Dosje javnega naročila 001953/2019
Naročnik: KOBILARNA LIPICA d.o.o., Lipica 5, 6210 Sežana
Blago: Dobava sena in slame
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 316.079,27 EUR

JN001953/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.04.2019
JN001953/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.04.2019
JN001953/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.05.2019
JN001953/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.11.2019
JN001953/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.11.2019
JN001953/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 12.11.2019
JN001953/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 12.11.2019
JN001953/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 12.11.2019
JN001953/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 12.11.2019
JN001953/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 12.11.2019
JN001953/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 12.11.2019
JN001953/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 12.11.2019
JN001953/2019-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 12.11.2019
JN001953/2019-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 12.11.2019
JN001953/2019-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 12.11.2019
JN001953/2019-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 12.11.2019
JN001953/2019-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 13.11.2019
JN001953/2019-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 13.11.2019
JN001953/2019-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 13.11.2019
JN001953/2019-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 13.11.2019
JN001953/2019-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 13.11.2019
JN001953/2019-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 13.11.2019
JN001953/2019-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 13.11.2019
JN001953/2019-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 13.11.2019
JN001953/2019-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 13.11.2019
JN001953/2019-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 14.11.2019
JN001953/2019-Pog23 - Pogodba, objavljeno dne 14.11.2019
JN001953/2019-Pog24 - Pogodba, objavljeno dne 14.11.2019
JN001953/2019-Pog25 - Pogodba, objavljeno dne 14.11.2019
JN001953/2019-Pog26 - Pogodba, objavljeno dne 14.11.2019
JN001953/2019-Pog27 - Pogodba, objavljeno dne 14.11.2019
JN001953/2019-Pog28 - Pogodba, objavljeno dne 14.11.2019
JN001953/2019-Pog29 - Pogodba, objavljeno dne 14.11.2019
JN001953/2019-Pog30 - Pogodba, objavljeno dne 14.11.2019
JN001953/2019-Pog31 - Pogodba, objavljeno dne 14.11.2019
JN001953/2019-Pog32 - Pogodba, objavljeno dne 14.11.2019
JN001953/2019-Pog33 - Pogodba, objavljeno dne 14.11.2019
JN001953/2019-Pog34 - Pogodba, objavljeno dne 14.11.2019
JN001953/2019-Pog35 - Pogodba, objavljeno dne 14.11.2019
JN001953/2019-Pog36 - Pogodba, objavljeno dne 14.11.2019
JN001953/2019-Pog37 - Pogodba, objavljeno dne 14.11.2019
JN001953/2019-Pog38 - Pogodba, objavljeno dne 14.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001953/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 066-153978
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
KOBILARNA LIPICA d.o.o.
Lipica 5
6210
SI
Sežana
Slovenija
Mara Bertok
tajnistvo@lipica.org
+386 57391706

Internetni naslovi
https://www.lipica.org/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/302336/RD_DOBAVA_SENA_IN_SLAME_.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8273
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Konjeništvo in Konjereja


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava sena in slame
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15712000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava sena in slame
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava sena od 3.500 kg do 100.000 kg
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15712000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lipica 5, 6210 Sežana
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava sena od 3500kg do 100.000 kg
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava sena od 100.001 kg do 250.000 kg
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15712000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lipica 5,6210 Sežana
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava sena od 3501 kg do 250.000 kg
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava sena od 250.001 kg
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15712000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lipica 5, 6210 Sežana
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava sena od 250.001 kg
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava slame 200.000 kg
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15712000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LIPICA 5, 6210 SEŽANA
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava slame
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.05.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Italijanščina (IT)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.05.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.04.2019   14:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
KOBILARNA LIPICA d.o.o.
Lipica 5
6210
Sežana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.04.2019   11:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Okvirni sporazum se sklep do 31.05.2023. Kaj to pomeni za ponudnika, da v naslednjem letu oz letih do 2023 ni potrebno ponovno vlagati ponudbe? Na kakšen način se določi cena v naslednjih letih?


Hvala za odgovor


ODGOVOR

Spoštovani,
skladno z Navodili ponudnikom bo naročnik po potrebi, previdoma enkrat letno pozval k oddaji ponudbe na način, da bo vse podpisnike okvirnega sporazuma pozval k oddaji ponudbe s podatki o količini sena, ki jo bo sposoben ponudnik ponuditi za obdobje do naslednjega odpiranja konkurence in ponudbeno ceno. Navedeno pomeni, da se bo cena predvidoma enkrat letno podajala in bo realen odraz stanja na trgu.


Datum objave: 18.04.2019   12:41

Fizična oseba lahko pooblasti drugo fizično osebo, da odda ponudbo v njegovem imenu.
V tem primeru, je potrebno priložiti k ponudbi ponudbeni dokumentaciji tudi pisno pooblastilo.

Datum objave: 24.04.2019   14:55
Pozdravljeni,

Prvenstveno je javni razpis namenjen za velike okrogle bale. Odkupujemo pa tudi kocke sena.
Naročnik zagotavlja razkladanje. Ob razkladanju se vsaka bala posebej vaga.
Glede dostave s tovornim vozilom, ni nobene omejitve v velikosti.