Dosje javnega naročila 001998/2019
Naročnik: SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: Vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega sistema za upravljanje identitet in dostopov do IT virov (IAM Identity and Access Management)
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 321.015,20 EUR

JN001998/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.04.2019
JN001998/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.07.2019
JN001998/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 03.09.2019
JN001998/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.09.2019
JN001998/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 25.09.2019

    JN001998/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 067-156591
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Darko Zakrajšek
darko.zakrajsek@slo-zeleznice.si
+386 12914687
+386 12914833

Internetni naslovi
https://www.slo-zeleznice.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/302554/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8312
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega sistema za upravljanje identitet in dostopov do IT virov (IAM Identity and Access Management)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48810000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega sistema za upravljanje identitet in dostopov do IT virov (IAM Identity and Access Management)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega sistema za upravljanje identitet in dostopov do IT virov (IAM Identity and Access Management)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 40
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.05.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.05.2019   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.04.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.04.2019   06:35
VPRAŠANJE
Spoštovani!

1. Kako oziroma kam SAP TM shranjuje podatke o uporabnikih, ali ima svojo bazo ali uporablja katerokoli drugo bazo uporabnikov?
2. Ali SAP TM podpira delovanje z rešitvijo SAP SolMan (Solution Manager) ?
3. V točki 5.1. navajate da mora biti SAP vtičnik certificiran s strani proizvajalca SAP. Navedba je izključujoč faktor za večino ponudnikov resnih IDM sistemov, zagotovilo za brezhibno delovanje vtičnika lahko podamo na podlagi referenc in zagotovila proizvajalca IAM, prosimo za spremembo navedbe.


ODGOVOR
1.
SAP TM podatke o uporabnikih shranjuje v SQL podatkovno bazo, ki je ločena od baze, ki jo za shranjevanje uporabnikov uporablja SAP ERP oziroma drugo programsko orodje.
2.
Da.
3.
IAM sistem bo kot glavni avtoritativni vir za organizacijsko strukturo podjetja (organizacijske enote in kadrovska evidenca zaposlenih) in za evidenco zunanjih partnerjev uporabljal SAP HCM. Brezhibno delovanje vtičnika za povezavo ponujenega IAM sistema in SAP je ključno za uspešno implementacijo novega IAM sistema v informacijsko okolje SŽ. Ponujeni sistem IAM mora imeti SAP vtičnik certificiran s strani proizvajalca SAP.