Dosje javnega naročila 001954/2019
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA SOSTRO, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana - Dobrunje
Blago: Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe OŠ Sostro
ZJN-3: Odprti postopek

JN001954/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.04.2019
JN001954/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.04.2019
JN001954/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019
JN001954/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.08.2019
JN001954/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.09.2019
JN001954/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.12.2019
JN001954/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.12.2019
JN001954/2019-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.06.2020
JN001954/2019-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.10.2020
JN001954/2019-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.02.2021
JN001954/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.06.2021
JN001954/2019-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.09.2021
JN001954/2019-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.01.2022
JN001954/2019-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001954/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 066-153997
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA SOSTRO
Cesta II. grupe odredov 47
1261
SI0
Ljubljana - Dobrunje
Slovenija
tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si
+386 15272510

Internetni naslovi
https://www.os-sostro.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/302341/Objava_OŠ_Sostro.zip

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna uprava, Mestna občina Ljubljana, služba za javna naročila, David Boršič
david.borsic@ljubljana.si
+386 13064402

Internetni naslovi
https://www.ljubljana.si/

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8283
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe OŠ Sostro
Referenčna številka dokumenta: 430-717/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila so sukcesivne dobave konvencionalnih živil, ekoloških živil in živil iz shem kakovosti za obdobje treh let za potrebe
OŠ Sostro.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Mleko in mlečni izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): MLEKO IN MLEČNI IZDELKI (npr. višja kakovost ali izbrana kakovost)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): MLEKO IN MLEČNI IZDELKI (npr. višja kakovost ali izbrana kakovost).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SLADOLED
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SLADOLED.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: SVINJSKO MESO, GOVEJE MESO, TELEČJE MESO, ŽREBIČJE MESO IN IZDELKI
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15110000
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SVINJSKO MESO, GOVEJE MESO, TELEČJE MESO, ŽREBIČJE MESO IN IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): GOVEJE MESO, TELEČJE MESO, KRANJSKA KLOBASA (npr.npr.višja kakovost ali izbrana kakovost)
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): GOVEJE MESO, TELEČJE MESO, KRANJSKA KLOBASA (npr.višja kakovost ali izbrana kakovost).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENE RIBE IN MORSKI SADEŽI (I. kvaliteta)
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03310000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENE RIBE IN MORSKI SADEŽI (I. kvaliteta).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE RIBE (I. kvaliteta)
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03311000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽE RIBE (I. kvaliteta).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): PIŠČANČJE MESO (npr.višja kakovost ali izbrana kakovost)
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): PIŠČANČJE MESO (npr.višja kakovost ali izbrana kakovost).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: JAJCA TALNE REJE
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
JAJCA TALNE REJE.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: PESINA SOLATA
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
PESINA SOLATA.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: SUHO SADJE IN ZELENJAVA
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15332000
15332410
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SUHO SADJE IN ZELENJAVA.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: SOKOVI, NEKTARJI, SIRUPI, VODE
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15900000
15980000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SOKOVI, NEKTARJI, SIRUPI, VODE.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: SADNE REZINE
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15842000
15842400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SADNE REZINE.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO SOK
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
15980000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO SOK.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: PALAČINKE, KANELONI, SLADKO PECIVO
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15810000
15894000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
PALAČINKE, KANELONI, SLADKO PECIVO.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: KRUH IN PEKOVSKI IZDELKI
Številka sklopa: 21
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
KRUH IN PEKOVSKI IZDELKI.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: SLAŠČICE IN SLANO PECIVO
Številka sklopa: 22
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SLAŠČICE IN SLANO PECIVO.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALO PREHRAMBNO BLAGO
Številka sklopa: 23
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
OSTALO PREHRAMBNO BLAGO.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.05.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.05.2019   10:10
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.04.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA SOSTRO
Cesta II. grupe odredov 47
1261
Ljubljana - Dobrunje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.04.2019   13:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V razpisnem predračunu moramo ponudniki navesti zgolj blagovno znamko izdelka, ki ga ponujamo, ter ceno, ne pa tudi ponujene gramature izdelka.

Opazili smo, da veliko ponudnikov pri takšnih razpisih, kjer teže ni potrebno navesti, ponudi izdelke, ki ne ustrezajo zahtevani teži izdelka.
Ta praksa je zadnje čase postala pogosta v vseh razpisanih sklopih javnih naročil za živila. Tako opažamo, da ponudniki v razpisih ponujajo izdelke v takšnih gramaturah, ki jih v svojem prodajnem programu nimajo.,

Zato vas prosimo oz. pozivamo, da za večjo transparentnost in bolj pošteno konkurenco ponovno uvedete pogoj navajanja teže izdelkov v predračunu.
Zavedamo se, da to za naročnika in pooblaščenca pomeni nekaj več dela, vendar ste v preteklosti obveznost navajanja gramatur v predračunu že imeli.
Menimo tudi, da je to najboljši način, da se izognete kasnejši dobavi neustrezno pakiranih izdelkov in si zagotovite, da boste prejemali prave izdelke.

Hvala,
Lep pozdrav,


ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal zahtev iz razpisa.Datum objave: 03.04.2019   14:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,


Ali je možno točneje definirati za katero vrsto osliča se povprašujete?
Namreč na tržišču obstaja veliko različnih kvalitet osliča.
Prosim vas za informacijo kateri je za vas primeren:
Merlucius hubbsi - argentinski oslič ali
Theragra chalcogramma - aljaški polak oziroma
Katera druga vrsta?

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR
V 6. SKLOP: ZAMRZNJENE RIBE IN MORSKI SADEŽI (I. kvaliteta) pod zaporedno številko 13 je naročnik definiral artikel: oslič file (rod Merluccius), brez kože, kosti, približno enake velikosti, vsak file posamično zamrznjen.Datum objave: 09.04.2019   12:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas za odgovore na spodnja vprašanja :

18. SKLOP: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI

26. ajdovi žganci, instant, pakiranje do 1 kg- Ali vam lahko ponudimo pakiranje 2,50 kg Zlato polje ?
33. kus kus, instant, pakiranje 3 do 5 kg - Vam lahko ponudimo pakiranje 2 kg Zlato polje ?
35. mlinci z jajci, do 5 kg- Vam lahko ponudimo novo pakiranje 7,50 kg ?
64. polnozrnati polži, od 1 do 5 kg- Vam lahko ponudimo navihančke polnozrnate 500g Zlato polje ?

Najlepša vam hvala in lepo pozdravljeni


ODGOVOR
Prosimo vas za odgovore na spodnja vprašanja :

18. SKLOP: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI

26. ajdovi žganci, instant, pakiranje do 1 kg- Ali vam lahko ponudimo pakiranje 2,50 kg Zlato polje ?
Odg.: Ne, prosim ponudite: ajdovi žganci, instant, pakiranje do 1 kg.

33. kus kus, instant, pakiranje 3 do 5 kg - Vam lahko ponudimo pakiranje 2 kg Zlato polje ?
Odg.: NE, prosim ponudite: kus kus, instant, pakiranje 3 do 5 kg.

35. mlinci z jajci, do 5 kg- Vam lahko ponudimo novo pakiranje 7,50 kg
Odg.: NE, prosim ponudite: mlinci z jajci, do 5 kg.

64. polnozrnati polži, od 1 do 5 kg- Vam lahko ponudimo navihančke polnozrnate 500g Zlato polje ?
Odg.: Ne, prosim ponudite: polnozrnati polži, od 1 do 5 kg.

Najlepša vam hvala in lepo pozdravljeni
Datum objave: 09.04.2019   12:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

6. sklop:
14. in 15: katerega lososa zahtevate, latinski naziv? Je lahko tudi druga vrsta, npr. keta, grbavec..?


ODGOVOR
Naročnik prosi ponudnike, da upoštevajo opise iz razpisne dokumentacije (I. kvaliteta). V tem primeru gre za atlantskega lososa (Rod Salmo).Datum objave: 09.04.2019   12:37
VPRAŠANJE
Spoštovani!

15. SKLOP: SOKOVI, NEKTARJI, SIRUPI, VODE

Opazili smo, da imajo sirupi v sklopu 15. SKLOP: SOKOVI, NEKTARJI, SIRUPI, VODE takle opis:
26. sadni sirup borovnica, 100 % sd, 5 L (brez dodanega sladkorja, barvil, konzervansov in citronske kisline)
27. sadni sirup gozdni sadeži, 100 % sd, 5 L (brez dodanega sladkorja, barvil, konzervansov in citronske kisline)
28. sadni sirup jabolko, 100 % sd, 5 L (brez dodanega sladkorja, barvil, konzervansov in citronske kisline)
30. sadni sirup višnja, 100 % sd, 5 L (brez dodanega sladkorja, barvil, konzervansov in citronske kisline)
31. sadni sirup jagoda, 100 % sd, 5 L (brez dodanega sladkorja, barvil, konzervansov in citronske kisline)
32. sirup bezeg, 100 % sd, 5 L (brez dodanega sladkorja, barvil, konzervansov in citronske kisline)

Sklop je sestavljen tako, da lahko ponudbo odda le en ponudnik v Sloveniji, ki je lociran v Kamniku. S tako razpisanimi pogoji zapisovanje receptur teh sirupov, naročnik od ponudnikov zahteva, da pri izvedbi naročila sodeluje z določenim proizvajalcem ali pa ne odda ponudbe, kar pa je v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki in je povsem diskriminatorno! Omenjeni proizvajalec bo v tem sklopu zato edini ponudnik in temu primerna bo za vas tudi neugodno visoka cena, česar si kot porabnik javnih sredstev verjetno ne želite.

Ali vam lahko ponudimo sirupe s 100% sadnim deležem, brez konzervansov in brez dodanega sladkorja, ki vsebujejo citronsko kislino in naravna barvila, podjetja Dana iz Mirne?
Gre ravno tako za slovensko podjetje, ki prodaja sirupe z odlično recepturo, kakovost svojih izdelkov pa lahko potrdijo tudi s certifikatom IFS.

Citronska kislina in naravna barvila v Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah niso prepovedani. Pri barvilih gre predvsem za naravna barvila, kot so karamel in betakaroten. Citronska kislina pa je antioksidant in je dejansko prisoten v večini sadja, predvsem v citrusih. Če ne želite da oddamo našo ponudbo izdelkov, ki vsebujejo citronsko kislino, potem tudi premislite o umaknitvi izdelkov
46. zgoščeni limonin sok, 100 % sd, Rauch ali enakovredno, 1 L, v embalaži, ki omogoča zapiranje po odprtju
ali 8. mešani sadni sok iz več vrst zgoščenih sadnih sokov (multivitaminski sok iz rdečega sadja), 100 % sd, 1 L, v embalaži, ki omogoča zapiranje po odprtju, ki vsebujeta limonin sok, katerega del je tudi citronska kislina.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.ODGOVOR
Naročnik prosi ponudnike, da upoštevajo opise iz razpisne dokumentacije. Ponudniki lahko ponujajo živila iz širšega trga, tj. celotne Evropske unije.Datum objave: 09.04.2019   12:38
VPRAŠANJE
1. SKLOP MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
- zaporedna številka 23 in 24, kremno maslo z jogurtom 2,5kg in 150g
Prosimo za umik iz tega sklopa, ne proizvaja ga nobena slovenska mlekarna.

ODGOVOR
Naročnik je preveril navedena izdelka, ki sta še vedno na tržišču. Bolj podroben opis izdelka: »Krem maslo je namaz, izdelan iz jogurta in prvovrstnega masla«.Datum objave: 09.04.2019   12:39
VPRAŠANJE
Mleko in mlečni izdelki, zaporedna številka artikla 45 mlečna rezina hlajena, ne spada v ta sklop, uvrstite jo med splošno prehrambno blago.

ODGOVOR
Naročnik je mlečno rezino uvrstil v navedeni sklop iz razloga, ker gre sorodni izdelek in predvsem, ker je potrebna hladna veriga v dostavi, ki za splošno prehrambeno blago ni zahtevana.Datum objave: 09.04.2019   12:40
VPRAŠANJE
2 SKLOP ŽIVILA IZ SHEME KAKAOVOSTI MLEKO IN MLEČNI IZDLEKI
Prosimo za umik sledečih artiklov, zaporedna številka 17 in zaporedna številka 18 sadni in naravni pinjenec. Proizvaja ga samo ena mlekarna.

ODGOVOR
Naročnik prosi ponudnike, da upoštevajo opise iz razpisne dokumentacije. Ponudniki lahko ponujajo živila iz širšega trga; tj. Evropske unije.Datum objave: 09.04.2019   12:40
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Imamo vprašanje, ki se navezuje na sklop Ostalo prehrambeno blago:
82. burbonska vanilija, celi strok vanilije, do 20 g naročnika prosimo, da umakne izdelek iz razpisa, saj je predmet izigravanja. Gre za izjemno drag izdelek (postavka bi presegla 600), kateremu cena se je dvignila za 300% v zadnjih dveh letih. Nekateri ponudniki pod to postavko tako ponudijo izdelek s ceno vanilijevega bourbonskega sladkorja, ki je dosti cenejši in tako dobijo razpis (izdelek je cenejši za 1000 po kilogramu). V fazi realizacije razpisa pa potem izdelka čudežno »nimajo«. Te stranke potem prosijo nas, da jim ta izdelek dostavimo, kar lahko potrdimo z dokazi.
Naročnika prosimo, da izdelek izločijo iz predračuna.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik prosi ponudnike, da upoštevajo opise iz razpisne dokumentacije. Ponudniki ne smejo ponuditi vaniljev sladkor, saj gre za popolnoma drug izdelek.Datum objave: 09.04.2019   12:42
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Izdelek 29. sadni sirup pomaranča, min. 60 % sd, do 10 L pakiranje
ima samo eden ponudnik na trgu. Prosimo, da izdelek umaknete z razpisa, ter tako omogočite, da se tudi ostali javimo na ta razpis.
V kolikor želite pomarančni sirup, ga zahtevajte brez omejitve sadnega deleža.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik prosi ponudnike, da upoštevajo opise iz razpisne dokumentacije. Ponudniki lahko ponujajo živila iz širšega trga; tj. Evropske unije.Datum objave: 09.04.2019   12:44
VPRAŠANJE
Sklop 14
artikel 14 do artikel 16: ali ti kuhani krompirji spadajo v ta sklop?
Smo eden večjih distributerjev zamrznjenih živil v Sloveniji, pa teh zamrznjenih artiklov ne ponamo.
Pod artikel 14 vam lahko ponudimo krompir zamrznjen rezan na kocke?
Pod artikel 15 vam lahko ponudimo predkuhan krompir pakiran vakuumsko (vendar to ne gre za zamrznjen artikel!)?
Po artikel 16 vam lahko ponudimo krompirjeve rezine (kot npr. dollar cheeps)?

Artikel 26: ali vam lahko ponudimo mešanico za džuveč, ki vsebuje paradižnik, papriko, čebulo, cvetačo, korenje, pastinak, grah in stročji fižol?
Artikel 28: ali vam lahko ponudimo mešanico za juho, ki vsebuje korenje, cvetačo, kolerabo, stročji fižol, grah, čebulo, pastinak in papriko?
Artikel 29: ali vam lahko ponudimo artikel pakiran po 1kg?
Artikel 30: ali vam lahko ponudimo artikel pakiran po 1kg? Želite mešanico brez jurčkov?
Artikel 31: želite grah zrnju ali mlad grah v stroku?

ODGOVOR
Sklop 14
artikel 14 do artikel 16: ali ti kuhani krompirji spadajo v ta sklop?
Odg.: Naročnik prosi ponudnike, da upoštevajo opise iz razpisne dokumentacije. Ponudniki lahko ponujajo živila iz širšega trga; tj. Evropske unije.

Smo eden večjih distributerjev zamrznjenih živil v Sloveniji, pa teh zamrznjenih artiklov ne ponamo.
Pod artikel 14 vam lahko ponudimo krompir zamrznjen rezan na kocke?
Odg.: DA, lahko, saj s tem upoštevate razpisno dokumentacijo oz. opis izdelka (gre za termično že obdelan krompir).

Pod artikel 15 vam lahko ponudimo predkuhan krompir pakiran vakuumsko (vendar to ne gre za zamrznjen artikel!)?
Odg.: Naročnik prosi ponudnike, da upoštevajo opise iz razpisne dokumentacije. Ponudniki lahko ponujajo živila iz širšega trga; tj. Evropske unije.

Po artikel 16 vam lahko ponudimo krompirjeve rezine (kot npr. dollar cheeps)?
Odg.: DA, saj s tem upoštevate razpisno dokumentacijo (gre za termično že obdelan krompir) .

Artikel 26: ali vam lahko ponudimo mešanico za džuveč, ki vsebuje paradižnik, papriko, čebulo, cvetačo, korenje, pastinak, grah in stročji fižol?
Odg.: NE, Naročnik prosi ponudnike, da upoštevajo opise iz razpisne dokumentacije. Ponudniki lahko ponujajo živila iz širšega trga; tj. Evropske unije.

Artikel 28: ali vam lahko ponudimo mešanico za juho, ki vsebuje korenje, cvetačo, kolerabo, stročji fižol, grah, čebulo, pastinak in papriko?
Odg.: NE, Naročnik prosi ponudnike, da upoštevajo opise iz razpisne dokumentacije. Ponudniki lahko ponujajo živila iz širšega trga; tj. Evropske unije.

Artikel 29: ali vam lahko ponudimo artikel pakiran po 1kg?
Odg.: NE, Naročnik prosi ponudnike, da upoštevajo opise iz razpisne dokumentacije. Ponudniki lahko ponujajo živila iz širšega trga; tj. Evropske unije.

Artikel 30: ali vam lahko ponudimo artikel pakiran po 1kg? Želite mešanico brez jurčkov?
Odg.: NE, Naročnik prosi ponudnike, da upoštevajo opise iz razpisne dokumentacije. Ponudniki lahko ponujajo živila iz širšega trga; tj. Evropske unije.

Artikel 31: želite grah zrnju ali mlad grah v stroku?
Odg.: Prosim ponudite: mlad zamrznjen grah (v zrnju), 2,5 do 10 kg.
Datum objave: 09.04.2019   12:48
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja.

15. SKLOP: SOKOVI, NEKTARJI, SIRUPI, VODE
3. jabolčni sok, 100 % sd, 0,2 L ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju? Če je odgovor ne, želimo vedeti zakaj je gramatura 250ml dovoljena pri artiklu 6, čeprav na trgu obstaja več ponudnikov, ki tržijo 200ml pakiranje.
5. jabolčni sok, 100 % sd, motni sok z dodanim kalcijem, 0,2 L izdelek ima samo eden ponudnik na trgu. Ali lahko namesto zahtevanega soka ponudimo BIO jabolčni sok v 0,2l pakiranju?
6. ledeni čaj, različni okusi, 0,25 L ali lahko ponudimo izdelek v 200ml pakiranju?
8. mešani sadni sok iz več vrst zgoščenih sadnih sokov (multivitaminski sok iz rdečega sadja), 100 % sd, 1 L, v embalaži, ki omogoča zapiranje po odprtju- ali lahko ponudimo izdelek s sestavo, jabolko, pomaranča, ananas, marakuja, mango, banana, marelica, korenček?
14. nektar breskev, min 50 % sd, 0,2 L ali lahko ponudimo sok breskev-jabolko z večjim, s 100% sadnim deležem v 250ml pakiranju? Izdelek nima dodanega sladkorja in je tako dosti bolj primeren za otroke.
21. nektar marelica, min 43 % sd, 0,2 L ali lahko ponudimo sok marelica-jabolko z večjim, s 100% sadnim deležem v 250ml pakiranju? Izdelek nima dodanega sladkorja in je tako dosti bolj primeren za otroke.
23. nektar sadni (breskev, jabolko), min 80 % sd, brez dodanega sladkorja, 0,2 L ali lahko ponudimo sok breskev-jabolko z večjim, s 100% sadnim deležem v 250ml pakiranju? Izdelek nima dodanega sladkorja in je tako dosti bolj primeren za otroke.
24. pomarančni sok, 100 % sd, 0,2 L ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju? Če je odgovor ne, želimo vedeti zakaj je gramatura 250ml dovoljena pri artiklu 6, čeprav na trgu obstaja več ponudnikov, ki tržijo 200ml pakiranje.
29. sadni sirup pomaranča, min. 60 % sd, do 10 L pakiranje izdelek ima samo en ponudnik na trgu. Ali lahko ponudimo izdelek sirup pomaranča, ki ne dosega zahtevanega sadnega deleža?

18. SKLOP: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
9. musli - polnozrnati žitni kosmiči s semeni in sadjem (min. 35 % suhega sadja), brez dodanega sladkorja, (enakovredno kot Sport musli Zlato polje), pakiranje do 1 kg ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje samo 31% suhega sadja?
30. koruzna polenta, instant, pakiranje od 3 do 5 kg ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
38. pšenična posebna bela moka, tip 400, pakiranje 5 kg ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
58. testenine pisani polži ali spirale (s korenjem, paradižnikom, špinačo), do 5 kg ali lahko ponudimo izdelek, ki je narejen s paradižnikom in špinačo? Izdelek je namreč sestavljen običajen brez dodatkov+rdeči s paradižnikom+zeleni s špinačo (tribarvni svedri). Izdelek ne vsebuje dodatka korenja. Ali ga lahko ponudimo?
Izdelka 4 barvni svedri ali polži namreč na trgu ne najdemo (navadni+korenčkovi+paradižnikovi+špinačni).

23. SKLOP: OSTALO PREHRAMBNO BLAGO
1. kakav instant, zrnca, najmanj 25% kakavovih delcev, do 1 kg, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko ponudimo izdelek v vrečki?
4. čokolada v prahu, min. 36 % kakava (enakovredno kot Gorenjka ), 100 g ali lahko ponudimo izdelek v 250g pakiranju ali v 1000g pakiranju, glede na to da imate razpisano kar veliko količino izdelka?
9. žitna košica s čokolado in lešniki, (enakovredno kot Čokolešnik ), do 1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 1800g pakiranju?
12. čokoladno lešnikov namaz (mešanica kakavovega kremnega izdelka in kremnega izdelka z dodatki), dvobarvni, 40 g ali lahko ponudimo izdelek v 28g pakiranju?
15. slivov pekmez, brez kemičnih konzervansov, Podravka ali enakovredno, 680 g ali lahko ponudimo izdelek v 500g?
17. čokoladna figurica, različne oblike (božiček, zajček), do 60 g naročnika prosimo, da loči postavke figuric, saj se cene in tudi gramatura med njimi lahko razlikujejo. Hvala za razumevanje.
22. bonboni trdi, sadni, vsak bonbon posamično zavit, (enakovredno Mlinotest GU GU ), do 1 kg bonboni Gugu ne obstajajo več. Ali lahko ponudimo drugačne trde bonbone, mešane, posamezno zavite?

Artikli razni čaji artikli od 31-42. imate navedeno naj ponudimo filter verigo vrečk. Ali lahko ponudimo izdelek, ki je že predhodno narezan na posamezne gastro filter vrečke in ni v verigi? Gre za popolnoma identični izdelek, samo da so vrečke že vnaprej posamično narezane.

69. instant vitaminsko mineralni napitek, Cedevita ali enakovredno, okus pomaranča, 1 kg izdelek vsebuje vitamine, a mineralov ne vsebuje. Prosimo za umik zahteve po mineralih.
70. instant vitaminsko mineralni napitek, Cedevita ali enakovredno, okus limona, 1 kg izdelek vsebuje vitamine, a mineralov ne vsebuje. Prosimo za umik zahteve po mineralih.
71. citronska kislina, do 1 kg izdelek ima 22% DDV. Prosimo za popravek.
77. zeliščni dodatek jedem brez glutaminata, do 500 g naročnika prosimo, da zahteva izdelek, ki vsebuje morsko sol, sušena zelenjava minimalno 32% (korenje, pastinak, čebula, krompir, ZELENA, por, paprika, list peteršilja, česen), sladkor, ekstrakt kvasa, začimbe (črni poper, kurkuma, koper). Ker boste v nasprotnem primeru dobili izdelek kateri NI soroden Vegeti, saj je običajna zmleta jušna zelenjava.
113. žafranika, cvet, (enakovredno kot Kotanyi), embalaža do 100 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje Kotanyi že dolgo nima več žafranike v svojem asortimanu. Lahko vam ponudimo samo izdelek kot Maestro v 10g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
131. med cvetlični, pokrovček za lažje točenje, Medex ali enakovredno, 480 g izdelek je bil ukinjen s strani Medexa. Prosimo za umik izdelka.
145. paradižnikov ketchup, nepekoč, do 1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 1300g pakiranju?
155. tatarska omaka v tubi, Thomy ali enakovredno, 180 g ali lahko ponudimo izdelek v 165g pakiranju?
156. kokošja pašteta (min. 24 % kokošjega mesa), začinjeno z naravnimi začimbami, brez konzervansov, brez ojačevalcev arome, brez glutena, enakovredno kot Argeta Junior, 27 g ali lahko ponudimo izdelek, ki je brez ojačevalcev arome, brez glutena in brez konzervansov v 27g pakiranju, ki pa vsebuje samo 30% kokošjega mesa?
159. jetrna pašteta, 0,8 do 1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 400g pakiranju?
161. tunina pašteta (tunino meso min. 30 %), enakovredno kot Argeta Tuna, 27 g ali lahko ponudimo izdelek v 30g pakiranju?
162. tunina pašteta (tunino meso 32 %), začinjeno z naravnimi začimbami, brez konzervansov, brez ojačevalcev arome, enakovredno kot Argeta 45 g ali lahko ponudimo izdelek s 30% tuninega mesa brez aditivov v 50g pakiranju kot Delamaris?
163. tunina pašteta (tunino meso 32 %), začinjeno z naravnimi začimbami, brez konzervansov, brez ojačevalcev arome, enakovredno kot Argeta, 95 g ali lahko ponudimo izdelek s 30% tuninega mesa brez aditivov v 80g pakiranju kot Delamaris?
166. sterilizirani koščki tune v rastlinskem olju, pakiranje od 1 do 2 kg ali naročnik želi fileje tune (kosi) ali drobir (primeren za namaze). Nekako ne vemo kaj bi ponudili pod »koščki« tune. Hvala za pojasnilo.
167. sterilizirane sardine v rastlinskem olju, pakirano do 200 g ali lahko ponudimo izdelek v sončničnem olju?
168. sterilizirani koščki lososa v rastlinskem olju, pakirano do 200 g izdelek, ki je dobavljiv na trgu, ga je mogoče dobiti samo v sončničnem olju. Ali ga lahko ponudimo?
171. polnozrnati peresniki, do 1 kg, brez jajc, enakovredno kot Barilla ali naročnik zahteva izdelek, ki ne vsebuje jajc niti v sledovih?
172. polnozrnati svedri, do 1 kg, brez jajc, enakovredno kot Barilla ali naročnik zahteva izdelek, ki ne vsebuje jajc niti v sledovih?
173. polnozrnati metuljčki 500 g, brez jajc, enakovredno kot Barilla ali naročnik zahteva izdelek, ki ne vsebuje jajc niti v sledovih?
174. polnozrnati špageti, do 1kg, brez jajc, enakovredno kot Barilla ali naročnik zahteva izdelek, ki ne vsebuje jajc niti v sledovih?
175. peresniki, 1 kg, brez jajc, enakovredno kot Barilla ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje jajca v sledovih?
176. svedri 1 kg, brez jajc, enakovredno kot Barilla ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje jajca v sledovih?
177. polži 500 g, brez jajc, enakovredno kot Barilla ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje jajca v sledovih?
178. polžki mini, 500 g, enakovredno kot Barilla ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje jajca v sledovih?
179. špageti, št. 5, 1kg, brez jajc, enakovredno kot Barilla ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje jajca v sledovih?
181. rastlinska smetana, olje palmovih jedrc (25 %), sladkor (11 %), Hulala ali enakovredno, 1 L izdelek ima naslednjo sestavo: olje palmovih jedrc 26%, sladkor 11%. Pravilna sestava je razvidna samo iz deklaracije na izdelku. Na internetu so podatki o artiklu napačni (25% palmovih jedrc).
193. 100 % repično olje, hladno stiskano, v steklenici, 1 L izdelek obstaja samo v 500ml pakiranju. Prosimo za popravek.
199. rdeča pesa v solati, brez konzervansov, pastelizirana, v steklenem kozarcu, 1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 670g.
208. delikatesne kumarice v kisu, pasterizirane, v kozarcu, Natureta ali enakovredno, 1 kg - ali lahko ponudimo izdelek v 670g pakiranju?
210. kumarice v kisu, pasterizirane, brez kemičnih konzervansov, pakiranje od 3 do 4 kg ali lahko ponudimo izdelek v 4100g pakiranju?
211. ajvar, nepekoči, v kozarcu, 1000 g ali lahko ponudimo izdelek v 680g pakiranju?
229. dvojni paradižnikov koncentrat, steriliziran, do 2,5 kg - ali lahko ponudimo izdelek v 4500g pakiranju?
242. sadni namaz marelica, min. 30% sd, do 3 kg v razpisni dokumentaciji na strani 12 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 124 piše, da morajo biti vse marmelade in džemi brez konzervansov. Vse gastro marmelade vsebujejo konzervanse. Ali želite, da vam ponudimo izdelek v kozarcu in brez konzervansov, ali izdelek v gastro pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo?
248. marmelada porcijska, monoporcija do 25 g, različni okusi (jagoda, marelica, mešana) v razpisni dokumentaciji na strani 12 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 124 piše, da morajo biti vse marmelade in džemi brez konzervansov. Vse porcijske marmelade vsebujejo konzervanse. Ali želite, da vam ponudimo izdelek v kozarcu in brez konzervansov, ali izdelek v porcijskem pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo?

Lep pozdrav,


ODGOVOR
15. SKLOP: SOKOVI, NEKTARJI, SIRUPI, VODE
3. jabolčni sok, 100 % sd, 0,2 L ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju? Če je odgovor ne, želimo vedeti zakaj je gramatura 250ml dovoljena pri artiklu 6, čeprav na trgu obstaja več ponudnikov, ki tržijo 200ml pakiranje.
Odg.: NE, Naročnik prosi ponudnike, da upoštevajo opise iz razpisne dokumentacije. Ponudniki lahko ponujajo živila iz širšega trga; tj. Evropske unije.

5. jabolčni sok, 100 % sd, motni sok z dodanim kalcijem, 0,2 L izdelek ima samo eden ponudnik na trgu. Ali lahko namesto zahtevanega soka ponudimo BIO jabolčni sok v 0,2l pakiranju?
Odg.: NE, Naročnik prosi ponudnike, da upoštevajo opise iz razpisne dokumentacije. Ponudniki lahko ponujajo živila iz širšega trga; tj. Evropske unije.

6. ledeni čaj, različni okusi, 0,25 L ali lahko ponudimo izdelek v 200ml pakiranju?
Odg.: NE, naročnik prosi ponudnike, da upoštevajo opise iz razpisne dokumentacije. Ponudniki lahko ponujajo živila iz širšega trga; tj. Evropske unije.

8. mešani sadni sok iz več vrst zgoščenih sadnih sokov (multivitaminski sok iz rdečega sadja), 100 % sd, 1 L, v embalaži, ki omogoča zapiranje po odprtju- ali lahko ponudimo izdelek s sestavo, jabolko, pomaranča, ananas, marakuja, mango, banana, marelica, korenček?
Odg.: Naročnik prosi ponudnike, da upoštevajo opise iz razpisne dokumentacije, če artikli zadostujejo opisu, so ustrezni.

14. nektar breskev, min 50 % sd, 0,2 L ali lahko ponudimo sok breskev-jabolko z večjim, s 100% sadnim deležem v 250ml pakiranju? Izdelek nima dodanega sladkorja in je tako dosti bolj primeren za otroke.
Odg.: NE, naročnik prosi ponudnike, da upoštevajo opise iz razpisne dokumentacije. Ponudniki lahko ponujajo živila iz širšega trga; tj. Evropske unije.

21. nektar marelica, min 43 % sd, 0,2 L ali lahko ponudimo sok marelica-jabolko z večjim, s 100% sadnim deležem v 250ml pakiranju? Izdelek nima dodanega sladkorja in je tako dosti bolj primeren za otroke.
Odg.: NE, naročnik prosi ponudnike, da upoštevajo opise iz razpisne dokumentacije. Ponudniki lahko ponujajo živila iz širšega trga; tj. Evropske unije.

23. nektar sadni (breskev, jabolko), min 80 % sd, brez dodanega sladkorja, 0,2 L ali lahko ponudimo sok breskev-jabolko z večjim, s 100% sadnim deležem v 250ml pakiranju? Izdelek nima dodanega sladkorja in je tako dosti bolj primeren za otroke.
Odg.: NE, naročnik prosi ponudnike, da upoštevajo opise iz razpisne dokumentacije. Ponudniki lahko ponujajo živila iz širšega trga; tj. Evropske unije.

24. pomarančni sok, 100 % sd, 0,2 L ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju? Če je odgovor ne, želimo vedeti zakaj je gramatura 250ml dovoljena pri artiklu 6, čeprav na trgu obstaja več ponudnikov, ki tržijo 200ml pakiranje.
Odg.: NE, naročnik prosi ponudnike, da upoštevajo opise iz razpisne dokumentacije. Ponudniki lahko ponujajo živila iz širšega trga; tj. Evropske unije.

29. sadni sirup pomaranča, min. 60 % sd, do 10 L pakiranje izdelek ima samo en ponudnik na trgu. Ali lahko ponudimo izdelek sirup pomaranča, ki ne dosega zahtevanega sadnega deleža?
Odg.: NE, naročnik prosi ponudnike, da upoštevajo opise iz razpisne dokumentacije. Ponudniki lahko ponujajo živila iz širšega trga; tj. Evropske unije.


18. SKLOP: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
9. musli - polnozrnati žitni kosmiči s semeni in sadjem (min. 35 % suhega sadja), brez dodanega sladkorja, (enakovredno kot Sport musli Zlato polje), pakiranje do 1 kg ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje samo 31% suhega sadja?
Odg.: NE, naročnik prosi ponudnike, da upoštevajo opise iz razpisne dokumentacije.

30. koruzna polenta, instant, pakiranje od 3 do 5 kg ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
Odg.: NE, naročnik prosi ponudnike, da upoštevajo opise iz razpisne dokumentacije. Ponudniki lahko ponujajo živila iz širšega trga; tj. Evropske unije.

38. pšenična posebna bela moka, tip 400, pakiranje 5 kg ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
Odg.: NE, naročnik prosi ponudnike, da upoštevajo opise iz razpisne dokumentacije. Ponudniki lahko ponujajo živila iz širšega trga; tj. Evropske unije.


58. testenine pisani polži ali spirale (s korenjem, paradižnikom, špinačo), do 5 kg ali lahko ponudimo izdelek, ki je narejen s paradižnikom in špinačo? Izdelek je namreč sestavljen običajen brez dodatkov+rdeči s paradižnikom+zeleni s špinačo (tribarvni svedri). Izdelek ne vsebuje dodatka korenja. Ali ga lahko ponudimo?
Izdelka 4 barvni svedri ali polži namreč na trgu ne najdemo (navadni+korenčkovi+paradižnikovi+špinačni).
Odg.: Da, prosim ponudite: testenine - tribarvne - polži ali spirale (npr. s korenjem, paradižnikom ali špinačo), do 5 kg.

23. SKLOP: OSTALO PREHRAMBNO BLAGO
1. kakav instant, zrnca, najmanj 25% kakavovih delcev, do 1 kg, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko ponudimo izdelek v vrečki?
Odg.: NE, naročnik prosi ponudnike, da upoštevajo opise iz razpisne dokumentacije. Ponudniki lahko ponujajo živila iz širšega trga; tj. Evropske unije.

4. čokolada v prahu, min. 36 % kakava (enakovredno kot Gorenjka ), 100 g ali lahko ponudimo izdelek v 250g pakiranju ali v 1000g pakiranju, glede na to da imate razpisano kar veliko količino izdelka?
Odg.: NE, naročnik prosi ponudnike, da upoštevajo opise iz razpisne dokumentacije. Ponudniki lahko ponujajo živila iz širšega trga; tj. Evropske unije.

9. žitna košica s čokolado in lešniki, (enakovredno kot Čokolešnik ), do 1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 1800g pakiranju?
Odg.: NE, naročnik prosi ponudnike, da upoštevajo opise iz razpisne dokumentacije. Ponudniki lahko ponujajo živila iz širšega trga; tj. Evropske unije.

12. čokoladno lešnikov namaz (mešanica kakavovega kremnega izdelka in kremnega izdelka z dodatki), dvobarvni, 40 g ali lahko ponudimo izdelek v 28g pakiranju?
Odg.: NE, naročnik prosi ponudnike, da upoštevajo opise iz razpisne dokumentacije. Ponudniki lahko ponujajo živila iz širšega trga; tj. Evropske unije.

15. slivov pekmez, brez kemičnih konzervansov, Podravka ali enakovredno, 680 g ali lahko ponudimo izdelek v 500g?
Odg.: NE, naročnik prosi ponudnike, da upoštevajo opise iz razpisne dokumentacije. Ponudniki lahko ponujajo živila iz širšega trga; tj. Evropske unije.

17. čokoladna figurica, različne oblike (božiček, zajček), do 60 g naročnika prosimo, da loči postavke figuric, saj se cene in tudi gramatura med njimi lahko razlikujejo. Hvala za razumevanje.
Odg.: Naročnik ne bo ločeval postavk glede na obliko artikla. Ponudnik naj ceno ponudi na enoto mere (kg) in lahko ponudi najvišjo ceno na kilogram izdelka.

22. bonboni trdi, sadni, vsak bonbon posamično zavit, (enakovredno Mlinotest GU GU ), do 1 kg bonboni Gugu ne obstajajo več. Ali lahko ponudimo drugačne trde bonbone, mešane, posamezno zavite?
Odg.: DA, vendar upoštevajte pogoje iz razpisne dokumentacije - bonboni trdi, sadni, vsak bonbon posamično zavit, do 1 kg.


Artikli razni čaji artikli od 31-42. imate navedeno naj ponudimo filter verigo vrečk. Ali lahko ponudimo izdelek, ki je že predhodno narezan na posamezne gastro filter vrečke in ni v verigi? Gre za popolnoma identični izdelek, samo da so vrečke že vnaprej posamično narezane.
Odg.: Da, lahko.

69. instant vitaminsko mineralni napitek, Cedevita ali enakovredno, okus pomaranča, 1 kg izdelek vsebuje vitamine, a mineralov ne vsebuje. Prosimo za umik zahteve po mineralih.
Odg.: Naročnik je popravil opis artikla. Prosim ponudite: instant vitaminsko napitek, Cedevita ali enakovredno, okus pomaranča, 1 kg.

70. instant vitaminsko mineralni napitek, Cedevita ali enakovredno, okus limona, 1 kg izdelek vsebuje vitamine, a mineralov ne vsebuje. Prosimo za umik zahteve po mineralih.
Odg.: Naročnik je popravil opis artikla. Prosim ponudite: instant vitaminsko napitek, Cedevita ali enakovredno, okus limona, 1 kg

71. citronska kislina, do 1 kg izdelek ima 22% DDV. Prosimo za popravek.
Odg.: Hvala za opozorilo. Naročnik je popravil formulo.

77. zeliščni dodatek jedem brez glutaminata, do 500 g naročnika prosimo, da zahteva izdelek, ki vsebuje morsko sol, sušena zelenjava minimalno 32% (korenje, pastinak, čebula, krompir, ZELENA, por, paprika, list peteršilja, česen), sladkor, ekstrakt kvasa, začimbe (črni poper, kurkuma, koper). Ker boste v nasprotnem primeru dobili izdelek kateri NI soroden Vegeti, saj je običajna zmleta jušna zelenjava.
Odg.: NE. Naročnik prosi ponudnike da, upoštevajte opise iz razpisne dokumentacije.

113. žafranika, cvet, (enakovredno kot Kotanyi), embalaža do 100 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje Kotanyi že dolgo nima več žafranike v svojem asortimanu. Lahko vam ponudimo samo izdelek kot Maestro v 10g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
Odg.: Da, prosim ponudite: žafranika, cvet, (enakovredno kot Kotanyi), embalaža do 100 ml oz. 10g, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje

131. med cvetlični, pokrovček za lažje točenje, Medex ali enakovredno, 480 g izdelek je bil ukinjen s strani Medexa. Prosimo za umik izdelka.
Odg.: Naročnik bo izdelek črtal iz popisa artiklov.

145. paradižnikov ketchup, nepekoč, do 1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 1300g pakiranju?
Odg.: NE. Naročnik prosi ponudnike da, upoštevajte opise iz razpisne dokumentacije.

155. tatarska omaka v tubi, Thomy ali enakovredno, 180 g ali lahko ponudimo izdelek v 165g pakiranju?
Odg.: Da, prosim ponudite: tatarska omaka v tubi, Thomy ali enakovredno, do 180 g.

156. kokošja pašteta (min. 24 % kokošjega mesa), začinjeno z naravnimi začimbami, brez konzervansov, brez ojačevalcev arome, brez glutena, enakovredno kot Argeta Junior, 27 g ali lahko ponudimo izdelek, ki je brez ojačevalcev arome, brez glutena in brez konzervansov v 27g pakiranju, ki pa vsebuje samo 30% kokošjega mesa?
Odg.: Naročnik prosi ponudnike da, upoštevajte opise iz razpisne dokumentacije.

159. jetrna pašteta, 0,8 do 1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 400g pakiranju?
Odg.: Naročnik prosi ponudnike da, upoštevajte opise iz razpisne dokumentacije.

161. tunina pašteta (tunino meso min. 30 %), enakovredno kot Argeta Tuna, 27 g ali lahko ponudimo izdelek v 30g pakiranju?
Odg.: NE. Naročnik prosi ponudnike da, upoštevajte opise iz razpisne dokumentacije.

162. tunina pašteta (tunino meso 32 %), začinjeno z naravnimi začimbami, brez konzervansov, brez ojačevalcev arome, enakovredno kot Argeta 45 g ali lahko ponudimo izdelek s 30% tuninega mesa brez aditivov v 50g pakiranju kot Delamaris?
Odg.: NE. Naročnik prosi ponudnike da, upoštevajte opise iz razpisne dokumentacije.

163. tunina pašteta (tunino meso 32 %), začinjeno z naravnimi začimbami, brez konzervansov, brez ojačevalcev arome, enakovredno kot Argeta, 95 g ali lahko ponudimo izdelek s 30% tuninega mesa brez aditivov v 80g pakiranju kot Delamaris?
Odg.: NE. Naročnik prosi ponudnike da, upoštevajte opise iz razpisne dokumentacije.

166. sterilizirani koščki tune v rastlinskem olju, pakiranje od 1 do 2 kg ali naročnik želi fileje tune (kosi) ali drobir (primeren za namaze). Nekako ne vemo kaj bi ponudili pod »koščki« tune. Hvala za pojasnilo.
Odg.: Prosim ponudite: sterilizirani večji kosi tune v rastlinskem olju, pakiranje od 1 do 2 kg.

167. sterilizirane sardine v rastlinskem olju, pakirano do 200 g ali lahko ponudimo izdelek v sončničnem olju?
Odg.: Da, lahko, saj ustreza opisu izdelka.

168. sterilizirani koščki lososa v rastlinskem olju, pakirano do 200 g izdelek, ki je dobavljiv na trgu, ga je mogoče dobiti samo v sončničnem olju. Ali ga lahko ponudimo?
Odg.: Da, lahko, saj ustreza opisu izdelka.

171. polnozrnati peresniki, do 1 kg, brez jajc, enakovredno kot Barilla ali naročnik zahteva iz delek, ki ne vsebuje jajc niti v sledovih?
Odg.: Jajca v sledovih so lahko, saj ne gre za dietni izdelek.

172. polnozrnati svedri, do 1 kg, brez jajc, enakovredno kot Barilla ali naročnik zahteva izdelek, ki ne vsebuje jajc niti v sledovih?
Odg.: Jajca v sledovih so lahko, saj ne gre za dietni izdelek.

173. polnozrnati metuljčki 500 g, brez jajc, enakovredno kot Barilla ali naročnik zahteva izdelek, ki ne vsebuje jajc niti v sledovih?
Odg.: Jajca v sledovih so lahko, saj ne gre za dietni izdelek.

174. polnozrnati špageti, do 1kg, brez jajc, enakovredno kot Barilla ali naročnik zahteva izdelek, ki ne vsebuje jajc niti v sledovih?
Odg.: Jajca v sledovih so lahko, saj ne gre za dietni izdelek.

175. peresniki, 1 kg, brez jajc, enakovredno kot Barilla ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje jajca v sledovih?
Odg.: Jajca v sledovih so lahko, saj ne gre za dietni izdelek.

176. svedri 1 kg, brez jajc, enakovredno kot Barilla ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje jajca v sledovih?
Odg.: Jajca v sledovih so lahko, saj ne gre za dietni izdelek.

177. polži 500 g, brez jajc, enakovredno kot Barilla ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje jajca v sledovih?
Odg.: Jajca v sledovih so lahko, saj ne gre za dietni izdelek.

178. polžki mini, 500 g, enakovredno kot Barilla ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje jajca v sledovih?
Odg.: Jajca v sledovih so lahko, saj ne gre za dietni izdelek.

179. špageti, št. 5, 1kg, brez jajc, enakovredno kot Barilla ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje jajca v sledovih?
Odg.: Odg.: Jajca v sledovih so lahko, saj ne gre za dietni izdelek.

181. rastlinska smetana, olje palmovih jedrc (25 %), sladkor (11 %), Hulala ali enakovredno, 1 L izdelek ima naslednjo sestavo: olje palmovih jedrc 26%, sladkor 11%. Pravilna sestava je razvidna samo iz deklaracije na izdelku. Na internetu so podatki o artiklu napačni (25% palmovih jedrc).
Odg.: Prosim ponudite: rastlinska smetana, minimalno olje palmovih jedrc (25 %), sladkor (11 %), Hulala ali enakovredno, 1 L.

193. 100 % repično olje, hladno stiskano, v steklenici, 1 L izdelek obstaja samo v 500ml pakiranju. Prosimo za popravek.
Odg.: Prosim ponudite: 100 % repično olje, hladno stiskano, v steklenici, do 1 L.

199. rdeča pesa v solati, brez konzervansov, pastelizirana, v steklenem kozarcu, 1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 670g.
Odg.: NE. Prosim, upoštevajte opise iz razpisne dokumentacije. Neto količina je 1 kg.

208. delikatesne kumarice v kisu, pasterizirane, v kozarcu, Natureta ali enakovredno, 1 kg - ali lahko ponudimo izdelek v 670g pakiranju?
Odg.: NE. Prosim, upoštevajte opise iz razpisne dokumentacije.

210. kumarice v kisu, pasterizirane, brez kemičnih konzervansov, pakiranje od 3 do 4 kg ali lahko ponudimo izdelek v 4100g pakiranju?
Odg.: NE. Prosim, upoštevajte opise iz razpisne dokumentacije.

211. ajvar, nepekoči, v kozarcu, 1000 g ali lahko ponudimo izdelek v 680g pakiranju?
Odg.: Prosim ponudite: ajvar, nepekoči, v kozarcu, do 1000 g.

229. dvojni paradižnikov koncentrat, steriliziran, do 2,5 kg - ali lahko ponudimo izdelek v 4500g pakiranju?
Odg.: NE. Prosim, upoštevajte opise iz razpisne dokumentacije.

242. sadni namaz marelica, min. 30% sd, do 3 kg v razpisni dokumentaciji na strani 12 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 124 piše, da morajo biti vse marmelade in džemi brez konzervansov. Vse gastro marmelade vsebujejo konzervanse. Ali želite, da vam ponudimo izdelek v kozarcu in brez konzervansov, ali izdelek v gastro pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo?
Odg.: Prosim, upoštevajte opise iz razpisne dokumentacije. Opis je za sadni namaz, ne marmelado.

248. marmelada porcijska, monoporcija do 25 g, različni okusi (jagoda, marelica, mešana) v razpisni dokumentaciji na strani 12 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 124 piše, da morajo biti vse marmelade in džemi brez konzervansov. Vse porcijske marmelade vsebujejo konzervanse. Ali želite, da vam ponudimo izdelek v kozarcu in brez konzervansov, ali izdelek v porcijskem pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo?
Odg.: Prosim ponudite nam sadni namaz.

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca glede na podane odgovore.

Datum objave: 09.04.2019   12:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
vljudno prosimo naročnika in pooblaščenca, da morebitne odgovore in popravke predračunov objavita čimprej, saj je oddaja razpisa v času prvomajskih praznikov, ko je čas dopustov.
Hvala za vaše razumevanje.

ODGOVOR
Naročnik in pooblaščenec naročnika se trudita odgovarjati na vsako vprašanje sproti. Takoj, ko vprašanje prispe na portal, se strokovna komisija z njim seznani ter prične s pripravo odgovora. Ker pa je vprašanj zelo veliko ter so kompleksna oz. zahtevajo veliko dodatnih preverb pred podajo odgovora, proces odgovarjanja traja dan ali dva. Hkrati je potrebno spoštovati pravila upravnega poslovanja naročnika oz. pooblaščenca, kar tudi terja svoj čas.
Sam popravek popisov pa se pripravi po paketu vprašanj oz. do roka za podajo odgovorov. Ni smotrno, ne gospodarno, še najmanj pa učinkovito objavljati popravek popisov po vsakem odgovorjenem vprašanju.
Datum objave: 15.04.2019   12:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V primeru, da bomo javno naročilo izvajali sami, ali je potrebno predložiti tudi predračunske obrazce za izvedbo javnega naročila s podizvajalci?

Prav tako nas zanima ali je potrebno predložiti tudi parafraziran obrazec okvirnega sporazuma?

LP

ODGOVOR
V primeru, da boste javno naročilo izvajali sami ni potrebno predložiti obrazcev za izvedbo javnega naročila s podizvajalci.
Parafiranega vzorca okvirnega sporazuma ni potrebno predložiti.
Datum objave: 15.04.2019   12:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Na vprašanje enega od ponudnikov, če boste ponovno uvedli obvezno navajanje gramatur izdelkov, ste odgovorili negativno.
Ker se tudi nas, kot ponudnika, zadeva tiče, vljudno prosimo naročnika naj sporoči kako dejansko bo preveril, če so ponudniki ponudili pravilne gramature izdelkov?
Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Skladno z določili dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisne dokumentacije) ima naročnik v primeru dvoma v ustreznost ponujenega artikla, od ponudnika pravico zahtevati deklaracijo oz. proizvodno specifikacijo in/ali vzorec ponujenega artikla. Na podlagi navedenega lahko preveri tudi ustreznost gramature ponujenega artikla glede na zahteve iz razpisa.
Ponudnik mora svojo ponudbo pripraviti skrbno, ob upoštevanju vseh zahtev iz razpisa in je zanjo odgovoren.
Datum objave: 15.04.2019   12:53
VPRAŠANJE
Spoštovani, zanima me na kakšen način boste preverjali ali dostavljeno blago ustreza merilu višje kakovosti, tekom izvajanja javnega naročila? Na primer kako konkretno bo naročnik preverjal, ali je dostavljeno meso res meso pridelovalca, katerega certifikat bo ponudnik predložil pri prijavi na javni razpis? Ali bo moral ponudnik pri vsaki dostavi predložiti certifikat ali boste sami preverjali kakovost in poreklo?

ODGOVOR

V fazi realizacije okvirnega sporazuma bo naročnik kvaliteto dostavljenega blaga z znakom višje kakovosti preverjal na način kot to določa zadnji odstavek 10. člena osnutka okvirnega sporazuma za sukcesivne nakupe in dobave živil, ki je priloga dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila razpisa. Ta določa, da mora dobavitelj ob vsakokratni dobavi pridelanega živila iz shem kakovosti naročniku predložiti kopijo veljavnega certifikata, ki dokazuje njegovo kvaliteto, sicer naročnik dobavo takega živila zavrne. Izjema velja za predpakirana živila in živila, ki imajo ustrezno deklaracijo na transportni enoti.


Datum objave: 15.04.2019   12:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas če so okvirne količine v predračunu za tri leta?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Navedene količine so okvirne količine za obdobje treh let.Datum objave: 15.04.2019   12:56
VPRAŠANJE
Prosimo, da v sklopu zamrznjene zelenjave odstranite točno sestavo mešanic, saj s s tem pogojujete eno blagovno znamko, ki jo trži samo en dobavitelj. To je v nasprotju s pravili o javnem naročanju. Naročnik mora omogočiti, da se na razpis javimo tudi drugi ponudniki.
Hvala

ODGOVOR
Naročnik bo določene opise artiklov popravil, in sicer pod zaporedno številko:
- 21 (mešana zelenjava (zahtevano: brokoli, cvetača, korenje), 2,5 do 10 kg),
- 22 (mešana zelenjava (zahtevano: grah, stročji fižol, korenje kocke, koruza, lahko vsebuje še drugo zelenjavo), 2,5 do 10 kg),
- 23 (mešana zelenjava (zahtevano: korenje, mini koruzni storži, lahko vsebuje še drugo zelenjavo) 2,5 do 10 kg),
- 24 (mešana zelenjava (zahtevano: korenje, stročji fižol, brokoli, lahko vsebuje še drugo zelenjavo), 2,5 do 10 kg),
- 25 (mešana zelenjava z bučkami (zahtevano: bučke, češnjev paradižnik, čebula, lahko vsebuje še drugo zelenjavo), 2,5 do 10 kg),
- 26 (mešana zelenjava za džuveč (zahtevano: paradižnik, paprika, stročji fižol, grah, korenje, lahko vsebuje še drugo zelenjavo, vendar ne cvetače ali brokolija), 2,5 do 10 kg),
- 27 (mešana zelenjava za francosko, 2,5 do 10 kg) in
- 28 (mešana zelenjava za juho (zahtevano: korenje, por, cvetača, zelena, čebula, lahko vsebuje še drugo zelenjavo), 2,5 do 10 kg).


Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca glede na podane odgovore.

Datum objave: 15.04.2019   12:57
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:
15. SKLOP: SOKOVI, NEKTARJI, SIRUPI, VODE
10. naravna izvirska voda s sadnim okusom, 0,5 L - ali lahko ponudimo naravno mineralno vodo s sadnim okusom 0,5l?
23. nektar sadni (breskev, jabolko), min 80 % sd, brez dodanega sladkorja, 0,2 L - ali lahko ponudimo 100% sok jabolka, breskve in korenja?ODGOVOR
15. SKLOP: SOKOVI, NEKTARJI, SIRUPI, VODE
10. naravna izvirska voda s sadnim okusom, 0,5 L - ali lahko ponudimo naravno mineralno vodo s sadnim okusom 0,5l?
Odg.: Da, prosim ponudite: naravna mineralna voda s sadnim okusom, 0,5 L.

23. nektar sadni (breskev, jabolko), min 80 % sd, brez dodanega sladkorja, 0,2 L - ali lahko ponudimo 100% sok jabolka, breskve in korenja?
Odg.: Ne, prosim upoštevajte razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 15.04.2019   12:58
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:
23. SKLOP: OSTALO PREHRAMBNO BLAGO
7. grisini palčke, porcijske, 20 g, porcija do 60 g - ali lahko ponudimo porcijske grisine pakirane po 18g?
14. mlečna čokolada 100 g (enakovredno kot Gorenjka) - ali lahko ponudimo čokolado pakirano po 80g?
15. slivov pekmez, brez kemičnih konzervansov, Podravka ali enakovredno, 680 g - dobavitelj Podravka je spremenil pakiranje pekmeza iz 680g na 850g. Prosimo da dovolite da ponudimo pakiranje 850g?
17. čokoladna figurica, različne oblike (božiček, zajček), do 60 g - artikli so sezonski, zato prosim da jih umaknete iz predračuna, saj jih nimamo v ponudbi v vseh letnih časih, težava je tudi v tem da lahko zahtevate vzorec (božička vam v poletnem času ne moremo dostaviti niti kot vzorec).
48. čaj šipek, filter, do 50 g- ali lahko ponudimo čaj šipek s hibiskusom ali pa nam podajte informacijo blagovne znamke zahtevanega artikla zgolj informativno.
63. vinski kamen, pakiranje do 300 g - ali lahko ponudimo izdelek pakiran po 337g?
114. žajbelj, rezani, (enakovredno kot Kotanyi), embalaža do 100 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo 45g izdelek pakiran v 400ml embalaži ki omogoča neprodušno zapiranje?
ODGOVOR

23. SKLOP: OSTALO PREHRAMBNO BLAGO
7. grisini palčke, porcijske, 20 g, porcija do 60 g - ali lahko ponudimo porcijske grisine pakirane po 18g?
Odg.: Ne, prosim upoštevajte razpisno dokumentacijo.

14. mlečna čokolada 100 g (enakovredno kot Gorenjka) - ali lahko ponudimo čokolado pakirano po 80g?
Odg.: Ne, prosim upoštevajte razpisno dokumentacijo.

15. slivov pekmez, brez kemičnih konzervansov, Podravka ali enakovredno, 680 g - dobavitelj Podravka je spremenil pakiranje pekmeza iz 680g na 850g. Prosimo da dovolite da ponudimo pakiranje 850g?
Odg.: Da, prosim ponudite: slivov pekmez, brez kemičnih konzervansov, Podravka ali enakovredno, do 850 g.

17. čokoladna figurica, različne oblike (božiček, zajček), do 60 g - artikli so sezonski, zato prosim da jih umaknete iz predračuna, saj jih nimamo v ponudbi v vseh letnih časih, težava je tudi v tem da lahko zahtevate vzorec (božička vam v poletnem času ne moremo dostaviti niti kot vzorec).
Odg.: Naročnik se zaveda, da je artikel sezonsko pogojen in ne bo zahteval morebitnega vzorca izven sezone artikla.

48. čaj šipek, filter, do 50 g- ali lahko ponudimo čaj šipek s hibiskusom ali pa nam podajte informacijo blagovne znamke zahtevanega artikla zgolj informativno.
Odg.: Naročnik bo v vprašanju navedeni izdelek črtal iz popisa.

63. vinski kamen, pakiranje do 300 g - ali lahko ponudimo izdelek pakiran po 337g?
Odg.: Ne, prosim upoštevajte razpisno dokumentacijo.

114. žajbelj, rezani, (enakovredno kot Kotanyi), embalaža do 100 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo 45g izdelek pakiran v 400ml embalaži ki omogoča neprodušno zapiranje?
Odg.: Da, prosim ponudite: žajbelj, rezani, (enakovredno kot Kotanyi), embalaža do 400 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje.

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca glede na podane odgovore.Datum objave: 15.04.2019   12:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas:
SKLOP 8 PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI:
28.Perutninske pečenice- piščančje ali puranje?

Hvala

ODGOVOR
Prosim ponudite: perutninske pečenice (iz piščančjega in/ali puranjega mesa), enakovredno kot žar klobasica.Datum objave: 15.04.2019   12:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vprašanje se nanaša na ekološke sklope in sicer nas zanima, ali je dovolj da predložimo certifikat, ki izkazuje, da smo distributer ekoloških živil ali je potrebno predložiti certifikat pridelovalca za vsak artikel posebej ?

V razpisni dokumentaciji imate navedeno, da "V primeru, da je ponudnik le distributer in ne proizvajalec ponujenih ekoloških živil predloži veljavni certifikat dobavitelja za distribucijo ekoloških živil, ki se glasi na njegovo ime".

LP

ODGOVOR
Ponudnik mora s predloženim veljavnim certifikatom dokazati, da blago izpolnjuje ekološko kvaliteto. Certifikat dobavitelja zadostuje, v kolikor iz njega jasno izhaja podatek o uvrstitvi ponujenega izdelka na certifikat.Datum objave: 15.04.2019   12:59
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:
23. SKLOP: OSTALO PREHRAMBNO BLAGO
8. prepečenec polnozrnati v rezinah, porcijski, monoporcija do 60 g - ali lahko ponudimo pakiranje po 82,5g?
141. lanena semena, do 200 g - ali lahko ponudimo izdelek pakiran po 250g?
154. tatarska omaka, 5 kg - ali lahko ponudimo izdelek pakiran po 2,5kg?
182. kokosov napitek s kakavom ali čokolado (brez mlečnih beljakovin), do 250 ml - ali lahko ponudimo izdelek pakiran po 1l?
246. ekstra domača marmelada, šipek, min. 50 % sadni delež, brez konzervansov in sladil, do 1 kg - ali lahko ponudimo marmelado s 42% sadnim deležem?
247. ekstra domača marmelada, mešano sadje, min. 50 % sadni delež, brez konzervansov in sladil, do 1 kg - ali lahko ponudimo mermelado s 48,5% sadnim deležem?ODGOVOR
23. SKLOP: OSTALO PREHRAMBNO BLAGO
8. prepečenec polnozrnati v rezinah, porcijski, monoporcija do 60 g - ali lahko ponudimo pakiranje po 82,5g?
Odg.: Ne, prosim upoštevajte razpisno dokumentacijo.

141. lanena semena, do 200 g - ali lahko ponudimo izdelek pakiran po 250g?
Odg.: Ne, prosim upoštevajte razpisno dokumentacijo.

154. tatarska omaka, 5 kg - ali lahko ponudimo izdelek pakiran po 2,5kg?
Odg.: Da, prosim ponudite: tatarska omaka, do 5 kg.

182. kokosov napitek s kakavom ali čokolado (brez mlečnih beljakovin), do 250 ml - ali lahko ponudimo izdelek pakiran po 1l?
Odg.: Ne, prosim upoštevajte razpisno dokumentacijo.

246. ekstra domača marmelada, šipek, min. 50 % sadni delež, brez konzervansov in sladil, do 1 kg - ali lahko ponudimo marmelado s 42% sadnim deležem?
Odg.: Ne, prosim upoštevajte razpisno dokumentacijo.

247. ekstra domača marmelada, mešano sadje, min. 50 % sadni delež, brez konzervansov in sladil, do 1 kg - ali lahko ponudimo mermelado s 48,5% sadnim deležem?
Odg.: Ne, prosim upoštevajte razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 16.04.2019   13:40
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Imamo dodatno vprašanje glede na podane odgovore.
242. sadni namaz marelica, min. 30% sd, do 3 kg v razpisni dokumentaciji na strani 12 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 124 piše, da morajo biti vse marmelade in džemi brez konzervansov. Vse gastro marmelade vsebujejo konzervanse. Ali želite, da vam ponudimo izdelek v kozarcu in brez konzervansov, ali izdelek v gastro pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo?
Odg.: Prosim, upoštevajte opise iz razpisne dokumentacije. Opis je za sadni namaz, ne marmelado.

248. marmelada porcijska, monoporcija do 25 g, različni okusi (jagoda, marelica, mešana) v razpisni dokumentaciji na strani 12 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 124 piše, da morajo biti vse marmelade in džemi brez konzervansov. Vse porcijske marmelade vsebujejo konzervanse. Ali želite, da vam ponudimo izdelek v kozarcu in brez konzervansov, ali izdelek v porcijskem pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo?
Odg.: Prosim ponudite nam sadni namaz.

Pri artiklu 242 in 248 smo vas samo želeli opomniti, da kadar gre za kakršen koli sadni namaz, džem ali marmelado, v gastro pakiranju (dovoljeno je do 3kg=gastro izdelek) ali v porciji, izdelki BREZ izjeme vsebujejo konzervanse.
Lahko vam pri 242. artiklu ponudimo izdelek sadni namaz s konzervansi v 3kg pakiranju.
Lahko pa vam ponudimo boljši in kakovostnejši izdelek, ki se deklarira kot Ekstra domača marmelada s 50% sadnim deležem v 850g kozarcu, ki pa ne vsebuje konzervansov. Povejte kaj ponudimo, saj izdelek sadni namaz brez konzervansov ne najdemo. Naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno).

242. artikel - v porciji se dobijo samo marmelade ali džemi. Sadni namaz v porciji NE OBSTAJA. Hoteli smo vas samo opomniti, da izdelek v porciji vsebuje konzervanse. Ali lahko ponudimo izdelek marmelada porcijska, monoporcija do 25g, različni okusi (vsi našteti) s konzervansi? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo da nam zaupa, katero blagovno znamko je imel v mislih, saj izdelka z novim opisom na trgu ne najdemo (zgolj informativno).

Upamo na pozitiven odgovor in vas lepo pozdravljamo.


ODGOVOR
Spoštovani!

Imamo dodatno vprašanje glede na podane odgovore.
242. sadni namaz marelica, min. 30% sd, do 3 kg v razpisni dokumentaciji na strani 12 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 124 piše, da morajo biti vse marmelade in džemi brez konzervansov. Vse gastro marmelade vsebujejo konzervanse. Ali želite, da vam ponudimo izdelek v kozarcu in brez konzervansov, ali izdelek v gastro pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo?

Odg.: Sadni namaz lahko vsebuje konzervanse. Prosim ponudite: sadni namaz marelica, min. 30% sd, do 3 kg.

248. marmelada porcijska, monoporcija do 25 g, različni okusi (jagoda, marelica, mešana) v razpisni dokumentaciji na strani 12 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 124 piše, da morajo biti vse marmelade in džemi brez konzervansov. Vse porcijske marmelade vsebujejo konzervanse. Ali želite, da vam ponudimo izdelek v kozarcu in brez konzervansov, ali izdelek v porcijskem pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo?

Odg.: Prosim ponudite: marmelada (lahko s konzervansi) porcijska, monoporcija do 25 g, različni okusi (jagoda, marelica, mešana).