Dosje javnega naročila 001952/2019
Naročnik: DOM STAREJŠIH Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 1, 9000 Murska Sobota
Blago: Sukcesivna dobava živil po posameznih sklopih v obdobju 4 let
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 640.245,88 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN001952/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.04.2019
JN001952/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.05.2019
JN001952/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.06.2019
JN001952/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.09.2019
JN001952/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 09.01.2020
JN001952/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2020
JN001952/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 11.03.2020
JN001952/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 11.03.2020
JN001952/2019-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 07.04.2020
JN001952/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.05.2020
JN001952/2019-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.07.2020
JN001952/2019-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 17.09.2020
JN001952/2019-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 11.12.2020
JN001952/2019-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 11.03.2021
JN001952/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.05.2021
JN001952/2019-C09 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.07.2021
JN001952/2019-C10 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 20.09.2021
JN001952/2019-C11 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 09.12.2021
JN001952/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001952/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 066-153969
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DOM STAREJŠIH Rakičan
Ulica dr. Vrbnjaka 1
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
dom.rakican@siol.net
+368 25321630
+368 25321630

Internetni naslovi
http://www.ds-rakican.com

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/302313/Razpisna_dokumentacija_za_objavo.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8270
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava živil po posameznih sklopih v obdobju 4 let
Referenčna številka dokumenta: JN-1/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava živil po posameznih sklopih v obdobju 4 let za potrebe prehrane v Dom starejših Rakičan
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 670.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže meso in mesni izdelki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI03 - Vzhodna Slovenija, SI031 - Pomurska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dom starejših Rakičan, Ulica Dr. Vrbnjaka 1, Rakičan, 9000 Murska Sobota
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil po posameznih sklopih v obdobju 4 let za potrebe prehrane v Dom starejših Rakičan
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 620.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Jajčne testenine
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI031 - Pomurska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dom starejših Rakičan, Ulica Dr.Vrbnjaka 1, Rakičan, 9000 Murska Sobota
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil po posameznih sklopih v obdobju 4 let za potrebe prehrane v Dom starejših Rakičan
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 20.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko živila
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI031 - Pomurska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dom starejših Rakičan, Ulica Dr. Vrbnjaka 1, Rakičan, 9000 Murska Sobota
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil po posameznih sklopih v obdobju 4 let za potrebe prehrane v Dom starejših Rakičan
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 30.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Pogoji so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.05.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.05.2019   09:05
Kraj: portal eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.04.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DOM STAREJŠIH Rakičan
Ulica dr. Vrbnjaka 1
9000
Murska Sobota
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.04.2019   07:03
VPRAŠANJE
3. Moka krušna bio (0,5-1kg) - ali lahko ponudimo bio polnozrnato moko?

hvala


ODGOVOR

Spoštovani!

Ponudnik lahko ponudi bio polnozrnato moko.

Lep pozdrav,

Naročnik.

Datum objave: 05.04.2019   06:39
VPRAŠANJE
Napitek iz kamuta bio (0,5-1l) - ali lahko ponudimo kateri drug okus napitka?

Hvala.


ODGOVOR

Ne.

Lep pozdrav,

Naročnik.


Datum objave: 05.04.2019   06:42
VPRAŠANJE
Ali lahko ponudimo navadne čaje 1001 cvet namesto bio, saj ne najdemo vseh okusov bio.ODGOVOR


Spoštovani!

Ne. Sklop je namenjen bio artiklom.

Lep pozdrav,

Naročnik.

Datum objave: 05.04.2019   06:44
VPRAŠANJE
PRI SPODNJIH ARTIKLIH JE EM KOS. RAZPON JE OD 20-100G. NA KAKŠNO ENOTO MERO NAJ PRERAČUNAMO CENO?
45. Čaj bio divja češnja *( 20-100g)
46. Čaj bio kamilica, *(20-100g)
47. Čaj bio kopriva, *(20-100g)
48. Čaj bio meta, *(20-100g)
49. Čaj bio planinski, *(20-100g)
50. Čaj bio šipek-hibiskus, *(20-100g)
51. Čaj zeleni bio, *(20-100g)
52. Čaj aronija bio, *(20-100g)
53. Čaj ingver-limona bio, *(20-100g)

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani!

Cene se naj podajo na enoto/ kos ("filter vrečka").

Naročnik črta artikel št. 48 čaj bio meta iz ponudbenega predračuna.

Lep pozdrav,

Naročnik.


Datum objave: 10.04.2019   12:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas za odgovore na spodnja vprašanja:

SKLOP 7 - JAJČNE TESTENINE
12. Svedri-jajčni (pakiranje 2-5kg)
Vam lahko ponudimo pakiranje 500g ali 10kg ?

Najlepša vam hvala in lepo pozdravljeni


ODGOVOR

Spoštovani,

lahko ponudite pakiranje 10 kg.

Lep pozdrav,

Naročnik.


Datum objave: 11.04.2019   12:38
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:
Valjani polnozrnati rezanci široki (pakiranje 0,4-1 kg) - ALI LAHKO PONUDIMO REZANCE BREZ JAJC 250G?

ODGOVOR


Spoštovani,

NE, naročnik ostaja pri svojih zahtevah.

Lep pozdrav,

naročnik.

Datum objave: 11.04.2019   12:39
VPRAŠANJE
13. Valjani polnozrnati rezanci široki (pakiranje 0,4-1 kg) - ALI LAHKO PONUDIMO NAVADNE JUŠNE REZANCE?


ODGOVOR

Spoštovani,

NE, naročnik ostaja pri svojih zahtevah.

Lep pozdrav,

naročnik.


Datum objave: 11.04.2019   12:40
VPRAŠANJE
5. Ribana kaša-jajčna (pakiranje 2-5kg) - ALI LAHKO PONUDIMO 500G?


ODGOVOR

Spoštovani,

NE, naročnik ostaja pri svojih zahtevah.

Lep pozdrav,

Naročnik.


Datum objave: 11.04.2019   12:40
VPRAŠANJE
2. Špageti št.7-jajčni (pakiranje2-5kg)= ALI LAHKO PONUDIMO 500G PAKIRANJE?


ODGOVOR

Spoštovani,

NE, naročnik ostaja pri svojih zahtevah.

Lep pozdrav,

Naročnik.Datum objave: 15.04.2019   12:35
VPRAŠANJE
TESTENINE IZDELEK ŠTEVILKA 14. ALI LAHKO PONUDIMO 250G?

ODGOVOR

Spoštovani,

lahko.

Lep pozdrav,

Naročnik.


Datum objave: 15.04.2019   21:12
VPRAŠANJE
6. Moka pšenična bio T 1100 (0,5-1kg)

ALI LAHKO PONUDIMO BIO POLNOZRNATO MOKO?

ODGOVOR

Spoštovani,

lahko.

Lep pozdrav,

Naročnik.


Datum objave: 15.04.2019   21:14
VPRAŠANJE

13. Sok ananas bio (0,5-1l) - ALI LAHKO PONUDIMO BIO SOK JABOLKO 1L, SAJ ANANASA BIO NE NAJDEMO?ODGOVOR

Spoštovani,

ponudnik lahko ponudi tudi bio sok jabolko.

Lep pozdrav,

Naročnik.


Datum objave: 17.04.2019   19:13
VPRAŠANJE
53. Čaj ingver-limona bio, *(20-100g) - ALI LAHKO PONUDIMO NAVADEN ČAJ, SAJ GA NE NAJDEMO BIO?


ODGOVOR

Spoštovani,

Ne, naročnik ostaja pri svojih zahtevah.

Lep pozdrav,

Naročnik.Datum objave: 17.04.2019   19:14
VPRAŠANJE
45. Čaj bio divja češnja *( 20-100g) - ALI LAHKO PONUDIMO BIO HIBISKUS?
46. Čaj bio kamilica, *(20-100g) - ALI LAHKO PONUDIMO BIO ZELIŠČNI?
47. Čaj bio kopriva, *(20-100g) - ALI LAHKO PONUDIMO BIO ZELIŠČNI?


ODGOVOR


Spoštovani,

ne, naročnik ostaja pri svojih zahtevah.

Lep pozdrav.

Naročnik.