Dosje javnega naročila 002112/2019
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA ZALOG, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
Blago: Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Osnovne šole Zalog
ZJN-3: Odprti postopek

JN002112/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.04.2019
JN002112/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.04.2019
JN002112/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.06.2019
JN002112/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.08.2019
JN002112/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.11.2020
JN002112/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.02.2021
JN002112/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.05.2021
JN002112/2019-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.01.2022
JN002112/2019-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.05.2022
JN002112/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN002112/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 070-164424
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA ZALOG
Cerutova ulica 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Urška Brglez
urska.brglez@ljubljana.si
+386 13064448
+386 13061206

Internetni naslovi
https://www.oszalog.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/302447/RD_-_JN_živila_OŠ_Zalog.zip

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna uprava, Služba za javna naročila, Urška Brglez
urska.brglez@ljubljana.si
+386 13064448
+386 13061206

Internetni naslovi
https://www.ljubljana.si/

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8333
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Osnovne šole Zalog
Referenčna številka dokumenta: 430-690/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil (konvencionalnih, ekoloških in iz drugih shem kakovosti) po sklopih za obdobje treh let, za potrebe Osnovne šole Ledina.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEKO IN JOGURT
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15511000
15551000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Mleko in jogurti.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SMETANA, SKUTA, MASLO, SIRI, MLEČNI NAMAZI, MLEČNI PUDINGI IN DESERTI
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15510000
15530000
15540000
15550000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Smetana, skuta, maslo, siri, mlečni namazi, mlečni pudingi in deserti.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SLADOLEDI
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15555000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sladoledi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): MLEKO IN MLEČNI IZDELKI (npr. izbrana kakovost)
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Živila iz shem kakovosti (brez eko živil): mleko in mlečni izdelki (npr. izbrana kakovost).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: MLADO GOVEJE MESO (JUNEČJE), SVINJSKO MESO, TELEČJE MESO
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Mlado goveje meso (junečje), svinjsko meso, telečje meso.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: PERUTNINSKO MESO
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Perutinsko meso.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: MESNINE
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Mesnine.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: SALAME
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Salame.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: PERUTNINSKE MESNINE IN SALAME
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15131500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Perutninske mesnine in salame.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: PAŠTETE
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15131300
15131310
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Paštete.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): GOVEJE MESO (npr. izbrana kakovost)
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15111000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Živila iz shem kakovosti (brez eko živil): goveje meso (npr. izbrana kakovost).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brze eko živil): PERUTNINSKO MESO (npr. višja kakovost, izbrana kakovost)
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Živila iz shem kakovosti (brez eko živil): perutninsko meso (npr. višja kakovost, izbrana kakovost).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENE RIBE
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjene ribe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: KONZERVIRANI RIBJI IZDELKI
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Konzervirani ribji izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: JAJCA
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Jajca.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: OLJA
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Olja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: MAJONEZE
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15871273
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Majoneze.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: SOLATA
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03221300
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Solata.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALA ZELENJAVA
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Ostala zelenjava.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: GOBE
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03221260
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Gobe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: KROMPIR
Številka sklopa: 21
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Krompir.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: SUHE STROČNICE
Številka sklopa: 22
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03212200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Suhe stročnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: JUŽNO SADJE
Številka sklopa: 23
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Južno sadje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Seham kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: JABOLKA
Številka sklopa: 24
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03222321
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Jabolka.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: HRUŠKE
Številka sklopa: 25
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03222322
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Hruške.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 26

II.2.1 Naslov
Naslov: SLIVE
Številka sklopa: 26
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03222334
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Slive.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 27

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALO SADJE
Številka sklopa: 27
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Ostalo sadje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 28

II.2.1 Naslov
Naslov: SUHO SADJE
Številka sklopa: 28
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15332410
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Suho sadje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 29

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): KROMPIR (npr. integriran)
Številka sklopa: 29
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03212100
15310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Živila iz shem kakovosti (brze eko živil): krompir (npr. integriran).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 30

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE
Številka sklopa: 30
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjena zelenjava in sadje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 31

II.2.1 Naslov
Naslov: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA
Številka sklopa: 31
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Konzervirana in vložena zelenjava.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 32

II.2.1 Naslov
Naslov: SADNI KOMPOTI, MARMELADE IN DŽEMI
Številka sklopa: 32
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sadni kompoti, marmelade in džemi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 33

II.2.1 Naslov
Naslov: KISLO ZELJE IN REPA
Številka sklopa: 33
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15331000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Kislo zelje in repa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 34

II.2.1 Naslov
Naslov: NEKTARJI, SOK 100%
Številka sklopa: 34
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
15980000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Nektarji, sok 100%.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 35

II.2.1 Naslov
Naslov: SADNO ŽITNE REZINE
Številka sklopa: 35
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15880000
15890000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sadno žitne rezine.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 36

II.2.1 Naslov
Naslov: VODE
Številka sklopa: 36
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15980000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Vode.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 37

II.2.1 Naslov
Naslov: SIRUPI
Številka sklopa: 37
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sirupi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 38

II.2.1 Naslov
Naslov: OLUŠČENA ŽITA, PRIPRAVLJENI IZDELKI IZ ŽIT
Številka sklopa: 38
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Oluščena žita, pripravljeni izdelki iz žit.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 39

II.2.1 Naslov
Naslov: MOKE
Številka sklopa: 39
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15612000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Moke.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 40

II.2.1 Naslov
Naslov: TESTENINE
Številka sklopa: 40
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Testenine.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 41

II.2.1 Naslov
Naslov: POLNJENE TESTENINE
Številka sklopa: 41
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15851220
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Polnjene testenine.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 42

II.2.1 Naslov
Naslov: TESTO
Številka sklopa: 42
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Testo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 43

II.2.1 Naslov
Naslov: IZDELKI IZ KROMPIRJEVEGA TESTA IN ZDROBA
Številka sklopa: 43
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelki iz krompirjevega testa in zdroba.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 44

II.2.1 Naslov
Naslov: ŠTRUKLJI
Številka sklopa: 44
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
15890000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Štruklji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 45

II.2.1 Naslov
Naslov: POLPETI
Številka sklopa: 45
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Polpeti.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 46

II.2.1 Naslov
Naslov: PALAČINKE
Številka sklopa: 46
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Palačinke.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 47

II.2.1 Naslov
Naslov: RAZLIČNI ZAMRZNJENI IZDELKI
Številka sklopa: 47
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Različni zamrznjeni izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 48

II.2.1 Naslov
Naslov: PŠENIČNI KRUH, OSTALI KRUH
Številka sklopa: 48
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Pšenični kurh, ostali kruh.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 49

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽEMLJE, ŠTRUČKE, BOMBETE
Številka sklopa: 49
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Žemlje, štručke, bombete.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 50

II.2.1 Naslov
Naslov: SLAŠČICE IN SLANO PECIVO
Številka sklopa: 50
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
15820000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Slaščice in slano pecivo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 51

II.2.1 Naslov
Naslov: KEKSI
Številka sklopa: 51
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
15820000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Keksi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 52

II.2.1 Naslov
Naslov: KRUH ZA KRUHOVE CMOKE
Številka sklopa: 52
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Kruh za kruhove cmoke.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 53

II.2.1 Naslov
Naslov: KAKAVOVI IN KAVNI IZDELKI
Številka sklopa: 53
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15840000
15860000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Kakavovi in kavni izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 54

II.2.1 Naslov
Naslov: ČAJI
Številka sklopa: 54
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15860000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Čaji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 55

II.2.1 Naslov
Naslov: RAZNI PRAŠKI IN ZAČIMBE
Številka sklopa: 55
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15870000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Razni praški in začimbe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 56

II.2.1 Naslov
Naslov: KISI
Številka sklopa: 56
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15871000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Kisi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 57

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALA ŽIVILA (PREHRAMBENO BLAGO)
Številka sklopa: 57
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Ostala živila (prehrambeno blago).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 58

II.2.1 Naslov
Naslov: SOJINI IN OSTALI IZDELKI (DIABETIČNI IN DIETETIČNI IZDELKI)
Številka sklopa: 58
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15880000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sojini in ostali izdelki (diabetični in dietetični izdelki).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 59

II.2.1 Naslov
Naslov: KOMPOTI IN MARMELADE (DIABETIČNI IN DIETETIČNI IZDELKI)
Številka sklopa: 59
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15332000
15882000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Kompoti in marmelade (diabetični in dietetični izdelki).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 60

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALA ŽIVILA (DIABETIČNI IN DIETETIČNI IZDELKI)
Številka sklopa: 60
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15880000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Ostala živila (diabetični in dietetični izdelki).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 61

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI (EKOLOŠKA ŽIVILA)
Številka sklopa: 61
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio mleko in mlečni izdelki (ekološka živila).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 62

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO MESO MESNINE (EKOLOŠKA ŽIVILA)
Številka sklopa: 62
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio meso in mesnine (ekološka živila).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 63

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO JABOLKA (EKOLOŠKA ŽIVILA)
Številka sklopa: 63
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03222320
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio jabolka (ekološka živila).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 64

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO KRUH IN PEKOVSKI IZDELKI (EKOLOŠKA ŽIVILA)
Številka sklopa: 64
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio kruh in pekovski izdelki (ekološka živila).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 65

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO SADNI SOKOVI
Številka sklopa: 65
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio sadni sokovi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.05.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.05.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.04.2019   10:00

Dodatne informacije:
Naročnik, Osnovna šola Zalog, je s pooblastilom na podlagi tretjega odstavka 66. člena ZJN-3 za izvedbo postopka javnega naročila pooblastil Mestno občino Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA ZALOG
Cerutova ulica 7
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.04.2019   14:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 62. SKLOP: BIO MESO IN MESNINE (EKOLOŠKA ŽIVILA) povprašujete po dveh vrstah mesa. Na takšne sklope se lokalni ponudniki težje prijavljamo, zato bi bilo smiselno sklop razdeliti na Bio goveje meso in izdelke in Bio piščančje meso in izdelke, ker bi s tem povečali konkurenčnost in izbiro.
Hvala.

S spoštovanjem.

ODGOVOR
Naročnik bo oblikoval dva ločena sklopa, v tem delu bo objavljen popravek popisov blaga.


VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno vas naprošamo, da zaradi konkurenčnosti in morda tudi boljše ponudbe, ločite 62.sklop, na dva ločena podsklopa bio goveje meso in izdelki ter bio perutninsko meso in izdelki.

Hvala že v naprej.

ODGOVOR
Naročnik bo oblikoval dva ločena sklopa, v tem delu bo objavljen popravek popisov blaga.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas za odgovore na spodnja vprašanja :

38. SKLOP: OLUŠČENA ŽITA; PRIPRAVLJENI IZDELKI IZ ŽIT

5 pirina kaša, pira pakirana po 1 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 250g ali 2kg ?
7 koruzni kosmiči, corn flakes, 1 - 2,5 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje od 0,5 kg -2,5kg?
8 ajdova kaša,pakirana po 1 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 2kg ?
9 kosmiči ovseni pakirani po 1 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 500g ?

40. SKLOP: TESTENINE

3 drobna jušna zakuha - zvezdice, po 2 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 500g ali 5kg ?
4 rezanci jušni valjani, pakirani po 2 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 1kg ?
6 polnozrnati polžki 3-5 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 500g ?
7 testenine peresniki, 3 do 5 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 500g ali 10 kg ?
8 testenine svedri, 3 do 5 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 500g in 10kg ?
13 polnozrnati špageti 3-5kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 400g ?
16 drobna jušna zakuha - rižek, po 2 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 5kg ?

48. SKLOP: PŠENIČNI KRUH; OSTALI KRUH

16 kruh sončnični
Kakšen kruh ste mislili? Vam lahko ponudimo kruh s semeni- različnimi?

49. SKLOP: ŽEMLJE, ŠTRUČKE, BOMBETE

33 štručka ajdova, 60 g
Vam lahko ponudimo žemljo ajdovo 60g ?
34 kifeljc, 60 g
Vam lahko ponudimo gramaturo 40g?
35 kifeljc, 100 g
Vam lahko ponudimo gramaturo 80g ?
36 biga, 6 dag
Vam lahko ponudimo gramaturo 70g ?

50. SKLOP: SLAŠČICE IN SLANO PECIVO

2 rogljič francoski polnozrnat 9 dag
Vam lahko ponudimo fr. rogljič polnozrnati 60g ali fr. rogljič polnozrnati polnjen z marmelado 70g ?
16 krof z vanilijo prelit s čokolado 8-9 dag
Vam lahko ponudimo gramaturo 100g ?
21 zavitek jabolčni listnato testo 15dag
Vam lahko ponudimo gramaturo 130g ?
23 burek sirov, 13 dag
Vam lahko ponudimo gramaturo 100g ali 150g ?
24 burek sirov, 22 dag
Vam lahko ponudimo gramaturo 250g ?

51. SKLOP: KEKSI

8 grisini porcijski, 20 - 40g
Vam lahko ponudimo gramaturo 13g pak x 20kos =260g
11 krekerji polnozrnati 250g
Vam lahko ponudimo polnozrnate hruskete 250g ?
17 drobtine pakirane 5 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 1kg ali 10kg ?

Najlepša vam hvala in lepo pozdravlejni

ODGOVOR
38. SKLOP: OLUŠČENA ŽITA; PRIPRAVLJENI IZDELKI IZ ŽIT
5 pirina kaša, pira pakirana po 1 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 250g ali 2kg ? LAHKO 2 KG.
7 koruzni kosmiči, corn flakes, 1 - 2,5 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje od 0,5 kg -2,5kg? NE.
8 ajdova kaša,pakirana po 1 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 2kg ? DA.
9 kosmiči ovseni pakirani po 1 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 500g ? DA.

40. SKLOP: TESTENINE
3 drobna jušna zakuha - zvezdice, po 2 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 500g ali 5kg ? LAHKO 5 KG.
4 rezanci jušni valjani, pakirani po 2 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 1kg ? DA.
6 polnozrnati polžki 3-5 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 500g ? NE.
7 testenine peresniki, 3 do 5 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 500g ali 10 kg ? LAHKO 10 KG.
8 testenine svedri, 3 do 5 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 500g in 10kg ? LAHKO 10 KG.
13 polnozrnati špageti 3-5kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 400g ? NE.
16 drobna jušna zakuha - rižek, po 2 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 5kg ? DA.

48. SKLOP: PŠENIČNI KRUH; OSTALI KRUH
16 kruh sončnični
Kakšen kruh ste mislili? Vam lahko ponudimo kruh s semeni- različnimi? ŽELIMO KRUH, POSUT S SONČNIČNIMI SEMENI.

49. SKLOP: ŽEMLJE, ŠTRUČKE, BOMBETE
33 štručka ajdova, 60 g
Vam lahko ponudimo žemljo ajdovo 60g ? DA.
34 kifeljc, 60 g
Vam lahko ponudimo gramaturo 40g? DA.
35 kifeljc, 100 g
Vam lahko ponudimo gramaturo 80g ? DA.
36 biga, 6 dag
Vam lahko ponudimo gramaturo 70g ? DA.

50. SKLOP: SLAŠČICE IN SLANO PECIVO
2 rogljič francoski polnozrnat 9 dag
Vam lahko ponudimo fr. rogljič polnozrnati 60g ali fr. rogljič polnozrnati polnjen z marmelado 70g ? ŽELIMO POLNOZRNAT ROGLJIČ, NADEVAN Z MARMELADO, 9 DAG.
16 krof z vanilijo prelit s čokolado 8-9 dag
Vam lahko ponudimo gramaturo 100g ? DA.
21 zavitek jabolčni listnato testo 15dag
Vam lahko ponudimo gramaturo 130g ? DA.
23 burek sirov, 13 dag
Vam lahko ponudimo gramaturo 100g ali 150g ? DA.
24 burek sirov, 22 dag
Vam lahko ponudimo gramaturo 250g ? DA.

51. SKLOP: KEKSI
8 grisini porcijski, 20 - 40g
Vam lahko ponudimo gramaturo 13g pak x 20kos =260g NE.
11 krekerji polnozrnati 250g
Vam lahko ponudimo polnozrnate hruskete 250g ? DA.
17 drobtine pakirane 5 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 1kg ali 10kg ? LAHKO 1 KG.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V razpisnem predračunu moramo ponudniki navesti zgolj blagovno znamko izdelka, ki ga ponujamo, ter ceno, ne pa tudi ponujene gramature izdelka.
Opazili smo, da veliko ponudnikov pri takšnih razpisih, kjer teže ni potrebno navesti, ponudi izdelke, ki ne ustrezajo zahtevani teži izdelka.
Ta praksa je zadnje čase postala pogosta v vseh razpisanih sklopih javnih naročil za živila. Tako opažamo, da ponudniki v razpisih ponujajo izdelke v takšnih gramaturah, ki jih v svojem prodajnem programu nimajo.
Zato vas prosimo oz. pozivamo, da za večjo transparentnost in bolj pošteno konkurenco ponovno uvedete pogoj navajanja teže izdelkov v predračunu.
Zavedamo se, da to za naročnika in pooblaščenca pomeni nekaj več dela, vendar ste v preteklosti obveznost navajanja gramatur v predračunu že imeli.
Menimo tudi, da je to najboljši način, da se izognete kasnejši dobavi neustrezno pakiranih izdelkov in si zagotovite, da boste prejemali prave izdelke.

Hvala,
Lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal zahtev iz razpisa.


VPRAŠANJE
PREDRAČUN SKUPINA MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
4. SKLOP ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
- zaporedna številka artikla 1 - pasterizirano mleko 3,2% do 3,5% pakiranje 5-10l vedro/ročka

Zahtevamo, da pri tem artiklu navedete ali enakovredno. 5. člen ZJN 3 govori o načelu zagotavljanja konkurence med ponudniki, naročnik v postopku javnega naročanja ne sme omejevati konkurence med ponudniki, po določbi 7. člena ZJN3 (načelo enakopravne obravnave ponudnikov) pa mora zagotoviti, da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročana in glede vseh elementov, ni razlikovanja.
Tak artikel imata samo dve mlekarni, ostali ponudniki pa smo avtomatsko izločeni, zato pričakujemo popravek predračuna.

ODGOVOR
Objavljen bo popravek popisov blaga, in sicer naročnik zahteva pakiranje v vedru ali PVC balonu.Datum objave: 16.04.2019   14:35
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že v naprej.

10. PAŠTETE
1 kokošja pašteta 30-50g ali lahko ponudimo izdelek v 27g pakiranju?
4 jeterna pašteta 800 do 1000g ali lahko ponudimo izdelek v 400g pakiranju?

14. SKLOP: KONZERVIRANI RIBJI IZDELKI
4 ribja pašteta (pate tunin namaz ali enakovredno), 30 - 100g v kolikor želite pate kot Rio mare, prosimo zahtevajte izdelek v tubi. V kolikor tega ne boste naredili, boste dobili navadno tunino pašteto.
5 Sterilizirani koščki lososa v rastlinskem olju,pakirano od 200g do 1000g izdelek ni več dobavljiv v dani gramaturi. Lahko vam ponudimo samo izdelek losos file v sončničnem olju 150g pakiranje. Prosimo za popravek, saj izdelka v zahtevanem pakiranju na trgu ni.
6 Sterilizirana skuša v rastlinskem olju,pakirana do 2 kg ali dam ta malo?

16. SKLOP: OLJA
9 dietna margarina za mazanja (kvalitete kot rama) 250g ne vemo kakšno dietno margarino naročnik želi. V kolikor želite z manj maščob to določite npr. maksimalno 25% skupnih maščob. Če želite za diete brez mleka, zahtevajte brez mlečnih maščob. Ali pa zahtevajte izdelek z rastlinskimi steroli, ki uspešno znižujejo horesterol. Če to ne boste naredili, boste dobili povsem običajno margarino, saj je vsaka lahko dietna.

31. SKLOP: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA
8 paradižnikov koncentrat dvojni, steriliziran, min.28% suhe snovi, konzerva, 3800 - 4300g ali lahko ponudimo izdelek v 4500g pakiranju?

32. SKLOP: SADNI KOMPOTI, MARMELADE IN DŽEMI
6 marmelada marelična, 2,5 do 5 kg v razpisni dokumentaciji na strani 12 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 124 piše, da morajo biti vse marmelade in džemi brez konzervansov. Vse gastro marmelade vsebujejo konzervanse. Ali želite, da vam ponudimo izdelek v kozarcu in brez konzervansov, ali izdelek v gastro pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo?
7 marmelada jagoda, 2,5 do 5 kg v razpisni dokumentaciji na strani 12 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 124 piše, da morajo biti vse marmelade in džemi brez konzervansov. Vse gastro marmelade vsebujejo konzervanse. Ali želite, da vam ponudimo izdelek v kozarcu in brez konzervansov, ali izdelek v gastro pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo?
8 marmelada porcijska 15-28g, različne vrste v razpisni dokumentaciji na strani 12 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 124 piše, da morajo biti vse marmelade in džemi brez konzervansov. Vse porcijske marmelade vsebujejo konzervanse. Ali želite, da vam ponudimo izdelek v kozarcu in brez konzervansov, ali izdelek v porcijskem pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo?
9 marmelada mešana, 2,5 do 5 kg v razpisni dokumentaciji na strani 12 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 124 piše, da morajo biti vse marmelade in džemi brez konzervansov. Vse gastro marmelade vsebujejo konzervanse. Ali želite, da vam ponudimo izdelek v kozarcu in brez konzervansov, ali izdelek v gastro pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo?

34. SKLOP: NEKTARJI; SOK 100 %
5 nektar borovnica, 35% sadni delež, 0,2 l ali lahko ponudimo izdelek, ki ima večji sadni delež kot zahtevano?

38. SKLOP: OLUŠČENA ŽITA; PRIPRAVLJENI IZDELKI IZ ŽIT
3 rio okroglozrnat, za mlečni riž, pakiran po 1 kg razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 5kg pakiranju?
7 koruzni kosmiči, corn flakes, 1 - 2,5 kg ali naročnik želi izdelek brez dodanega sladkorja, ki je bolj zdrav za otroke? Izdelek se dobi v 375g pakiranju.
9 kosmiči ovseni pakirani po 1 kg našli smo izdelek, ampak v 500g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih. Hvala.
12 Zdrob koruzni,instant pakiran 4 do 5 kg ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?

40. SKLOP: TESTENINE
3 drobna jušna zakuha - zvezdice, po 2 kg - ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
4 rezanci jušni valjani, pakirani po 2 kg - ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
13 polnozrnati špageti 3-5kg ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? Izdelek v danem razponu namreč na trgu ne najdemo. V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih.
16 drobna jušna zakuha - rižek, po 2 kg - ali lahko ponudimo izdelek v 200g ali v 5000g pakiranju?

51. SKLOP: KEKSI
6 keksi masleni, 350 do 600g ali naročnik želi izdelek, ki kot maščobo vsebuje izključno maslo kot Leibniz. Izdelek se dobi v 200g ali v 960g pakiranju?
14 sojino meso, rezine 300 g izdelek ni v rezinah temveč v kosih. Ali lahko ponudimo izdelek v kosih in v 250g pakiranju?
16 presta, 35g izdelek bo s strani proizvajalca Žito ukinjen. Naročnika prosimo, da izdelek umakne iz popisa, saj na trgu nimamo nobenega možnega nadomestka.
17 drobtine pakirane 5 kg ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
20 keksi (otroško veselje ali enakovredno) ali želite izdelek keksi v obliki živali kot Pečjak?

53. SKLOP: KAKAVOVI IN KAVNI IZDELKI
2 instant žitni napitek, bela kava, zrnca (kvalitete kot kava Bianca) ali lahko ponudimo izdelek bela kava kot Benquick?
4 čokolada v prahu, 100-200g - - naročnika prosimo, da določi minimalni delež kakavovih delcev v izdelku. Na trgu je veliko izdelkov, ki se med seboj razlikujejo v ceni in kvaliteti. V kolikor želite kvaliteten izdelek zahtevajte min 35% delež kakavovih delcev. Na trgu obstajajo izdelki, ki vsebujejo samo 20% kakavovih delcev.
7 čokoladni-kremni namaz, 2 - 3 kg ali naročnik želi dvobarvni namaz ali enobarvni?

54. SKLOP: ČAJI
Veliko artiklov v tem sklopu imajo opis: VERIGA VREČK
Ali lahko ponudimo izdelek, ki je že predhodno narezan na posamezne gastro vrečke. Gre za identični izdelek, le da so vrečke že narezane. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih. Hvala
2 čaj, sadni miksi, filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 0,8 do 1,3 kg ali lahko ponudimo okus vrni sadeži?

55. SKLOP: RAZNI PRAŠKI IN ZAČIMBE
14 klinčki, mleti, 140-500g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
15 klinčki, celi, 125-500 g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
16 muškatni orešek, mleti, 200-500g ali lahko ponudimo izdelek v 100g ali v 1000g pakiranju?
18 poper mleti, 500-700g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
19 poper celi, 500-700g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
20 origano, 300-500 g ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju?
23 peteršilj drobljen, 180-500 g ali lahko ponudimo izdelek v 80g pakiranju?
31 začinka mešanica z zelenjavo brez ojačevalcev okusa in soli od1000g do 3000g izdelek vsebuje sol. Prosimo za korekturo opisa. Ali lahko ponudimo izdelek kot Vegeta, ki vsebuje minimalno 32% zelenjave s soljo brez ojačevalcev okusa?

58. SKLOP: SOJINI IN OSTALI IZDELKI (DIABETIČNI IN DIETIČNI IZDELKI)
5 kokosov napitek 1 l ali naročnik želi mleko ali kokosovo vodo. Izdelka se cenovno močno razlikujeta.
6 kokosov napitek 250ml ali naročnik želi mleko ali kokosovo vodo. Izdelka se cenovno močno razlikujeta.
11 sojini kosmiči, 150g ali lahko ponudimo izdelek v 300g pakiranju? Izdelek v 150g pakiranju namreč ne najdemo na trgu.
25 jogurt brez glukoze, 0,5 l verjetno je naročnik imel v mislih laktoze.
28 čokoladni namaz brez glutena, mleka, jajc in oreščkov 275g ali lahko ponudimo izdelek v 300g pakiranju?

59. SKLOP: KOMPOTI IN MARMELADE (DIABETIČNI IN DIETIČNI IZDELKI)
1 kompot diab., breskev, 340g - Diabetični kompoti kot npr. Schneekoppe so včasih obstajali. Izdelkov že dolgo ni več na našem tržišču. Naročnika prosimo, da umakne izdelek iz popisa, saj na trgu ne obstaja nobeden podoben izdelek.
2 marmelada diab., marelica, 330 g ali lahko ponudimo izdelek v 300g pakiranju?

60. SKLOP: OSTALA ŽIVILA (DIABETIČNI IN DIETIČNI IZDELKI)
6 pečenice vegetarjanske, 100 do 200 g ali lahko ponudimo izdelek v 300g pakiranju, saj izdelka v danem razponu ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
9 brezglutenski pudingi, 100 do 120 g v kolikor želite izdelek brez alergenov in da se lahko umeša v tekočino, ta obstaja v 36g pakiranju. Ali želite desert rižev, ki je brez alergenov v 100g posodici? Povejte kaj ponudimo?
11 testenine brez jajc, 250 - 500 g ali naročnik želi izdelek, ki je narejen brez jajc, ampak lahko vsebuje jajca v sledovih, ali pa ponudimo izdelek, ki je deklariran brez jajc in primeren za otroke, ki so preobčutljivi na jajčne beljakovine. Povejte kaj ponudimo?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
10. PAŠTETE
1 kokošja pašteta 30-50g ali lahko ponudimo izdelek v 27g pakiranju? LAHKO.
4 jeterna pašteta 800 do 1000g ali lahko ponudimo izdelek v 400g pakiranju? LAHKO.

14. SKLOP: KONZERVIRANI RIBJI IZDELKI
4 ribja pašteta (pate tunin namaz ali enakovredno), 30 - 100g v kolikor želite pate kot Rio mare, prosimo zahtevajte izdelek v tubi. V kolikor tega ne boste naredili, boste dobili navadno tunino pašteto. OBJAVLJEN BO POPRAVEK OPISA IZDELKA, IN SICER Z VKLJUČENO ZAHTEVO PO TUBI.
5 Sterilizirani koščki lososa v rastlinskem olju, pakirano od 200g do 1000g izdelek ni več dobavljiv v dani gramaturi. Lahko vam ponudimo samo izdelek losos file v sončničnem olju 150g pakiranje. Prosimo za popravek, saj izdelka v zahtevanem pakiranju na trgu ni. LAHKO, 150G.
6 Sterilizirana skuša v rastlinskem olju, pakirana do 2 kg ali dam ta malo? NE, OBJAVLJEN BO POPRAVEK OPISA IZDELKA, NAROČNIK ŽELI VEČJA PAKIRANJA.

16. SKLOP: OLJA
9 dietna margarina za mazanja (kvalitete kot rama) 250g ne vemo kakšno dietno margarino naročnik želi. V kolikor želite z manj maščob to določite npr. maksimalno 25% skupnih maščob. Če želite za diete brez mleka, zahtevajte brez mlečnih maščob. Ali pa zahtevajte izdelek z rastlinskimi steroli, ki uspešno znižujejo horesterol. Če to ne boste naredili, boste dobili povsem običajno margarino, saj je vsaka lahko dietna. DIETNA MARGARINA ZA MAZANJE, BREZ MLEČNIH MAŠČOB. OBJAVLJEN BO POPRAVEK OPISA IZDELKA.

31. SKLOP: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA
8 paradižnikov koncentrat dvojni, steriliziran, min.28% suhe snovi, konzerva, 3800 - 4300g ali lahko ponudimo izdelek v 4500g pakiranju? LAHKO.

32. SKLOP: SADNI KOMPOTI, MARMELADE IN DŽEMI
6 marmelada marelična, 2,5 do 5 kg v razpisni dokumentaciji na strani 12 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 124 piše, da morajo biti vse marmelade in džemi brez konzervansov. Vse gastro marmelade vsebujejo konzervanse. Ali želite, da vam ponudimo izdelek v kozarcu in brez konzervansov, ali izdelek v gastro pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo? MARMELADO NAROČNIK UPORABLJA ZLASTI ZA PEKO PECIV, ZATO ŽELI GASTRO PAKIRANJE.
7 marmelada jagoda, 2,5 do 5 kg v razpisni dokumentaciji na strani 12 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 124 piše, da morajo biti vse marmelade in džemi brez konzervansov. Vse gastro marmelade vsebujejo konzervanse. Ali želite, da vam ponudimo izdelek v kozarcu in brez konzervansov, ali izdelek v gastro pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo? MARMELADO NAROČNIK UPORABLJA ZLASTI ZA PEKO PECIV, ZATO ŽELI GASTRO PAKIRANJE.
8 marmelada porcijska 15-28g, različne vrste v razpisni dokumentaciji na strani 12 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 124 piše, da morajo biti vse marmelade in džemi brez konzervansov. Vse porcijske marmelade vsebujejo konzervanse. Ali želite, da vam ponudimo izdelek v kozarcu in brez konzervansov, ali izdelek v porcijskem pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo? IZDELEK V PORCIJSKEM PAKIRANJU.
9 marmelada mešana, 2,5 do 5 kg v razpisni dokumentaciji na strani 12 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 124 piše, da morajo biti vse marmelade in džemi brez konzervansov. Vse gastro marmelade vsebujejo konzervanse. Ali želite, da vam ponudimo izdelek v kozarcu in brez konzervansov, ali izdelek v gastro pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo? MARMELADO NAROČNIK UPORABLJA ZLASTI ZA PEKO PECIV, ZATO ŽELI GASTRO PAKIRANJE.

34. SKLOP: NEKTARJI; SOK 100 %
5 nektar borovnica, 35% sadni delež, 0,2 l ali lahko ponudimo izdelek, ki ima večji sadni delež kot zahtevano? LAHKO.

38. SKLOP: OLUŠČENA ŽITA; PRIPRAVLJENI IZDELKI IZ ŽIT
3 rio okroglozrnat, za mlečni riž, pakiran po 1 kg razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 5kg pakiranju? LAHKO.
7 koruzni kosmiči, corn flakes, 1 - 2,5 kg ali naročnik želi izdelek brez dodanega sladkorja, ki je bolj zdrav za otroke? Izdelek se dobi v 375g pakiranju. NE.
9 kosmiči ovseni pakirani po 1 kg našli smo izdelek, ampak v 500g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih. Hvala. LAHKO.
12 Zdrob koruzni,instant pakiran 4 do 5 kg ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju? LAHKO.

40. SKLOP: TESTENINE
3 drobna jušna zakuha - zvezdice, po 2 kg - ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? NE.
4 rezanci jušni valjani, pakirani po 2 kg - ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? NE.
13 polnozrnati špageti 3-5kg ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? Izdelek v danem razponu namreč na trgu ne najdemo. V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih. LAHKO.
16 drobna jušna zakuha - rižek, po 2 kg - ali lahko ponudimo izdelek v 200g ali v 5000g pakiranju? LAHKO 5000 g.

51. SKLOP: KEKSI
6 keksi masleni, 350 do 600g ali naročnik želi izdelek, ki kot maščobo vsebuje izključno maslo kot Leibniz. Izdelek se dobi v 200g ali v 960g pakiranju? LAHKO 960 g.
14 sojino meso, rezine 300 g izdelek ni v rezinah temveč v kosih. Ali lahko ponudimo izdelek v kosih in v 250g pakiranju? LAHKO.
16 presta, 35g izdelek bo s strani proizvajalca Žito ukinjen. Naročnika prosimo, da izdelek umakne iz popisa, saj na trgu nimamo nobenega možnega nadomestka. IZDELEK BO UMAKNJEN IZ POPISOV BLAGA.
17 drobtine pakirane 5 kg ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju? LAHKO.
20 keksi (otroško veselje ali enakovredno) ali želite izdelek keksi v obliki živali kot Pečjak? DA.

53. SKLOP: KAKAVOVI IN KAVNI IZDELKI
2 instant žitni napitek, bela kava, zrnca (kvalitete kot kava Bianca) ali lahko ponudimo izdelek bela kava kot Benquick? LAHKO.
4 čokolada v prahu, 100-200g - - naročnika prosimo, da določi minimalni delež kakavovih delcev v izdelku. Na trgu je veliko izdelkov, ki se med seboj razlikujejo v ceni in kvaliteti. V kolikor želite kvaliteten izdelek zahtevajte min 35% delež kakavovih delcev. Na trgu obstajajo izdelki, ki vsebujejo samo 20% kakavovih delcev. ČOKOLADA V PRAHU, MIN. 35% KAKAVOVIH DELCEV.
7 čokoladni-kremni namaz, 2 - 3 kg ali naročnik želi dvobarvni namaz ali enobarvni? DVOBARVNI.

54. SKLOP: ČAJI
Veliko artiklov v tem sklopu imajo opis: VERIGA VREČK
Ali lahko ponudimo izdelek, ki je že predhodno narezan na posamezne gastro vrečke. Gre za identični izdelek, le da so vrečke že narezane. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih. Hvala VREČKE SO LAHKO NAREZANE.
2 čaj, sadni miksi, filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 0,8 do 1,3 kg ali lahko ponudimo okus vrni sadeži? LAHKO.

55. SKLOP: RAZNI PRAŠKI IN ZAČIMBE
14 klinčki, mleti, 140-500g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju? LAHKO.
15 klinčki, celi, 125-500 g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju? LAHKO.
16 muškatni orešek, mleti, 200-500g ali lahko ponudimo izdelek v 100g ali v 1000g pakiranju? LAHKO.
18 poper mleti, 500-700g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju? LAHKO.
19 poper celi, 500-700g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju? LAHKO.
20 origano, 300-500 g ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju? LAHKO.
23 peteršilj drobljen, 180-500 g ali lahko ponudimo izdelek v 80g pakiranju? NE.
31 začinka mešanica z zelenjavo brez ojačevalcev okusa in soli od1000g do 3000g izdelek vsebuje sol. Prosimo za korekturo opisa. Ali lahko ponudimo izdelek kot Vegeta, ki vsebuje minimalno 32% zelenjave s soljo brez ojačevalcev okusa? LAHKO.

58. SKLOP: SOJINI IN OSTALI IZDELKI (DIABETIČNI IN DIETIČNI IZDELKI)
5 kokosov napitek 1 l ali naročnik želi mleko ali kokosovo vodo. Izdelka se cenovno močno razlikujeta. KOKOSOVO MLEKO.
6 kokosov napitek 250ml ali naročnik želi mleko ali kokosovo vodo. Izdelka se cenovno močno razlikujeta. KOKOSOVO MLEKO.
11 sojini kosmiči, 150g ali lahko ponudimo izdelek v 300g pakiranju? Izdelek v 150g pakiranju namreč ne najdemo na trgu. LAHKO.
25 jogurt brez glukoze, 0,5 l verjetno je naročnik imel v mislih laktoze. BREZ LAKTOZE.
28 čokoladni namaz brez glutena, mleka, jajc in oreščkov 275g ali lahko ponudimo izdelek v 300g pakiranju? LAHKO.

59. SKLOP: KOMPOTI IN MARMELADE (DIABETIČNI IN DIETIČNI IZDELKI)
1 kompot diab., breskev, 340g - Diabetični kompoti kot npr. Schneekoppe so včasih obstajali. Izdelkov že dolgo ni več na našem tržišču. Naročnika prosimo, da umakne izdelek iz popisa, saj na trgu ne obstaja nobeden podoben izdelek. NAROČNIK BO IZDELEK UMAKNIL IZ POPISOV BLAGA.
2 marmelada diab., marelica, 330 g ali lahko ponudimo izdelek v 300g pakiranju? LAHKO.

60. SKLOP: OSTALA ŽIVILA (DIABETIČNI IN DIETIČNI IZDELKI)
6 pečenice vegetarjanske, 100 do 200 g ali lahko ponudimo izdelek v 300g pakiranju, saj izdelka v danem razponu ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala LAHKO.
9 brezglutenski pudingi, 100 do 120 g v kolikor želite izdelek brez alergenov in da se lahko umeša v tekočino, ta obstaja v 36g pakiranju. Ali želite desert rižev, ki je brez alergenov v 100g posodici? Povejte kaj ponudimo? RIŽEV DESERT, 100G.
11 testenine brez jajc, 250 - 500 g ali naročnik želi izdelek, ki je narejen brez jajc, ampak lahko vsebuje jajca v sledovih, ali pa ponudimo izdelek, ki je deklariran brez jajc in primeren za otroke, ki so preobčutljivi na jajčne beljakovine. Povejte kaj ponudimo? TESTENINE BREZ JAJC IN JAJC V SLEDOVIH.


VPRAŠANJE
Prosimo, da odgovorite na vprašanje, ki smo vam ga zastavili 9.4. ob 8.32 uri.

ODGOVOR
Odgovori na vprašanja potencialnih ponudnikov in popravki popisov blaga bodo objavljeni skladno z roki, določenimi v veljavnem Zakonu o javnem naročanju ter predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


VPRAŠANJE
Spoštovani!

37. SKLOP: SIRUPI
2 sadni sirup pomaranča 5-6 l, min. 65% sadni delež - izdelek ima samo en ponudnik na trgu, zato vas prosimo, da izdelek umaknete iz predračuna. V kolikor to ne boste storili, se bo na ta sklop lahko javil samo ponudnik iz Kamnika. V upanju, da želite več konkurenčnih ponudb vas prosimo, da izdelek umaknete.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Po ponovni preverbi naročnik izdelka ne umika iz Popisov blaga. Prav tako izkušnje v praksi kažejo, da otroci živila ne zavračajo oziroma ga dobro sprejemajo.


VPRAŠANJE
Spoštovani, zanima me na kakšen način boste preverjali ali dostavljeno blago ustreza merilu višje kakovosti, tekom izvajanja javnega naročila? Na primer kako konkretno bo naročnik preverjal, ali je dostavljeno meso res meso pridelovalca, katerega certifikat bo ponudnik predložil pri prijavi na javni razpis? Ali bo moral ponudnik pri vsaki dostavi predložiti certifikat ali boste sami preverjali kakovost in poreklo?

ODGOVOR
V fazi realizacije okvirnega sporazuma bo naročnik kvaliteto dostavljenega blaga z znakom višje kakovosti preverjal na način kot to določa zadnji odstavek 10. člena osnutka okvirnega sporazuma za sukcesivne nakupe in dobave živil, ki je priloga dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila razpisa. Ta določa, da mora dobavitelj ob vsakokratni dobavi pridelanega živila iz shem kakovosti naročniku predložiti kopijo veljavnega certifikata, ki dokazuje njegovo kvaliteto, sicer naročnik dobavo takega živila zavrne. Izjema velja za predpakirana živila in živila, ki imajo ustrezno deklaracijo na transportni enoti.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri pregledu predračunskih obrazcev za sklop svežega sadja in zelenjave smo opazili ,da ne povprašujete po mladem zelju in mladi čebuli (tako kot povprašujete npr. po krompirju in mladem krompirju). Ali to pomeni, da omenjena artikla ne boste naročali oziroma jih boste naročali izven razpisa?

Prav tako Vas prosimo, da artikel "paradižnik, razne sorte" razdelite tako kot ste to storili s paprikami. Na primer paradižnik solatni, paradižnik grapolo in paradižnik okrasni (češnjevec), saj cena med omenjenimi artikli zelo variira..

Lep pozdrav in hvala za razumevanje

ODGOVOR
Mlado zelje in mlada čebula nista predmet objavljenega obvestila o javnem naročilu oziroma dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Opisa izdelka pod zaporedno številko 15, sklop 19. Ostala zelenjava naročnik ne spreminja, saj glede na izkušnje iz preteklih let kažejo, da ponudniki ponudijo artikel, ki je najbolj aktualen za šole in cenovno ugoden.Datum objave: 18.04.2019   12:37
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ravnokar smo prejeli informacijo iz podjetja Žito, da bodo vsi Crispy kruhki ukinjeni. Naročnika prosimo, da umakne izdelka iz popisa:
51. SKLOP: KEKSI
12 nežni kruhki rženi
13 nežni kruhki koruzni
dokler ne prejmemo navodil, s čim jih bodo nadomestili.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik bo izdelka pod zaporednima številkama 12 in 13, sklop 51. Keksi, umaknil iz Popisov blaga. Objavljen bo popravek obrazca Popisi blaga.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

13. sklop: zamrznjene ribe ...

3. losos file - ali je lahko keta losos file?
4. tuna kosi - to želite kotlete?

Lp

ODGOVOR
Naročnik podaja odgovore za posamezna izdelka v okviru sklopa 13. Zamrznjene ribe:
3. Lahko.
4. Da, kotlete.Datum objave: 18.04.2019   15:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

sklop RIBE IN KONZERVIRANE RIBE:

Postavka 3: je lahko kakšna druga vrsta lososa, npr. keta losos (porcijski brez kože)?

Hvala!

ODGOVOR
Odgovor v zvezi s tem je naročnik že podal 18. 4. 2019, ob 12:37 uri.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Na vprašanje enega od ponudnikov, če boste ponovno uvedli obvezno navajanje gramatur
izdelkov, ste odgovorili negativno.

Ker se tudi nas, kot ponudnika, zadeva tiče, vljudno prosimo naročnika naj sporoči kako
dejansko bo preveril, če so ponudniki ponudili pravilne gramature izdelkov?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Skladno z določili dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisne dokumentacije) ima naročnik v primeru dvoma v ustreznost ponujenega artikla, od ponudnika pravico zahtevati deklaracijo oz. proizvodno specifikacijo in/ali vzorec ponujenega artikla. Na podlagi navedenega lahko preveri tudi ustreznost gramature ponujenega artikla glede na zahteve iz razpisa.

Ponudnik pa mora svojo ponudbo pripraviti skrbno, ob upoštevanju vseh zahtev iz razpisa.


VPRAŠANJE
Sklop 56
ali lahko ponudimo kise v 5l pakiranju?
Večje pakiranje za naročnika predstavlja običajno nižjo ceno, za okolje pa manj obremenitev z odpadno embalažo.
Hvala za odgovor,

ODGOVOR
Lahko.Datum objave: 24.04.2019   08:26
VPRAŠANJE
30.sklop
Večina zamrznjene zelenjave in sadja je pakirana po 2,5kg (4x2,5kg). Ali lahko ponudimo tako pakiranje (vprašanje se nanaša na vse artikle v tem sklopu)?

Hvala za odgovor

ODGOVOR
Da, lahko ponudite pakiranje po 2,5 kg. Objavljen bo popravek Popisov blaga.Datum objave: 24.04.2019   10:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosim vas za odgovore:
53. SKLOP: KAKAVOVI IN KAVNI IZDELKI
10 čokoladni namaz 18g Ali lahko ponudimo kakavov mlečni namaz 20 g?

Hvala.

ODGOVOR
Da. Objavljen bo popravek Popisov blaga.Datum objave: 24.04.2019   15:33
Naročnik po dodatni preučitvi spreminja odgovore na vprašanja, prejeta dne 9. 4. 2019 ob 9:15 uri in dne 9. 4. 2019 ob 14:01 uri, v katerih potencialni ponudniki predlagajo ločitev sklopa 62. Bio meso in mesnine (ekološka živila) na več sklopov, pri čemer so bili odgovori objavljeni dne 12. 4. 2019 ob 14:12 uri, kot sledi v nadaljevanju; v preostalem se odgovor, objavljen dne 12. 4. 2019 ob 14:12, ne spreminja.

"Za sklop 62. Bio meso in mesnine (ekološka živila) bo objavljen popravek popisov blaga."