Dosje javnega naročila 001162/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 46.808,12 EUR

JN001162/2019-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 28.02.2019
JN001162/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 03.04.2019
JN001162/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.05.2019

    JN001162/2019-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2019/S 067-157833

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS
Referenčna številka dokumenta: 2019/P-1; 4300-2/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 38.367,31 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Jenkova, Ljubljanska, Tržaška, Kolodvorska, Postojna
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS - Sklop 18: Jenkova, Ljubljanska, Tržaška, Kolodvorska, Postojna;
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Skrajno nujni primeri, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti in so v skladu z natančnimi pogoji Direktive

Razlaga:
Nujnost, je nastala kot posledica dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti, rokov za odpri ali omejeni postopek ali konkurenčni postopek s pogajanji pa ni mogoče upoštevati, naročnik utemeljuje z dejstvom, da je izvajalec ČIŠČENJE AQUA d.o.o., Malija 112, 6310 Izola, ki mu je bilo naročilo oddano v odprtem postopku z oznako ODČIŠČ-CO-29/2017, v 6 sklopih, brez vnaprejšnje najave ali obvestila, naenkrat prenehal izvajati pogodbene storitve v večini poslovnih prostorov po pogodbi št. C3130-18-338812. S tem naročniku nastaja škoda, prav tako pa je zaradi neizvajanja pogodbenih obveznosti ogroženo življenje in zdravje ljudi. Vse opisane okoliščine, s katerimi naročnik utemeljuje nujnost, so nastale v sferi izvajalca in na podlagi ravnanj oziroma opustitve na strani izvajalca, in niso odvisne ter niso bile povzročene s strani naročnika.

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN001162/2019-L01
Številka obvestila v UL: 2019/S 043-099019
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 26.02.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
23.03.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ČISTOMAX, čistilni servis, d.o.o.
Kidričevo naselje 24
6230
SI
Postojna
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 61.763,51 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 38.367,31 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.04.2019