Dosje javnega naročila 002107/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA CELJE, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
Storitve: Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri izgradnji komunalne opreme za DN10
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 25.608,90 EUR

JN002107/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.04.2019
JN002107/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.04.2019
JN002107/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019
JN002107/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.06.2019
JN002107/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.07.2019
JN002107/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.07.2019
JN002107/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 05.05.2022
JN002107/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 09.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN002107/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 070-165340
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA CELJE
Trg celjskih knezov 9
3000
SI
Celje
Slovenija
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Mateja Bohm
prostor@celje.si
+386 34265600
+386 34265632

Internetni naslovi
http://moc.celje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://moc.celje.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8361
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri izgradnji komunalne opreme za DN10
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71520000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri izgradnji komunalne opreme za DN10
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71520000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dečkovo naselje, Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
Nadzor izgradnje komunalne opreme za DN10
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.07.2019
Konec: 31.12.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
navedeno v vzorcu pogodbe
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
navedeno v dokumentaciji, objavljeni na spletni str. naročnika
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
navedeno v dokumentaciji, objavljeni na spletni str. naročnika

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
navedeno v dokumentaciji, objavljeni na spletni str. naročnika

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
navedeno v dokumentaciji, objavljeni na spletni str. naročnika

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.05.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.05.2019   12:01
Kraj: eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.04.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA CELJE
Trg celjskih knezov 9
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.04.2019   11:20
VPRAŠANJE
prosimo za informacijo, kjer se nahaja razpisna dokumentacija, saj na navedeni povezavi še ni objavljena.

ODGOVOR


Pozdravljeni, dokumentacija bo iz tehničnih razlogov objavljena jutri.

Datum objave: 10.04.2019   16:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, dokumentacije še vedno ni na vaši spletni strani.

ODGOVOR


Pozdravljeni,

povezava do objavljene dokumentacije:

https://moc.celje.si/javni-razpisi/6279-storitve-nadzora-in-koordinatorja-za-varnost-in-zdravje-pri-delu-pri-izgradnji-komunalne-opreme-za-dn-10

Lep pozdrav.

Datum objave: 12.04.2019   09:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Projektna dokumentacija za izvedbo ali ocena investicije je na razpolago?

Hvala.


ODGOVOR


Projektna dokumentacija je objavljena pri javnem naročilu za izvajalca:
https://moc.celje.si/javni-razpisi/6280-javno-narocilo-izgradnja-komunalne-infrastrukture-dn10

Oceno investicije naročnik ne bo eksplicitno navajal,jo pa lahko ocenite na podlagi objavljenih dokumentov pri JN za izvajalca.

Datum objave: 15.04.2019   08:51
VPRAŠANJE
prosimo za objavo razpisnih obrazcev, zaradi lažjega izpolnjevanja v WORD obliki.
hvala in lp

ODGOVOR


Pozdravljeni,

obrazci skupaj z vzorcem pogodbe bodo v word obliki objavljeni danes pri obstoječi objavi.

Ponudnike opozarjamo, da obrazcev vključno z vzorcem pogodbe ni dovoljeno vsebinsko spreminjati tako, da bi zaradi spremembe imeli drugačen vsebinski pomen.

Lep pozdrav.

Datum objave: 25.04.2019   15:28
VPRAŠANJE
Prosimo, za korekcijo pogoja, ki se nanašajo na točko 5.3.2 _ Kadrovska in strokovna sposobnost in sicer zahtevate univ.dipl.inž.grad., kar se nam ne zdi primerno, glede na to, da veljavna zakonodajo tovrstne izobrazbe ne pogojuje za možnost vpisa v Inženirsko zbornico.
ODGOVOR


Spoštovani,

zgoraj navedena zahteva se navezuje na 5. odst. 14. čl. GZ, ki določa:

"Nadzornik mora za vodenje nadzora določiti pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja iz stroke, ki glede na vrsto del prevladuje (v nadaljnjem besedilu: vodja nadzora) in ki zanj opravlja poklicne naloge v eni od predpisanih oblik v skladu z zakonom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost. Vodja nadzora izvaja in koordinira nadzor nad gradnjo v celoti."

Glede na navedeno v konkretni zadevi prevladuje takšna vrsta del, da je zahteva po univ. dipl. inž. gradb. utemeljena.