Dosje javnega naročila 001862/2019
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana
Blago: Multimedijska prenova avle UL FE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 45.983,52 EUR

JN001862/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.03.2019
JN001862/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.04.2019
JN001862/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.06.2019
JN001862/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001862/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
Tržaška cesta 25
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Nataša Suša
dekanat@fe.uni-lj.si
+386 14768201

Internetni naslovi
http://www.fe.uni-lj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.fe.uni-lj.si/aktualno/javna_narocila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8241
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Multimedijska prenova avle UL FE
Referenčna številka dokumenta: 402-83/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32320000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Multimedijska prenova avle UL FE
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Tržaška cesta 25, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Multimedijska prenova avle UL FE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.04.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.06.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.04.2019   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.04.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.03.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.04.2019   14:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na voljo imamo 2 modela profesionalnih Video stenskih zaslonov, ki sta glede na določila razpisa primerna za obravnavo. Oba modela imata zelo podobne tehnične karakteristike, bistvena je razlika v razmerju kakovost/cena. Po našem mnenju primernejši model, odstopa od razpisnih pogojev samo po teži. V dokumentaciji je pri Video stenskih zaslonih v a.1 navedena kot najvišja dopustna teža posameznega prikazovalnika - 30,5 kg. V tehničnih karakteristikah za zaslonske nosilce v a.2 se zahteva nosilnost le teh - vsaj 50kg na posamezen zaslon. Pri predmetnem naročilu je teža posameznega zaslona dokaj sekundarni parameter, zato naročnika sprašujemo ali bi sprejel ponudbo tudi za Video stenske zaslone, pri katerih teža posameznega znaša do 37,5 kg ?

Pri letnih licencah za SW sprašujemo na kakšen način se jih bo upoštevalo znotraj ponujene skupne cene. Ali se v seštevek upošteva cena licenc za 1 leto ali pa se znesek letnih licenc pomnoži s številom let za katere bo sklenjena pogodba ?
Hvala za pojasnila in lep pozdrav


ODGOVOR


Spoštovani,

naročnik ne bo spreminjal najvišje dopustne teže posameznega zaslona.

V ponudbeno ceno naj ponudnik vključi tudi ceno licenc za celotno obdobje veljavnosti pogodbe (to je 36 mesecev oziroma dalj, če bo ponudil daljše garancijsko obdobje). Plačilo licenc bo izvedeno letno za posamezno leto.

Lep pozdrav,

UL FE


Datum objave: 03.04.2019   15:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

na strani 13/18 razpisne dokumentacije Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila 402-83/2019 pod točko 1. Dokazila naročnik zahteva Potrdilo o nekaznovanosti izdano s strani Ministrstva za pravosodje, hkrati pa zahteva tudi izpolnitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence.

Navedeni zahtevi se nanašata na izdajo istega dokumenta, zatorej prosimo, če se naročnik lahko opredeli glede te zahteve?

Lep pozdrav,


ODGOVOR

Spoštovani,

ponudnik lahko predloži Potrdila Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti, ki niso starejša od 30 dni od roka za oddajo ponudb ali pa predloži pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence.

Lep pozdrav,

UL FE


Datum objave: 05.04.2019   16:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji ( a.1 in c.1 ) navajate dimenzijo zaslona 1213x684x95mm. Ali to pomeni, da boste kot ustrezne upoštevali samo zaslone, ki so natančno te velikosti ?

Podobno vprašanje se nanaša na dimenzije predvajalnikov ( a.3 in c.3 ). Dopuščate dimenzijsko dokaj velike naprave (dolžina in širina) ter hkrati nenavadno strogo omejite višino naprav na 25mm ( takšna omejitev precej skrči nabor možnosti, po pravilu drži predmet razpisa ter ustvarja vtis, da je predmetni razpis zgolj formalnost pri potrditvi v naprej izbranega ponudnika ). Ali vztrajate, da se pri ponujenem predvajalniku upošteva navedena višina 25mm in boste ponudbo v katri bo predvajalnik z višino 26mm izločili kot neustrezno?

V tehničnih pogojih za predvajalnik navajate, da mora ta imeti antenski vhod. Kot primer navajate predvajalnik AOpen DEX5350, ki pa navedene zahteve po antenskem vhodu ne izpolnjuje. Gre za napako pri zahtevah ali za napačen primer predvajalnika ?

Pri samostojnem zaslonu, ( c.1. ) ki je predviden za namestitev na steber, se zahteva tehnična karakteristika, ki je običajna za Video stenske zaslone (rob med zasloni do 3,5 mm), ne pa tudi za samostojno umeščene prikazovalnike. S takšno zahtevo se draži projekt, ker so cene Video stenskih zaslonov precej višje kot pa za običajne profesionalne (Digital Signage) zaslone, ki so umeščajo posamezno. Ali za samostojno umeščen zaslon zahtevate izključno Video stenski model ?


Lp,

ODGOVOR


Spoštovani,

Naročnik odgovarja naslednje:

1. V razpisni dokumentaciji ( a.1 in c.1 ) navajate dimenzijo zaslona 1213x684x95mm. Ali to pomeni, da boste kot ustrezne upoštevali samo zaslone, ki so natančno te velikosti ?
ODGOVOR: V razpisni dokumentaciji so opredeljene natančne dimenzije zaradi umeščanja zaslonov v stenske obloge (stenske obloge niso predmet tega razpisa). Želimo enotno rešitev, z dimenzijsko enakimi zasloni skozi celo avlo. Naročnik dopušča odstopanje v dimenziji zaslona do (vključno) 5mm od zahtevanih dimenzij, ob pogoju, da rob med zasloni ne preseže 3,5 mm. Vsi ponujeni zasloni morajo biti enake dimenzije.

2. Podobno vprašanje se nanaša na dimenzije predvajalnikov ( a.3 in c.3 ). Dopuščate dimenzijsko dokaj velike naprave (dolžina in širina) ter hkrati nenavadno strogo omejite višino naprav na 25mm ( takšna omejitev precej skrči nabor možnosti, po pravilu drži predmet razpisa ter ustvarja vtis, da je predmetni razpis zgolj formalnost pri potrditvi v naprej izbranega ponudnika ). Ali vztrajate, da se pri ponujenem predvajalniku upošteva navedena višina 25mm in boste ponudbo v katri bo predvajalnik z višino 26mm izločili kot neustrezno?
ODGOVOR:Naročnik bo dopustil tudi ponudbo s predvajalnikom z višino 26mm.

3. V tehničnih pogojih za predvajalnik navajate, da mora ta imeti antenski vhod. Kot primer navajate predvajalnik AOpen DEX5350, ki pa navedene zahteve po antenskem vhodu ne izpolnjuje. Gre za napako pri zahtevah ali za napačen primer predvajalnika ?
ODGOVOR: Ne gre za napako. Predvajalnik, ki je naveden za primer ima na zadnji strani med priključki dva antenska, za brezžični prenos. Naročnik želi predvajalnik, ki ima možnost priključkov dveh brezžičnih anten za morebitno kasnejšo nadgradnjo.

4.Pri samostojnem zaslonu, ( c.1. ) ki je predviden za namestitev na steber, se zahteva tehnična karakteristika, ki je običajna za Video stenske zaslone (rob med zasloni do 3,5 mm), ne pa tudi za samostojno umeščene prikazovalnike. S takšno zahtevo se draži projekt, ker so cene Video stenskih zaslonov precej višje kot pa za običajne profesionalne (Digital Signage) zaslone, ki so umeščajo posamezno. Ali za samostojno umeščen zaslon zahtevate izključno Video stenski model ?
ODGOVOR: Za samostojno umeščen zaslon naročnik želi dimenzijsko enak zaslon, kot bodo ostali v video zidu, ter upravljanje z isto programsko opremo, na enak način kot ostale zaslone.

Lep pozdrav, UL FE