Dosje javnega naročila 001916/2019
Naročnik: OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
Gradnje: Izgradnja komunalne infrastrukture na Cesti bratov Stražišarjev
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 608.075,75 EUR

JN001916/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.04.2019
JN001916/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.06.2019
JN001916/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.10.2019
JN001916/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.10.2019
JN001916/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 01.10.2021
JN001916/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 01.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001916/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6
4270
SI
Jesenice
Slovenija
Tea Jenkole
tea.jenkole@jesenice.si
+386 45869224

Internetni naslovi
http://www.jesenice.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jesenice.si/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8281
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja komunalne infrastrukture na Cesti bratov Stražišarjev
Referenčna številka dokumenta: 430-33/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet investicije je izgradnja komunalne infrastrukture na vzhodnem delu Ceste bratov Stražišarjev na Jesenicah.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 547.488,52 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Ceste bratov Stražišarjev na Jesenicah
II.2.4 Opis javnega naročila
Investicija zajema izgradnjo komunalne infrastrukture na Cesti bratov Stražišarjev. Podrobnejši opis je v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 547.488,52 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Investicija je prijavljena za sofinanciranje iz sredstev evropskega Kohezijskega sklada v okviru Drugega povabila dogovora za razvoj regij.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.04.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 23.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.04.2019   11:00
Kraj: Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.04.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6
4270
Jesenice
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.04.2019   13:16
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik
vljudno prosim za objavo razpisne dokumentacije

hvala in lep dan še naprej

ODGOVOR


Spoštovani,

naročnik je ob objavi žal naletel na manjše tehnične težave, zato takojšnja objava ni bila mogoča. Razpisna dokumentacija je bila objavljena v roku ene ure po objavi na Portalu javnih naročil in je sedaj dostopna na naročnikovi spletni strani.

Hvala za razumevanje. Lep pozdrav.

Datum objave: 03.04.2019   08:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri LTŽ pokrovih navajate standard za ventile plinskih jeklenk EN 144 - Oprema za varovanje dihal - Ventili za plinske jeklenke. Primer ene od postavk: Pokrovi: težki povozni LTŽ pokrovi (min 40MP, standard EN 144/2), okrogli F600mm.

Prosimo za pojasnila. LP

ODGOVOR

Pozdravljeni,

preverili smo pri projektantu. V popisu je prišlo do napake.
Pravilen standard je EN 124-2: Standard za pokrove in rešetke. ponudnike naprošamo, da pri pripravi ponudbe upoštevajo popravljeni standard.


Datum objave: 04.04.2019   08:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisu navajate zahtevo po izkazovanju tekoče bonitetne ocene s strani bonitetne hiše. Po naših informacijah, naj bi AJPES izdajal bonitetne ocene za leto 2018 po 26. oz 27. 4. 2019. Trenutno pa so na voljo bonitetne ocene za leto 2017.

Prosimo vas, da preložite rok oddaje za 2 tedna oz. po prvomajskih praznikih ali pa dopustite možnost naknadne priložitve tekoče bonitetne ocene, ko bo le ta na voljo.

Hvala in lep pozdrav.ODGOVOR

Spoštovani,

Bonitetna ocena se izdela za 12 mesecev vnaprej, na podlagi predloženih letnih poročil za preteklo leto in predstavlja ocenjeno zmožnost ponudnika za poravnavanje obveznosti v 12 mesečnem obdobju po predložitvi letnega poročila. V razpisni dokumentaciji imamo navedeno, da mora biti tekoča bonitetna ocena najmanj SB6 (AJPES) oz ekvivalentno pri drugih izdajateljih. Glede na to, da AJPES bonitetne ocene za naslednjih 12 mesecev od predložitve letnega poročila za leto 2018 še ni izdelal, je ustrezna bonitetna ocena, ki je izdelana na podlagi letnih poročil za leto 2017.


Datum objave: 08.04.2019   09:05
Pozdravljeni,

ponudnike obveščamo, da je na naročnikovi spletni strani objavljen popravek popisov. Popravek je v zavihku plin - gradbena dela, postavke 1 (Kompletna izvedba gradbenih del za montažno cevovoda v cesti), 2 in 3. Popravljene so količine.

Datum objave: 15.04.2019   13:42
VPRAŠANJE
V zavihku novega popisa ČRPALIŠČE Č1 -32/00 Jaški in črpališče
ni nobenih količin in enot mere. Ali to ni predmet ponudbe?

ODGOVOR

Ponudniki podajo ceno za kompletno črpališče, v skladu s specifikacijo podano v (pod)postavkah Č32/01 - Č32/25. Naročnik objavlja popravek popisov na svoji spletni strani.


Datum objave: 19.04.2019   08:15
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da za črpalki poda delavne toče Q in H. Namreč v popisu je vse navedeno max 5 lit/s, max 14 m, bolj relavanten podatek pa bi bil delavne točke Q in H.
hvala
lep pozdrav

ODGOVOR

Ponudnik naj v ponudbi upošteva v popisu naveden maksimalni pretok in višino črpanja črpalke.Datum objave: 19.04.2019   08:15
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika za podaljšanje roka oddaje!
Lp

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik roka za oddajo ponudbe ne bo podaljšal.