Dosje javnega naročila 001930/2019
Naročnik: NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško
Blago: Strojna in programska oprema za mod. 1229-WP-L
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001930/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.04.2019
JN001930/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.04.2019
JN001930/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.05.2019
JN001930/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001930/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.
Vrbina 12
8270
SI
Krško
Slovenija
Nabava, Jernej Bizjak
jernej.bizjak@nek.si
+386 74802180
+386 74921528

Internetni naslovi
http://www.nek.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/302483/NMV-203-19-JB_Stroj_in_prog_oprema_mod._1229-WP-L.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://tinyurl.com/y29jcbtv
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Strojna in programska oprema za mod. 1229-WP-L
Referenčna številka dokumenta: NMV/203/19/JB
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31710000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Strojna in programska oprema za mod. 1229-WP-L
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31710000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dobaviti blago
II.2.4 Opis javnega naročila
Strojna in programska oprema za mod. 1229-WP-L
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Navedena opcija v RD
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.04.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 14.06.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.04.2019   09:15
Kraj: Elektronsko - ponudnik prejme zapisnik

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Prisotnost ni zahtevanaOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.04.2019   23:59
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.04.2019   14:30
VPRAŠANJE
V okviru Meril za oddajo javnega naročila je naročnik v Dokumentaciji za oddajo javnega naročila poleg cene predvidel tudi poprodajne storitve. V okviru teh pa predvidel ovrednotenje Standardnega certifikata Approved Partner - Value Added Reseller s 5 dodatnimi točkami. Tak razpisni pogoj pa onemogoča dejanskemu izdajatelju tega certifikata pridobiti dodatne točke v okviru evaluacije, ko ta nastopa kot ponudnik. Vsled tega zainteresirani ponudnik vljudno prosi naročnika, da Dokumentacijo za oddajo javnega naročila spremeni tako, da bo ta omogočala pridobitev dodatnih točk prejemniku in izdajatelju zahtevanega certifikata.

ODGOVOR
Naročnik je spremenil merilo za oddajo javnega naročila, dne 8. 4. 2019 z obvestilom JN001930/2019-K01.Datum objave: 10.04.2019   14:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v razpisni dokumentaciji je navedeno, da lahko bančno garancijo izda tista Banka, ki ima
dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih poslov in hkrati bonitetno oceno najmanj
Standard&Poor "BB".
Vprašanje: Ali lahko uporabimo UniCredit banko Slovenije, katera ima dovoljenje Banke
Slovenije, vendar UniCredit Slovenije ni ocenjena s strani Standard&Poor, ima pa oceno Unicredit Banka, ki je lastnik Slovenske banke?

ODGOVOR
Da.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v razpisni dokumentaciji je navedeno, da lahko bančno garancijo izda tista Banka, ki ima dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih poslov in hkrati bonitetno oceno najmanj Standard&Poor "BB".
Vprašanje: Ali lahko uporabimo UniCredit banko Slovenije, katera ima dovoljenje Banke Slovenije, vendar UniCredit ni ocenjena s strani Standard&Poor?


ODGOVOR
Da.Datum objave: 10.04.2019   14:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Spodaj so navedena vprašanja, ki se nanašajo na pogodbo.

1. Način zaračunavanja in plačila (8. člen Vzorca pogodbe)

Vzorec pogodbe predvideva, da se v primeru, da dobava ni bila opravljena v celoti, račun zavrne v celoti, kar je nesorazmeren pogodbeni pogoj. Ponudnik prosi, da se ta člen popravi na način, da glasi (prečrtani deli se brišejo, poudarjeni pa dodajo):

V primeru, da dobava ni bila opravljena ali ni bila je bila v nasprotju z določili te pogodbe opravljena le delno v celoti (npr. brez zahtevane dokumentacije na podlagi TQR-jev), je napačno obračunana, račun ni predložen v enem (1) izvodu z ustreznimi prilogami, se račun zavrne v celoti.

ODGOVOR: Naročnik spreminja 8 člen pogodbe, ki se po novem glasi: V primeru, da dobava ni bila opravljena ali je bila v nasprotju z določili te pogodbe opravljena le delno (npr. brez zahtevane dokumentacije na podlagi TQR-jev), je napačno obračunana, račun ni predložen v enem (1) izvodu z ustreznimi prilogami, se račun zavrne v celoti.

2. Pogodbena kazen (11. člen Vzorca pogodbe)

Ponudnik meni, da je 2. odstavek tega člena v neskladju z določbami OZ ter vnaša nesorazmernost v predmetno pogodbo. Obligacijski zakonik ureja le pogodbeno kazen zaradi neizpolnitve in pogodbeno kazen zaradi nepravilne izpolnitve (zamude), zaradi česar naročnik po mnenju ponudnika nima pravne podlage za uveljavitev pogodbene kazni zaradi odstopa od pogodbe iz razlogov na strani dobavitelja. Poleg tega lahko naročnik skladno s 1. odstavkom tega člena, če dobavitelj preseže zgornjo mejo pogodbene kazni za zamudo (10% pogodbene vrednosti), odstopi od pogodbe. V primeru odstopa od pogodbe pa lahko naročnik po pogodbi zahteva še pogodbeno kazen v višini 20% pogodbene vrednosti, skupaj torej 30% pogodbene vrednosti, kar je nesorazmerna posledica in po mnenju ponudnika v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji.

Ponudnik tako predlaga, da se 2. odstavek tega člena briše, prav tako briše omemba pogodbene kazni zaradi odstopa na drugih mestih tega člena.

ODGOVOR: Naročnik ne bo spreminjal pogodbe v predlaganem obsegu.

3. Pogodbena kazen (11. člen Vzorca pogodbe)

Zaradi uravnoteženja pogodbenih tveganj ter v skladu z ustaljeno prakso ponudnik predlaga, da se 4. odstavek 11. člena briše in se nadomesti sledečim besedilom:
"Plačilo pogodbene kazni je poleg zahteve za izpolnitev pogodbe edini in izključni zahtevek
naročnika do dobavitelja zaradi zamude ali kršitve pogodbenih obveznosti. "

ODGOVOR: Naročnik ne bo spreminjal pogodbe v predlaganem obsegu.

4. Pogodbena kazen (12. člen Vzorca pogodbe)

Ponudnik iz razlogov pod točko 4. (odprave pogodbene kazni zaradi odstopa) predlaga, da se ta člen briše.

ODGOVOR: Naročnik ne bo spreminjal pogodbe v predlaganem obsegu.

5. Pogodbena kazen (13. člen Vzorca pogodbe)

Ker posledice neupoštevanja določil o podizvajalcih vsebuje že ZJN-3 ponudnik predlaga, da se navedeni člen briše.

ODGOVOR: Naročnik ne bo spreminjal pogodbe v predlaganem obsegu.

6. Povrnitev morebitno povzročene škode (14. člen Vzorca pogodbe)

Zaradi uravnoteženja pogodbenih tveganj ponudnik predlaga, da je plačilo pogodbene kaznije poleg zahteve za izpolnitev pogodbe edini in izključni zahtevek naročnika do dobavitelja zaradi zamude ali kršitve pogodbenih obveznosti, zaradi česar predlaga, da se ta člen v celoti briše in nadomesti z:

Odškodninska odgovornost dobavitelja je omejena na 20 % pogodbene cene za vsak posamezen škodni primer, vendar na največ 50 % pogodbene cene za vse škodne primere skupaj. Če gre za okvirno pogodbo, ki zajema večje število dobav na podlagi posameznih naročil v daljšem časovnem obdobju, je s pogodbeno ceno mišljena pogodbena cena posamezne dobave.

Dobavitelj naročniku ne odgovarja za morebitno refleksno škodo, škodo zaradi zaupanja, nemožnosti uporabe stvari, izgube dobička, izgube podatkov, izpada proizvodnje, izpada prodaje, plačanih pogodbenih kazni in odškodnin ter zagotovitev drugih koristi na podlagi zahtevkov tretjih oseb, oziroma drugih oblik posredne škode.

Omejitve odškodninske odgovornosti iz prejšnjih členov ne veljajo, če je dobavitelj škodo povzročil iz hude malomarnosti ali namenoma. V vsakem primeru je izključena odgovornost dobavitelja za lahko malomarnost.

Vse omejitve odgovornosti, določene v pogodbi v korist dobavitelja, veljajo tudi v korist njegovih podizvajalcev oziroma poddobaviteljev.

Prav tako ponudnik predlaga, da se 30 in 33. člen brišeta.

ODGOVOR: Naročnik ne bo spreminjal pogodbe v predlaganem obsegu.

7. Finančno zavarovanje (15. člen Vzorca pogodbe)

Naročnik je pri finančnih zavarovanjih omejen z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, zaradi česar ne more zahtevati ali si pridržati pravice do zadržanih sredstev kumulativno z zahtevo po predložitvi bančne garancije.

Nadalje je nesorazmerno in v nasprotju z Uredbo tudi določilo, da se unovčitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo šteje za uveljavljanje pogodbene kazni zaradi nepredložitve garancije za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer v višini vrednosti celotnega zavarovanja.

Skladno s tem ponudnik predlaga, da se 2. in 3. odstavek brišeta.

ODGOVOR: Naročnik ne bo spreminjal pogodbe v predlaganem obsegu.

8. Odstop od pogodbe (16. člen Vzorca pogodbe)

Ponudnik prosi, da se v 2. odstavku tega člena brišejo naslednji razlogi za odstop naročnika:
- 4. alineja (neskladno z določili OZ)
- 6. alineja (ne, če to ne pomeni kršitve določil pogodbe ali napake)
- 9. alineja (upoštevaje predloge za brisanje pogodbenih kazni za odstop naročnika, kršitev določb o podizvajalcih, nepredložitev garancije za odpravo napak)

ODGOVOR: Naročnik ne bo spreminjal pogodbe v predlaganem obsegu.

9. Odstop od pogodbe (17. člen, 2. odstavek Vzorca pogodbe)

Zavarovanje posameznih odgovornosti mora biti opredeljeno vnaprej in za vse primere enako, ne posebej za odstop od pogodbe. Naročnik ima dolžnost zavarovati mesto vgradnje, izvajalec pa svojo opremo. V primeru odložitve prevzema iz razlogov na strani naročnika, čeprav je dobavitelj svojo obveznost izpolnil, bi bilo pričakovanje, da zavarovanje del, ki niso prevzeta iz razlogov na strani naročnika, nosi dobavitelj v nasprotju z načelom dobre vere in poštenja. Ponudnik predlaga, da zavarovanje izvršenih del do prevzema oz. domnevanega prevzema nosi dobavitelj, po prevzemu oz. domnevanemu prevzemu pa naročnik.

ODGOVOR: Naročnik ne bo spreminjal pogodbe v predlaganem obsegu.

10. Odstop od pogodbe (17. člen, 3. in 4. odstavek Vzorca pogodbe)

V primeru opravljene dobave blaga in storitev, je skladno z načeli OZ, naročnik dolžan izpolniti svojo obveznost s plačilom. V primeru delnih dobav in storitev, je to dolžan storiti delno. Zato ponudnik predlaga, da se 3. in 4. odstavek tega člena brišeta in se nadomestita z:

»V primeru prenehanja te pogodbe je dobavitelj upravičen do plačila izvedenih dobav blaga in storitev. V primeru delne dobave, je upravičen do sorazmernega dela plačila, ki ustreza delni dobavi blaga in storitev.«

ODGOVOR: Naročnik spreminja pogodbo na način, kot to predlaga ponudnik.

11. Obveznosti dobavitelja, garancijski rok in odgovornost za napake (18. člen Vzorca pogodbe)

Ponudnik prosi, da se v 18. člen vzorca pogodbe doda tudi ponudba dobavitelja, h kateri se je zavezal, tako da se ta glasi:
»Dobavitelj se obvezuje opraviti dobavo po tej pogodbi kvalitetno, strokovno in v dogovorjenih rokih, skladno z dobrimi poslovnimi običaji stroke, zahtevanimi postopki, predloženo ponudbo in NEK-ovimi specifikacijami.«

ODGOVOR: Naročnik ne bo spreminjal pogodbe v predlaganem obsegu. (Ponudba ponudnika je referencirana z 2. členom pogodbe)

12. Obveznosti dobavitelja, garancijski rok in odgovornost za napake (20. člen Vzorca pogodbe)

Ponudnik predlaga, da se v 20. člen doda nov odstavek, ki glasi:
»Dobavitelj naročniku jamči za odpravo napak na predmetu dobave, če so napake posledica vzrokov, ki so obstajali pred prevzemom predmeta dobave.

Izključena je odgovornost za pomanjkljivosti, ki niso na strani dobavitelja ali nastanejo iz razlogov, na
katere dobavitelj nima vpliva, npr.:
a) zaradi slabo izvedenih pripravljalnih del, izvedbe ali montaže;
b) zaradi pomanjkljivosti materiala, ki ga je dal naročnik;
c) za manjša odstopanja od specifikacij;
d) za običajno obrabo po prenosu tveganja;
e) za napake zaradi neprimernega upravljanja oziroma prekomerne, neprimerne, napačne ali
malomarne uporabe s strani naročnika ali tretjih oseb;
f) za napake zaradi uporabe neprimernih delovnih materialov;
g) za napake, izvirajoče iz nepooblaščenih posegov tretjih oseb;
h) za napake zaradi neizpolnjevanja v obratovalnih in vzdrževalnih priročnikih dobavitelja vsebovanih navodil oziroma priporočil;
i) za programske napake, ki jih ni mogoče reproducirati;
j) za napake, ki nastanejo zaradi delovanja tretjih oseb ali višje sile (npr. atmosferskih razelektrenj, prenapetosti, kemičnih vplivov, itd.).«

ODGOVOR: Naročnik ne bo spreminjal pogodbe v predlaganem obsegu.

13. Obveznosti pogodbenih strank (XI. Poglavje Vzorca pogodb)

Vzorec pogodbe ne vsebuje varovalk pred finančnimi tveganji, ki bi se lahko pojavila, če dobava in instalacija ne bi bili mogoči zaradi razlogov na strani naročnika. Ponudnik zaradi uravnoteženja pogodbenih tveganj obeh strank predlaga, da se doda nov člen, ki se glasi:

»V primeru, da dobavitelj dobava ne bi bila možna oz. bi bila prekinjena ali otežena ali je ne bi mogel izvesti pravilno in pravočasno zaradi razlogov na strani naročnika, se pogodbeno dogovorjeni izvedbeni rok podaljša za čas trajanja tovrstnih ovir, naročnik pa je dolžan kriti morebitne s prekinitvijo oz. oteženim izvajanjem pogodbe povezane dobaviteljeve stroške. V primeru prekinitve, ki kumulativno traja dlje od 3 mesecev, je dobavitelj upravičen odstopiti od pogodbe.«

ODGOVOR: Naročnik ne bo spreminjal pogodbe v predlaganem obsegu.

14. Obveznosti naročnika (25. člen Vzorca pogodbe)

Ponudnik predlaga, da se 25. člen Vzorca pogodbe nadomesti z natančnejšim povzetkom obveznosti naročnika, ker imajo določila pogodbe skladno z prednostnim vrstnim redom dokumentov prednost pred tehnično specifikacijo in se morajo opredeliti v pogodbi.

ODGOVOR: Naročnik ne bo spreminjal pogodbe v predlaganem obsegu. (Vrstni red (hierarhija) dokumentov je določen v 2. odstavku, 2. člena pogodbe)

15. Obveznosti naročnika (27. člen Vzorca pogodbe)

Zaradi skopih določil o prevzemu ponudnik predlaga dopolnitev, kot sledi:
»Naročnik je dolžan prevzem opraviti najkasneje v roku enega tedna po pisnem naročnikovem obvestilu, da je predmet dobave ali njen del pripravljen na prevzem.

Če naročnik dobave ne prevzame, kot je določeno v prejšnjih dveh členih, velja predmet dobave oziroma njegov del za prevzet, razen, če naročnik prevzema ni mogel opraviti iz upravičenih razlogov in je o tem nemudoma obvestil dobavitelja. V vsakem primeru je naročnik dobavitelju dolžan povrniti stroške in škodo, ki ju je zaradi tega utrpel.

Z začetkom ekonomske uporabe predmeta dobave v vsakem primeru velja, da je bil ta prevzet.

Naročnik je do zavrnitve prevzema upravičen samo v primeru bistvenih napak, ki preprečujejo uporabo predmeta dobave oziroma predajo predmeta dobave v obratovanje.«

ODGOVOR: Naročnik ne bo spreminjal pogodbe v predlaganem obsegu.

16. Skladnost s pravili o nadzoru izvoza

Zaradi korporacijskih zahtev ponudnik prosi, da se v 31. člen Vzorca pogodbe vključi nov odstavek kot sledi:

» Dobavitelj ni dolžan izpolniti svojih pogodbenih obveznosti, če za to obstajajo ovire, ki izvirajo iz
nacionalnih ali mednarodnih predpisov v zvezi z zunanjo trgovino ali embargov (in/ali drugih sankcij).

Naročnik je dolžan pri posredovanju predmeta dobave, njenega dela ali storitev, izvedenih s strani
dobavitelja (vključno s programsko opremo, tehnološkimi rešitvami in dokumentacijo ne glede na obliko, v kateri se nahajajo), tretji osebi upoštevati vse nacionalne in mednarodne predpise o nadzoru (ponovnega) izvoza, kakor tudi predpise, ki so jih sprejeli Zvezna republika Nemčija, Evropska unija in Združene države Amerike.

Pred posredovanjem predmeta dobave, njenega dela ali storitve tretjim osebam mora naročnik še zlasti zagotoviti, da:
a) s tem ni kršena trgovinska zapora (embargo) Evropske unije, Združenih držav Amerike ali Združenih narodov upoštevaje pri tem tudi nacionalne omejitve in prepovedi izogibanja embargom (»by-passing prohibition«);
b) predmet dobave, njen del ali storitev ni namenjen uporabi v oborožitvene namene ter jedrski ali orožarski tehnologiji, ki je bodisi prepovedana bodisi so zanjo potrebna ustrezna dovoljenja, razen v primeru, če so bila dovoljena pridobljena;
c) so pri tem upoštevane omejitve, ki se nanašajo na trgovanje s pravnimi in fizičnimi osebami, ki sta jih Evropska unija ali Združene države Amerike uvrstili na seznam sankcioniranih oseb (»Sanctioned Party List«).

Kadar je zaradi nadzora izvoza s strani pristojnih organov ali dobavitelja to potrebno, se naročnik zaveže, da bo na poziv dobavitelja slednjemu nemudoma posredoval podatke, ki se nanašajo na končnega prejemnika blaga, končni namembni kraj, končno uporabo predmeta dobave, njenega dela ali storitve ter podatke glede morebitnih izvoznih omejitev.

Naročnik je dolžan odvrniti morebitne zahtevke državnih organov oziroma tretjih do dobavitelja zaradi naročnikovega neupoštevanja v tem poglavju navedenih obveznosti v zvezi z nadzorom nad izvozom. V primeru, da bi dobavitelju zaradi neupoštevanja omenjenih obveznosti nastali stroški oziroma škoda, mu jo je naročnik dolžan v celoti povrniti, razen, če je do kršitev prišlo iz razlogov, ki niso na strani naročnika.

ODGOVOR:
Naročnik spreminja obrazec pogodbe, tako da doda novi 32. člen, ki se glasi:
»Naročnik je dolžan pri posredovanju predmeta dobave, njenega dela ali storitev, izvedenih s strani izvajalca (vključno s programsko opremo, tehnološkimi rešitvami in dokumentacijo ne glede na obliko, v kateri se nahajajo), tretji osebi upoštevati vse zavezujoče nacionalne, predpise Evropske unije in mednarodne predpise o nadzoru (ponovnega) izvoza.
Pred posredovanjem predmeta dobave, njenega dela ali storitve tretjim osebam mora naročnik še zlasti zagotoviti, da:
a) s tem ni kršena trgovinska zapora (embargo) Evropske unije ali Združenih narodov upoštevaje pri tem tudi zavezujoče nacionalne omejitve in prepovedi izogibanja embargom (»by-passing prohibition«);
b) predmet dobave, njen del ali storitev ni namenjen uporabi v oborožitvene namene ter jedrski ali orožarski tehnologiji, ki je bodisi prepovedana bodisi so zanjo potrebna ustrezna dovoljenja, razen v primeru, če so bila dovoljena pridobljena;
c) so pri tem upoštevane omejitve, ki se nanašajo na trgovanje s pravnimi in fizičnimi osebami, ki jih je Evropska unija uvrstila na seznam sankcioniranih oseb (»Sanctioned Party List«).
Kadar je zaradi nadzora izvoza s strani pristojnih organov ali izvajalca to potrebno, se naročnik zaveže, da bo na poziv izvajalca slednjemu nemudoma posredoval podatke, ki se nanašajo na končnega prejemnika blaga, končni namembni kraj, končno uporabo predmeta dobave, njenega dela ali storitve ter podatke glede morebitnih izvoznih omejitev.
Naročnik je dolžan odvrniti morebitne zahtevke državnih organov oziroma tretjih do izvajalca zaradi naročnikovega neupoštevanja v tem poglavju navedenih obveznosti v zvezi z nadzorom nad izvozom. V primeru, da bi izvajalcu zaradi neupoštevanja omenjenih obveznosti nastali stroški oziroma škoda, mu jo je naročnik dolžan v celoti povrniti, razen, če je do kršitev prišlo iz razlogov, ki niso na strani naročnika.«.
Ostali členi obrazca pogodbe se ustrezno preštevilčijo.

17. Pravice intelektualne lastnine (41. člen Vzorca pogodbe)

Ponudnik predlaga, da se zaradi varovanja intelektualne lastnine izvajalca, uravnoteženja pogodbenih tveganj ter v skladu z ustaljeno prakso prvi odstavek člena briše, drugi odstavek pa spremeni tako da se glasi:

Naročnik ima ne-izključno pravico do uporabe načrtov, projektov specifikacij in znanj, ki se nudijo pri izvajanju pogodbenih del, in do vsakega znanja/izkušenj, izboljšave ali iznajdbe, ki se razvije med izvedbo pogodbenih del ali kot rezultat takšnih del (skupno poimenovanih kot informacije). NEK lahko te informacije uporablja le v nespremenjeni obliki, za namen in v obsegu, potrebnem za obratovanje in vzdrževanje objekta-naprave-sistema.

ODGOVOR: Naročnik ne bo spreminjal pogodbe v predlaganem obsegu.