Dosje javnega naročila 001804/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava študij hrupa s predlogom protihrupnih ukrepov ob glavni železniški progi št. 10 na območju občin Krško, Sevnica in Litija
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 109.800,00 EUR

JN001804/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.03.2019
JN001804/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.05.2019
JN001804/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.07.2019
JN001804/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001804/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Matjaž Kovač
matjaz.kovac@gov.si
+386 22341430
+386 22341495

Internetni naslovi
http://www.di.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8190
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava študij hrupa s predlogom protihrupnih ukrepov ob glavni železniški progi št. 10 na območju občin Krško, Sevnica in Litija
Referenčna številka dokumenta: 43001-76/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava študij hrupa s predlogom protihrupnih ukrepov ob glavni železniški progi št. 10 na območju občin Krško, Sevnica in Litija
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Krško, Sevnica, Litija
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava študij hrupa s predlogom protihrupnih ukrepov ob glavni železniški progi št. 10 na območju občin Krško, Sevnica in Litija
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
glej razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.04.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.04.2019   10:05
Kraj: Elektronsko


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.04.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.03.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.04.2019   11:44
JN001804/2019-W01 - Izdelava študij hrupa s predlogom protihrupnih ukrepov ob glavni železniški progi št. 10 na območju občin Krško, Sevnica in Litija, datum objave: 27.03.2019 (NMV1 - Obvestilo o naročilu male vrednosti)

Datum prejema: 09.04.2019 10:05

Spoštovani,
ali se dokument SPEC PNŠtudija_Hrupa_Krško_Sevnica_Litija__v6_17.01.2019.doc (objavljen v razdelku razpisna dokumentacija) kaj razlikuje od dokumenta PN_Študija_Hrupa_Krško_Sevnica_Litija__v6_17.01.2019 (objavljen v razdelku dodatna dokumentacija)? Katerega je treba upoštevati.

Odgovor:
Navedena dokumenta sta identična, gre za dokument - Projektna naloga: Izdelava študij hrupa s predlogom protihrupnih ukrepov ob glavni železniški progi št. 10 na območju občin Krško, Sevnica in Litija.

Datum prejema: 08.04.2019 07:35
Kdo bo opravil recenzijo naloge, po kateri bo izvajalec prejel končno izplačilo? Kakšne pogoje mora izpolnjevati recenzent naloge?

Odgovor:
Recenzent ni predmet tega javnega naročila in v tej fazi še ni določen, kakor tudi ne pogoji zanj.

Datum prejema: 08.04.2019 07:34
Med zahtevano literaturo, ki jo naročnik navaja kot potrebno, ni zaslediti referenc o negotovosti rezultatov. Po kakšni metodi (če sploh) naj izvajalec tovrstne negotovosti oceni, oziroma na katere reference se naj pri tem sklicuje? Katere vplivne faktorje (če sploh) naj pri tem upošteva? Ali namerava naročnik pri ocenjevanju negotovosti, kot merilu za verodostojnost rezultatov razpisane naloge sodelovati in če da, kako?
V razpisni dokumentaciji ni zahtev v zvezi z literaturo.
Odgovor:
Nalogo je potrebno izdelati po predpisani metodologiji, kot je opredeljena v veljavnih predpisih s področja hrupa in mora biti enakovredna izvedbi monitoringa hrupa. Izdelovalec mora imeti za izdelavo pridobljena pooblastila za ocenjevanje hrupa v skladu s točko 3.1.3.4 Navodil.

Datum prejema: 08.04.2019 07:33
Hipotetično vprašanje za primer, ko bi naročnik negotovosti rezultatov posvečal premalo pozornosti, ali jo celo ignoriral. Kako bi naročnik sprejel in obravnaval nalogo, v kateri bi izvajalec dobil rezultate z negotovostjo v obremenitvah s hrupom ±20 dBA. In povsem analogno podane rezultate o številu obremenjenih prebivalcev ter oceni stroškov z negotovostjo v velikosti več velikostnih redov?
Odgovor:
Rezultati študij morajo biti natančni in slediti cilju pravilne ocene hrupa in cilju dimenzioniranja ustreznih ukrepov za zaščito prebivalcev. V kolikor bo naročnik ocenil, da naloga ne dosega kakovostnih kriterijev bo ukrepal v skladu s pogodbenimi določili.

Datum prejema: 08.04.2019 07:30
Negotovost rezultatov:
Strokovnost, uporabnost razpisane naloge in seveda tudi stroški zanjo bodo močno odvisni od natančnosti meritev in analiz, s tem pa seveda od negotovosti rezultatov posameznih komponent. Seveda že v izhodišču ni težko izdelati razpisane naloge z negotovostjo v obremenitvah s hrupom, na primer ±15 dBA. Ponudnik, ki bi izdelal nalogo s tako skromno natančnostjo bo seveda v bistveni prednosti, saj bo lahko za večkratni faktor cenejši in hitrejši od ponudnika, ki bo zagotavljal natančnost svojega dela s toleranco ±5 dBA, ali celo manjšo. Enako seveda velja tudi za oceno natančnosti števila preobremenjenih prebivalcev in oceno natančnosti predvidenih stroškov. Prosimo za odgovor na vprašanje, kolikšno negotovost bo naročnik toleriral (posebej za ravni hrupa, posebej za število izpostavljenih prebivalcev in posebej za ocenjene stroške)? Prosimo za konkreten in ne za pavšalen odgovor, saj ta močno vpliva na ponudbeno ceno, ter na kasnejše odgovornosti izvajalca naloge in seveda na njeno uporabnost.
Odgovor:
Rezultati študij morajo biti natančni in slediti cilju pravilne ocene hrupa in cilju dimenzioniranja ustreznih ukrepov za zaščito prebivalcev. V kolikor bo naročnik ocenil, da naloga ne dosega kakovostnih kriterijev bo ukrepal v skladu s pogodbenimi določili.

Datum prejema: 08.04.2019 07:28
Učinki morebitnih sprememb zakonodaje. Naročnik navaja večje število predpisov, ki jih mora ponudnik upoštevati. Predviden rok za izdelavo razpisane naloge bi naj bil 7 mesecev. V tem času se utegne marsikaj v navedeni zakonodaji spremeniti. Katero zakonodajo (tisto, ki bo veljavna v času podpisa pogodbe, ali tisto ki bo veljavna ob zaključku naloge) bo moral izdelovalec upoštevati? Z drugimi besedami: če pride v časa izvajanja razpisane naloge do zamenjave, oziroma pomembnejših sprememb v predpisih, kaj namerava storiti naročnik in kaj pričakuje od izvajalca? Kako se naj pred morebitnimi tovrstnimi spremembami zavaruje ponudnik, oziroma ali bo v takšnem primeru pripadajoče obveznosti ter dodatne stroške prevzel naročnik?
Odgovor:
Oddana naloga mora biti skladna s takrat veljavno zakonodajo, ponudnik pa mora to dejstvo upoštevati pri oblikovanju ponudbene cene.

Datum prejema: 08.04.2019 07:27
Naročnik večkrat poudarja, da daje prednost protihrupnim ukrepom na virih hrupa železniškega prometa. Po drugi strani pa pri zahtevanih referencah predvideva zgolj pavšalne reference in to celo iz področja cestnega prometa. Zakaj naročnik eksplicitno ne navaja, oziroma ne daje nobenega poudarka na reference iz področja zmanjševanja hrupa na virih železniškega prometa, nadalje izredno pomembnega strukturalnega hrupa, izolacije in dušenja hrupa na železniških ter podobnih (ne cestnih) strukturah, itd, saj so ta področja bistveno pomembnejša za zmanjševanje hrupa na železniški infrastrukturi, kot pa na primer področje cestnega hrupa? Ali naročnik pričakuje, da za uspešno reševanje zmanjševanja hrupa na virih železniškega prometa zadostuje že zgolj poznavanje hrupa cestnega prometa?
Odgovor:
Naročnik ne bo po nepotrebnem ožil konkurence med ponudniki, saj so zahteve v razpisni dokumentaciji sorazmerne predmetu javnega naročila.

Datum prejema: 08.04.2019 07:22
Obravnavana naloga je bila razpisana že pred dvema letoma, nato pa iz nepojasnjenih razlogov razveljavljena. Opazno je, da so se sedaj spremenili tehnični pogoji za ponudnike. Od ponudnikov se sedaj na primer zahtevajo tri študije obremenitev s hrupom s predlogom protihrupnih ukrepov, ki so bile naročene s strani upravljavca vira hrupa cestnega ali železniškega prometa v vrednosti ne manjši od 10.000,00 EUR. Zakaj bi moral biti naročnik takšnih referenc ravno upravljavec vira hrupa cestnega ali železniškega prometa in ne kdo drug? Ali gre morda za poskus oženja oziroma preferiranja ozkega kroga ponudnikov, ki so pod nadzorom upravljavcev virov hrupa cestnega prometa in ki se ga sedaj celo postavlja na prvo mesto?
Odgovor:
Zahteve v razpisni dokumentaciji so sorazmerne predmetu javnega naročila, zato jih naročnik ne bo spreminjal.