Dosje javnega naročila 002105/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA CELJE, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
Gradnje: Izgradnja komunalne opreme za DN10
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.266.612,41 EUR

JN002105/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.04.2019
JN002105/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.04.2019
JN002105/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.04.2019
JN002105/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.05.2019
JN002105/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.06.2019
JN002105/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.07.2019
JN002105/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.07.2019
JN002105/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.03.2020
JN002105/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 25.03.2020
JN002105/2019-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 10.08.2021
JN002105/2019-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 12.08.2021
JN002105/2019-Q03 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 08.11.2022
JN002105/2019-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 10.11.2022
JN002105/2019-Dod04 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 18.11.2022
Zahtevek za revizijo

    JN002105/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 070-163917
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA CELJE
Trg celjskih knezov 9
3000
SI
Celje
Slovenija
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Mateja Bohm
prostor@celje.si
+386 34265600
+386 34265632

Internetni naslovi
http://moc.celje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://moc.celje.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8379
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja komunalne opreme za DN10
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja komunalne opreme za stanovanjsko sosesko DN10
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: DEčkovo naselje, Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja komunalne opreme za DN10
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.07.2019
Konec: 31.12.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Navedeno v vzorcu pogodbe
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeni v dokumentaciji, objavljeni na spletni strani naročnika.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Navedeni v dokumentaciji, objavljeni na spletni strani naročnika.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Navedeni v dokumentaciji, objavljeni na spletni strani naročnika.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Navedeni v dokumentaciji, objavljeni na spletni strani naročnika.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.05.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.05.2019   12:01
Kraj: eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.04.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA CELJE
Trg celjskih knezov 9
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.04.2019   11:21
VPRAŠANJE
Na navedenem naslovu dokumentacije še ni.
LP

ODGOVOR


Pozdravljeni, dokumentacija bo iz tehničnih razlogov objavljena jutri.

Datum objave: 11.04.2019   10:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni !

Ali celotni predračun-popisi del ,ki ga naložimo v razdelek Drugi dokumenti oddamo samo v Excelovi datoteki.

Lep pozdrav !

ODGOVOR


DA, v razdelek "predračun" vneste samo izpolnjen obr_2

Datum objave: 11.04.2019   11:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za objavo obrazca ESPD.

Lepo pozdravljeni !

ODGOVOR


Objavljeno. Hvala. Lep pozdrav.

Datum objave: 12.04.2019   09:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede odgovora, ki ste ga podali vemo ,da se obrazec 2 naloži v razdelek Predračun. Naše vprašanje se nanaša popis del v excelu ali ga naložimo v razdelek Drugi dokumenti v excelu ali ga natisnemo na papir in skeniramo ?

Lepo pozdravljeni !

ODGOVOR


Lahko v excelu.

Datum objave: 15.04.2019   08:27
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika prosimo, da spremeni pogoj 5.3.3. Tehnična in strokovna sposobnost oz. prizna kot ustrezne reference izvedbo zahtevanih navedenih del na različnih projektih. Prav tako za vodjo del.

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR

Spoštovani,

smisel obeh referenc je, da ponudnik izkaže znanje in izkušnje na takšnem gradbišču, kot je predmetno, kjer bo moral izvesti več vodov in cestno omrežje. Iz tega razloga navedenih referenc naročnik ne bo spreminjal.


Datum objave: 15.04.2019   13:21
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo, da priredite razpisno dokumentacijo ustrezno veljavnim zakonskim predpisom (ZJN-3), ki predpisuje elektronsko pripravo in oddajo ponudbe. Prosimo, da ponudnikom omogočite uporabo računalnika pri izpolnjevanju vaših razpisnih obrazcev, in objavite razpisno dokumentacijo v WORD obliki. Vaša objavljena dokumentacija je primerna in je še iz časov razpisov, ko so izpolnjevali obrazce še s starim ročnim pisalnim strojem ali z ročno pisavo. za današnji čas in današnjo sodobno tehnologijo, je takšna oblika skrajno neprimerna - vaši obrazci so celo temni, in neprimerni. Prosimo, da posodobite zadevo oziroma jo uskladite s sodobno tehniko!

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

Pozdravljeni,

obrazci v word obliki bodo objavljeni pri obstoječi objavi.

Hvala za prijazno opozorilo.


Datum objave: 18.04.2019   15:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v popisu (excel) je cel kup napačnih formul ali formul ki manjkajo. Naročnika prosimo, naj v popisih uredi formule.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Pozdravljeni,

navedene pomanjkljivosti bomo popravili oz. odpravili ter objavili čistopis razpisa. Podaljšali bomo tudi rok za oddajo ponudb. V zvezi z vsem navedenim sledijo tudi objave popravkov na portalu javnih naročil.

Lep pozdrav.


Datum objave: 23.04.2019   15:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

V popisu so SN10 dn250 ampak notranji premer, kar pa ne gre skupaj. Če so zahtevane gladke polipropilenske cevi SN10, imajo le te zunanji premer in je notranji premer d 232,80mm in ponavadi se za Celje vgrajujejo gladke. Notranji premer DN250 pa imajo rebraste kanalizacijske cevi, ki pa so obodne togosti SN8 ali SN16.
Prosim za točno navedbo kakšne polipropilenske kanalizacijske cevi so zahtevane. Hvala

Lep pozdrav


ODGOVOR


Če se vgradijo gladke, naj bo SN 10 ali več in DN 250 (nazivni premer to je pri tovrstnih ceveh zunanji premer).
Če se vgradijo rebraste, naj bodo SN 16 notranjega premera fi 250 mm.
Hidravlično zadoščajo gladke cevi.


Datum objave: 26.04.2019   10:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri delu popisa ,ki se nanaša na cesto so postavke A.PREDDELA postavke 15., 16., 17., 18. IN 19. :Kompletno zavarovanje obstoječe kanalizacije, elektrike, telekoma, vodovoda in plinovoda ,prosimo v kakšnih dolžinah in s kakšnimi cevmi (fi) oz.na kakšen drug način se izvede zaščita. Na osnovi popisa ,ki je zdaj in je količina kom 1 je nemogoče podati ceno. Enako se ponovi pri E OSTALA DELA postavke 5., 6. in 7. Izvedba zaščite obstoječih TK vodov, plinovoda in vodovoda z odkopom, natikanjem prerezane cevi, obbetoniranjem in zasipom po navodilih upravljavca, kjer je količina prav tako kom 1.Prosimo za čim natančnejši in hiter odgovor.

Lepo pozdravljeni !ODGOVOR

Pozdravljeni,

popisi bodo v tem delu spremenjeni tako, da bodo drugače določene količine in merske enote, in sicer:

E OSTALA DELA

5. Izvedba zaščite obstoječih TK vodov z odkopom,
natikanjem prerezane PVC cevi DN 110 mm,
obbetoniranjem (C 16/20) in zasipom po navodilih
upravljalca

a) m' 74 m

6. Izvedba zaščite obstoječega plinovoda z odkopom,
obbetoniranjem (C 16/20) in zasipom navodilih upravljalca

a) m' 4 m

7. Izvedba zaščite obstoječega vodovoda z odkopom,
obbetoniranjem (C 16/20) in zasipom navodilih upravljalca

a) m' 90 m

Zaščita kanalizacije z obbetoniranjem
m' 19 m


Zaščita obstoječih elektro vodov z odkopom,
natikanjem prerezane PVC cevi DN 110 mm,
obbetoniranjem (C 16/20) in zasipom po navodilih
upravljalca

m' 176 m