Dosje javnega naročila 001864/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje
Storitve: ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV MESTNE OBČINE VELENJE NA OKOLJU PRIJAZEN NAČIN PONOVITEV POSTOPKA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 912.231,32 EUR

JN001864/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.03.2019
JN001864/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.04.2019
JN001864/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2019
JN001864/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.05.2019
JN001864/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.05.2019
JN001864/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 21.05.2019
JN001864/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 21.05.2019
JN001864/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 23.05.2019
JN001864/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 04.05.2020
JN001864/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 04.05.2020
JN001864/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 04.05.2020
JN001864/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 04.05.2020
JN001864/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 04.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001864/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320
SI034
Velenje
Slovenija
Petra Meža ; Elma Dervišević
javna-narocila@velenje.si
+386 38961710
+386 38961655

Internetni naslovi
http://www.velenje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8242
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV MESTNE OBČINE VELENJE NA OKOLJU PRIJAZEN NAČIN PONOVITEV POSTOPKA
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90900000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je čiščenje poslovnih prostorov Mestne občine Velenje na okolju prijazen način.

Čas trajanja razpisanih del je 12 mesecev od dneva podpisa pogodbe.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Velenje.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je čiščenje poslovnih prostorov Mestne občine Velenje na okolju prijazen način.

Čistijo se poslovni prostori:
UPRAVNA STAVBA Mestne občine Velenje - Titov trg 1
MIRVO Koroška 37b
DOM BORCEV IN MLADINE Kopališka 3
VILA ROŽLE Aškerčeva 21
VILA BIANCA - Stari trg 3
GARAŽNA HIŠA (Mercator Center) - Šaleška 1
PC JAKI Trg mladosti 2
STEKLENA OGRAJA - Trg mladosti (PROMENADA)
STEKLENI VHOD in PASAŽA PC STANDARD Šaleška 2

Čas trajanja razpisanih del je 12 mesecev od dneva podpisa pogodbe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Vsi pogoji in izpolnjevanje posameznih pogojev je podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.04.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 06.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.04.2019   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.04.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.03.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.04.2019   12:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Zanima nas ali lahko predložimo kopijo BON obrazca, ki smo ga predložili v predhodnem postopku, saj le ta izkazuje zadnje veljavno stanje glede bonitetne ocene. Tudi v primeru če bi priložili nov BON obrazec, bi le ta izkazoval enako bonitetno oceno. Za navedeno prosimo iz naslova zmanjšanja stroškov.

2. Ali lahko predložimo kopije referenc, ki smo jih predložili v predhodnem postopku?

Lep pozdrav,

ODGOVOR

1. Lahko se predloži BON obrazec, ki je bil uporabljen v predhodnem postopku, s tem, da mora izpolnjevati vse zahteve iz razpisne dokumentacije.

2. Lahko so kopije oziroma skeni.


Datum objave: 02.04.2019   12:48
VPRAŠANJE
Ali prav razumemo, da lahko predložimo BON obrazec iz predhodnega postopka, kljub temu, da bo le ta starejši od 30 dni pred rokom za predložitev ponudb, saj je bil izdan dne 26.02.2019?

Naročnik bo ustrezno spremenil izkazovanje pogoja, tako, da se bo lahko predložil tudi starejši obrazec.