŽIVILA

11 Ovseni napitek, pakiranje do 0,25 L artikel je bil s strani dobavitelja ukinjen. Prosimo za umik artikla iz predračuna. Hvala.
12 Napitek iz pšenice horosan, pakiranje do 1 L - artikel je bil s strani dobavitelja ukinjen. Prosimo za umik artikla iz predračuna. Hvala.
14 Kamutov napitek, pakiranje do 1 L - kamut in pšenica horosan je ista stvar. Ta isti napitek že imate v predračunu pod postavko št. 12, za katerega smo napisali, da je ukinjen s strani dobavitelja. Prosimo za umik artikla iz predračuna. Hvala.
27 Rižev sladoled brez glutena (okus vanilija, brez dodanega okusa sadja in čokolade), pakiranje do 0,5 kg - artikel je bil ukinjen s strani dobavitelja. Lahko vam ponudimo rižev sladoled kakav ali malina v 750ml pakiranju? Povejte kaj ponudimo. Hvala.
28 Rižev sladoled brez glutena (nevtralen, brez dodanih okusov sadja ali čokolade), pakiranje do 0,5 kg - artikel je bil ukinjen s strani dobavitelja. Lahko vam ponudimo rižev sladoled kakav ali malina v 750ml pakiranju? Povejte kaj ponudimo. Hvala.
29 Marmelada, sladkana s stevijo, primerna za bolnike s sladkorno boleznijo, do 500 g - artikla, ki je sladkan s stevio se ne dobi več. Lahko vam ponudimo artikel, ki vsebuje sladilo (maltitol in sukraloza) ali pa artikel, ki vsebuje agavin sirup. Povejte kaj ponudimo. Hvala.
43 Temna čokolada, 80 % kakavovih delčkov, do 150 g - ali lahko ponudimo artikel z 87% kakavovih delcev, saj artikla z 80% kak. delcev ne najdemo?
49 Kokosovo olje, pakiranje do 0,5 L ali lahko ponudimo 700ml pakiranje?
71 Rižev toast (hrustljavi riževi kruhki) brez glutena, mleka in jajc (Schar ali podobno) - artikla ne najdemo. Ali lahko ponudimo artikel, ki vsebuje riževo moko in koruzni škrob? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala.
72 Koruzni toast (hrustljavi koruzni kruhki)brez glutena, mleka in jajc (kakovost Schar ali podobno) - artikla ne najdemo. Lahko vam ponudimo artikel, ki vsebuje riževo moko in koruzni škrob ali pa koruzne hrustljave kruhke. Povejte kaj ponudimo. V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala.ODGOVOR
36. SKLOP: DIETNA ŽIVILA

11 Ovseni napitek, pakiranje do 0,25 L artikel je bil s strani dobavitelja ukinjen. Prosimo za umik artikla iz predračuna. Hvala.
Odgovor: Naročnik bo umaknil artikel iz popisa.

12 Napitek iz pšenice horosan, pakiranje do 1 L - artikel je bil s strani dobavitelja ukinjen. Prosimo za umik artikla iz predračuna. Hvala.
Odgovor: Naročnik bo umaknil artikel iz popisa.

14 Kamutov napitek, pakiranje do 1 L - kamut in pšenica horosan je ista stvar. Ta isti napitek že imate v predračunu pod postavko št. 12, za katerega smo napisali, da je ukinjen s strani dobavitelja. Prosimo za umik artikla iz predračuna. Hvala.
Odgovor: Naročnik bo umaknil artikel iz popisa.

27 Rižev sladoled brez glutena (okus vanilija, brez dodanega okusa sadja in čokolade), pakiranje do 0,5 kg - artikel je bil ukinjen s strani dobavitelja. Lahko vam ponudimo rižev sladoled kakav ali malina v 750ml pakiranju? Povejte kaj ponudimo. Hvala.
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi okus kakav do 1 kg.

28 Rižev sladoled brez glutena (nevtralen, brez dodanih okusov sadja ali čokolade), pakiranje do 0,5 kg - artikel je bil ukinjen s strani dobavitelja. Lahko vam ponudimo rižev sladoled kakav ali malina v 750ml pakiranju? Povejte kaj ponudimo. Hvala.
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi sadni okus.

29 Marmelada, sladkana s stevijo, primerna za bolnike s sladkorno boleznijo, do 500 g - artikla, ki je sladkan s stevio se ne dobi več. Lahko vam ponudimo artikel, ki vsebuje sladilo (maltitol in sukraloza) ali pa artikel, ki vsebuje agavin sirup. Povejte kaj ponudimo. Hvala.
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi marmelado, ki je primerna za diabetike (z manj sladkorja, sladkana z ustreznim sladilom kot je npr.: stevi, agavin sirup ali druga sladila primerna za diabetike).

43 Temna čokolada, 80 % kakavovih delčkov, do 150 g - ali lahko ponudimo artikel z 87% kakavovih delcev, saj artikla z 80% kak. delcev ne najdemo?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi izdelek, ki vsebuje od 80 do 90 % kakavovih delcev.

49 Kokosovo olje, pakiranje do 0,5 L ali lahko ponudimo 700ml pakiranje?
Odgovor: Lahko je pakiranje do 1l.

71 Rižev toast (hrustljavi riževi kruhki) brez glutena, mleka in jajc (Schar ali podobno) - artikla ne najdemo. Ali lahko ponudimo artikel, ki vsebuje riževo moko in koruzni škrob? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala.
Odgovor: Ponudite riževe vaflje (brez glutena, mleka, jajc) .

72 Koruzni toast (hrustljavi koruzni kruhki)brez glutena, mleka in jajc (kakovost Schar ali podobno) - artikla ne najdemo. Lahko vam ponudimo artikel, ki vsebuje riževo moko in koruzni škrob ali pa koruzne hrustljave kruhke. Povejte kaj ponudimo. V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala.
Odgovor: Ponudite koruzne vaflje (brez glutena, mleka, jajc).

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskih obrazcev.
Datum objave: 15.04.2019   09:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za razčlenitev sklopa 34., saj ste združili sveže izdelke z izdelki z daljšim rokom trajanja in s tem omejili možnost prijave večih ponudnikov, saj ima to ponudbo na trgu le eden ponudnik.

Prosimo, če ločite artikle 1-6 ter od 7 dalje med prehrambene izdelke.

Zakon določa enako obravnavo, možnost transparentnih ponudb, s tem pa ste "izbrali" le enega določenega ponudnika.

S tem omejevenjem ste omejili najmanj 3 ponudnike, ki bi se lahko prijavili na sklopa, če bi bila ločena, z združenjem pa se ne morejo.

Prav tako preverite količine, saj najbrž ne boste jemali po pol tone oz. 2,5 tone izdelkov? Najbrž je napaka, predvidena na kom in ne na kg.

Hvala vam,
lp.

ODGOVOR
Naročnik je pri pripravi sklopov avtonomen. Razpis je pripravljen v skladu z veljavno zakonodajo. Konkurenca je zagotovljena, ker kot ugotavljate že sami, se lahko na omenjeni sklop prijavi več ponudnikov. Le- te bo naročnik obravnaval enakopravno, na transparenten način in ob upoštevanju vseh temeljnih načel javnega naročanja, izdal Odločitev o izbiri.
Naročnik je preveril tudi količine, ki ustrezajo, tako kot je navedeno v popisu blaga. Gre za količino za razpisano obdobje treh let.
Datum objave: 15.04.2019   09:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosimo za odgovore na spodnja vprašanja.

23. SKLOP: KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
3 Čičerika, sterilizirana, brez kemičnih konzervansov, pakiranje do 150 do 500 g ali lahko ponudimo 800g pakiranje?
9 Olive črne, pasterizirane, brez kemičnih konzervansov, pakiranje do 600 g ali lahko ponudimo 880g pakiranje?

24. SKLOP: SADNI SOKOVI IN SIRUPI
7 Breskov sok, 100 % sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 0,5 do 1 L - izdelek ponuja en sam ponudnik, ostali pa se ne moremo javiti na javni razpis. Ali lahko ponudimo sok iz breskev in jabolk, 100 % sadni delež, v 250ml pakiranju z dodano slamico?

27. SKLOP: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
24 Riž integralni, parboiled, pakiranje do 1 kg ali lahko ponudimo 5kg pakiranje, saj imate razpisano večjo količino tega artikla?

28. SKLOP: EKO ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
4 Eko proseni kosmiči, pakiranje 0,5 do 1 kg ali lahko ponudimo 250g pakiranje, saj izdelka v zahtevanem razponu ne najdemo?

29. SKLOP: TESTNINE
2 Polžki, drobni - pšenični polnozrnati z jajci, pakiranje do 5 kg artikel z jajci ne obstaja. Ali lahko ponudimo polnozrnate polžke brez jajc (oz. vsebujejo sledove jajc)?
3 Široki rezanci - pšenični z jajci, pakiranje do 5 kg ali lahko ponudimo 8kg pakiranje?
4 Široki rezanci - polnozrnati pšenični z jajci, pakiranje do 5 kg - artikel z jajci ne obstaja. Ali lahko ponudimo polnozrnate široke rezance brez jajc (oz. vsebujejo sledove jajc)?
5 Široki rezanci - pšenični z špinačo, pakiranje do 5 kg ali lahko ponudimo 6kg pakiranje? Odstopanje je minimalno.
7 Špageti št. 7 - polnozrnati pšenični z jajci, pakiranje do 5 kg - artikel z jajci ne obstaja. Ali lahko ponudimo polnozrnate špagete brez jajc (oz. vsebujejo sledove jajc)?
8 Svedrčki - pšenični z jajci, pakiranje do 5 kg ali lahko ponudimo 10kg pakiranje?
9 Svedrčki - polnozrnati pšenični z jajci, pakiranje do 5 kg - artikel z jajci ne obstaja. Ali lahko ponudimo polnozrnate peresnike ali svedre brez jajc (oz. vsebujejo sledove jajc)?
14 Fuži, valjani, pšenični z jajci, pakiranje do 5 kg - ali lahko ponudimo polžke ali peresniki, ki so po izgledu zelo podobne fužijem?

35. SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
1 Žitni kosmiči s čokolado in lešniki (kot čokolešnik ali podobno), pakiranje do 1 kg ali lahko ponudimo 1800g pakiranje?
5 Koruzni kosmiči brez dodanega sladkorja, pakiranje do 1 1kg ali ponudimo artikel do 1kg ali do 11kg?
16 Otroški čaj (janež, komarček, kamilica, kumina), pakiranje od 30 do 100 g ali lahko ponudimo BIO izdelek v 400g pakiranju ali pa izdelek, ki vsebuje janež, kamilico, kumino, koromač ter meliso v 30g pakiranju?
23 Cimet mleti, pakiranje do 300 g ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
30 Jušna zelenjava,brez kemičnih konzervansov, pakirano 200-300 g ali lahko ponudimo 620g pakiranje?
31 Klinčki celi, pakirano 100 do 200 g ali lahko ponudimo 40g pakiranje?
32 Klinčki mleti, pakirano 100 do 200 g - ali lahko ponudimo 38g pakiranje?
33 Koper, zdrobljen, sušen z zamrzovanjem, pakiran do 100 g artikel, ki je zamrznjeno sušen obstaja v 120g pakiranju. Ali lahko ponudimo 120g pakiranje?
36 Muškatni orešček mleti, pakiranje do 250 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo 400g pakiranje?
38 Paprika rdeča mleta sladka, pakiranje 500 - 700 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?
39 Rožmarin, listi, pakiranje do 250 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje gastro pakiranje, ki omogoča neprodušno zapiranje obstaja v 400g in 600g pakiranju. Kaj ponudimo? Hvala.
40 Šetraj, zdrobljeni, pakiranje do 250 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko ponudimo 290g pakiranje?
41 Timijan, zdrobljeni, pakiranje do 250 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo 450g pakiranje?
44 Peteršilj rezani, sušen z zamrzovanjem, pakiranje do 800 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje ali ste tukaj mogoče želeli navaden peteršilj, in ne zamrznjeno sušen?
46 Poper, črni, celi, pakiranje do 600 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo 650g pakiranje?
47 Poper, črni, mleti, pakiranje do 600 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo 660g pakiranje?
48 Poper beli, mleti, pakiranje do 600 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje artikel se dobi v 650g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
57 Jabolčni kis 5 %, pakiranje 1 L - naročnika prosimo za dodatne informacije: Ali želite kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja iz starih vrst jabolk, kot so na primer krivopecelj, bobovec, mošancelj, carjevič in nima dodanih antioksidantov, kot na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. ali naročniku zadostuje le ena vrsta jabolka za izdelavo kisa, ki se pridela industrijsko in ima dodane antioksidante? Na trgu je več različnih vrst kisov. Razlikujejo se glede na način pridelave in tudi glede same sestavine (ena sorta ali več sort jabolk, dodani antioksidanti ali ne), Cena se temu primerno seveda razlikuje. Hvala za pojasnilo.
58 Vinski kis 4 %, pakiranje 10 L - prosimo za informacijo ali ponudimo kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja in je brez dodanih arom in antioksidantov kot so na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. ali pa ponudimo industrijski vinski kis, ki ima dodane antioskidante in arome. Hvala za pojasnilo.
ali lahko ponudimo 1l ali 5l pakiranje, saj artikla v 10l pakiranju ne najdemo?
72 Kakav v prahu, min. 20 % kakavovega masla (Tipa: Kraš), pakiranje do 200 g ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?
81 Vinski kamen, pakiranje 15 g ali lahko ponudimo artikel v 17g pakiranju, saj artikla v 15g pakiranju ne najdemo?
98 Rum, pakiranje do 1 L - ta artikel ima 22% stopnjo davka. Prosimo za popravek v predračunu.
101 Posodica za sladoled iz vaflja, okvirne velikosti: premer posodice spodaj od 4-6 cm, zgoraj 6-8 cm, višina 5-7 cm, debelina vaflja min 3 mm - ali lahko ponudimo pakiranje 400/1? Ali podamo ceno na 1 kos=1 kornet ali na 1 zav= 400 kos?
105 Masleni keksi (Tipa: Albert, Leibnez), 200-500g ali naročnik želi izdelek, ki za maščobo vsebuje izključno le maslo?
107 Pirini keksi z ovsenimi kosmiči, pakirani od 1 do 3 kg (Tipa Pečjak) izdelek znamke Pečjak je bil ukinjen in se ga ne dobi več. Ali lahko ponudimo bio pirine kekse s kakavom v 300g pakiranju?
108 Otroški keksi iz pšenične moke (Tipa: Čebelica Maja, Pečjak), pakiranje od 1 do 3 kg - Naročnika prosimo, da natančneje določi, kakšne kekse želi. Ali naročnik želi otroške kekse iz pšenične moke v obliki čebelic v 1000g pakiranju kot Pečjak? Otroški keksi iz pšenične moke so namreč zelo širok pojem (ustreza večina vseh keksev) in naročnik mogoče ne bo dobil kar želi.
109 Otroški navadni keksi ali v obliki živali, pakiranje od 1 kg do 3 kg (Tipa: Otroško veselje, Pečjak) - Naročnika prosimo, da natančneje določi, kakšne kekse želi. Ali naročnik želi otroške kekse različne živali kot so otroško veselje v 1000g pakiranju kot Pečjak? Želimo, da natančneje opišete želeni izdelek, da bo ponudba nedvoumna.
110 Keksi iz polnozrnate moke, ovsenih kosmičev in suhega sadja, pakirani od 1 do 3 kg (Tipa: Pečjak) ali lahko ponudimo 250g pakiranje?
111 Keksi polnjeni s čokoladnim polnilom ali lahko ponudimo kekse polnjene s kakavovo kremo?
113 Sadna rezina z žiti in temno čokolado, z min 60 % sadnim deležem, brez mlečnih sestavin, 25-35g, pakirana - artikel, ki ga želite vsebuje mleko v sledovih, ni pa deklariran brez mleka. Lahko vam ponudimo artikel, ki ima mleko v sledovih ali pa bio čokoladno ploščico z ovesom in koščki čokolade, ki je deklarirana brez mleka. Povejte kaj ponudimo. Hvala.
121 Marmelda mešana, pakiranje od 1 do 5 kg - v Priročniku za merilo kakovosti za živila v vzgojno- izobraževalnih ustanovah je opredeljeno, da morajo biti vse marmelade brez konzervansov. Gastro pakiranja vsebujejo konzervanse. Ali ponudimo gastro pakiranje s konzervansi ali izdelek v 850g pakiranju brez konzervansov? Povejte kaj ponudimo. Hvala.
126 Drobtine, krušne, polnozrnate, pakiranje do 1 kg ali ste tukaj želeli polbele drobtine, saj polnozrnate drobtine ne obstajajo?
127 Grisini klasik, pakiranje 30 g ali 120 g ali lahko ponudimo porcijsko pakiranje 20g ali pa 125g pakiranje? Odstopanje je minimalno.
128 Grisini polnozrnati, pakiranje 30 g ali 120 g ali lahko ponudimo 125g ali 180g pakiranje? Artikla v 30g in 120g pakiranju ne najdemo. Odstopanje je minimalno.
129 Grisini s sezamomi, pakiranje 30 g ali 120 g - ali lahko ponudimo 125g pakiranje? Artikla v 30g pakiranju ne najdemo. Med 120g in 125g je pa zelo majhno odstopanje.


ODGOVOR
23. SKLOP: KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
3 Čičerika, sterilizirana, brez kemičnih konzervansov, pakiranje do 150 do 500 g ali lahko ponudimo 800g pakiranje?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi pakiranje, ki ustreza teži navedeni pri posameznem prehranskem izdelku.

9 Olive črne, pasterizirane, brez kemičnih konzervansov, pakiranje do 600 g ali lahko ponudimo 880g pakiranje?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi pakiranje, ki ustreza teži navedeni pri posameznem prehranskem izdelku.

24. SKLOP: SADNI SOKOVI IN SIRUPI
7 Breskov sok, 100 % sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 0,5 do 1 L - izdelek ponuja en sam ponudnik, ostali pa se ne moremo javiti na javni razpis. Ali lahko ponudimo sok iz breskev in jabolk, 100 % sadni delež, v 250ml pakiranju z dodano slamico?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi prehranske izdelke, ki so navedeni/specificirani v razpisni dokumentaciji.

27. SKLOP: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
24 Riž integralni, parboiled, pakiranje do 1 kg ali lahko ponudimo 5kg pakiranje, saj imate razpisano večjo količino tega artikla?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi pakiranje, ki ustreza teži navedeni pri posameznem prehranskem izdelku.

28. SKLOP: EKO ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
4 Eko proseni kosmiči, pakiranje 0,5 do 1 kg ali lahko ponudimo 250g pakiranje, saj izdelka v zahtevanem razponu ne najdemo?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi pakiranje do 1 kg.

29. SKLOP: TESTNINE
2 Polžki, drobni - pšenični polnozrnati z jajci, pakiranje do 5 kg artikel z jajci ne obstaja. Ali lahko ponudimo polnozrnate polžke brez jajc (oz. vsebujejo sledove jajc)?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi prehranske izdelke, ki so navedeni/specificirani v razpisni dokumentaciji.

3 Široki rezanci - pšenični z jajci, pakiranje do 5 kg ali lahko ponudimo 8kg pakiranje?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi pakiranje, ki ustreza teži navedeni pri posameznem prehranskem izdelku.

4 Široki rezanci - polnozrnati pšenični z jajci, pakiranje do 5 kg - artikel z jajci ne obstaja. Ali lahko ponudimo polnozrnate široke rezance brez jajc (oz. vsebujejo sledove jajc)?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi prehranske izdelke, ki so navedeni/specificirani v razpisni dokumentaciji.

5 Široki rezanci - pšenični z špinačo, pakiranje do 5 kg ali lahko ponudimo 6kg pakiranje? Odstopanje je minimalno.
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi pakiranje, ki ustreza teži navedeni pri posameznem prehranskem izdelku.

7 Špageti št. 7 - polnozrnati pšenični z jajci, pakiranje do 5 kg - artikel z jajci ne obstaja. Ali lahko ponudimo polnozrnate špagete brez jajc (oz. vsebujejo sledove jajc)?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi prehranske izdelke, ki so navedeni/specificirani v razpisni dokumentaciji.

8 Svedrčki - pšenični z jajci, pakiranje do 5 kg ali lahko ponudimo 10kg pakiranje?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi pakiranje, ki ustreza teži navedeni pri posameznem prehranskem izdelku.

9 Svedrčki - polnozrnati pšenični z jajci, pakiranje do 5 kg - artikel z jajci ne obstaja. Ali lahko ponudimo polnozrnate peresnike ali svedre brez jajc (oz. vsebujejo sledove jajc)?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi prehranske izdelke, ki so navedeni/specificirani v razpisni dokumentaciji.

14 Fuži, valjani, pšenični z jajci, pakiranje do 5 kg - ali lahko ponudimo polžke ali peresniki, ki so po izgledu zelo podobne fužijem?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi prehranske izdelke, ki so navedeni/specificirani v razpisni dokumentaciji.

35. SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
1 Žitni kosmiči s čokolado in lešniki (kot čokolešnik ali podobno), pakiranje do 1 kg ali lahko ponudimo 1800g pakiranje?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi pakiranje, ki ustreza teži navedeni pri posameznem prehranskem izdelku.

5 Koruzni kosmiči brez dodanega sladkorja, pakiranje do 1 1kg ali ponudimo artikel do 1kg ali do 11kg?
Odgovor: Do 1 kg.

16 Otroški čaj (janež, komarček, kamilica, kumina), pakiranje od 30 do 100 g ali lahko ponudimo BIO izdelek v 400g pakiranju ali pa izdelek, ki vsebuje janež, kamilico, kumino, koromač ter meliso v 30g pakiranju?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi pakiranje, ki ustreza teži navedeni pri posameznem prehranskem izdelku.

23 Cimet mleti, pakiranje do 300 g ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
30 Jušna zelenjava, brez kemičnih konzervansov, pakirano 200-300 g ali lahko ponudimo 620g pakiranje?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi pakiranje, ki ustreza teži navedeni pri posameznem prehranskem izdelku.

31 Klinčki celi, pakirano 100 do 200 g ali lahko ponudimo 40g pakiranje?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi pakiranje, od 30 do 200g.

32 Klinčki mleti, pakirano 100 do 200 g - ali lahko ponudimo 38g pakiranje?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi pakiranje, od 30 do 200g.

33 Koper, zdrobljen, sušen z zamrzovanjem, pakiran do 100 g artikel, ki je zamrznjeno sušen obstaja v 120g pakiranju. Ali lahko ponudimo 120g pakiranje?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi pakiranje, ki ustreza teži navedeni pri posameznem prehranskem izdelku.

36 Muškatni orešček mleti, pakiranje do 250 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo 400g pakiranje?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi pakiranje, ki ustreza teži navedeni pri posameznem prehranskem izdelku.

38 Paprika rdeča mleta sladka, pakiranje 500 - 700 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi pakiranje, ki ustreza teži navedeni pri posameznem prehranskem izdelku.

39 Rožmarin, listi, pakiranje do 250 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje gastro pakiranje, ki omogoča neprodušno zapiranje obstaja v 400g in 600g pakiranju. Kaj ponudimo? Hvala.
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi pakiranje, ki ustreza teži navedeni pri posameznem prehranskem izdelku.

40 Šetraj, zdrobljeni, pakiranje do 250 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko ponudimo 290g pakiranje?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi pakiranje, ki ustreza teži navedeni pri posameznem prehranskem izdelku.

41 Timijan, zdrobljeni, pakiranje do 250 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo 450g pakiranje?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi pakiranje, ki ustreza teži navedeni pri posameznem prehranskem izdelku.

44 Peteršilj rezani, sušen z zamrzovanjem, pakiranje do 800 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje ali ste tukaj mogoče želeli navaden peteršilj, in ne zamrznjeno sušen?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi prehranske izdelke, ki so navedeni/specificirani v razpisni dokumentaciji.

46 Poper, črni, celi, pakiranje do 600 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo 650g pakiranje?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi pakiranje, ki ustreza teži navedeni pri posameznem prehranskem izdelku.

47 Poper, črni, mleti, pakiranje do 600 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo 660g pakiranje?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi pakiranje, ki ustreza teži navedeni pri posameznem prehranskem izdelku.

48 Poper beli, mleti, pakiranje do 600 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje artikel se dobi v 650g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi pakiranje, ki ustreza teži navedeni pri posameznem prehranskem izdelku.

57 Jabolčni kis 5 %, pakiranje 1 L - naročnika prosimo za dodatne informacije: Ali želite kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja iz starih vrst jabolk, kot so na primer krivopecelj, bobovec, mošancelj, carjevič in nima dodanih antioksidantov, kot na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. ali naročniku zadostuje le ena vrsta jabolka za izdelavo kisa, ki se pridela industrijsko in ima dodane antioksidante? Na trgu je več različnih vrst kisov. Razlikujejo se glede na način pridelave in tudi glede same sestavine (ena sorta ali več sort jabolk, dodani antioksidanti ali ne), Cena se temu primerno seveda razlikuje. Hvala za pojasnilo.
Odgovor: Ponudite naravni jabolčni kis 5%.

58 Vinski kis 4 %, pakiranje 10 L - prosimo za informacijo ali ponudimo kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja in je brez dodanih arom in antioksidantov kot so na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. ali pa ponudimo industrijski vinski kis, ki ima dodane antioskidante in arome. Hvala za pojasnilo.
ali lahko ponudimo 1l ali 5l pakiranje, saj artikla v 10l pakiranju ne najdemo?
Odgovor: Ponudite naravni vinski kis 4 %.

72 Kakav v prahu, min. 20 % kakavovega masla (Tipa: Kraš), pakiranje do 200 g ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi pakiranje, ki ustreza teži navedeni pri posameznem prehranskem izdelku.

81 Vinski kamen, pakiranje 15 g ali lahko ponudimo artikel v 17g pakiranju, saj artikla v 15g pakiranju ne najdemo?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi pakiranje do 20g.

98 Rum, pakiranje do 1 L - ta artikel ima 22% stopnjo davka. Prosimo za popravek v predračunu.
Odgovor: naročnik bo popravil stopnji DDV.

101 Posodica za sladoled iz vaflja, okvirne velikosti: premer posodice spodaj od 4-6 cm, zgoraj 6-8 cm, višina 5-7 cm, debelina vaflja min 3 mm - ali lahko ponudimo pakiranje 400/1? Ali podamo ceno na 1 kos=1 kornet ali na 1 zav= 400 kos?
Odgovor: Ponudnik ponudi ceno na 1 kos.

105 Masleni keksi (Tipa: Albert, Leibnez), 200-500g ali naročnik želi izdelek, ki za maščobo vsebuje izključno le maslo?
Odgovor: Da.

107 Pirini keksi z ovsenimi kosmiči, pakirani od 1 do 3 kg (Tipa Pečjak) izdelek znamke Pečjak je bil ukinjen in se ga ne dobi več. Ali lahko ponudimo bio pirine kekse s kakavom v 300g pakiranju?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi enakovredne pririne kekse ki vsebujejo ovsene kosmiče, pakiranje je lahko do 3 kg.

108 Otroški keksi iz pšenične moke (Tipa: Čebelica Maja, Pečjak), pakiranje od 1 do 3 kg - Naročnika prosimo, da natančneje določi, kakšne kekse želi. Ali naročnik želi otroške kekse iz pšenične moke v obliki čebelic v 1000g pakiranju kot Pečjak? Otroški keksi iz pšenične moke so namreč zelo širok pojem (ustreza večina vseh keksev) in naročnik mogoče ne bo dobil kar želi.
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi piškote iz pšenične moke, jajca, masla, mleka ki so lahko različnih oblik (Tipa: Čebelica Maja, Pečjak), pakiranje je lahko do 3 kg.

109 Otroški navadni keksi ali v obliki živali, pakiranje od 1 kg do 3 kg (Tipa: Otroško veselje, Pečjak) - Naročnika prosimo, da natančneje določi, kakšne kekse želi. Ali naročnik želi otroške kekse različne živali kot so otroško veselje v 1000g pakiranju kot Pečjak? Želimo, da natančneje opišete želeni izdelek, da bo ponudba nedvoumna.
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi piškote iz pšenične moke, jajca, masla, mleka ki so lahko različnih oblik (Tipa: Otroško veselje, Pečjak), pakiranje je lahko do 3 kg.

110 Keksi iz polnozrnate moke, ovsenih kosmičev in suhega sadja, pakirani od 1 do 3 kg (Tipa: Pečjak) ali lahko ponudimo 250g pakiranje?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi pakiranje do 3 kg.

111 Keksi polnjeni s čokoladnim polnilom ali lahko ponudimo kekse polnjene s kakavovo kremo?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi prehranske izdelke, ki so navedeni/specificirani v razpisni dokumentaciji.

113 Sadna rezina z žiti in temno čokolado, z min 60 % sadnim deležem, brez mlečnih sestavin, 25-35g, pakirana - artikel, ki ga želite vsebuje mleko v sledovih, ni pa deklariran brez mleka. Lahko vam ponudimo artikel, ki ima mleko v sledovih ali pa bio čokoladno ploščico z ovesom in koščki čokolade, ki je deklarirana brez mleka. Povejte kaj ponudimo. Hvala.
Odgovor: Ponudnik lahko ponudni artikel, ki lahko vsebuje mleko: Sadna rezina z žiti in temno čokolado, z min 60 % sadnim deležem (Tipa Frutabela, žitna ploščica z malinami in enakovredno)

121 Marmelda mešana, pakiranje od 1 do 5 kg - v Priročniku za merilo kakovosti za živila v vzgojno- izobraževalnih ustanovah je opredeljeno, da morajo biti vse marmelade brez konzervansov. Gastro pakiranja vsebujejo konzervanse. Ali ponudimo gastro pakiranje s konzervansi ali izdelek v 850g pakiranju brez konzervansov? Povejte kaj ponudimo. Hvala.
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi pakiranje, ki ustreza teži od 800g do 5 kg.

126 Drobtine, krušne, polnozrnate, pakiranje do 1 kg ali ste tukaj želeli polbele drobtine, saj polnozrnate drobtine ne obstajajo?
Odgovor: Ponudite polbele drobtine.

127 Grisini klasik, pakiranje 30 g ali 120 g ali lahko ponudimo porcijsko pakiranje 20g ali pa 125g pakiranje? Odstopanje je minimalno.
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi porcijsko pakiranje v teži od 20 30 g ali 100 150g.

128 Grisini polnozrnati, pakiranje 30 g ali 120 g ali lahko ponudimo 125g ali 180g pakiranje? Artikla v 30g in 120g pakiranju ne najdemo. Odstopanje je minimalno.
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi porcijsko pakiranje v teži od 20 30 g ali 100 300g.

129 Grisini s sezamomi, pakiranje 30 g ali 120 g - ali lahko ponudimo 125g pakiranje? Artikla v 30g pakiranju ne najdemo. Med 120g in 125g je pa zelo majhno odstopanje
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi porcijsko pakiranje v teži od 20 30 g ali 100 150g.

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskih obrazcev.
Datum objave: 15.04.2019   09:59
VPRAŠANJE
Z odgovori čakate NOVO LETO???

ODGOVOR
Potencialne ponudnike pri zastavljanju vprašanj pozivamo, da ohranijo kulturen nivo komuniciranja in izražanja, saj je to lahko tudi pokazatelj profesionalnega pristopa. Obenem vam pojasnjujemo, da se naročnik in pooblaščenec naročnika trudita odgovarjati na vsako vprašanje v čim krajšem možnem času. Takoj, ko vprašanje prispe na portal, se strokovna komisija z njim seznani ter prične s pripravo odgovora. Ker pa je vprašanj zelo veliko ter so kompleksna oz. zahtevajo veliko dodatnih preverb pred podajo odgovora lahko proces odgovarjanja traja dlje. Hkrati je potrebno spoštovati pravila upravnega poslovanja naročnika oz. pooblaščenca kar tudi terja svoj čas. Odgovori na vprašanja potencialnih ponudnikov in popravki popisov blaga, bodo tako objavljeni skladno z roki, določenimi v veljavnem Zakonu o javnem naročanju ter predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
Datum objave: 15.04.2019   15:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosim za dogovor:
22. SKLOP: ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE
13 Zamrznjena čebula (rezana na lističe), pakiranje do 2,5kg-ali lahko ponudimo rezano na majhne kocke čebulo?
16 Zamrznjeni beluši (zeleni), pakiranje do 2,5 kg-ali lahko ponudimo pakiranje 1kg?

23. SKLOP: KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
10 Paprika fileti v kisu, pasterizirana, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 3 do 4,5 kg-ali želite belo ali rdečo papriko?

24. SKLOP: SADNI SOKOVI IN SIRUPI
poz. od 10 do 15 sadni sirup za razrečitev, pakiranje 1L -ali lahko ponudimo sirupe s konzervansi ali morajo biti brez konzervansov?
13 Jabolko, sadni sirup za razrečitev, pakiranje 1L -ali lahko ponudimo pakiranje 5l ?

29. SKLOP: TESTNINE
2 Polžki, drobni - pšenični polnozrnati z jajci, pakiranje do 5 kg-ali lahko ponudimo polžke, ki ima sledi jajc, ker na trgu ne najdemo polnozrnate polžke z jajci?
4 Široki rezanci - polnozrnati pšenični z jajci, pakiranje do 5 kg - ali lahko ponudimo široke rezance, ki ima sledi jajc, ker na trgu ne najdemo polnozrnate široke rezance z jajci?
7 Špageti št. 7 - polnozrnati pšenični z jajci, pakiranje do 5 kg - ali lahko ponudimo špagete, ki ima sledi jajc, ker na trgu ne najdemo polnozrnate špagete z jajci?

35. SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
2 Riževa kašica z vitamini, deklarirana brez glutena (Tipa: Rižolino), pakiranje od 200 do 500 g-ker na tržišču ne najdemo pakiranje v želeni gramaturi, prosim če lahko ponudimo pakiranje 150g?
5 Koruzni kosmiči brez dodanega sladkorja, pakiranje do 1 1kg-kaj pomeni merska enota 1 1 kg ( mogoče 1kg)?
9 Otroški čaj (janež, komarček, kamilica, kumina), gastro pakiranje do 1 kg- ali lahko ponudimo filter pakiranje?
39 Rožmarin, listi, pakiranje do 250 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje- ali lahko ponudimo pakiranje 400g v nepredušnem pakiranju ?
40 Šetraj, zdrobljeni, pakiranje do 250 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje-ali lahko ponudimo pakiranje 290g v nepredušnem pakiranju ?
41 Timijan, zdrobljeni, pakiranje do 250 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje-ali lahko ponudimo pakiranje 450g v nepredušnem pakiranju ?
46 Poper, črni, celi, pakiranje do 600 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje-ali lahko ponudimo pakiranje 650g v nepredušnem pakiranju ?
81 Vinski kamen, pakiranje 15 g-ali lahko ponudimo pakiranje 16 g?
104 Piškoti z musliji (enakovredni Gran Cereale Ffrutta), pakiranje do 250 g-ali lahko ponudimo piškote ki še vsebujejo kakav?
106 Masleni polnozrnati keksi (Tipa: Albert, Leibnez), 200-500g -takega artikla ne najdemo na trgu. ali ponudimo kekse, ki so masleni, ali kekse ki so polnozrnate ali pa lahko ponudimo kekse ki so masleni in polnozrnati gramature 180?
107 Pirini keksi z ovsenimi kosmiči, pakirani od 1 do 3 kg (Tipa Pečjak) -dobavitelj je ukinil izdelek za prodajo, ima samo za lastno potrebo. Ali lahko ta artikel izločite iz ponudbe, ali pa spremenite zahteve na druge kekse nap.mešane kekse 500g?
108 Otroški keksi iz pšenične moke (Tipa: Čebelica Maja, Pečjak), pakiranje od 1 do 3 kg--dobavitelj je ukinil izdelek za prodajo, ima samo za lastno potrebo. Ali lahko ta artikel izločite iz ponudbe, ali pa spremenite zahteve na druge kekse nap. ČAJNI OBROČKI 800G?
110 Keksi iz polnozrnate moke, ovsenih kosmičev in suhega sadja, pakirani od 1 do 3 kg (Tipa: Pečjak)---dobavitelj je ukinil izdelek za prodajo, ima samo za lastno potrebo. Ali lahko ta artikel izločite iz ponudbe, ali pa spremenite zahteve na druge kekse nap. KEKS SAVOIARDI 400G?
111 Keksi polnjeni s čokoladnim polnilom- ali lahko ponudimo kekse, ki so polnjeni s kakavnim polnilom?
114 Bomboni mehki, žele sadni s čokoladnim prelivom, pakirano do 1 kg-tega artikla ni več na trgu. Ali lahko ponudimo bonbone-praline z čokoladnim oblivom? Če ne prosim za informacijo katere bonbone imate v mislih?
125 Drobtine, krušne, bele, pakiranje do 1 kg-ali ponudimo bele ali polbele drobtine?
126 Drobtine, krušne, polnozrnate, pakiranje do 1 kg- ali lahko ponudimo polbele drobtine, ker na najdemo polnozrnatih drobtin?
127 Grisini klasik, pakiranje 30 g ali 120 g-ali lahko ponudimo pakiranje 125g?
128 Grisini polnozrnati, pakiranje 30 g ali 120 g--ali lahko ponudimo pakiranje 250g? Če ne ali lahko ponudimo pakiranje 125g okus rožmarin ali pizza?
129 Grisini s sezamomi, pakiranje 30 g ali 120 g-ali lahko ponudimo pakiranje 125g?


Hvala za odgovor, lep pozdrav.


ODGOVOR
22. SKLOP: ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE
13 Zamrznjena čebula (rezana na lističe), pakiranje do 2,5kg-ali lahko ponudimo rezano na majhne kocke čebulo?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi zamrznjeno čebulo rezano na lističe ali majhne kockice.

16 Zamrznjeni beluši (zeleni), pakiranje do 2,5 kg-ali lahko ponudimo pakiranje 1kg?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi pakiranje DO 2,5 kg, kar pomeni da je lahko tudi pakiranje 1 kg.

23. SKLOP: KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
10 Paprika fileti v kisu, pasterizirana, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 3 do 4,5 kg-ali želite belo ali rdečo papriko?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi rdečo ali rumeno papriko.

24. SKLOP: SADNI SOKOVI IN SIRUPI
poz. od 10 do 15 sadni sirup za razrečitev, pakiranje 1L -ali lahko ponudimo sirupe s konzervansi ali morajo biti brez konzervansov?
Odgovor: Sandi sok mora biti brez umetnih konzervansov.

13 Jabolko, sadni sirup za razrečitev, pakiranje 1L -ali lahko ponudimo pakiranje 5l ?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi pakiranje kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

29. SKLOP: TESTNINE
2 Polžki, drobni - pšenični polnozrnati z jajci, pakiranje do 5 kg-ali lahko ponudimo polžke, ki ima sledi jajc, ker na trgu ne najdemo polnozrnate polžke z jajci?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi prehranske izdelke, ki so navedeni/specificirani v razpisni dokumentaciji.

4 Široki rezanci - polnozrnati pšenični z jajci, pakiranje do 5 kg - ali lahko ponudimo široke rezance, ki ima sledi jajc, ker na trgu ne najdemo polnozrnate široke rezance z jajci?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi prehranske izdelke, ki so navedeni/specificirani v razpisni dokumentaciji.

7 Špageti št. 7 - polnozrnati pšenični z jajci, pakiranje do 5 kg - ali lahko ponudimo špagete, ki ima sledi jajc, ker na trgu ne najdemo polnozrnate špagete z jajci?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi prehranske izdelke, ki so navedeni/specificirani v razpisni dokumentaciji.

35. SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
2 Riževa kašica z vitamini, deklarirana brez glutena (Tipa: Rižolino), pakiranje od 200 do 500 g-ker na tržišču ne najdemo pakiranje v želeni gramaturi, prosim če lahko ponudimo pakiranje 150g?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi pakiranje od 120 do 500g.

5 Koruzni kosmiči brez dodanega sladkorja, pakiranje do 1 1kg-kaj pomeni merska enota 1 1 kg ( mogoče 1kg)?
Odgovor: DO 1 kg.

9 Otroški čaj (janež, komarček, kamilica, kumina), gastro pakiranje do 1 kg- ali lahko ponudimo filter pakiranje?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi pakiranje kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

39 Rožmarin, listi, pakiranje do 250 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje- ali lahko ponudimo pakiranje 400g v nepredušnem pakiranju ?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi pakiranje, ki ustreza teži navedeni pri posameznem prehranskem izdelku.

40 Šetraj, zdrobljeni, pakiranje do 250 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje-ali lahko ponudimo pakiranje 290g v nepredušnem pakiranju ?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi pakiranje, ki ustreza teži navedeni pri posameznem prehranskem izdelku.

41 Timijan, zdrobljeni, pakiranje do 250 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje-ali lahko ponudimo pakiranje 450g v nepredušnem pakiranju ?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi pakiranje, ki ustreza teži navedeni pri posameznem prehranskem izdelku.

46 Poper, črni, celi, pakiranje do 600 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje-ali lahko ponudimo pakiranje 650g v nepredušnem pakiranju ?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi pakiranje, ki ustreza teži navedeni pri posameznem prehranskem izdelku.

81 Vinski kamen, pakiranje 15 g-ali lahko ponudimo pakiranje 16 g?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi pakiranje do 20g

104 Piškoti z musliji (enakovredni Gran Cereale Ffrutta), pakiranje do 250 g-ali lahko ponudimo piškote ki še vsebujejo kakav?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi prehranske izdelke, ki so navedeni/specificirani v razpisni dokumentaciji.

106 Masleni polnozrnati keksi (Tipa: Albert, Leibnez), 200-500g -takega artikla ne najdemo na trgu. ali ponudimo kekse, ki so masleni, ali kekse ki so polnozrnate ali pa lahko ponudimo kekse ki so masleni in polnozrnati gramature 180?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi prehranski artikel v teži do 500g

107 Pirini keksi z ovsenimi kosmiči, pakirani od 1 do 3 kg (Tipa Pečjak) -dobavitelj je ukinil izdelek za prodajo, ima samo za lastno potrebo. Ali lahko ta artikel izločite iz ponudbe, ali pa spremenite zahteve na druge kekse nap.mešane kekse 500g?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi enakovredne piškote Pirine piškote z ovsenimi kosmiči.

108 Otroški keksi iz pšenične moke (Tipa: Čebelica Maja, Pečjak), pakiranje od 1 do 3 kg--dobavitelj je ukinil izdelek za prodajo, ima samo za lastno potrebo. Ali lahko ta artikel izločite iz ponudbe, ali pa spremenite zahteve na druge kekse nap. ČAJNI OBROČKI 800G?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi enakovredne piškote - Otroški keksi iz pšenične moke

110 Keksi iz polnozrnate moke, ovsenih kosmičev in suhega sadja, pakirani od 1 do 3 kg (Tipa: Pečjak)---dobavitelj je ukinil izdelek za prodajo, ima samo za lastno potrebo. Ali lahko ta artikel izločite iz ponudbe, ali pa spremenite zahteve na druge kekse nap. KEKS SAVOIARDI 400G?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi enakovredne piškote - Keksi iz polnozrnate moke, ovsenih kosmičev in suhega sadja, pakiranje do 3 kg.

111 Keksi polnjeni s čokoladnim polnilom- ali lahko ponudimo kekse, ki so polnjeni s kakavnim polnilom?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi prehranske izdelke, ki so navedeni/specificirani v razpisni dokumentaciji.

114 Bomboni mehki, žele sadni s čokoladnim prelivom, pakirano do 1 kg-tega artikla ni več na trgu. Ali lahko ponudimo bonbone-praline z čokoladnim oblivom? Če ne prosim za informacijo katere bonbone imate v mislih?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi prehranske izdelke, ki so navedeni/specificirani v razpisni dokumentaciji.

125 Drobtine, krušne, bele, pakiranje do 1 kg-ali ponudimo bele ali polbele drobtine?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi prehranske izdelke, ki so navedeni/specificirani v razpisni dokumentaciji. Na podlagi opisa je razvidno, da gre za bele.

126 Drobtine, krušne, polnozrnate, pakiranje do 1 kg- ali lahko ponudimo polbele drobtine, ker na najdemo polnozrnatih drobtin?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi polbele drobtine.

127 Grisini klasik, pakiranje 30 g ali 120 g-ali lahko ponudimo pakiranje 125g?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi porcijsko pakiranje v teži od 20 30 g ali 100 150g

128 Grisini polnozrnati, pakiranje 30 g ali 120 g--ali lahko ponudimo pakiranje 250g? Če ne ali lahko ponudimo pakiranje 125g okus rožmarin ali pizza?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi porcijsko pakiranje v teži od 20 30 g ali 100 300g. Ponudnik lahko ponudi prehranske izdelke, ki so navedeni/specificirani v razpisni dokumentaciji.

129 Grisini s sezamomi, pakiranje 30 g ali 120 g-ali lahko ponudimo pakiranje 125g?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi porcijsko pakiranje v teži od 20 30 g ali 100 150g

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskih obrazcev - pois blaga.Datum objave: 15.04.2019   15:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

24. SKLOP: SADNI SOKOVI IN SIRUPI
10 Bezeg, sadni sirup za razrečitev, pakiranje 1L
11 Borovnica, sadni sirup za razrečitev, pakiranje 1L
12 Gozdni sadeži, sadni sirup za razrečitev, pakiranje 1L
13 Jabolko, sadni sirup za razrečitev, pakiranje 1L
14 Jagoda, sadni sirup za razrečitev, pakiranje 1L
15 Višnja, sadni sirup za razrečitev, pakiranje 1L

Vsi zgoraj navedeni izdelki so navadni sadni sirupi, z nizkim sadnim deležem, sladkorjem barvili in morda nekateri še s konzervansi. Skoraj noben vrtec tega ne uporablja več. Prosim za pojasnilo ali ste mislili navadne sadne sirupe ali 100% sadne sirupe. Če ste mislili 100% sadne sirupe je potrebno navesti, da morajo biti brez dodanega sladkorja, konzervansov, barvil in citronske kisline pakirani po 5 l, saj 1 l embalaža ni dobavljiva

ODGOVOR
Ponudnik lahko ponudi prehranske izdelke, ki so navedeni/specificirani v razpisni dokumentaciji »brez umetnih sladil, barvil ter kemičnih konzervansov« v pakiranju od 0,7 do 2 litra.Datum objave: 15.04.2019   15:51
VPRAŠANJE
24. SKLOP: SADNI SOKOVI IN SIRUPI

8 Zelenjavno - sadni sok (korenček, jabolko pomaranča), brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakirano od 0,5 do 1 L- ali lahko ponudimo sadno zelenjavni sok iz jabolk, breskev in korenja pakiran po 1 l, Slovenskega proizvajalca?


ODGOVOR
Ponudnik lahko ponudi prehranske izdelke, ki so navedeni/specificirani v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 15.04.2019   15:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v odgovoru glede blagovne znamke sta navedli, da ponudniki navedemo 1 blagovno znamko. Problem je v tem, da imamo npr. enako blago različnih enakovrednih blagovnih znamk in v času oddaje naročila, ne vemo katero bo takrat na razpolago. ali lahko ponudimo več blagovnih znamk in se s tem zavarujemo v primeru, da na dan oddaje naročila, določene blagovne znamke ne bo na razpolago.

Hvala za odgovor

ODGOVOR
Naročnik je odgovor v zvezi z navajanjem blagovnih znamk že podal, dne 12. 04. 2019 ob 13:28.Datum objave: 15.04.2019   16:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosim za odgovor za sklop SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
poz.101 Posodica za sladoled iz vaflja, okvirne velikosti: premer posodice spodaj od 4-6 cm, zgoraj 6-8 cm, višina 5-7 cm, debelina vaflja min 3 mm-ali lahko ponudimo posodico iz vaflja, ki ima dimenzije višina 4 cm, zgornji premer 10-11 cm, spodnji premer pa 4-5 cm?
Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Ponudnik lahko ponudi prehranske izdelke, ki so navedeni/specificirani v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 15.04.2019   16:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za odgovore.

29. SKLOP: TESTNINE
2 Polžki, drobni - pšenični polnozrnati z jajci, pakiranje do 5 kg nobene polnozrnate testenine na trgu ne vsebujejo jajc. Lahko vam ponudimo polnozrnate polžke brez jajc (oz. vsebujejo sledove jajc) ali pa navadne polžke z jajci?
4 Široki rezanci - polnozrnati pšenični z jajci, pakiranje do 5 kg - nobene polnozrnate testenine na trgu ne vsebujejo jajc. Lahko vam ponudimo polnozrnate rezance brez jajc (oz. vsebujejo sledove jajc) ali pa navadne rezance z jajci?
7 Špageti št. 7 - polnozrnati pšenični z jajci, pakiranje do 5 kg - nobene polnozrnate testenine na trgu ne vsebujejo jajc. Lahko vam ponudimo polnozrnate špagete brez jajc (oz. vsebujejo sledove jajc) ali pa navadne špagete z jajci?
9 Svedrčki - polnozrnati pšenični z jajci, pakiranje do 5 kg - nobene polnozrnate testenine na trgu ne vsebujejo jajc. Lahko vam ponudimo polnozrnate peresnike ali svedre brez jajc (oz. vsebujejo sledove jajc) ali pa navadne svedre ali peresnike z jajci?

35. SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
33 Koper, zdrobljen, sušen z zamrzovanjem, pakiran do 100 g če naročnik želi sušeno zmrznjen koper potem naročnika prosimo, naj pusti, da ponudimo artikel v 120g pakiranju, saj ta izdelek obstaja le v tej gramaturi. V gramaturi, ki jo zahteva naročnik se dobi le navaden koper, ki ni sušen z zmrzovanjem. Prosimo za bolj natančen odgovor.
39 Rožmarin, listi, pakiranje do 250 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje izdelek, ki omogoča neprodušno zapiranje (doza) obstaja le v 400g in 600g pakiranju. Katero pakiranje naj vam ponudimo? Izdelek v zahtevani gramaturi se dobi le v vrečki in v kozarčku. Prosimo za bolj natančen odgovor.
44 Peteršilj rezani, sušen z zamrzovanjem, pakiranje do 800 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje ali ste tukaj mogoče želeli navaden peteršilj, in ne zamrznjeno sušen? Prosimo za bolj natančen odgovor.
48 Poper beli, mleti, pakiranje do 600 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje beli mleti poper se dobi le v 650g pakiranju. Prosimo, da naročnik dovoli odstopanje do 650g, saj drugače ne bomo mogli oddati ponudbe, ker artikel v drugi gramaturi ne obstaja.
111 Keksi polnjeni s čokoladnim polnilom ali lahko ponudimo kekse, ki so polnjeni s kakavovo kremo?

36. SKLOP: DIETNA ŽIVILA
28 Rižev sladoled brez glutena (nevtralen, brez dodanih okusov sadja ali čokolade), pakiranje do 0,5 kg naročnik je odgovoril, da lahko ponudimo sladoled s sadnim okusom, ni pa napisalo, da lahko ponudimo izdelek do 1l. Prosimo za popravek, da lahko ponudimo gramaturo do 1l. Hvala.
27 Rižev sladoled brez glutena (okus vanilija, brez dodanega okusa sadja in čokolade), pakiranje do 0,5 kg naročnika opozarjamo, da tukaj popravi gramaturo do 1l in ne do 1kg, saj se ta izdelek meri v litrih. Hvala.

Hvala.


ODGOVOR
29. SKLOP: TESTNINE
2 Polžki, drobni - pšenični polnozrnati z jajci, pakiranje do 5 kg nobene polnozrnate testenine na trgu ne vsebujejo jajc. Lahko vam ponudimo polnozrnate polžke brez jajc (oz. vsebujejo sledove jajc) ali pa navadne polžke z jajci?
Odgovor: Ponudite polnozrnate testenine (jajca v sledovih).

4 Široki rezanci - polnozrnati pšenični z jajci, pakiranje do 5 kg - nobene polnozrnate testenine na trgu ne vsebujejo jajc. Lahko vam ponudimo polnozrnate rezance brez jajc (oz. vsebujejo sledove jajc) ali pa navadne rezance z jajci?
Odgovor: Ponudite polnozrnate testenine (jajca v sledovih).

7 Špageti št. 7 - polnozrnati pšenični z jajci, pakiranje do 5 kg - nobene polnozrnate testenine na trgu ne vsebujejo jajc. Lahko vam ponudimo polnozrnate špagete brez jajc (oz. vsebujejo sledove jajc) ali pa navadne špagete z jajci?
Odgovor: Ponudite polnozrnate testenine (jajca v sledovih).

9 Svedrčki - polnozrnati pšenični z jajci, pakiranje do 5 kg - nobene polnozrnate testenine na trgu ne vsebujejo jajc. Lahko vam ponudimo polnozrnate peresnike ali svedre brez jajc (oz. vsebujejo sledove jajc) ali pa navadne svedre ali peresnike z jajci?
Odgovor: Ponudite polnozrnate testenine (jajca v sledovih).

35. SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
33 Koper, zdrobljen, sušen z zamrzovanjem, pakiran do 100 g če naročnik želi sušeno zmrznjen koper potem naročnika prosimo, naj pusti, da ponudimo artikel v 120g pakiranju, saj ta izdelek obstaja le v tej gramaturi. V gramaturi, ki jo zahteva naročnik se dobi le navaden koper, ki ni sušen z zmrzovanjem. Prosimo za bolj natančen odgovor.
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi pakiranje, do 150g.

39 Rožmarin, listi, pakiranje do 250 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje izdelek, ki omogoča neprodušno zapiranje (doza) obstaja le v 400g in 600g pakiranju. Katero pakiranje naj vam ponudimo? Izdelek v zahtevani gramaturi se dobi le v vrečki in v kozarčku. Prosimo za bolj natančen odgovor.
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi pakiranje do 450g.

44 Peteršilj rezani, sušen z zamrzovanjem, pakiranje do 800 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje ali ste tukaj mogoče želeli navaden peteršilj, in ne zamrznjeno sušen? Prosimo za bolj natančen odgovor.
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi prehranski izdelek, ki je naveden v razpisni dokumentaciji.

48 Poper beli, mleti, pakiranje do 600 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje beli mleti poper se dobi le v 650g pakiranju. Prosimo, da naročnik dovoli odstopanje do 650g, saj drugače ne bomo mogli oddati ponudbe, ker artikel v drugi gramaturi ne obstaja.
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi pakiranje do 700g.

111 Keksi polnjeni s čokoladnim polnilom ali lahko ponudimo kekse, ki so polnjeni s kakavovo kremo?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi prehranske izdelke, ki so navedeni/specificirani v razpisni dokumentaciji.

36. SKLOP: DIETNA ŽIVILA
28 Rižev sladoled brez glutena (nevtralen, brez dodanih okusov sadja ali čokolade), pakiranje do 0,5 kg naročnik je odgovoril, da lahko ponudimo sladoled s sadnim okusom, ni pa napisalo, da lahko ponudimo izdelek do 1l. Prosimo za popravek, da lahko ponudimo gramaturo do 1l. Hvala.
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi pakiranje do 1 litra.

27 Rižev sladoled brez glutena (okus vanilija, brez dodanega okusa sadja in čokolade), pakiranje do 0,5 kg naročnika opozarjamo, da tukaj popravi gramaturo do 1l in ne do 1kg, saj se ta izdelek meri v litrih. Hvala.
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi pakiranje do 1 litra.


Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskih obrazcev.Datum objave: 24.04.2019   15:29
Naročnik je dne 24.4.2019 v objavo poslal popravek popisov blaga za sklop 32 (Eko kruh, pekovsko pecivo in izdelki iz testa) in sklop 34 (Eko piškoti). Obenem se podaljšujejo roki za predložitev in odpiranje ponudb. Predložitev ponudb je do 10.5.2019 do 9:00 ure, odpiranje ponudb 10.5.2019 ob 9:10 uri. Objavljen popravek se smatra kot popravek predmetnega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila v delu I. Navodila za izdelavo ponudbe in druge informacije, v točki 15 (Predložitev ponudb, mesto in rok oddaje) in 17 (Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb) ter Priloga 2 - Predračun (preimenovana sklopa 32: Eko kruh, pekovsko pecivo in izdelki iz testa ter sklop 34: Eko piškoti).