Dosje javnega naročila 002018/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA CELJE, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
Gradnje: Eksperimentalna prometna ureditev dela Gubčeve in Lilekove ulice v Celju
ZJN-3: Odprti postopek

JN002018/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.04.2019
JN002018/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.04.2019
JN002018/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.04.2019
JN002018/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.05.2019
JN002018/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.05.2019
JN002018/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002018/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA CELJE
Trg celjskih knezov 9
3000
SI
Celje
Slovenija
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Mateja Bohm
prostor@celje.si
+386 34265600
+386 34265632

Internetni naslovi
http://moc.celje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://moc.celje.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8360
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Eksperimentalna prometna ureditev dela Gubčeve in Lilekove ulice v Celju
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Eksperimentalna prometna ureditev dela Gubčeve in Lilekove ulice v Celju
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Gubčeva in Lilekova ul. v CElju
II.2.4 Opis javnega naročila
Eksperimentalna ureditev dela Gubčeve in Lilekove ulice v Celju
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot navedeno v vzorcu pogodbe
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
navedeno v dokumentaciji, obj. na splet. str. naročnika
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
navedeno v dokumentaciji, obj. na splet. str. naročnika

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
navedeno v dokumentaciji, obj. na splet. str. naročnika

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
navedeno v dokumentaciji, obj. na splet. str. naročnika

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.05.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.05.2019   12:01
Kraj: eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.04.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA CELJE
Trg celjskih knezov 9
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.04.2019   11:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, na objavljenem mestu ne najdemo podatkov o razpisu in potrebnih za pripravo ponudbe. Prosimo za dodatna navodila, hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


POvezava do objavljene dokumentacije:

https://moc.celje.si/javni-razpisi/6270-eksperimentalna-prometna-ureditev-dela-gubceve-in-lilekove-ulice-v-celju

Datum objave: 10.04.2019   07:46
VPRAŠANJE
Zanima nas kakšen način praznjenja podzemnih zbiralnic se zahteva v točki 010 Krajinska arhitektura / H Urbana oprema / H.4.1 in H.4.2. V dokumentaciji se v prvem odstavku zahteva enak sistem praznjenja kot pri klasičnih zvonovih za odpadke na območju, kjer javno službo zbiranja odpadkov opravlja podjetje, ki je za to zadolženo, medtem pa ko se v točki a.) zahteva vpenjalni konektor tip F90 za praznjenje s pomočjo specialnega avtomatskega sistema na kamionu. Prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR

Hvala za opozorilo. Prišlo je do pomote. Pravilno je tako kot razlaga v postavki točka a.) vpenjalni konektor tip F90. Popisi bomo v tem smislu popravljeni.

Lep pozdrav.


Datum objave: 10.04.2019   07:48
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Koliko menic in meničnih izjav je potrebno predložiti v namen zavarovanja za resnost ponude: 5x ali 3x ? V razpisu sta navedeni obe količini.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR


Hvala za opozorilo. Za resnost je treba oddati 3 komplete menic in meničnih izjav in ne 5.

Lep pozdrav.

Datum objave: 10.04.2019   14:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

5.3.3. Tehnična in strokovna sposobnost
Naročnik zahteva referenco - vsaj en projekt tlakovanja s kamnitimi ploščami in granitnimi kockami v skupni izmeri vsaj 1000 m2 v mestnem ali trškem jedru, od tega vsaj 300 m2 tlakovanja z granitnimi kockami.

Naročnika prosimo, da prizna reference tudi, če je bilo izvedeno tlakovanje s kamnitimi ploščami na enem projektu in tlakovanje z granitnimi kockami na drugem projektu, se pravi ločeno na različnih projektih. Prav tako za vodjo del.

Hvala v naprej in lep danODGOVOR

Pozdravljeni,

ponudnik zg. naveden referenčni pogoj lahko izpolni v dveh različnih projektih skupaj.

Lep pozdrav.


Datum objave: 10.04.2019   16:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo, če bi lahko objavili obrazec naročnika : ESPD.

Hvala in lp!

ODGOVOR


Hvala za opozorilo, ESPD je objavljen.

Lep pozdrav.

Datum objave: 10.04.2019   16:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ali lahko ponudnik predloži namesto obrazca S.BON-1/P, obrazec S.BON-1?

Hvala za odgovor, lep pozdrav!

ODGOVOR
Lahko, če izkazuje zahtevani podatek (bonitetna ocena, neblokada računov).Datum objave: 12.04.2019   11:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo za dodatna pojasnila ter objave, in sicer:
- Za kocke je specificirana samo končna obdelava zgornje-vidne površine. Kakšne pa naj bodo ostale stranice kock, klane, rezane,....?
- V sklopu plinovod se podvaja postavka za zakoličbo trase, in sicer pod postavko 1 in med 7 in 8.

lep pozdrav

ODGOVOR

POzdravljeni,

V osnovnem opisu je navedena zgornja obdelava kock in plošč kot neko skupno navodilo za pohodne površine;:

F/1

Dobava potrebnega materiala in polaganje tlakov v peš conah na ulicah s tipskimi klanimi granitnimi kockami iz granodiorita "pohorskega tonalita"10/10/8 cm z nedrsečo žgano površino, tlaki izvedeni v padcih proti talnim kanaletam, po načrtu odvodnjavanja. Kocke so položene na vodoprepustno podložno malto (zemeljsko vlažen beton) višine 8 cm (glej posebno postavko). Zrnavostna sestava drobljenec 4/8 mm, vezivo CEM II, 200-250 kg/m3, tlačna trdnost: C 16/20, vodocementni faktor med 0,35 in 0,37.

Kar se zakoličbe trase plinovoda tiče vas prosimo, da opaženo podvajanje bolj specificirate.

Hvala in lep dan.


Datum objave: 15.04.2019   13:28
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Prosimo, da priredite razpisno dokumentacijo ustrezno veljavnim zakonskim predpisom
(ZJN-3), ki predpisuje elektronsko pripravo in oddajo ponudbe. Prosimo, da ponudnikom
omogočite uporabo računalnika pri izpolnjevanju vaših razpisnih obrazcev, in objavite
razpisno dokumentacijo v WORD obliki. Vaša objavljena dokumentacija je primerna in je še
iz časov razpisov, ko so izpolnjevali obrazce še s starim ročnim pisalnim strojem ali z ročno
pisavo. za današnji čas in današnjo sodobno tehnologijo, je takšna oblika skrajno neprimerna
- vaši obrazci so celo temni, in neprimerni. Prosimo, da posodobite zadevo oziroma jo
uskladite s sodobno tehniko!
Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR


Pozdravljeni,

obrazci word skupaj v vzorcem pogodbe bo objavljen pri obstoječi objavi. Zahvaljujemo se vam za prijazno opozorilo oz. prošnjo.

Lep pozdrav.

Datum objave: 16.04.2019   07:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

prosimo za obrazložitev zahteve: "Naročnik ponudnike izrecno opozarja, da vpišejo v točki 10 Obr_6 tip kamna, ki ga ponujajo za izvedbo predmetnega JN.
Gre za tehnično specifikacijo, zato tega podatka ne bo mogoče dopolnjevati kasneje v fazi pregleda ponudb."

Kje se nahaja Obr_6 ?

Hvala, lp.

ODGOVOR

Ta obrazec je objavljen v razpisni dokumentaciji in ima naslov "IZJAVA PONUDNIKA/PODIZVAJALCA/SOPONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV S POOBLASTILOM " Obrazci so obj.tudi v word obliki in lahko ta vnos poiščete tudi s funkcijo ctrl+F.

Lep pozdrav.


Datum objave: 18.04.2019   11:04
VPRAŠANJE
SPOŠTOVANI,

Prosim če popravite formule xls tabelah. Prosimo tudi za podaljšanje roka.

Hvala.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

pri formulah ne opazimo nepravilnosti. Rok bomo podaljšali, in sicer na 16. 5. 2019. Ustrezna sprememba bo objavljana na portalu.Datum objave: 18.04.2019   11:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali mora biti v ponudbi obvezno upoštevan pohorski tonalit, ki ga dobavlja samo eden dobavitelj, ki že izvaja dela za MOC??

Hvala za odgovor in lep pozdrav?

ODGOVOR


Pozdravljeni,

gre za zahtevo Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Zahteva je logična tudi spričo dejstva, da gre za prostorsko neposredno nadaljevanje obstoječega tlakovanja v starem mestnem jedru (in ne za prostorsko samostojno enoto). Po naših podatkih zahtevan material nudi več dobaviteljev.

Datum objave: 18.04.2019   11:07
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Glede na zahtevnost projekta ter praznikov, med katerimi imajo določeni dobavitelji kolektivne dopuste prosimo naročnika, da podaljša rok za oddajo ponudbe vsaj za en teden.

Lep pozdrav.

ODGOVOR


Bomo podaljšali na 16. 5. 2019.

Datum objave: 18.04.2019   11:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v popisu DVIG INSTAL. in KANAL. JAŠKOV na NOV VIŠJI NIVO NOVIH TLAKOV se v točki c6 in c7 podvajajo količine.
Takšnih postavk je v popisu, kar nekaj.
Naprošamo vas, da popise popravite ponovno objavite in temu primerno podaljšate rok oddaje.

Lepo pozdravljeni.


ODGOVOR

POstavki C6 in C7 govorita o različnih vsebinah in zato ne gre za podvajanje vsebin. C6 govori o dvigu komunalnih jaškov, C7 pa o pospravljanju gradbišča.


Datum objave: 18.04.2019   11:09
VPRAŠANJE
pozdravljeni,
ali je v postavki c/5b pravilna enota m3 (Dvostransko opaženje stranic pasovnih temeljev z opažnimi elementi in deskami (enostavni kalupi), višina podpiranja do 1 m, z opiranjem opažev v teren m3 12,00), glede ostalih enot opaženja v m2?

Lep pozdrav
ODGOVOR

Hvala za opozorilo, pravilna enota je m2, bomo popravili in objavili popravljene popise.


Datum objave: 18.04.2019   11:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Za opaženo podvajanje pri sklopu PLINOVOD v samem dokumentu "excel" ni napake, ko pa popis natisneš pa se na drugi strani zopet natisne postavka 1. Zakoličba trase, katera pa nima samo številke postavke, ostalo pa je identično?? Elektronsko je vse ok, fizično pa ni identično. Celice niso zamrznjene, v glavi ni zaslediti besedila te postavke, več idej pa nimamo, če bo kakšen strokovnjak ugotovil napako, jo odpravite, drugače pa se bomo držali popisa v elektronski verziji.

lep pozdrav

ODGOVOR


Pozdravljeni, hvala za opozorilo,. Ugotovili smo, da se celice seštevajo pravilno, napaka se pojavi le pri tiskanju. Navedena pomanjkljivost bo popravljena in bo naročnik na svoji spletni strani objavil nove popise, sledil bo tudi ustrezenpopravek na portalu javnih naročil.